SC Memperkenalkan Golden Pass Bagi Melicinkan Pendaftaran Modal Teroka

KUALA LUMPUR, 22 April (Bernama) — Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) akan memperkenalkan Modal Teroka (VC) Golden Pass untuk menyelaraskan proses pendaftaran dengan SC bagi VC antarabangsa yang layak ditubuhkan di Malaysia.

Pengerusi SC Datuk Seri Awang Adek Hussin berkata di bawah bidang kuasa ini, suruhanjaya itu akan memperkenalkan proses lorong hijau untuk mempercepatkan pendaftaran VC daripada enam minggu sekarang ini kepada dua minggu, tertakluk kepada pemenuhan keperluan yang ditetapkan di bawah rangka kerja Penilaian Skop Berfokus SC.

“Sebagai sebahagian daripada pelan pembangunan komprehensif kami, kami ingin mengalu-alukan VC antarabangsa yang berpengalaman yang ingin mewujudkan kehadiran kukuh di Malaysia untuk memenuhi keperluan domestik dan serantau.

“Kami juga berbesar hati mengumumkan peningkatan proses tapisan ke arah pengeluaran pas pekerjaan yang lebih pantas bagi memudahkan penempatan semula kakitangan bukan warganegara Malaysia,” katanya semasa sesi pleno pada Sidang Kemuncak KL20 2024 di sini hari ini.

Sebagai sebahagian daripada komitmen SC untuk memupuk bakat dalam pasaran modal, suruhanjaya itu juga akan memperkenalkan program pembangunan kemahiran komprehensif yang disesuaikan dengan profesional dalam industri VC serta pasaran swasta Malaysia yang lebih luas.

“Perbadanan Pembangunan Industri Sekuriti (SIDC), cabang pembangunan bakat SC, akan memperkenalkan pelbagai program pembinaan kapasiti,” tambahnya.

Sementara itu, Awang Adek menekankan SC berada di peringkat akhir untuk melancarkan pelan hala tuju 5 tahun bagi meningkatkan akses kepada pembiayaan pasaran modal untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PKS) serta syarikat peringkat pertengahan (MTC).

“Pelan hala tuju itu mengandungi lebih 30 inisiatif, merangkumi tiga tonggak utama kawal selia termasuk inovasi produk, infrastruktur pasaran dan pembinaan kapasiti.

“Pelan tersebut mengambil pendekatan ‘pendekatan menyeluruh negara’ yang mana, ia menekankan keperluan usaha kolaboratif di kalangan pihak berkepentingan yang pelbagai untuk membuka potensi penuh PKS dan MTC sambil memupuk pertumbuhan serta pembangunan yang mampan,” katanya lagi.

Sidang Kemuncak KL20 2024 selama dua hari, yang bermula hari ini di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, menyaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan Pelan Tindakan KL20, ianya menggariskan pembaharuan untuk mencapai penumpuan dalam kalangan pemegang kepentingan utama bagi memacu sektor teknologi pemula niaga Malaysia ke tahap yang lebih tinggi.

— BERNAMA

Previous ArticleNext Article

KWAP Perkenal Dana Pemacu Dengan Peruntukan RM6 Bilion, Sasar Sektor Utama

KUALA LUMPUR, 28 Mei (Bernama) — Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP) hari ini memperkenalkan pelaburan modal swasta dikenali sebagai Dana Pemacu yang membabitkan peruntukan sebanyak RM6 bilion.

Dana itu menyasarkan pelaburan dalam sektor-sektor utama ekonomi termasuk keterjaminan makanan, pendidikan, penjagaan kesihatan, peralihan tenaga, ekonomi digital, keterangkuman kewangan dan aspek lain dengan impak kritikal dalam kerangka ekonomi MADANI.

Dalam kenyataan hari ini, KWAP berkata Dana Pemacu itu akan dilaksanakan menerusi dana Akaun Terurus Berasingan (SMA) dengan kerjasama antara bakat tempatan dan pengurus pelaburan antarabangsa yang merentasi tiga aset berbeza iaitu ekuiti swasta, infrastruktur dan hartanah.

Komitmen sebanyak RM6 bilion itu akan dilabur menerusi SMA konvensional dan patuh Syariah dengan 50 peratus khusus kepada pelaburan fokus Syariah bagi memanfaatkan modal ekuiti Islam untuk impak lebih besar dalam pelaburan patuh Syariah.

Selain itu, ia juga bertujuan meningkatkan pasaran swasta secara menyeluruh selain menawarkan peluang unik untuk pelaburan beretika dan bertanggungjawab secara sosial.

Pada Forum Global mengenai Ekonomi dan Kewangan Islam (GFIEF) di sini, hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan rancangan KWAP untuk memperuntukkan pelaburan patuh Syariah yang merupakan separuh daripada komitmen modal Dana Pemacu.

Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif KWAP Datuk Nik Amlizan Mohamed pula menekankan kepentingan Dana Pemacu bagi pertumbuhan dan kemajuan negara.

Beliau berkata rancangan itu merangkumi usaha menggerakkan pelaburan menerusi model kerjasama antara bakat tempatan dan pengurus dana antarabangsa dengan memanfaatkan ekosistem pasaran pelaburan swasta di Malaysia.

“Malah, inisiatif ini akan membawa bersama amalan global terbaik dan kemahiran ke dalam pasaran tempatan, sekali gus memacu pemindahan pengetahuan dan jaringan industri yang dapat memperkasa bakat tempatan.

 “Menerusi pelaburan modal yang baru dilancarkan ini, kami berhasrat untuk menyokong lebih banyak syarikat-syarikat tempatan dalam skala domestik dan antarabangsa melalui saluran konvensional serta patuh Syariah yang seterusnya mengukuhkan pasaran kewangan dan meningkatkan pembangunan bakat tempatan di Malaysia,” katanya.

Bersandarkan Dana Pemacu sebagai strategi pelaburannya, KWAP juga kekal komited untuk mencapai pulangan optimum bagi dana berkenaan dalam usaha membantu Kerajaan Persekutuan membiayai liabiliti pencen.

— BERNAMA