FinTech vs Perbankan Tradisional. Bersaing atau Bekerjsama?

FinTech vs Bank

Perbezaan di antara perbankan tradisional atau institusi kewangan tradisional dan firma FinTech menyebabkan kedua-duanyanya akan lebih maju jika mereka bekerjasama. Institusi perbankan mempunyai kelebihan yang diperlukan oleh setiap startup FinTech.

Institusi Kewangan Tradisional Telah Wujud Lebih Lama (Begitu Juga Dengan Pelanggan Mereka)

Bank dan institusi kewangan telah menjadi tulang belakang kepada ekonomi moden sejak penubuhannya beratus-ratus tahun dahulu. Akar umbi yang kukuh dengan pelanggan menjamin ketahanan mereka di masa hadapan. Begitu juga dengan rakan niaga dan pelanggan yang telah menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh institusi kewangan sebelum ledakan teknologi lagi. Sejarah dan kepercayaan yang wujud di antara bank dan pelanggan mereka inilah yang dicari-cari oleh FinTech.

Bank Mempunyai Lebih Banyak Modal

Lending Club, atau pinjaman alternatif IPO, mempunyai modal pemasaran kira-kira USD 5 billion. Tidak kurang hebat, tetapi amat kecil jika bandingkan dengan USD 280 billion modal pasaran oleh Wells Fargo, salah satu institusi perbankan trandisional. Hanya segelintir pemberi pinjaman alternatif yang diiktiraf dan mempunyai kemampuan kewangan besar seperti Wells Fargo. Institusi perbankan telah berkembang menjadi gergasi, dan mempunyai modal pemasaran yang besar adalah satu simbol keselamatan kepada pelanggan. Sebaliknya, syarikat bermodal kecil lebih mudah terdedah kepada ketidaktentuan ekonomi – masalah yang ingin dielakkan oleh pengguna.

Pasukan Jualan dan Infrastruktur Perkhidmatan Pelanggan Institusi Perbankan Lebih Besar

Institusi perbankan bukan sahaja mempunyai ribuan pekerja, malah berupaya mengekalkan program pembangunan jualan yang mantap. FinTech telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan kecekapan dan kemudahan penggunaan untuk produk pengguna, tetapi institusi kewangan yang lebih tradisional mempunyai tenaga jualan fizikal yang terbaik untuk membantu pelanggan mengenali dan menghadapi perubahan teknologi dan struktur di dalam industri kewangan.

Sebelum penyata dalam talian wujud, imej cek digital dan ciri-ciri teras lain perbankan dalam talian sudah menjadi kebiasaan. Pasukan jualan di bank telah menjual perkhidmatan kepada pelanggan korporat secara peribadi dan membina kepercayaan bertahun lamanya. Ini memastikan kejayaan dan perkembangan institusi kewangan tersebut.

Sebaliknya, FinTech memilih untuk mewujudkan pasukan pemasaran dan struktur organisasi jualan yang lebih kecil, mengutamakan penyelesaian digital daripada sumber manusia. Bagaimanapun, pengurusan wang adalah perniagaan yang berisiko dan pelanggan sering memerlukan pengesahan peribadi untuk membuat sebarang perubahan.

Bank Mempunyai Pangkalan Data Gergasi

Walaupun beberapa startup FinTech meneroka peluang ‘Big Data’, institusi perbankan tradisional masih mempunyai kelebihan pangkalan data yang besar.

Selepas bertahun-tahun mengumpul data, institusi kewangan telah mengumpul data pelanggan yang amat besar. Ini termasuklah rekod data berkenaan transaksi dan tingkah laku pelanggan. Maklumat ini merupakan aset penting dan institusi perbankan tradisional yang memegang data ini, dan bukannya syarikat FinTech. Apabila digunakan dengan cara yang betul, data yang digunakan untuk mengenal pasti pelanggan boleh digunapakai, bagi melancarkan perkhidmatan pembayaran baru dan dapat mengurangkan risiko dan menanggung risiko dengan cara yang inovatif.

Masanya Telah Tiba Untuk FinTech Bekerjasama Dengan Institusi Kewangan

Dengan kejayaan yang semakin meningkat dengan modal yang terhad, FinTech masih di peringkat awal. Namun, masa depan FinTech sangat cerah dan dipenuhi peluang-peluang perkembangan dan idea-idea baru yang masih di peringkat konsep. Kejayaan ini dapat dipercepatkan dengan sokongan dan kerjasama dengan institusi kewangan tradisional. Firma FinTech harus ada perkongsian teknologi, bakat dan pengetahuan seiring dengan institusi kewangan tradisional untuk berjaya.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pelaksanaan Potongan Cukai 2% Terhadap Pembayaran Oleh Syarikat Pembayar Kepada Ejen, Pengedar Atau Pengagih Bajet 2022

Kerajaan melalui Pembentangan Bajet 2022 telah memperkenalkan seksyen 107D, Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967) yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2022. Melalui pengenalan seksyen baharu ini, setiap syarikat pembayar perlu membuat potongan cukai dua peratus (2%) dan meremitkan amaun potongan tersebut kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri (KPHDN) atas setiap bayaran tunai yang dibuat kepada ejen, pengedar atau pengagihnya.

Perincian pelaksanaaan potongan ini adalah seperti ketetapan yang berikut:

  1. Ejen, pengedar atau pengagih hendaklah merupakan individu pemastautin.
  2. Kelayakan dalam memastikan ejen, pengedar atau pengagih itu layak dibuat potongan dalam tahun 2022 adalah berdasarkan nilai ambang RM100,000 penerimaan bayaran (tunai dan bukan tunai) pada tahun sebelumnya (tahun 2021).
  3. Amaun potongan 2% berkenaan hendaklah diremitkan kepada KPHDN dalam tempoh 30 hari selepas pembayaran dibuat.
  4. Kegagalan syarikat pembayar meremitkan amaun potongan 2% tersebut dalam tempoh yang ditetapkan akan menyebabkan syarikat pembayar perlu membayar amaun diremit berserta 10% kenaikan.
  5. Sekiranya syarikat pembayar gagal untuk membuat potongan dan meremitkan amaun 2% tersebut kepada KPHDN, tuntutan perbelanjaaan berkaitan tidak boleh dibenarkan di bawah perenggan 39(1)(s) ACP 1967.

Penangguhan pelaksanaan peremitan potongan cukai di bawah seksyen 107D Akta Cukai Pendapatan 1967

Bagi memastikan semua syarikat pembayar dapat membuat persediaan dan pemakluman yang sewajarnya dapat diberikan kepada semua ejen, pengedar atau pengagihnya, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) bersetuju untuk menangguhkan pelaksanaan peremitan potongan cukai di bawah seksyen 107D ACP 1967 ini sehingga 31 Mac 2022.

Sehubungan dengan itu, syarikat pembayar dibenarkan untuk meremitkan potongan cukai 2% atas bayaran berbentuk tunai yang dibayar kepada ejen, pengedar atau pengagih bagi bulan Januari sehingga Mac 2022 mulai 1 April 2022 tanpa dikenakan apa-apa kenaikan.

Bagi memudahkan pemahaman yang lebih jelas, HASiL akan mengeluarkan Soalan Lazim berkaitan perkara ini yang boleh diakses melalui portal rasmi www.hasil.gov.my .

Sebarang pertanyaan berkaitan boleh diajukan kepada HASiL melalui:

Dikeluarkan Oleh:
Bahagian Komunikasi | Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia