Ada Apa Dengan Bitcoin Dan Mata Wang Digital?

Bitcoin dan mata wang digital semakin mendapat tempat di serata dunia. Pada awal tahun 2017, harga Bitcoin hanyalah di sekitar $1,000 USD untuk 1 Bitcoin, namun ianya melonjak ke paras tertinggi pada paras sekitar $19,000 USD pada hujung bulan Disember 2017.

Keuntungan sebanyak 1900% tak sampai setahun! Modal seribu dapat pulangan sehingga sembilan belas ribu.

Namun, ramai juga yang terkandas di puncak, kerana selepas itu Bitcoin membuat penurunan yang mendadak pula.

Sumber: XE

Kini Bitcoin berlegar-legar di paras $8,000 ke $9,000 USD. Siapa yang terbeli pada paras tertinggi tadi, terpaksa menanggung kerugian yang sangat besar.

Apa Itu Bitcoin?

Bagi siapa yang ketinggalan kapal, boleh baca dulu Apa Itu Bitcoin & Mengapa Ianya Bukan Sejenis Pelaburan. Dan menurut pandangan pakar kewangan Islam iaitu Dr Zaharuddin Abd Rahman, Bitcoin HARUS Untuk Melawan Inflasi Dan Jual Beli Barangan Sebenar.

Secara ringkasnya, Bitcoin merupakan wang digital yang tidak mempunyai bentuk fizikal. Bitcoin dicipta oleh seorang individu yang bernama Satoshi Nakamoto pada awal tahun 2009 selepas krisis subprime di US pada tahun 2008.

Ia menggunakan teknologi yang dinamakan Blockchain. Blockchain ini terdiri daripada blok-blok yang tersusun mengikut turutan dan tidak dapat diubah isi kandungannya. Di dalam setiap blok, terdapat maklumat-maklumat transaksi yang digunakan oleh pengguna Bitcoin.

Apa Apa Dengan Bitcoin Ni?

Untuk itu, kita kena tahu tujuan sebenar mata wang digital ini diwujudkan. Bitcoin diwujudkan sebagai sistem pembayaran alternatif yang berdasarkan kepada bukti kriptografi, dan bukannya kepada kepercayaan semata-mata. Ia juga tidak memerlukan pihak ketiga untuk memantau transaksi di antara dua belah pihak.

Dan Bitcoin merupakan kejayaan pertama aplikasi penggunaan Blockchain di dunia. Data tersebut direkod di lejar awam, dan setiap komputer yang bersangkut paut dengan rangkaian Blockchain tadi, akan dapat akses kepada maklumat bagi setiap transaksi yang berjaya. Inilah yang membuatkan Bitcoin telus dan tidak boleh dirosakkan atau digodam.

3 Kelebihan Bitcoin

1. Desentralisasi

Bayangkan satu lembaran besar yang berpanjangan yang sentiasa disalin setiap masa melalui rangkaian beribu komputer. Lembaran ini sentiasa disahkan serta dikemaskini pula. Semua orang ada akses kepada lembaran tersebut, tidak kira pengguna baru atau lama.

Ini bermakna, tidak ada satu pihak yang boleh melakukan ‘kerja kotor’ atau mengawal Bitcoin.

2. Tidak Boleh Dirosakkan (Corrupt)

Sekarang bayangkan pula ribuan transaksi yang berlaku pada masa yang sama di rangkaian tersebut. Blockchain direkabentuk untuk sentiasa berada dalam keadaan ‘sedar’, di mana semua komputer yang berhubung akan sentiasa mengira semua transaksi yang berlaku.

Ekosistem ini yang akan memastikan data yang disimpan tidak boleh dirosakkan.

3. Telus

Masih ingat lagi Blockchain direkod di lejar awam di mana semua orang dapat mengakses data yang sama? Pihak yang berkaitan boleh gunakan lejar ini untuk mengikat kontrak atau membentuk persetujuan tanpa perlunya sebarang kertas atau orang tengah. Ianya juga dapat menyelesaikan masalah manipulasi data.

Di sinilah mata wang digital dikira sebagai aset digital yang boleh digunakan sebagai medium pertukaran, dan ianya perlu dilaksanakan menerusi teknologi Blockchain tadi.

Bank Negara Malaysia (BNM) Mula Memantau Mata Wang Digital

Disebabkan populariti Bitcoin dan mata wang digital yang semakin meningkat naik saban tahun, BNM telah pun mengeluarkan Dasar Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembanterasan Pembiayaan Keganasan untuk Mata Wang Digital (Sektor 6) pada 27 Februari 2018 sebagai langkah pertama mengiktiraf mata wang digital, dan seterusnya memantau sebarang transaksi yang berlaku di Malaysia.

Sumber: Bank Negara Malaysia

BNM turut menegaskan bahawa mata wang digital belum menjadi mata wang yang sah di Malaysia. Begitu juga dengan perniagaan mata wang, ianya tidak dilindungi dan dikawal selia. Oleh itu, orang ramai disarankan untuk menilai risiko yang terlibat apabila berurusan dengan mata wang digital ini.

Adakah Bitcoin dan Mata Wang Digital Bakal Jadi Halal?

Inilah persoalan yang bermain di minda semua orang. Islam tidak melarang perkembangan teknologi, selagi mana ianya mematuhi kehendak yang ditentukan oleh hukum syarak.

Ikuti kupasan kami yang akan datang bagi merungkai persoalan ini.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kaedah Pengiraan Dan Pembahagian Faraid Menurut Al-Quran

Pembahagian harta pusaka menggunakan kaedah faraid, terdapat pengiraannya yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Ianya bertujuan untuk membahagikan harta dalam sebuah keluarga dengan memberikan dalam kadar tertentu kepada waris yang berhak.

Dengan adanya kaedah pengiraan ini, tidak akan timbul salah faham di kalangan ahli keluarga.

Ayat 11 Surah an-Nisaa’:

Allah SWT telah berfirman dalam surah an-Nisaa’ seperti berikut.

Maksudnya:

“Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih daripada dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati.

Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah satu perdua (separuh) harta itu. Dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: satu perenam dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak.

Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu pertiga. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah satu perenam.

(Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. lbu-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu.

(Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah; sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.”

Cara pembahagian Faraid berdasarkan Ayat 11 Surah An-Nisaa’

  1. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan anak lelaki dan anak perempuan, maka bahagian anak lelaki adalah 2 kali bahagian anak perempuan.
  2. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan dua atau lebih anak perempuan sahaja (tiada anak lelaki), maka bahagian mereka adalah dua pertiga (2/3) daripada nilai harta pusaka, dimana perlu dibahagikan sama rata kepada semua anak perempuan yang terlibat.
  3. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan sahaja (tiada anak lelaki), maka bahagiannya adalah satu perdua (1/2) atau separuh daripada hartanya.
  4. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ibubapa serta anak (tanpa mengira bilangan dan jantina anak mereka), bahagian yang ditetapkan untuk setiap seorang ibu dan bapa adalah satu perenam (1/6); untuk ibu 1/6 dan untuk bapa 1/6.
  5. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ibubapa sahaja (tidak mempunyai anak), bahagian ibu adalah satu pertiga (1/3), bapa pula mendapat bahagian dua pertiga (2/3).
  6. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ibubapa serta adik-beradik (tidak mempunyai anak), maka bahagian ibu adalah satu per enam (1/6) dan selebihnya adalah bahagian adik-beradik lelaki yang perlu dibahagikan.

Ayat 12 Surah an-Nisaa’

“Dan bagi kamu satu perdua daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak maka kamu beroleh satu perempat daripada harta yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya.

Dan bagi mereka (isteri-isteri) pula satu perempat daripada harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah satu perlapan daripada harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayarkan hutang kamu.

Dan jika si mati itu, lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) maka bagi tiap-tiap seorang daripada keduanya adalah satu perenam. Kalau pula mereka (saudara-saudara yang seibu itu) lebih dari seorang, maka mereka berkongsi pada satu pertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan), sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya.

Wasiat-wasiat yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat (kepada waris-waris). (Tiap-tiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyabar.”

Cara pembahagian Faraid berdasarkan Ayat 12 Surah An-Nisaa’ yang telah dihuraikan di dalam Al-Quran

  • Sekiranya isteri meninggal dunia dan meninggalkan suami sahaja (tidak mempunyai anak), maka bahagian suami adalah satu perdua (1/2). Tetapi, sekiranya isteri tersebut mempunyai anak, maka bahagian suami adalah satu perempat (1/4).
  • Sekiranya suami meninggal dunia dan meninggalkan isteri sahaja (tidak mempunyai anak), maka bahagian isteri adalah satu perenam (1/6) (dibahagikan sama rata daripada 1/6 tersebut jika isteri lebih daripada seorang). Tetapi, sekiranya suami tersebut mempunyai anak, maka bahagian isteri adalah satu perlapan (1/8) yang (dibahagikan sama rata daripada 1/8 tersebut jika isteri lebih daripada seorang).
  • Sekiranya meninggal dunia dan tidak mempunyai waris usul (ibu dan bapa, datuk dan nenek) dan waris furu’ (anak, isteri atau suami), tetapi mempunyai saudara lelaki seibu atau saudara perempuan seibu sahaja, maka bahagian mereka adalah satu perenam (1/6) manakala selebihnya diserahkan kepada baitulmal. Tetapi, sekiranya saudara lelaki seibu atau saudara perempuan seibu lebih daripada 2 orang, maka bahagian mereka adalah satu pertiga (1/3) yang perlu dikongsi sama rata antara mereka, manakala selebihnya dua pertiga (2/3) diserahkan kepada baitulmal.
  • Sekiranya meninggal dunia dan tidak mempunyai waris usul dan furu’, tetapi mempunyai saudara lelaki dan saudara perempuan seibu dan sebapa, maka bahagian mereka adalah seluruh harta yang ditinggalkan (lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian).

Faraid adalah mengikut pengiraan dan pembahagian Al-Quran, bukanlah mengikut hukum manusia semata-mata. Jangan bimbang, faraid tidak akan membebankan kita, ianya adil kepada semua orang bagi mereka yang faham. 

Namun, kita juga boleh menggunakan konsep hibah (hadiah), tiada masalah.

Sumber Rujukan: Jom Urus Duit

Baca juga:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!