RHB Islamic Capai Dana RM3.3 Bilion Dalam Pengurusan Kekayaan Islam Pada Akhir 2023

KUALA LUMPUR, 28 April (Bernama) — RHB Islamic Bank Bhd berada pada kedudukan baik di barisan hadapan untuk meraih momentum dalam pasaran Pengurusan Kekayaan Islam (IWM), selepas memperoleh RM3.3 bilion dalam segmen itu pada akhir 2023.

Pada Oktober 2023, bank itu melancarkan portal IWM dengan sasaran untuk mencapai dana RM6 bilion dalam segmen itu menjelang akhir 2026, dipacu oleh Kad Debit/-i Visa Pelbagai Mata Wang RHB, produk unit amanah Islam, perancangan harta pusaka dan proposisi amanah.

Pengarah Urusannya Datuk Adissadikin Ali berkata IWM tertumpu kepada pengurusan kekayaan bertanggungjawab berpandukan prinsip Syariah, merangkumi pendekatan holistik terhadap penciptaan dan pengumpulan kekayaan, perlindungan, penulenan, dan pengagihan, memastikan kejayaan kewangan jangka pendek dan kemampanan jangka panjang.

“Apa yang lebih penting, kami membantu membimbing pelanggan di setiap langkah perjalanan pengurusan kekayaan mereka, daripada pelaburan halal kepada zakat dan wakaf untuk portfolio ditulenkan. Dengan rangkaian komprehensif produk pengurusan kekayaan Islam kami, RHB Islamic berada pada kedudukan baik untuk memanfaatkan pasaran IWM yang sedang berkembang,” katanya kepada Bernama.

Beliau berkata RHB Islamic, bersama-sama Jawatankuasa Syariah yang berdedikasi, akan memastikan semua produk dan perkhidmatannya adalah patuh Syariah supaya pelanggan tidak lagi bimbang.

Selain itu, inovasi adalah teras kepada pendekatan IWM RHB Islamic berikutan bank ini sentiasa menyesuaikan diri dengan keperluan pelanggan dan keperluan kawal selia yang berevolusi, dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital.

Melalui platform pelaburan dalam talian dan aplikasi mudah alih mesra pengguna, RHB Islamic meningkatkan kebolehcapaian kepada IWM kepada khalayak lebih luas, termasuk pelabur individu dan perniagaan, katanya.

“Apa yang lebih penting, kami mengutamakan kemampanan dengan menyepadukan elemen alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG) dalam tawaran IWM untuk memastikan produk bank ini bukan sahaja menghasilkan pulangan kewangan, malah menyumbang secara positif kepada masyarakat dan alam sekitar, memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk pelaburan yang bertanggungjawab dari segi sosial.

“RHB Islamic terlibat secara aktif dalam inisiatif kewangan sosial yang dipacu oleh modal sosial Islam seperti zakat, wakaf dan sedekah,” katanya.

Mengenai dedikasi bank ini terhadap rangkuman dan pemerkasaan sosial, RHB Islamic membolehkan individu daripada segmen B40 untuk memulakan perniagaan mereka, menggalakkan kebebasan kewangan menerusi program “B40 Empowerment Strategy-Be Your Own Boss (BEST-BYOB), manakala “B40 Education Empowerment Programme (BEEP) menyediakan peluang pendidikan kepada individu kurang berkemampuan.

Selain itu, bank ini menggalakkan kerjasama dalam industri untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan dalam kewangan Islam menerusi kerjasama erat dengan institusi kewangan lain, badan kawal selia, dan persatuan industri.

“Pendekatan kerjasama ini bukan sahaja meningkatkan kepakaran RHB Islamic, malah menggalakkan perkongsian ilmu dan amalan terbaik dalam industri.

“Dengan kedudukan Malaysia yang mantap sebagai hab global untuk kewangan Islam, rangka kerja kawal selia yang teguh dan rangkaian pelbagai produk patuh Syariah yang menarik pelabur tempatan dan antarabangsa, IWM bersedia untuk memainkan peranan yang semakin penting.

“RHB Islamic menyerlah sebagai peneraju dalam IWM, menawarkan kelompok komprehensif penyelesaian patuh Syariah untuk memacu rangkuman kewangan, kemampanan dan kewangan beretika untuk semua,” katanya.

— BERNAMA 

Previous ArticleNext Article

Kerajaan Peruntuk Dana RM100 Juta Untuk Galak Inovasi Kewangan Islam — PM Anwar

KUALA LUMPUR, 28 Mei (Bernama) — Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi komitmen kerajaan terhadap inovasi kewangan Islam melalui perkongsian dan mengumumkan peruntukan dana sebanyak RM100 juta untuk meningkatkan lebih banyak inovasi sedemikian.

Selaras dengan komitmen itu, Anwar, yang juga Menteri Kewangan mengumumkan dua inovasi kewangan gabungan yang baharu — program perintis memastikan perniagaan halal mengamalkan konsep hijau atau mesra alam, dan ‘Projek Hassan’.

Program perintis perniagaan halal yang mengamalkan konsep hijau itu merupakan kerjasama antara Bank Pembangunan Islam (IsDB), Kementerian Kewangan, Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank Dunia. 

Anwar berkata, program itu bertujuan membantu perniagaan halal di Malaysia dalam peralihan kepada amalan yang lebih hijau dan mampan dengan menyediakan pembinaan kapasiti teknikal, peralatan untuk mengukur dan melaporkan pelepasan gas rumah hijau, pembiayaan peralihan dan pensijilan.

Sementara itu, Projek Hassan ialah kerjasama antara Lembaga Zakat Negeri Kedah, Majlis Pimpinan MIFC (MLC), Persatuan Perbankan Islam dan Institusi Kewangan Malaysia dan Universiti INCEIF, yang bertujuan meningkatkan inisiatif zakat untuk meningkatkan status sosio-ekonomi golongan asnaf di Kedah.

 “Melalui kerjasama ini, RM10 juta disasarkan bukan sahaja untuk mengukuhkan komuniti asnaf tetapi juga menambah baik faedah langsung hasil tuaian untuk pesawah,” kata beliau dalam ucap tama di Forum Global mengenai Ekonomi dan Kewangan Islam (GFIEF) hari ini.

Selain itu, Anwar berkata Malaysia juga mesti berinovasi dan memanfaatkan konsep wakaf.

“Pada Mac 2024, kerajaan meluluskan geran sebanyak RM100 juta ke arah penubuhan dana wakaf MARA, menumpukan kepada pendanaan sumbangan swasta bagi tujuan melanjutkan pelajaran dan keusahawanan,” kata beliau.

Perdana Menteri berkata, kerajaan telah melanjutkan insentif cukai untuk menampung inisiatif wakaf berasaskan saham dan memperuntukkan sebanyak RM500 juta pembiayaan pinjaman untuk pembangunan hartanah di atas tanah wakaf.

“Selain itu, Suruhanjaya Sekuriti (SC) akan memperkenalkan pengumpulan dana untuk pembangunan wakaf melalui pembiayaan rakan setara dan platform pendanaan awam ekuiti, dengan kerajaan menyediakan pembiayaan padanan melalui Malaysia Co-Investment Fund (MyCIF) pada kadar pembiayaan sifar peratus,” kata Anwar.

Perdana Menteri juga mengalu-alukan lebih banyak inisiatif dalam bidang ini yang akan meluaskan skop ekonomi dan mewujudkan pelbagai peluang bagi perniagaan kecil dan sederhana serta individu yang kurang bernasib baik.

“Transformasi bukan sahaja mengenai menangani jurang, ia juga mengenai menerima dan menyesuaikan diri dengan masa depan,” katanya.

Tambahan pula, Anwar berkata mencapai pematuhan Syariah dalam aset digital dan kontrak pintar semata-mata tidak mencukupi.

“Kita mesti memastikan teknologi ini dibangunkan dan dilaksanakan dengan cara untuk memperkasakan rakyat kita, mewujudkan perpaduan dan perpaduan yang lebih erat dalam kalangan negara kita dan memberi kita lebih banyak kebebasan untuk membina masyarakat yang mampan dan berdaya tahan,” kata beliau.

— BERNAMA