NXSAO Menjalankan Ujian Pengangkutan Dengan Menggunakan Kereta Api Khusus Di Landasan Keretapi Malaysia

TOKYO, 18 Okt (Bernama) — – Matlamat Adalah untuk Mewujudkan Perkhidmatan Pengangkutan Kargo Rel Rentas Sempadan yang Menghubungkan Titik-titik di dalam Wilayah ASEAN –

Nippon Express (Asia Selatan & Oceania) Pte. Ltd. (kemudian daripada ini “NXSAO”), sebuah syarikat kumpulan milik NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., telah menjalankan ujian pengangkutan barangan rel di antara Kuala Lumpur dan Padang Besar di Malaysia dengan menggunakan kereta api khusus yang beroperasi di landasan kereta api Malaysia dari Rabu, 20 September, sehingga Jumaat, 22 September, dengan matlamat utama adalah untuk mewujudkan perkhidmatan pengangkutan kargo rel rentas sempadan yang menghubungkan titik-titik di dalam rantau ASEAN.

Peta bagi ujian laluan pengangkutan

Latar belakang kepada pembangunan perkhidmatan

Permintaan yang semakin meningkat untuk logistik antarabangsa hasil daripada kerjasama ekonomi di kalangan negara di rantau ASEAN dan peningkatan permintaan untuk barangan pengguna yang disebabkan oleh kuasa membeli yang lebih baik telah mendorong syarikat-syarikat untuk mempertimbangkan bagi menstruktur semula rantaian bekalan mereka. Pada masa yang sama, isu sosial seperti perubahan iklim, kekurangan pemandu trak, dan kos bahan api yang melambung tinggi telah muncul, dan rantau ASEAN juga menghadapi cabaran besar ketika ia menjalankan inisiatif khusus untuk mencapai masyarakat neutral karbon dan bagi mengukuhkan kapasiti pengangkutan mereka.

Kumpulan NX telah membangunkan sebuah perkhidmatan pengangkutan darat “SS7000” yang menghubungkan Shanghai ke Singapura dalam jarak kira-kira 7,000 km, dengan menawarkan perkhidmatan trak yang disatukan secara tetap. Dengan langkah ke arah masyarakat neutral karbon yang mendapat momentum di seluruh dunia, Kumpulan itu telah melancarkan sebuah perkhidmatan pengangkutan antara mod baharu pada April 2022 yang menghubungkan ASEAN dan negara-negara jiran melalui landasan kereta api antarabangsa di antara China dan Laos.

Untuk membangunkan perkhidmatan logistik yang membantu mengurangkan lagi pelepasan CO2, Kumpulan itu telah menjalankan ujian pengangkutan dengan menggunakan kereta api khusus di antara Kuala Lumpur dan Padang Besar di Malaysia.

Butiran mengenai ujian pengangkutan di Malaysia: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202310060727-O1-18vdi7j0.pdf

Rancangan masa hadapan

Melangkah ke hadapan, Kumpulan NX menyasarkan untuk mewujudkan sebuah rangkaian pengangkutan rel antarabangsa di rantau ASEAN, dengan menggunakan landasan kereta api di Malaysia, Thailand, Laos, Kemboja, dll.

Kumpulan itu juga akan terus menyokong pengurusan kelestarian pelanggan mereka dengan membangun dan menyediakan perkhidmatan logistik yang menggabungkan kesemua mod pengangkutan serta membantu mengurangkan pelepasan CO2 demi mewujudkan keneutralan karbon dan masyarakat nyahkarbon.
Sumber: NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.

–BERNAMA

Previous ArticleNext Article

SC Keluarkan Panduan untuk Pempengaruh Kewangan 

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah mengemas kini Nota Panduan Penyediaan Nasihat Pelaburan (Nota Panduan). Ini berikutan peningkatan populariti pempengaruh kewangan (finfluencer) yang mempromosikan produk dan perkhidmatan pasaran modal  di media sosial, di samping mewujudkan kesedaran awam yang lebih besar. 

Kemas kini itu menjelaskan jangkaan kawal selia SC mengenai perkongsian finfluencer tentang pandangan kewangan dan cadangan mereka di media sosial. Matlamat SC adalah  untuk menegakkan keseimbangan pengawalseliaan terhadap aktiviti finfluencer kerana  khidmat nasihat pelaburan merupakan aktiviti terkawal di bawah undang-undang sekuriti. 

Khususnya, Nota Panduan menjelaskan bahawa aktiviti mempromosi produk pasaran  modal di platform media sosial mungkin memerlukan lesen daripada SC dalam keadaan  tertentu. Contohnya, perkongsian cerapan kewangan atau pengesyoran dalam mempromosikan produk pasaran modal tertentu kepada pengikut (followers) dengan jangkaan komisen atau ganjaran lain akan memerlukan lesen. 

Finfluencers harus mengambil perhatian bahawa penglibatan diri dalam aktiviti terkawal  tanpa lesen merupakan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Akta Pasaran Modal  dan Perkhidmatan 2007 (CMSA). Mana-mana individu yang didapati bersalah boleh  didenda tidak melebihi RM10 juta atau penjara tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya sekali. 

Untuk membimbing finfluencer dalam mematuhi CMSA, SC juga telah menerbitkan  maklumat grafik (infographic) dengan soalan lazim dan senarai semak. 

Finfluencer harus mengesahkan bahawa syarikat yang mereka promosi adalah dilesenkan  atau diluluskan oleh SC dengan menggunakan portal Semak Sebelum Labur SC. 

SC, dalam melaksanakan fungsi kawal selianya, memantau pasaran modal secara aktif  dan akan terus menangani sebarang perkembangan dan trend dengan, antara lain,  mengeluarkan panduan kepada orang ramai. SC akan mengambil tindakan, jika perlu, ke  arah memastikan pasaran yang adil dan teratur. 

Nota Panduan boleh dimuat turun di https://www.sc.com.my/regulation/guidance-notes and-guiding-principles dan maklumat grafik boleh didapati di  https://www.sc.com.my/investor-empowerment/info-on-finfluencer.