4 Tugas Dan Tanggungjawab Pentadbir Harta Pusaka Orang Mati

Apabila kita meninggal dunia, semua aset atau harta bergeran yang kita miliki akan terbeku sebelum boleh diagihkan kepada waris-waris yang berhak. Proses pengagihan juga tidak semudah terus membahagikan pusaka, tetapi perlu melalui beberapa prosedur dan perlu ada pentadbir yang dilantik menguruskannya.

Pentadbir harta adalah seseorang yang memegang amanah untuk menguruskan permohonan harta pusaka sehinggalah ke tahap pembahagian. Sesiapa sahaja boleh dilantik menjadi pentadbir harta selagi mana semua waris bersetuju dengan perlantikan tersebut. Beliau boleh jadi antara penerima pusaka (benefisiari) ataupun tidak.

Walaubagaimanapun, wujud salah faham dalam masyarakat yang menyangka pentadbir ini yang akan menerima kesemua harta pusaka kerana beliau yang bersusah-payah membuat urusan permohonan tuntutan pusaka.

Hal ini tidak benar kerana pentadbir hanyalah orang yang dilantik menguruskan, bukan penerima mutlak semua harta pusaka si mati.

Oleh itu, kita perlu sedar bahawa tugas dan tanggungjawab pentadbir harta adalah berat. Bagi menjelaskan lagi apa sebenarnya seorang pentadbir harta perlu lakukan, berikut adalah 4 senarai tugasan pentadbir.

1. Mendapatkan Sijil Kematian

Sijil perakuan kematian adalah perkara yang pertama sekali perlu pentadbir dapatkan kerana ianya perlu dilampirkan sebagai bukti kematian arwah.

Sijil tersebut boleh didapatkan di mana-mana premis Jabatan Pendaftaran Negara sebagai bukti kematian arwah telah didaftarkan. 

2. Penentuan Aset Dan Liabiliti Arwah

Seterusnya pentadbir perlu mengumpulkan semua dokumen-dokumen berkaitan dengan harta si mati semasa hidup. Sebagai contoh, untuk rumah, perlu dapatkan geran tanah atau surat perjanjian jual beli rumah (S&P), geran kereta, geran tanah, penyata bank dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan.

Ini penting kerana pentadbir harus memastikan semua dokumen harta dan asset arwah lengkap sebelum membuat apa-apa proses tuntutan.

Kemudian, pentadbir juga perlu berusaha mengenal pasti liability atau hutang arwah semasa hayatnya. Sama ada hutang dengan bank, dengan manusia atau hutang dengan Allah seperti mengerjakan haji.

Iklan

Hutang-hutang ini perlu diselesaikan dulu sebelum harta pusaka si mati diagihkan kepada waris-waris yang lain.

3. Perbincangan Dengan Semua Waris

Pentadbir perlu mengumpulkan semua waris yang berhak menerima harta pusaka si mati. Untuk perkara ini, pentadbir mesti mahir struktur asas faraid bagi mengetahui siapa dalam kalangan waris yang layak menerima harta pusaka si mati dan siapa yang tidak layak.

Ya bukan semua waris si mati layak menerima harta pusaka si mati.

Seterusnya, waris yang berhak menerima harta pusaka perlu berbincang dan mencapai kata sepakat bagaimana hendak diagihkan harta pusaka tersebut. Pentadbir seharusnya menjadi orang tengah yang berusaha menjadi neutral dalam perbincangan tersebut.

Ini kerana banyak terjadi kes di mana waris sukar mendapatkan kata sepakat kerana tiada orang tengah yang cuba mendamaikan keadaan.

4. Proses Tuntutan

Proses tuntutan harta pusaka sama ada di Pejabat Pusaka Kecil, Amanah Raya Berhad atau Mahkamah Tinggi perlu difailkan oleh pentadbir harta.

Ini kerana hanya seorang pemohon sahaja yang dibenarkan membuat tuntutan. Tak perlu semua waris menyerbu ke pejabat pusaka.

Kesimpulannya, pentadbir yang dilantik oleh waris mestilah amanah dan mahir selok belok pengurusan pusaka. Proses urus pusaka walaupun tidak sukar tapi boleh jadi rumit jika kita tidak tahu caranya.

Pentadbir yang dilantik juga harus menjalankan tanggungjawab dengan ikhlas dan jujur.

Ditulis oleh Fakhrur Radzi, konsultan di sebuah firma runding perancangan harta dan urus pusaka.

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Saham, Waran, ETF, REIT, Opsyen dan Sukuk Daripada Sudut Patuh Syariah

Rakyat Malaysia semakin celik melabur. Kadang-kadang teruja sangat sampai langgar halal haram.

Kena tahu, dalam pelaburan saham juga terdapat banyak instrumen.

Jenis-jenis instrumen yang ada adalah saham, waran, ETF, REIT, opsyen dan sukuk. Rasanya, bukan semua instrumen ini yang kita tahu kan? Dan bukan semua instrumen yang sesuai untuk kita melabur.

Jom kita tengok daripada sudut patuh Syariah pula seperti berikut:

SAHAM / EKUITI

Saham patuh Syariah adalah yang memperolehi status patuh Syariah setelah melalui proses saringan yang dijalankan oleh Majlis Penasihat Syariah (“MPS”) Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (“SC”) dua kali setahun pada setiap bulan Mei dan November.

Yang tak lulus saringan akan dikategorikan sebagai tak patuh Syariah. Mereka yang ada akaun CDS Islamik akan dihalang daripada membeli saham-saham ini.

WARAN (WARRANT)

Waran terbahagi kepada dua:

1. Waran

 • Dikeluarkan oleh syarikat dengan tujuan untuk mendapatkan modal syarikat terbabit.
 • Selalunya mempunyai tempoh matang yang panjang iaitu untuk tempoh 4 tahun sehingga 10 tahun.

Jika ‘emak’ waran patuh Syariah, biasanya ‘anak’ waran juga patuh Syariah.

Pada penghujung nama saham, ada WA, WB, WC, WD.

Contoh: PMETAL-WA, PMETAL-WB

2. Waran Opsyen Beli

 • Dikeluarkan oleh sebuah institusi kewangan bagi saham yang tidak berkaitan dengan syarikat tersebut.
 • Kebiasaannya akan matang dalam jangka masa lebih pendek iaitu kurang dari setahun.

Walaupun ‘emak’ waran patuh Syariah, ‘anak’ waran tidak patuh Syariah. Kalau ‘emak’ waran tak patuh Syariah, sah-sah ‘anak’ waran pun tak patuh Syariah.

Pada penghujung nama saham, ada C diikuti dengan nombor.

Contoh: PMETAL-C15, PMETAL C-17

OPSYEN (OPTION)

Opsyen atau Stock Option di Malaysia juga dikenali sebagai Waran Opsyen Beli.

Sama seperti Waran di atas, hanya Waran yang dikeluarkan oleh syarikat adalah patuh Syariah, jika ‘emak’ waran adalah patuh Syariah.

Contoh: PMETAL-WC

Manakala Waran Opsyen Beli yang dikeluarkan oleh syarikat kewangan adalah tidak patuh Syariah.

Contoh: PMETAL-C15, PMETAL C-17

Bagi pasaran saham global pula, opsyen bermaksud kita diberi pilihan sama ada nak beli atau tidak pada harga yang ditetapkan sebelum tarikh luput. Ia membolehkan kita mengambil keuntungan daripada kenaikan harga saham dengan risiko terhad, dan kos lebih rendah daripada membeli saham tersebut.

Contoh: Kita beli satu opsyen saham Intel ’25 call’ dengan harga saham semasa $25, dan kita bayar $1. Kemudiannya saham Intel tersebut naik ke paras $28, jadi opsyen kita dah untung sekurang-kurangnya $2 dalam nilai, memberikan kita keuntungan 200%, berbanding kenaikan 12% jika kita beli saham Intel tadi.

Iklan

Opsyen di pasaran global tak patuh Syariah.

Baca juga Apakah Status Syariah Untuk Options dan CFD?

EXCHANGE TRADED FUND (ETF)

Merupakan dana penjejak indeks yang tersenarai dan didagangkan di bursa saham seperti saham.

Sama juga seperti saham, ETF yang patuh Syariah adalah kelompok aset patuh Syariah, maknanya ia terdiri daripada saham-saham yang patuh Syariah saja.

Contoh: MYETF-US50

ETF yang tak patuh Syariah, bebas untuk beli saham-saham yang tak patuh Syariah.

Contoh: FBMKLCI-EA

REIT

REIT merupakan dana atau saham amanah yang memiliki dan menguruskan hartanah komersial yang menjana pendapatan seperti kompleks membeli-belah, hospital, perladangan hartanah perindustrian dan blok-blok pejabat. Ianya juga disenaraikan di Bursa Malaysia dan didagangkan seperti saham.

Sama juga seperti saham, REIT yang patuh Syariah adalah di mana penyewa mengendalikan aktiviti yang dibenarkan mengikut prinsip Syariah.

Contoh: KLCC REIT

REIT yang tak patuh Syariah pula adalah sebaliknya.

Contoh: IGB REIT

Baca juga Kenali Kaunter REIT Patuh Syariah Di Bursa Malaysia

SUKUK / BON

Merupakan sekuriti pendapatan tetap, juga dikenali sebagai bon atau sukuk, yang disenaraikan dan didagangkan di pasaran saham.

Kalau nama sukuk, ianya patuh Syariah.

Contoh: DANAINFRA NASIONAL ETBS

Kalau nama bon, ianya tak patuh Syariah.

Contoh: AEONCR LA

Sekarang dah tahu, jadi jangan main hentam. Melabur dalam instrumen patuh Syariah adalah wajib untuk orang Islam.

Iklan

Produk Ar-Rahnu Berasaskan Gabungan Kontrak Qard, Rahn, Wadi`Ah Dan Ujrah Adalah Tidak Patuh Syariah

Standard syariah pelaburan emas

Majlis Penasihat Shariah (MPS) Bank Negara Malaysia pada mesyuarat ke-194 bertarikh 25 Jun 2019 dan mesyuarat ke-195 bertarikh 31 Julai 2019 telah memutuskan bahawa struktur semasa produk ar-rahnu yang ditawarkan oleh institusi kewangan Islam (IKI) berasaskan gabungan kontrak qard (pinjaman), rahn (cagaran), wadi`ah (simpanan) dan ujrah (upah simpan) tidak memenuhi keperluan Syariah yang ditetapkan dalam Dokumen Polisi (PD) Rahn berdasarkan hujah-hujah berikut:

 • Keberkaitan dan kebergantungan kontrak, rahn, wadi`ah dan ujrah dengan kontrak qard dalam struktur produk ini menimbulkan isu qard jarra naf`an (pinjaman yang menjana manfaat kepada pemberi pinjam) dan bai` wa salaf (gabungan kontrak jual beli dan pinjaman) yang tidak dibenarkan Syarak. Dalam struktur produk ini, salah satu kontrak tidak akan efektif tanpa kewujudan kontrak lain. Sebagai contoh, qard hanya diberikan dengan syarat pelanggan menyimpan emas dan membayar upah simpanan emas tersebut. Hal ini secara tidak langsung mewujudkan keberkaitan antara qard dan caj upah simpan yang membawa kepada isu qard jarra naf’an; dan
 • Kombinasi rahn dan qard dalam produk ar-rahnu bagi menjana keuntungan tidak menepati objektif kontrak (muqtada `aqdrahn dan qard memandangkan objektif asal kedua-dua kontrak adalah untuk cagaran dan kebajikan (charity).

MPS pada mesyuarat ke-195 turut memutuskan perkara-perkara berikut:

 • Tarikh kuatkuasa keputusan MPS pada mesyuarat ke-194 bertarikh 25 Jun 2019 berhubung produk ar-rahnu yang menggunakan struktur di atas adalah pada 1 Februari 2020;
 • IKI dibenarkan secara sementara menggunapakai pandangan Jawatankuasa Syariah (JKS) masing-masing berkenaan produk ar-rahnu sehingga tarikh keputusan MPS berkuatkuasa; dan
 • Pembiayaan ar-rahnu yang berdasarkan keputusan terdahulu JKS IKI yang masih tertunggak dan sebarang penawaran baru sebelum tarikh berkuatkuasa keputusan MPS termasuk pendapatan yang diperoleh daripada portfolio tersebut, boleh diteruskan sehingga ianya matang.

Sila lihat lampiran di sini untuk maklumat lanjut.

Sumber: Bank Negara Malaysia (BNM)

Iklan

Apa Itu Ar-Rahnu?

Kalau nak tahu, Ar-Rahnu adalah salah satu daripada Kontrak Berasaskan Jaminan. Kontrak jenis ini adalah di antara pelanggan dan pihak yang memberi jaminan. Ia dipraktiskan dalam perniagaan Ar-Rahnu.

Contoh:
Pelanggan memajak barang kemas untuk mendapatkan tunai melalui Ar-Rahnu. Pengendali Ar-Rahnu menjamin keselamatan barang kemas tersebut dan akan memulangkan barang kemas tersebut apabila pembiayaan dilunaskan oleh pelanggan dalam tempoh waktu yang
telah dipersetujui.

Sebelum ini pun, kami ada kongsikan Ketahui Apa Itu Ar-Rahnu, Dan Mengapa Ianya Lebih Baik Daripada Pembiayaan Peribadi.

Mungkin selepas ini kita perlu cari alternatif lain, semoga dipermudahkan semua urusan.

Iklan

Perbezaan Utama Pinjaman Islamik dengan Pinjaman Konvensional

Perbezaan pinjaman islam dengan konvensional

Sesungguhnya kita tidak dapat lari daripada membuat pinjaman, dan apabila datang jurujual daripada pihak bank – ada kala kita diberi pilihan nak pembiayaan Islam ke nak pinjaman konvensional.

Ada yang kata ambil pembiayaaan Islamik, itu “back door” riba.
Semua negatif. Bila “Islamik” saja … semua negatif.

Ambil pinjaman yang ada interest itu bagus kah? Sebab ia “front door riba”. Ooo … back door riba tak boleh … tapi front door riba tak apa?

Apa-apa pun, jom kita tengok perbezaan pinjaman Islam dan pinjaman konvensional terlebih dahulu. Sebagai perbandingan, kita ambil produk pinjaman peribadi dan tengoklah sendiri perbezaannya.

Untuk makluman, kebanyakan maklumat di dalam artikel ini adalah merujuk kepada dokumen yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat bertajuk Perbandingan Antara Perbankan Islam dan Konvensional.

7 Perbezaan Pinjaman Islam dan Pinjaman Konvensional

.rg-header > * {
display: block;
}
.rg-hed {
font-weight: bold;
font-size: 1.4em;
}
.rg-dek {
font-size: 1em;
}

.rg-source {
margin: 0;
font-size: 0.75em;
text-align: right;
}
.rg-source .pre-colon {
text-transform: uppercase;
}

.rg-source .post-colon {
font-weight: bold;
}

/* table */
table.rg-table {
width: 100%;
margin-bottom: 0.5em;
font-size: 1em;
border-collapse: collapse;
border-spacing: 0;
}
table.rg-table tr {
-moz-box-sizing: border-box;
box-sizing: border-box;
margin: 0;
padding: 0;
border: 0;
font-size: 100%;
font: inherit;
vertical-align: baseline;
text-align: left;
color: #333;
}
table.rg-table thead {
border-bottom: 3px solid #ddd;
}
table.rg-table tr {
border-bottom: 1px solid #ddd;
color: #222;
}
table.rg-table tr.highlight {
background-color: #dcf1f0 !important;
}
table.rg-table.zebra tr:nth-child(even) {
background-color: #f6f6f6;
}
table.rg-table th {
font-weight: bold;
padding: 0.35em;
font-size: 0.9em;
}
table.rg-table td {
padding: 0.35em;
font-size: 0.9em;
}
table.rg-table .highlight td {
font-weight: bold;
}
table.rg-table th.number, td.number {
text-align: right;
}

/* media queries */
@media screen and (max-width: 600px) {
.rg-container {
max-width: 600px;
margin: 0 auto;
}
table.rg-table {
width: 100%;
}
table.rg-table tr.hide-mobile, table.rg-table th.hide-mobile, table.rg-table td.hide-mobile {
display: none;
}
table.rg-table thead {
display: none;
}
table.rg-table tbody {
width: 100%;
}
table.rg-table tr, table.rg-table th, table.rg-table td {
display: block;
padding: 0;
}
table.rg-table tr {
border-bottom: none;
margin: 0 0 1em 0;
padding: 0.5em;
}
table.rg-table tr.highlight {
background-color: inherit !important;
}
table.rg-table.zebra tr:nth-child(even) {
background-color: none;
}
table.rg-table.zebra td:nth-child(even) {
background-color: #f6f6f6;
}
table.rg-table tr:nth-child(even) {
background-color: none;
}
table.rg-table td {
padding: 0.5em 0 0.25em 0;
border-bottom: 1px dotted #ccc;
text-align: right;
}
table.rg-table td[data-title]:before {
content: attr(data-title);
font-weight: bold;
display: inline-block;
content: attr(data-title);
float: left;
margin-right: 0.5em;
font-size: 0.95em;
}
table.rg-table td:last-child {
padding-right: 0;
border-bottom: 2px solid #ccc;
}
table.rg-table td:empty {
display: none;
}
table.rg-table .highlight td {
background-color: inherit;
font-weight: normal;
}
}

    Perbankan Islam Perbankan Konvensional
1. Kemudahan Pembiayaan Peribadi Pinjaman Peribadi
2. Kontrak Tawarruq atau Bai’ Al-Inah Pinjaman
3. Keuntungan Terhasil daripada jualan Terhasil daripada faedah atas transaksi pinjaman
4. Amaun Yang Perlu Dibayar Amaun adalah tetap sepanjang tempoh pembiayaan atau dikurangkan/diberikan rebat sekiranya pelanggan membayar keseluruhan pembiayaan lebih awal Amaun akan berubah mengikut perubahan Kadar Pinjaman Asas (Base Lending Rate ’BLR’)
5. Lewat Bayar Gantirugi (ta’widh) akan dikenakan Penalti dalam bentuk ‘compounding’ akan dikenakan
6. Penyelesaian Awal (Early Settlement) Boleh nikmati ‘ibra’ (rebat) ke atas harga jualan sekiranya pembiayaan itu diselesaikan lebih awal daripada jadual pembayaran balik tanpa dikenakan sebarang penalti Ada penalti kalau buat penyelesaian awal dalam ‘lock-in’ period
7. Insurans Takaful Konvensional

Pertama sekali, “pinjaman” adalah istilah yang tak betul. Di dalam perbankan Islam, ia adalah pembiayaan. Bermaksud, tiada ‘pinjaman secara Islam’. Bukan setakat istilah sahaja yang berbeza, mekanisme yang terlibat juga berbeza.

Sekarang kita tengok pula perbezaan di antara pinjaman perumahan Islam dan pinjaman perumahan konvensional.

9 Perbezaan Pinjaman Perumahan Islam dan Pinjaman Perumahan Konvensional

    Perbankan Islam Perbankan Konvensional
1. Kemudahan Pembiayaan Perumahan Pinjaman Rumah
2. Kontrak Bai’ Bithaman Ajil (BBA) atau Musyarakah Mutanaqisah (MM) Pinjaman
3. Keuntungan Terhasil daripada jualan atau pajakan Terhasil daripada faedah atas transaksi pinjaman
4. Aset Komoditi atau aset yang dibenarkan Syarak Tiada
5. Amaun Yang Perlu Dibayar Amaun adalah tetap sepanjang tempoh pembiayaan atau dikurangkan/diberikan rebat sekiranya pelanggan membayar keseluruhan pembiayaan lebih awal Amaun akan berubah mengikut perubahan Kadar Pinjaman Asas (Base Lending Rate ’BLR’)
6. Pemilikan Aset Mesti dimiliki oleh penjual atau dipajakkan kepada pelanggan yang membeli secara beransur-ansur daripada bank Tidak relevan
7. Lewat Bayar Gantirugi (ta’widh) akan dikenakan Penalti dalam bentuk ‘compounding’ akan dikenakan
8. Penyelesaian Awal (Early Settlement) Boleh nikmati ‘ibra’ (rebat) ke atas harga jualan sekiranya pembiayaan itu diselesaikan lebih awal daripada jadual pembayaran balik tanpa dikenakan sebarang penalti Ada penalti kalau buat penyelesaian awal dalam ‘lock-in’ period
9. Insurans Takaful Konvensional

 

Lagi sekali, terma yang sebenarnya adalah pembiayaan perumahan kerana apabila ada istilah pinjaman; ianya wujud pembayaran faedah atau riba yang diharamkan di dalam Islam.

Mekanisme Pembiayaan Kewangan Islam Kawal Harga Rumah

Apa Kelebihan Pembiayaan Islam?

Yang paling jelas sekali, tiada unsur riba yang wujud di dalam pembiayaan Islam. Apabila tiada riba, tiadalah berlakunya penindasan.

Dan buat masa sekarang, akan ada diskaun duti setem 20% bagi dokumen-dokumen Perjanjian Pembiayaan Perumahan Islam. Bagi kes pembiayaan semula daripada pinjaman rumah konvensional kepada pembiayaan perumahan Islam, akan ada pengecualian duti setem 100% ke atas baki pinjaman yang sedia ada. Ini tidak dapat dikenakan kepada mana-mana jumlah yang melebihi baki pinjaman pembiayaan semula yang sedia ada.

Contoh Pengiraan Pembiayaan/Pinjaman RM10,000

Jom kita tengok perbezaan pembiayaan peribadi dan pinjaman peribadi sebanyak RM10,000 dengan kadar 4% untuk selama 5 tahun seperti berikut:

Iklan

Kalkulator Pembiayaan Peribadi Bank Islam:

Kalkulator Langsai Pinjaman Peribadi Loanstreet:

Nampak ke tak nampak perbezaan di antara kedua-duanya?

Terdapat perbezaan daripada segi istilah yang digunapakai, tetapi jumlah ansuran bulanan tetap sama kan?

Anda boleh klik pautan di atas kalau nak godek-godek dan masukkan amaun lain ikut kehendak hati anda.

Hentikan Tohmahan

Semoga segala yang dikongsikan kali ini dapat membuka mata orang ramai, khususnya masyarakat Islam untuk memilih pembiayaan Islam. Hentikanlah segala stereotaip dan tohmahan terhadap perbankan Islam, kononnya:

 • Pembiayaan Islam lebih mahal daripada pinjaman konvensional
 • Pembiayaan Islam pun amalkan riba seperti pinjaman konvensional
 • Pakai terma Arab tu kira menghalalkan pembiayaan Islam?
 • Takde beza pembiayaan Islam dengan pinjaman konvensional?
 • Leceh lah pembiayaan Islam ni

Bagi mereka yang tengah shopping dan nak buat perbandingan, silalah banding pembiayaan Islam daripada beberapa syarikat yang menawarkan produk patuh syariah. Hentikan membanding dengan produk konvensional.

Memetik dari tulisan Dr Zaharuddin; tindakan membandingkan apa yang ditawarkan pembiayaan Islam dan konvensional adalah ternyata silap dari sudut :-

1) Spiritual – kerana membandingkan perkara yang halal dan yang haram.

2) Fizikal – kerana membandingkan dua benda yang mempunyai bentuk yang berbeza. Sebagai cuba membandingkan kadar keuntungan yang diambil oleh bank Islam dan kadar interest yang dikenakan oleh konvensional.

Tapi mengapa pembiayaan Islam turut mengenakan penalti, iaitu interest terhadap mereka yang lewat bayar. Kan itu dikira sebagai riba? Takdelah beza dengan pinjaman konvensional kalau dikenakan interest?

Bagi menjawab persoalan di atas, izinkan saya berkongsi FB Post Tuan Haji Razli Ramli, Ketua Penasihat, Jabatan Penasihat Perniagaan – Syariah di IBFIM (Islamic Banking and Finance Institute Malaysia) yang bertajuk Late Payment Charges (LPC):

LPC itu merupakan riba jahilliyah. Ianya haram dijadikan sumber pendapatan. Ini adalah fakta dan diterima pakai oleh semua pihak.

Tetapi ia dibolehkan untuk dicaj kepada pelanggan yang ingkar membayar hutang atau sengaja melambat-lambatkan bayaran hutang.

Kenapa?

Ianya dibenarkan sebagai sebab untuk memastikan pelanggan bayar hutang ikut masa dan tempoh yang ditetapkan. Dengan erti kata lain, ianya dapat mendisiplinkan pelanggan. Bank Negara Malaysia turut mengeluarkan garis panduan berkenaan LPC ini pada tahun 2011.

Duit LPC yang dikutip oleh bank-bank Islam seterusnya disalurkan kepada Baitulmal, dan bukannya dikira sebagai keuntungan seperti yang dilakukan oleh bank-bank konvensional.

Kredit: islamicbankers.me

Islamic banking in Malaysia: Overview


 

Iklan

Ada Duit Atau Harta Daripada Sumber Yang Haram? Ini Dia Cara Pengurusan Wang Tidak Patuh Syariah

Masa zaman gelap atau zaman jahiliah dulu, ada di kalangan kita yang telah memperolehi rezeki daripada sumber yang tak syariah-compliant. Atau dalam erti kata lain, sumber yang haram.

Tapi sekarang dah insaf, apa kita nak buat dengan duit atau harta daripada sumber yang haram tersebut? Berikut merupakan jalan penyelesaian yang diberikan oleh pihak Majlis Agama Islam Selangor (MAIS).

Apa Itu Wang atau Harta Tidak Patuh Syariah?

Prof. Dr. Muhammad Nabil Ghanayim, Profesor di Kuliyyah Syariah Universiti Kaherah, telah mentakrifkan wang atau harta tidak patuh syariah sebagai harta haram yang diperolehi melalui jalan-jalan yang tidak syarie iaitu mengambil harta yang terdapat larangan ke atasnya atau terdapat balasan (had) ke atas pelakunya, atau terdapat janji buruk berkaitannya, atau yang dinamakan sebagai batil oleh Allah S.W.T.

Pandangan Imam Al-Syafie juga telah menyatakan bahawa syariah telah melarang lapan perkara pokok iaitu riba, gharar, perjudian, penipuan, rampasan, ihtikar (monopoli barangan), rasuah dan perniagaan yang tidak patuh syariah serta mendatangkan kemudaratan (seperti arak, babi, bangkai, makanan yang memudaratkan, pendapatan daripada pelacuran dan seumpamanya).

Manakala kebanyakan fuqaha’ mutakhir ini mentakrifkan harta tidak patuh syariah ialah harta yang dimiliki dan diperolehi melalui wasilah yang tidak diiktiraf oleh syarak seperti rompakan, rampasan, hasil jualan barang curi, rasuah, perjudian, loteri, transaksi riba, perlindungan insurans konvensional, keuntungan pelaburan di dalam sekuriti tidak patuh syariah dan seumpamanya.

Menurut Suruhanjaya Sekuriti (SC) Malaysia, sesebuah pelaburan atau syarikat diklasifikasikan sebagai sekuriti yang tidak patuh syariah sekiranya syarikat atau pelaburan itu menjalankan aktiviti yang tidak selaras dengan syariah seperti berikut:

i.     Perkhidmatan kewangan yang berteraskan riba (faedah);
ii.    Perjudian dan pertaruhan;
iii.   Pengeluaran atau penjualan barangan yang tidak halal;
iv.   Insurans konvensional;
v.    Aktiviti hiburan yang tidak selaras dengan syariah;
vi.   Pengeluaran atau penjualan barangan yang berasaskan tembakau atau barangan yang berkaitan;
vii.  Pembrokeran atau jual beli sekuriti tidak patuh syariah; dan
viii. Aktiviti lain yang didapati tidak selaras dengan syariah.

Kaedah Pelupusan Wang Tidak Patuh Syariah

Imam Al-Nawawi

Imam Al-Nawawi di dalam kaedah penyelesaian harta haram telah menukilkan pandangan al-Ghazali yang menyatakan jika seseorang lelaki itu memiliki harta haram dan hendak bertaubat serta melepaskan tanggungan daripada harta haram tersebut, maka harta tersebut mestilah diserahkan kepada pemiliknya atau wakil pemilik tersebut. Sekiranya pemilik tersebut telah meninggal dunia, berkewajipan untuk menyerahkan kepada ahli warisnya. Sekiranya pemilik harta tersebut tidak dapat dikenal pasti, maka harta tersebut mestilah diserahkan (dibelanjakan) untuk tujuan maslahah umum seperti membiayai pembinaan jambatan, jalan raya dan seumpamanya.

Syeikh Atiyyah Saqar

Manakala Syeikh Atiyyah Saqar, mantan Ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar telah menyatakan kaedah melupuskan harta haram ketika bertaubat adalah mengikut kaedah berikut:

i.    Memulangkan kembali harta itu kepada si pemilik asal atau waris pemilik apabila diketahui pemilik harta tersebut; dan

ii.   Apabila tidak diketahui pemilik asal harta tersebut, maka harta tersebut hendaklah diserahkan kepada fakir miskin bagi memisahkan dirinya daripada harta haram yang diperolehinya. Penyerahan harta tersebut kepada fakir miskin bukanlah untuk mendapatkan pahala daripada serahan tersebut.

Hal di atas bersandarkan kepada hadis Rasulullah S.A.W. yang bermaksud: “Daripada Abu Hurairah r.a. katanya, Rasulullah S.A.W. telah bersabda: Barangsiapa yang menzalimi kehormatan atau apa sahaja harta saudaranya hendaklah ia meminta halal daripadanya pada hari ini sehingga jangan berbaki satu dinar atau dirham. Jika tidak, sekiranya dia mempunyai amal soleh, maka akan diambil amal solehnya dengan kadar kezaliman yang dilakukannya, dan kiranya tiada lagi kebaikan, maka akan dipertanggungjawabkan kejahatan orang yang dizaliminya itu pula.”
(Riwayat Al-Bukhari)

Dalam sebuah hadis lain yang bermaksud: “Daripada Samurah katanya, Nabi S.A.W. bersabda: Kewajipan di atas tangan (mencuri) apa-apa yang diambilnya sehinggalah ia memulangkannya.”
(Riwayat al-Tirmizi)

Syeikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Berkenaan dengan kedudukan wang-wang faedah yang diperolehi secara haram, Syeikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fatawa Mu’asirah telah memutuskan wang-wang faedah yang diperolehi secara haram adalah haram secara yakin untuk ditinggalkan begitu sahaja di bank-bank konvensional.

Menurut beliau, ia seolah-olah seperti menolong bank-bank konvensional yang akan turut menggunakan wang-wang faedah yang ditinggalkan itu untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum syarak.
 
Beliau menegaskan, tidak harus seseorang menggunakannya (wang faedah) tersebut kerana tindakan menggunakan wang tersebut adalah termasuk di dalam kategori memakan harta yang diperolehi melalui jalan kezaliman. Tidak boleh dimanfaatkan melalui jalan makanan, minuman, tempat tinggal, membayar cukai dan sebagainya.

Menurut Syeikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga, sesuatu yang haram itu tidak boleh dimiliki sebaliknya ia menjadi milik maslahah umum seperti dibelanjakan kepada perkara-perkara kebajikan seperti membantu anak-anak yatim, perkembangan dakwah Islam, pembinaan masjid dan pusat Islam, penyediaan para pendakwah, penerbitan kitab-kitab agama dan seumpamanya yang bersifat kebajikan.

Kaedah Fiqh

Timbul persoalan sekiranya wang yang halal dan wang yang haram bercampur aduk dan tidak dapat dibezakan, contohnya wang simpanan yang halal di dalam bank bercampur dengan wang faedah yang haram dalam akaun yang sama, bagaimanakah ianya dapat dijernihkan?

Dalam kaedah fiqh, terdapat satu kaedah yang berkaitan iaitu: “apabila berkumpul perkara yang halal dengan perkara yang haram, maka dimenangkan (dikira) yang haram.”

Menurut kaedah di atas, apabila perkara yang halal dan yang haram bercampur aduk dalam sesuatu perkara itu, maka ia dianggap sebagai haram.

Dalam konteks ini, apa yang jelas adalah sesuatu yang halal tersebut (wang pokok) boleh digunakan manakala yang haram itu (faedah) hendaklah dilupuskan dengan menyerahkannya kepada pihak Baitulmal bagi tujuan maslahah umum.

Namun sekiranya nilai yang halal dan haram itu tidak dapat dipastikan, maka kaedah berijtihad nilai (al-ihtiyath) boleh digunakan bagi menentukan pembahagian yang betul antara kedua-duanya.

Dengan cara ini, perkara yang halal dapat diasingkan daripada perkara yang haram dan masih dapat dimanfaatkan walaupun telah berlaku campur aduk antara kedua-duanya.

Penggunaan dan Pengagihan Wang Tidak Patuh Syariah

Keharusan penggunaan harta yang haram digunakan untuk tujuan maslahah umum juga dapat dilihat berdasarkan peristiwa sewaktu Rasulullah S.A.W. menyuruh menyedekahkan kambing yang diberikan kepadanya. Kambing tersebut diambil dari sumber yang haram (diambil tanpa diketahui siapa pemiliknya), lalu Rasulullah S.A.W. menyuruh kambing tersebut disembelih dan diberikan kepada tawanan perang.

Sesuatu harta yang diperolehi dari sumber yang haram juga tidak wajar dimusnahkan terutamanya sekiranya harta-harta tersebut mempunyai manfaat. 

Walau bagaimanapun, dalam apa jua keadaan orang yang bersedekah dengan harta yang haram atau syubhah ke jalan kebajikan tetap tidak mendapat pahala sedekah, sebaliknya akan mendapat pahala dari sudut lain iaitu beroleh pahala disebabkan usahanya untuk melupuskan harta yang haram dan tidak menggunakan harta tersebut untuk dirinya dan ini adalah pahala disisi Allah S.W.T.

Manakala sumbangannya adalah mekanisme kebajikan yang menyampaikan harta yang mengambil faedah dari sedekah itu dan inilah pahala atas usahanya dengan izin Allah S.W.T.

Rebut Saham Akhirat Dengan Infaq Dan Waqaf Bagi Pembinaan Bangunan Tahfiz Al Quran Al Ansar

Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa, Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam 1971

Di negara kita Malaysia, ketetapan berkenaan penyaluran wang-wang haram telah diputuskan sejak dahulu lagi iaitu melalui keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa, Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam Kali Ke-3 pada 21hb. Jun 1971 yang telah memutuskan:

i.    Faedah yang diperolehi daripada wang simpanan yang dibuat oleh institusi Islam atau perniagaan atau badan kebajikan yang dianggotai oleh orang-orang Islam dalam mana-mana bank harus diterima oleh badan-badan itu atas alasan kecemasan ekonomi orang-orang Islam pada masa ini.

ii.   Faedah yang diperolehi daripada wang simpanan seseorang Muslim dalam mana-mana bank harus diterima olehnya atas alasan kerana kecemasan itu juga, tetapi wang faedah itu hendaklah dimasukkan dalam Baitulmal atau untuk kegunaan maslahah umum.

Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa, Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam 2009

Melalui keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa ke-87, Majlis Kebangsaaan bagi Hal Ehwal Islam pada 23-25 Jun 2009, telah dinyatakan iaitu:

“Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah berpandangan bahawa di dalam Islam harta-harta yang diperolehi dengan cara yang tidak mematuhi syariah seperti riba, gharar, perjudian, penipuan, rompakan, rampasan, rasuah dan seumpamanya adalah haram dan tidak boleh digunakan untuk manfaat dan kepentingan diri sendiri serta perlu dibersihkan melalui kaedah-kaedah berikut:

Iklan

i. Diserahkan kepada baitulmal untuk maslahah umum umat Islam seperti membiayai pembinaan atau penyelenggaraan jambatan, jalan, tandas dan seumpamanya;

ii.   Diserahkan kepada golongan fakir miskin; atau

iii. Jika harta tersebut merupakan harta rompak, curi dan seumpamanya, maka harta tersebut perlu diserahkan semula kepada pemiliknya. Jika pemiliknya telah meninggal dunia atau tidak dapat dijumpai, maka harta tersebut mestilah dikembalikan kepada ahli warisnya. Sekiranya tidak dapat diketahui pemilik atau ahli waris pemilik, maka harta tersebut hendaklah diserahkan kepada baitulmal”.

Keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti

Baitulmal juga telah disenaraikan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti dalam ketetapannya berkenaan Senarai Sekuriti Patuh Syariah pada 20hb. November 2008 yang mana antara lain menyebut:

i.    “Sekuriti patuh syariah” yang kemudiannya bertukar status kepada “tidak patuh syariah”        
“… Walau bagaimanapun, sebarang lebihan keuntungan modal yang diperoleh daripada penjualan selepas hari pengumuman pada harga pasaran yang lebih tinggi daripada harga penutup pada hari pengumuman, hendaklah disalurkan kepada badan kebajikan atau baitulmal”.

ii.    Sekuriti patuh syariah
“… Sebarang keuntungan dalam bentuk keuntungan modal atau dividen yang diperoleh ketika atau selepas pelupusan sekuriti berkenaan hendaklah disalurkan kepada badan kebajikan atau baitulmal. Pelabur hanya berhak untuk memperoleh kembali kos pembelian asal sahaja”. 

Pengklasifikasian sesuatu pelaburan yang mematuhi syariah (shariah-compliant securities) boleh dilihat dengan jelas melalui Senarai Sekuriti Patuh Syariah yang dikeluarkan Majlis Penasihat Syariah, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) bertarikh 26hb. November 2010. Lebih dari itu, dinyatakan juga dalam senarai tersebut bagaimana aras sesuatu sekuriti itu diukur dari segi kehalalan dan kepatuhan prinsip syariahnya. Bukan itu sahaja, senarai tersebut juga dinyatakan syarikat-syarikat yang terkeluar atau tidak mematuhi syariah dengan jelas.

Selain dari itu, Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti juga telah mengeluarkan Senarai Sekuriti Patuh Syariah (List of Shariah-Compliant Securities) pada 25hb. Nov 2011 dan List of launched funds in relation to unit trust funds yang dikemaskini pada 31hb. Oktober 2011 yang mana jelas menyatakan dana-dana amanah yang mematuhi syariah dan tidak mematuhi syariah.

Titah DYMM Sultan Selangor

Di negeri Selangor, DYMM Sultan Selangor telah bertitah semasa Perasmian Dewan Undangan Negeri Selangor pada 10 Mac 2009 iaitu:

“Beta juga dengan sukacitanya mengambil kesempatan ini menyeru kerajaan negeri menyokong usaha Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) memastikan penyaluran wang syubhah daripada mana-mana orang dan syarikat-syarikat yang beroperasi di Selangor ke akaun Baitulmal, MAIS. Wang syubhah ialah wang yang dihasilkan daripada aktiviti yang tidak diketahui status halal atau haram dan bercampur dengan perkara yang dilarang oleh syariah. Pengumpulan wang syubhah oleh MAIS ini akan digunakan untuk kepentingan umum masyarakat seperti pembinaan kemudahan awam yang manfaatnya kepada orang Islam dan juga bukan Islam. Keputusan untuk menyalurkan wang syubhah ini ke akaun Baitulmal telah dipersetujui dalam Mesyuarat Jawatankuasa  Baitulmal Kebangsaan Pada 19 Februari 2009 dan Majlis Penasihat Syariah (MPS) Suruhanjaya Sekuriti juga telah menyenaraikan Baitulmal sebagai badan penerima wang syubhah di dalam “Senarai Sekuriti Patuh Syariah Oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti” bertarikh 28 November 2008.”

Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor

Sejajar dengan itu, satu ketetapan berkenaan penyaluran wang tidak patuh syariah atau wang haram ini juga telah dibuat melalui keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Bil. 1/2009 pada 18hb. Mac 2009 yang menyatakan:

i.    Wang tidak patuh syariah yang diperolehi boleh dijadikan sumber baitulmal dan harus dimasukkan ke dalam akaun baitulmal.

ii.   Penggunaan wang tidak patuh syariah harus untuk kegunaan menjalankan operasi perjalanan kerja di MAIS seperti pembinaan, penyelenggaraan bangunan, emolumen, pendidikan, pertanian, penyelidikan, perubatan, kemudahan asas seperti pembinaan dewan, tandas, jambatan dan lain-lain untuk kegunaan umum.

Peranan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)

Sebagai sebuah organisasi ulung yang bertanggungjawab mentadbir dan memegang amanah harta-harta orang Islam, MAIS berperanan untuk menyampaikan maklumat dan pengetahuan kepada seluruh umat Islam berkenaan peri pentingnya mengurus harta secara bijaksana sebagaimana yang dituntut oleh hukum syarak.

Hal ini bertepatan Firman Allah S.W.T. yang bermaksud: “Dan janganlah kamu makan harta-harta sesama kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim-hakim dengan tujuan supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta orang lain dengan cara yang berdosa, sedangkan kamu mengetahui”.
(Surah Al-Baqarah: Ayat 188)

Firman Allah S.W.T. yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(Surah Al-Baqarah: Ayat 275)

Firman Allah S.W.T. yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.
(Surah Al-Nisa’: Ayat 29)

Pelbagai cabang pengurusan harta Islam telah diteroka dan hasilnya ia direalisasikan untuk manfaat seluruh umat Islam negeri ini. Aplikasi pelaksanaan sesuatu perkhidmatan itu dikaji dari segenap segi bagi memastikan perjalanan atau proses perkhidmatan yang dilaksanakan sentiasa bersandarkan kepada hukum syarak.

Mengambil pendekatan di atas, salah satu terimaan yang diperolehi di MAIS adalah melalui serahan wang tidak patuh syariah. Wang tidak patuh syariah boleh dikatakan sebagai istilah baru bagi mengambil pakai penggunaan nama wang haram atau wang syubhah yang bersesuaian dengan arus kemodenan masyarakat ketika ini.

Penyerahan kepada Baitulmal, Majlis Agama Islam Selangor merupakan pilihan cara pelupusan yang utama, selamat dan meyakinkan serta mampu menyumbang kepada peningkatan sosio-ekonomi umat Islam sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Seksyen 7, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003: “maka hendaklah menjadi kewajipan majlis untuk menggalakkan, mendorong, membantu dan mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Islam di dalam negeri Selangor selaras dengan hukum syarak.”

Sehubungan dengan itu, satu akaun khas telah dibuka di MAIS bagi memudahkan masyarakat Islam menyalur dan melupuskan wang tidak patuh syariah agar hasil tersebut dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh masyarakat Islam dan dikongsikan bersama dengan masyarakat bukan Islam.

Anda Memiliki Wang Atau Harta Yang Diterima Melalui Sumber Yang Haram Atau Tidak Diketahui Statusnya?

Penyaluran wang tidak patuh syariah ini boleh dibuat secara tunai atau cek di kaunter Baitulmal, Majlis Agama Islam Selangor, Tingkat 9, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, 40000 Shah Alam atau disalurkan ke akaun Bank Islam Malaysia Berhad, no. akaun 12-038-01-009567-6 atau cek atas nama “Majlis Agama Islam Selangor” atau pindahan wang melalui e-mais di laman web www.mais.gov.my.

Sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Seksyen Tazkiyah Mal dan Khairat, Unit Amanah, Bahagian Harta Baitulmal
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR, TINGKAT 10, MENARA UTARA
BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN
Tel: 03-5514 3773 atau 3772     Email: [email protected]

Sumber: Laman Web MAIS

Iklan

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!