Hukum Jual Beli ‘Live Cedok-Cedok’ Di Tiktok

Perasan tak sekarang ni viral penjual menjual barang seperti gula-gula, produk kecantikan dan macam-macam lagi secara langsung di platform Tiktok. Yang menjadi kelainan adalah cara mereka berniaga dengan ‘mencedok’ barang tersebut dengan bayaran yang sama yang dikenakan kepada setiap pembeli.

Walaupun ia mendapat sambutan, namun ada yang mempersoalkan hukum jual beli tersebut sama ada ia dibenarkan disisi Islam atau tidak.

Menerusi perkongsian Dr Ahmad Sufyan Che Abdullah dari Muamalat.my yang mendapat soalan daripada seorang individu adalah seperti berikut :-

Soalan Di Inbox:


Assalamualaikum, saya nak bertanya soalan berkenaan dengan jual beli masa kini.
saya ada tengok yang orang jual guna kaedah cedok cedok secara live dekat tiktok/ig story. apakah hukumnya ya? adakah sah jual beli tersebut?

Kiranya pembeli tak boleh pilih. penjual akan jual contohnya 1 cedok barang makeup RM 80.

Pembeli pun decide nak beli 1 cedok. jadi penjual akan cedokkan secara live 1 cedok tersebut. barang yang akan pembeli dapat nanti random apa yang dicedokkan oleh penjual tu.

Jawapan:

Menjual dengan cara ini adalah sama seperti jual beli gharar yang diharamkan oleh Nabi SAW. Ia sama bentuk seperti jual beli al-mulamasah yang diharamkan kerana unsur gharar fahisy yang jelas.

Rasulullah SAW telah melarang jual beli al-mulamasah dan al-munabadhah. (Sahih Bukhari dan Muslim)

Menurut Imam Nawawi, al-mulamasah adalah bentuk jual beli barangan seperti baju yang mana disentuh oleh pembeli dalam gelap tanpa melihat, dikira jual. Mulamasah juga jual beli yang berlaku ke atas mana-mana barangan, tanpa melihat secara terperinci, maka dikira jual. Dan tidak boleh lagi ada pilihan.

Jual beli sebegini, menurut Ibn Hajar al-Asqalani sebagai bentuk jual beli jahiliah.

Imam Nawawi menyifatkan jual beli sebegini adalah batil, tak sah kerana mengandungi unsur gharar.

Rasulullah SAW melarang keras bentuk jual beli gharar (Sahih Muslim). Gharar ialah jual beli yang mana pembeli tidak dapat pastikan barangan yang akan diperolehi (mastur al-aqibah). Bahkan bentuk dan struktur jual beli tersebut sudah dicipta untuk mewujudkan unsur ketidakpastian.

Gharar ada dua keadaan, sama ada gharar wujud, yang mana struktur asas jual beli itu tidak dapat dipastikan barangan diperoleh atau tidak.
Keduanya gharar al-siffah, iaitu ketidakpastian tentang produk jenis apa yang bakal diperolehi.

Cedoh-cedok adalah sama sama dengan jual beli mulamasah yang mana jelas struktur asasnya jualan berbentuk gharar. Ini kerana apa yang akan diperoleh oleh pembeli belum pasti dan tiada sebarang aras minimum barangan yang boleh dipastikan untuk diperolehi.

Hati-hatilah sama ada penjual atau pembeli, kedua-duanya diharamkan terlibat dalam aktiviti seperti ini. Ia adalah amalan jahiliah yang tidak wajar dijadikan bisnes mahupun sengaja nak buat konten.

Mungkin ada orang kata, ala, setakat jual 5 ringgit gula2 je.. Oleh kerana by structure ia adalah gharar maka ia tetap haram.

والله أعلم

Previous ArticleNext Article

Hukum Berurus Niaga Bersama Syarikat Atomy Menurut Muamalat Dan Akidah

Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) Kali Ke-120 yang bersidang pada 25 Januari 2022 telah membincangkan mengenai Hukum Berurus Niaga Bersama Syarikat Atomy Menurut Muamalat Dan Akidah. Berdasarkan kajian terperinci yang telah dilakukan, Muzakarah berpandangan bahawa Islam pada asasnya mengharuskan berurus niaga dengan orang bukan Islam selagi mana ianya tidak melibatkan perkara-perkara yang ditegah dan diharamkan oleh Islam. Begitu juga penggunaan kaedah pemasaran jualan langsung secara Multi-Level Marketing (MLM), ianya juga diharuskan sekiranya tidak mengandungi unsur-unsur penipuan dan gharar.

Berkaitan hukum berurus niaga dengan Syarikat Atomy, dapatan kajian menunjukkan wujud bukti yang kukuh bahawa berurus niaga dengan Syarikat Atomy boleh memberi kesan dan ancaman secara halus kepada akidah umat Islam. Ini berdasarkan pengakuan secara terbuka pengasas dan ahli-ahli Atomy serta aktiviti-aktiviti mereka yang jelas menjurus kepada gerakan Kristianisasi.

Oleh yang demikian, berdasarkan Kaedah Fiqhiyyah sadd adz-dzari’ah (Menutup Pintu Kerosakan) bagi mengelakkan kemudharatan yang lebih besar kepada agama, umat Islam dilarang melibatkan diri dalam aktiviti urus niaga dan mempromosikan Syarikat Atomy atau apa-apa perniagaan seumpamanya yang menyumbang kepada gerakan anti Islam. Ketetapan ini adalah berdasarkan Kaedah Fiqhiyyah:

الضرر يزال

(Kemudaratan hendaklah dihilangkan) dan;

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

(Membendung kerosakan lebih utama daripada mengambil manfaat)

Sumber: https://i-fiqh.islam.gov.my/portal/view.php?id=16837