Program Perkongsian Kos Bil Perubatan Pertama Di Malaysia Patuh Syariah

Kami dari Life Engineering dengan berbesar hati ingin memaklumkan pada orang ramai dan juga komuniti Islam bahawa program Perkongsian Kos Perubatan Pertama di Malaysia “Life Engineering” adalah program Patuh Syariah.

Sijil Patuh Syariah telah dikeluarkan oleh Afsha Shariah Advisory Sdn.Bhd (818106-X) “Afsha Shariah” yang merupakan badan yang memastikan aspek Syariah adalah dipatuhi sepenuhnya termasuklah dari segi matlamat program, tatacara pengendalian, perniagaan, simpanan dan pelaburan.  Untuk makluman, Afsha Shariah juga merupakan syarikat penasihat syariah yang berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Afsha Shariah telah bertindak dengan meneliti, menyemak dan memeriksa keseluruhan struktur, garis panduan, syarat, terma dan segala urus niaga dokumen yang berkaitan dengan Program Life Engineering.

Oleh itu, setelah mengambil kira dan meneliti keseluruhan aspek program Life Engineering ini, ‘Afsha Shariah’ telah bersetuju untuk mengeluarkan sijil Patuh Syariah bagi program Life Engineering ini.

Kami dari Life Engineering sangat berpuas hati dengan tatakerja, komitmen dan professionalisme yang di tunjukkan oleh pihak Afsha Shariah dalam menyelia dan meneliti program ini.  Jutaan terima kasih di tujukan pada mereka.

Selain dari itu, di bawah ini kami juga menyenaraikan mengapa perlunya Sijil Syariah dalam menjayakan program Life Engineering ini: –

Apakah kepentingan Syariah pada umum dan juga Life Engineering: –

  1. Memastikan transaksi di antara dana kesihatan dan Pekongsi adalah sah dari sudut urusniaga dan muamalat
  2. Memastikan perjanjian antara Life Engineering dan Pekongsi tidak terlibat dalam elemen-elemen yang di larang dalam syariah seperti riba’, gharar (ketidak-tentuan dan penipuan), dan maisir (perjudian).
  3. Meningkatkan keyakinan umat Islam terhadap program ini tanpa perlu rasa bimbang dan ragu-ragu.

Program Perkongsian kos perubatan yang Pertama di Malaysia ini dibangunkan khusus untuk golongan yang memerlukan bantuan terutama dalam meringankan beban kos perubatan. Program ini menjalankan kos perkongsian perubatan yang mana maksima perkongsian sebulan hanya serendah RM50 dan RM0 jika tiada komuniti ini yang membuat tuntutan ke hospital.

Nak tahu lebih lanjut berkenaan Life Engineering ni, jemput baca Had Limit Perubatan Sehingga Satu Juta, Hanya Dengan Maksimum Bayaran RM1.66 Sehari.

Komen

komen

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend