UOB Malaysia Bekerjasama Dengan SJPP Sediakan Pembiayaan Hijau RM1 Bilion Kepada PKS

Kuala Lumpur, Malaysia, 19 September 2022 – UOB Malaysia akan bekerjasama dengan Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Malaysia (SJPP) untuk melancarkan program U-Green Financing yang akan membantu perusahaan kecil dan sederhana (PKS) menjayakan usaha kemampanan mereka. Bank telah memperuntukkan RM1 bilion untuk program ini manakala SJPP akan menjamin sehingga 80 peratus daripada pinjaman melalui Skim Jaminan Kerajaan PEMULIH (PGGS).

UOB Malaysia adalah bank pertama untuk bekerjasama dengan SJPP dalam program pembiayaan hijau tersebut.

U-Green Financing disediakan untuk PKS dan syarikat bersaiz sederhana yang layak daripada semua industri yang ingin menyumbang kepada pembangunan bandar pintar dan mampan. Syarikat yang ingin membangunkan atau membina bangunan hijau, memudahkan perdagangan hijau, ataupun menyumbang kepada ekonomi pekeliling juga layak untuk berbuat demikian. Terbuka kepada kedua-dua pelanggan sedia ada dan baharu UOB Malaysia, kemudahan ini disediakan dalam bentuk pinjaman berjangka, kemudahan overdraf dan pembiayaan perdagangan.

Di samping menyediakan pembiayaan, UOB Malaysia juga akan bekerjasama dengan Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovation (MRANTI) untuk memperkenalkan siri bengkel berkenaan alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG). Siri bengkel ini bertujuan melengkapkan PKS dengan pengetahuan dan maklumat praktikal bagi memulakan perjalanan ESG mereka. Melalui siri bengkel ini, PKS dapat meraih manfaat daripada silibus yang dibangunkan bersama oleh MRANTI dan penyedia latihan yang diluluskan.

Puan Ng Wei Wei, Ketua Pegawai Eksekutif UOB Malaysia, berkata, “UOB Malaysia bangga dengan usaha sama bersinergi ini dengan SJPP dan MRANTI, yang memainkan peranan penting dan saling melengkapi dalam menyokong penerimaan ESG oleh PKS. Bengkel anjuran MRANTI akan membantu PKS memperoleh pengetahuan yang diperlukan dalam penerimaan ESG, manakala kerjasama kami dengan SJPP akan menyediakan sokongan pembiayaan untuk membantu mereka memulakan usaha kemampanan mereka.”

“Kami berbesar hati menjadi bank pertama yang bekerjasama dengan SJPP dalam melancarkan program pembiayaan hijau untuk PKS. Dengan menjadikan pembiayaan hijau lebih mudah diakses, kami berharap ia dapat menggalakkan PKS menerima amalan perniagaan yang mampan. Ini akan meningkatkan profil ESG mereka, terutamanya jika mereka berminat untuk menyertai dan bersaing dalam rantaian nilai global.”

Selain U-Green Financing, UOB Malaysia juga merupakan Institusi Kewangan Peserta bagi Kemudahan Peralihan Rendah Karbon Bank Negara Malaysia, serta Kemudahan Teknologi Tinggi dan Hijau.

Encik Chen Yin Heng, Pegawai Utama SJPP, berkata bahawa cadangan kerjasama ini adalah selaras dengan matlamat negara untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050.

“SJPP, melalui skim jaminannya, komited dalam menyokong usaha kerajaan menggiatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam sektor PKS. Pelbagai inisiatif dan polisi strategik dilaksanakan dengan tujuan merangsang dan membangunkan peluang perniagaan untuk sektor ini. Kami berharap U-Green Financing akan menggalakkan penerimaan amalan ESG oleh lebih banyak PKS dan syarikat korporat bersaiz sederhana selain mengurangkan jejak karbon mereka. Di samping itu, kami juga berbesar hati melihat institusi kewangan seperti UOB Malaysia dan organisasi seperti MRANTI mengambil langkah ke hadapan dan menggunakan kelebihan bersinergi mereka untuk terus menyokong aspirasi murni ini.”

Siri bengkel dengan MRANTI menyediakan pemahaman tentang amalan terbaik ESG

Siri bengkel yang dirancang dengan MRANTI akan menggabungkan pengajaran dalam kelas, bengkel menggunakan kajian kes sebenar, serta bimbingan praktikal yang memberi pemahaman tentang amalan terbaik ESG kepada peserta. Ia merangkumi pelbagai topik seperti Pengenalan kepada Kemampanan untuk Perniagaan, Pengenalpastian Materialiti ESG, Pengurusan Teknologi Hijau, Pengurusan Sisa, dan Strategi Impak Sosial.

Setelah selesai, para peserta akan mendapat sijil daripada MRANTI termasuk pengesahan daripada rakan kongsi latihan yang diluluskan. Ini membolehkan peserta menggunakan pengetahuan mereka untuk melanjutkan pembelajaran dalam kursus ESG rasmi yang lain.

Puan Dzuleira Abu Bakar, Ketua Pegawai Eksekutif, MRANTI, berkata pemecut penyelidikan ini komited meningkatkan kesedaran ESG di kalangan PKS melalui bengkel, jerayawara dan program kemampanan.

“MRANTI menyasar untuk menjadi pusat sehenti bagi pecutan teknologi dan inovasi. Ke arah ini, kami bekerjasama dengan pelbagai rakan kongsi ekosistem tanpa mengira peringkat inovasi atau penyelesaian mereka, dan merentasi kitaran hayat kesediaan inovasi. Siri bengkel ESG yang dibangunkan dengan UOB Malaysia akan membantu perniagaan, terutamanya PKS, memperoleh pengetahuan dan pemahaman pasaran yang diperlukan, menerima nasihat, menghubungi pemain teknologi, dan mendapatkan U-Green Financing bagi membantu peralihan mereka mencapai kemampanan.”

Maklumat lanjut mengenai program U-Green Financing boleh didapati di https://www.uob.com.my/corporate/commercial/u-green-financing.page. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bengkel ESG MRANTI, sila layari https://mranti.my/event/environmental-social-governance-esg-masterclass-august

Previous ArticleNext Article

JCorp Dan Sojitz Meterai Kerjasama Dalam Inisiatif Penyahkarbonan Di Johor, Membina Masa Depan Tenaga Lebih Bersih Dan Hijau Bagi Industri

Johor Bahru, 27 September 2022 – Johor Corporation (JCorp), cabang pelaburan negeri Johor, dan Sojitz Corporation telah menandatangani memorandum persefahaman (MOU) untuk menjalankan kajian kebolehlaksanaan bersama selama tiga tahun mengenai penyahkarbonan dengan menggunakan bahan api hidrogen di Johor.

JCorp diwakili oleh JLand Group Sdn Bhd (JLG), bahagian hartanah dan infrastruktur Kumpulan, dan Sojitz Corporation (Sojitz) pula diwakili oleh ibu pejabat serantau bagi Asia dan Oceania, Sojitz Asia Pte. Ltd. Majlis tandatangan tersebut disaksikan oleh YAB Datuk Onn Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor dan YB Lee Ting Han, Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna Johor.

Di bawah kerjasama strategik ini, JLG dan Sojitz akan berganding bahu untuk menjayakan beberapa inisiatif penyahkarbonan, yang antara lain, mewujudkan rantaian bekalan lestari dalam bahan api hidrogen daripada pengimportan amonia.  Hasil kajian diharapkan akan membantu meningkatkan keupayaan membekalkan tenaga hijau kepada pelbagai industri di Johor, yang boleh memanfaatkan bekalan tenaga lestari dan boleh diperbaharui.

Kajian ini juga merupakan sebahagian daripada perancangan ke arah pembangunan terminal penerimaan amonia, pangkalan bekalan tangki simpanan, loji kuasa turbin gas amonia sebagai bahan api untuk membekalkan tenaga hijau kepada pelanggan industri, dan pelan penyahkarbonan menyeluruh bagi operasi pelabuhan JCorp untuk mewujudkan pelabuhan neutral karbon di Terminal Pelabuhan Tanjung Langsat (TLPT). YBhg Datuk Syed Mohamed Syed Ibrahim, Presiden dan Ketua Eksekutif JCorp dan Pengerusi JLG berkata, “MOU ini menandakan satu mercu jaya penting dalam usaha kami memulakan perjalanan mencapai Emisi Karbon Sifar Bersih menjelang 2050. Inisiatif strategik bersama Sojitz ini adalah sejajar dengan komitmen JCorp untuk mengukuhkan agenda kelestarian di seluruh rantaian nilai perniagaan kami. Kami berharap usaha sama ini akan menyumbang kepada pembangunan rantaian bekalan hidrogen di Johor dan untuk rantau ini.”

“Sektor logistik menghadapi tekanan besar untuk mengurangkan jejak karbon dalam operasi masing-masing. Kerjasama ini dijalin tepat pada masanya untuk mengalihkan ekonomi-ekonomi kita daripada bahan api berasaskan fosil kepada tenaga alternatif. Ia bukan sahaja pelaburan untuk melindungi masa depan dan mewujudkan kelestarian dalam perniagaan JCorp, tetapi juga memacu perkembangan ekonomi baharu di negeri ini sambil memenuhi komitmen ESG untuk mencipta tenaga lebih hijau bagi industri masa depan dan juga generasi akan datang,” tambah Datuk Syed.

YBhg Datuk Sr Akmal Ahmad, Pengarah, Bahagian Hartanah dan Infrastruktur, JCorp berkata, “Kerjasama JLG dengan Sojitz menekankan usaha tertumpu dan komitmen untuk merintis jalan bagi menjana pertumbuhan perindustrian yang lestari menerusi tenaga hijau. Seiring hasrat Johor untuk mengurangkan emisi rumah hijau (GHG), meningkatkan kecekapan guna tenaga dan memindahkan portfolio penjanaan kuasa ke arah emisi karbon sifar bersih, kajian kebolehlaksanaan ini merupakan langkah jelas yang diambil oleh pihak kami dalam usaha mengguna pakai bahan api hidrogen untuk mencapai cita-cita tersebut.”

Sojitz menggalakkan pembangunan rantaian nilai menggunakan bahan api generasi akan datang seperti hidrogen, berasaskan pengalaman perniagaan dalam pelbagai industri di Asia dan seluruh dunia. Dalam kerjasama ini, Sojitz akan mengetuai rundingan dengan bahagian pengeluaran hidrogen dan amonia, menentukan kaedah pengangkutan optimum dan mengunjurkan kebolehlaksanaan dari segi ekonomi.

Terminal Pelabuhan Tanjung Langsat (TLPT) yang akan menempatkan tapak kajian, ialah laluan penting dan strategik bagi pengangkutan laut, sekali gus bersedia memainkan peranan sebagai titik penyimpanan dan pembekalan amonia kepada kompleks perindustrian berhampiran. Langkah ini juga menggalakkan peluang pelaburan industri menerusi pemerolehan dan pengimportan amonia bersih dari pasaran antarabangsa dan tempatan ke Johor.

Sebagai sebatian hidrogen dan nitrogen, amonia tidak menghasilkan karbon dioksida apabila terbakar, dan sudah lama dianggap sebagai bahan api generasi akan datang bagi penjanaan tenaga haba dan kapal besar yang merentasi lautan. Amonia juga dijangka memainkan peranan sebagai pengangkut tenaga bagi hidrogen memandangkan kelebihannya yang lebih mudah dicairkan dan diangkut berbanding hidrogen.