KPPK Saran Pekebun Kecil Kelapa Sawit Mohon Insentif Yang Ditawarkan Kementerian

KUALA LUMPUR, 10 Jun (Bernama) — Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) menyeru pekebun kecil kelapa sawit yang layak untuk memohon insentif yang ditawarkan di bawah kementerian iaitu Skim Insentif Integrasi Tanaman dengan Sawit (ITa) dan Skim Pembiayaan Mudah (Agro Bank – MPOB)

Menteri Datuk Zuraida Kamaruddin berkata di bawah ITa, pekebun kelapa sawit yang menanam nanas layak mendapat insentif RM7,000 sehektar, manakala pekebun yang menanam pisang, tembikai, jagung dan betik pula layak untuk memohon insentif sehingga RM3,000 sehektar.

“Insentif ini bertujuan untuk menggalakkan pemilik ladang mempelbagai sumber pendapatan melalui tanaman kontan dan mengoptimumkan penggunaan tanah mereka,” katanya dalam satu kenyataan.

Ini selaras dengan polisi kerajaan mengenai pengembangan kawasan penanaman kelapa sawit, dengan had penanaman tidak melebihi 6.5 juta hektar.

Penanaman berselang ini juga boleh memperbaiki mutu kesihatan ekosistem dan kesuburan tanah, seterusnya meningkatkan hasil pengeluaran sawit.

Kementerian itu yakin bahawa insentif ini juga boleh membantu meningkatkan pengeluaran sumber makanan dan seterusnya menstabilkan sekuriti makanan dalam negara, katanya.

Menteri itu menambah mereka yang berminat boleh mendapatkan borang permohonan dari mana-mana pejabat TUNAS MPOB seluruh negara dan permohonan ini dibuka kepada mereka yang memiliki 6.5 hektar ladang kelapa sawit atau kurang.

Sementara itu, Zuraida berkata di bawah Skim Pembiayaan Mudah Agro Bank – MPOB pula, pekebun kecil boleh memohon pinjaman untuk membeli benih kelapa sawit, baja, racun perosak dan racun serangga untuk ladang mereka.

“Mereka boleh memohon pinjaman bernilai RM2,500 sehektar sehingga RM16,250, dengan tempoh bayaran balik selama 24 bulan pada kadar faedah dua peratus,” jelasnya.

Pinjaman itu bertujuan membantu pekebun kecil dalam memula dan mengembang perniagaan mereka.

“Insentif dan kemudahan ini adalah antara usaha berterusan kementerian untuk meningkatkan taraf hidup pekebun kecil selain mengimbangkan dinamik flora dan fauna bagi menjamin kelestarian alam sekitar.

“Kementerian komited untuk terus membela nasib pekebun kecil dengan tawaran permodenan operasi bagi menjamin kemampanan sumber pendapatan dalam jangka masa panjang,” kata Zuraida.

— BERNAMA

Berita asal: https://thekapital.my/kppk-saran-pekebun-kecil-kelapa-sawit-mohon-insentif-yang-ditawarkan-kementerian/

Previous ArticleNext Article

Pasaran Modal Boleh Bantu Malaysia Capai Agenda Keterjaminan Makanan – SC

KUALA LUMPUR, 31 Mei (Bernama) — Pasaran modal mampu menjadi pemboleh dan pemecut yang berkuasa untuk membantu Malaysia mencapai agenda keterjaminan makanan negara, kata Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).

Pengerusi Datuk Seri Dr Awang Adek Hussin berkata akses kepada kewangan adalah kunci kepada masa depan yang lebih cerah untuk pertanian, terutamanya bagi pekebun kecil dan usahawan pertanian yang ingin memodenkan pertanian dan mengukuhkan penyelidikan dan pembangunan (R&D).

“Cara pembiayaan alternatif seperti pembiayaan platform pendanaan ramai berasaskan ekuiti (ECF) dan pembiayaan antara rakan setara (P2P) membolehkan pelabur yang mempunyai selera risiko yang lebih besar untuk menggerakkan modal terus kepada usahawan tani.

“Ini menyediakan lebih banyak pilihan untuk syarikat baharu dan pertumbuhan tinggi untuk mengakses modal yang berkaitan dengan profil risiko perniagaan mereka,” katanya dalam ucapan perasmian di Persidangan Fintech SCxSC (SCxSC) Fostering Innovative Finance (Memupuk Kewangan Inovatif) hari ini.

Awang Adek berkata kedua-dua ECF dan P2P telah menyokong lebih 7,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) dan mengumpul lebih RM4.40 bilion sejak diperkenalkan pada 2015.

Selain itu, beliau menambah Dana Pelaburan Bersama Malaysia (MyCIF) turut berkesan dalam membantu usahawan tani untuk mendapatkan pembiayaan melalui ECF dan P2P.

MyCIF telah ditubuhkan oleh kerajaan pada 2019  untuk melabur bersama-sama pelabur swasta dalam PMKS dan perusahaan sosial melalui platform ECF dan P2P, dan Malaysia merupakan negara pertama di rantau ini yang mengguna pakai model pelaburan bersama khusus untuk platform kewangan alternatif .

“Jumlah yang diperoleh melalui platform ECF dan P2P meningkat lebih daripada 300 peratus antara 2019 dan 2021.

“Pada 2022, MyCIF memperkenalkan nisbah peruntukan khas 1:2 untuk sektor pertanian. Kami telah melihat daya tarikan untuk inisiatif ini, empat kali lebih banyak perniagaan tani mengumpul dana melalui platform ECF dan P2P,” kata Awang Adek.

Beliau berkata ini termasuk perniagaan tani yang terlibat dalam rantaian nilai ternakan menyeluruh seperti Hellas Technology Farm, ladang ikan laut dalaman berasaskan teknologi dan Agroprenuer Farms, platform teknologi untuk menghubungkan petani kecil dengan pembeli akhir.

Untuk meningkatkan pertumbuhan dalam sektor strategik dan kurang mendapat perkhidmatan, SC telah melancarkan program kerjasama baharunya di bawah payung SCxSC, GROW, yang akan menjadi platform untuk pembiayaan alternatif.

“Ia bertujuan untuk memudahkan perbincangan berasaskan tindakan bagi meningkatkan keberkesanan dasar serta mengemudi sasaran pembangunan teknologi kewangan (fintech) dengan lebih baik.

“GROW akan mengutamakan pertanian. Kami mahu membina kesedaran mengenai pembiayaan alternatif untuk sektor pertanian, meningkatkan akses pembiayaan untuk PMKS berasaskan pertanian; dan menggalakkan pelaburan dalam usahawan tani,” katanya

Awang Adek berkata sektor pertanian mewakili kira-kira 10 peratus daripada tenaga kerja negara dan menyumbang enam peratus daripada eksport keseluruhan Malaysia namun sumbangannya kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) secara relatifnya telah menurun. 

Pada tahun 2022, sumbangan sektor pertanian kepada KDNK adalah 6.6 peratus berbanding 7.1 peratus pada 2021 disebabkan oleh peralihan struktur ekonomi negara kepada aktiviti yang berasaskan perindustrian dan perkhidmatan.

Tambahnya, kedudukan Malaysia juga menurun dalam Indeks Keselamatan Makanan Global (GFSI) 2022. 

“Ini menunjukkan jaminan makanan negara berada pada tahap sederhana sahaja. Jadi, kita perlu berusaha lagi untuk mengukuhkan lagi kedudukan negara dalam GFSI selain memastikan sistem makanan kekal berdaya tahan dalam pelbagai keadaaan,” katanya.

— BERNAMA