FinCEN Files Mendapati USD2 Trilion Transaksi Yang Meragukan Telah Berlaku Sepanjang Tempoh 18 Tahun

FinCEN adalah singkatan bagi Financial Crimes Enforcement Network yang merupakan biro di bawah United States Treasury yang ditugaskan untuk mengumpul dan menganalisa data bagi membanteras kegiatan penggubahan wang haram dan pembiayaan pengganas.

Institusi kewangan dikehendaki memfailkan Suspicious Activity Report (SAR) sekiranya mereka mengesan transaksi yang meragukan.

Pada bulan lalu, penemuan berdasarkan lebih 2,500 dokumen dan 2,100 SAR oleh FinCEN yang telah bocor bertarikh di antara tahun 2000 sehingga 2017 telah diterbitkan dan diberi nama FinCEN Files.

Dokumen-dokumen tersebut dibocorkan oleh bekas pekerja di US Treasury Department kepada Buzzfeed News yang kemudiannya telah dikongsikan kepada 108 rakan media lain dari 88 buah negara yang berbeza.

Penelitian dan penyiasatan telah dijalankan oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) dan ianya mengambil masa selama 16 bulan.

Hasil dari siasatan yang dijalankan, ICIJ mendedahkan sejumlah USD2 trilion transaksi yang meragukan telah berlaku sepanjang tempoh 18 tahun tersebut. Di antara bank-bank yang terlibat dan telah dinamakan adalah JP Morgan Chase, HSBC, Barclays Bank, Standard Chartered Bank dan juga Deutsche Bank.

Persoalan besar yang diajukan kepada mereka adalah mengapa bank-bank ini meluluskan dan meneruskan transaksi tersebut walaupun ianya meragukan.

Deutsche Bank menjadi tumpuan apabila hasil daripada pendedahan FinCEN Files menunjukkan lebih daripad USD1.3 trilion dari jumlah transaksi yang meragukan adalah melalui bank tersebut. Bank tersebut melalui laman sesawang mereka telah membuat satu kenyataan bahawa segala dokumen yang telah bocor itu telah difailkan, disiasat dan penyelesaian telah dipersetujui bersama pengawal selia institusi perbankan tersebut.

Bagi pihak bank, mereka berpendapat bahawa tugas mereka adalah hanya untuk melaporkan sebarang transaksi yang meragukan kepada pihak yang berkenaan. Ini kerana transaksi yang meragukan tidak membuktikan terdapat sebarang kesalahan telah dilakukan oleh pengirim dan penerima wang berkenaan.

Namun, apa yang cuba ditekankan oleh ICIJ di sini adalah, jumlah wang yang meragukan dan diluluskan oleh bank-bank ini sangat besar dan nama bank yang terlibat adalah nama bank yang sama pernah terlibat dengan pelbagai masalah berkaitan AMLA sebelum ini.

Baca: Skandal ‘Cuci Duit’ Yang Melibatkan HSBC

Kredit: ICIJ

Akhir sekali, terdapat banyak lagi penemuan oleh ICIJ yang telah dikongsikan termasuklah penglibatan bank-bank di Malaysia sendiri. Terdapat 23 SAR yang melibatkan Malaysia dan dilaporkan melebih USD13.3 juta telah keluar dan USD4.8 juta telah diterima melalui bank-bank besar di Malaysia.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pelaksanaan Potongan Cukai 2% Terhadap Pembayaran Oleh Syarikat Pembayar Kepada Ejen, Pengedar Atau Pengagih Bajet 2022

Kerajaan melalui Pembentangan Bajet 2022 telah memperkenalkan seksyen 107D, Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967) yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2022. Melalui pengenalan seksyen baharu ini, setiap syarikat pembayar perlu membuat potongan cukai dua peratus (2%) dan meremitkan amaun potongan tersebut kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri (KPHDN) atas setiap bayaran tunai yang dibuat kepada ejen, pengedar atau pengagihnya.

Perincian pelaksanaaan potongan ini adalah seperti ketetapan yang berikut:

  1. Ejen, pengedar atau pengagih hendaklah merupakan individu pemastautin.
  2. Kelayakan dalam memastikan ejen, pengedar atau pengagih itu layak dibuat potongan dalam tahun 2022 adalah berdasarkan nilai ambang RM100,000 penerimaan bayaran (tunai dan bukan tunai) pada tahun sebelumnya (tahun 2021).
  3. Amaun potongan 2% berkenaan hendaklah diremitkan kepada KPHDN dalam tempoh 30 hari selepas pembayaran dibuat.
  4. Kegagalan syarikat pembayar meremitkan amaun potongan 2% tersebut dalam tempoh yang ditetapkan akan menyebabkan syarikat pembayar perlu membayar amaun diremit berserta 10% kenaikan.
  5. Sekiranya syarikat pembayar gagal untuk membuat potongan dan meremitkan amaun 2% tersebut kepada KPHDN, tuntutan perbelanjaaan berkaitan tidak boleh dibenarkan di bawah perenggan 39(1)(s) ACP 1967.

Penangguhan pelaksanaan peremitan potongan cukai di bawah seksyen 107D Akta Cukai Pendapatan 1967

Bagi memastikan semua syarikat pembayar dapat membuat persediaan dan pemakluman yang sewajarnya dapat diberikan kepada semua ejen, pengedar atau pengagihnya, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) bersetuju untuk menangguhkan pelaksanaan peremitan potongan cukai di bawah seksyen 107D ACP 1967 ini sehingga 31 Mac 2022.

Sehubungan dengan itu, syarikat pembayar dibenarkan untuk meremitkan potongan cukai 2% atas bayaran berbentuk tunai yang dibayar kepada ejen, pengedar atau pengagih bagi bulan Januari sehingga Mac 2022 mulai 1 April 2022 tanpa dikenakan apa-apa kenaikan.

Bagi memudahkan pemahaman yang lebih jelas, HASiL akan mengeluarkan Soalan Lazim berkaitan perkara ini yang boleh diakses melalui portal rasmi www.hasil.gov.my .

Sebarang pertanyaan berkaitan boleh diajukan kepada HASiL melalui:

Dikeluarkan Oleh:
Bahagian Komunikasi | Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia