25 Soalan Berkenaan Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman Oleh BNM

Baru-baru ini, Perdana Menteri kita telah mengumumkan pakej penangguhan bayaran balik pinjaman bank sehingga enam (6) bulan dan penyusunan semula baki kad kredit serta pinjaman korporat dengan jumlah manfaat bernilai sekurang-kurangnya RM100 bilion kepada peminjam.

Siapa yang tak suka apabila Penangguhan Automatik Bayaran Ansuran Rumah Dan Kereta Selama 6 Bulan!

Tapi mesti banyak persoalan yang bermain di fikiran kan? Benda baru diumumkan, mesti ramai yang masih tak faham.

Jom kita tengok soalan-soalan berikut, barangkali terungkai apa yang bermain di fikiran kita.

Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman/Pembiayaan untuk Individu dan PKS dan Syarikat Korporat (Pakej Penangguhan)

1. Apakah penangguhan pembayaran balik pinjaman atau pembiayaan?

Tawaran ini merupakan penangguhan atau penggantungan sementara obligasi pembayaran balik pinjaman (pinjaman pokok dan faedah) untuk jangka masa yang terhad. Dalam tempoh ini, pelanggan yang mempunyai pinjaman/pembiayaan yang memenuhi syarat-syarat tidak perlu membuat apa-apa pembayaran balik, dan bayaran lewat atau penalti tidak akan dikenakan.

Faedah/keuntungan akan terus terakru (yakni diambil kira) ke atas bayaran balik pinjaman/pembiayaan yang ditangguhkan dan peminjam/pelanggan perlu membuat pembayaran balik yang tertangguh pada masa akan datang.

Pembayaran balik pinjaman/pembiayaan akan disambung semula selepas tempoh penangguhan.

2. Apakah objektif pakej ini?

Tujuan pakej ini adalah untuk memberikan bantuan kepada individu dan perniagaan yang menghadapi kekangan kewangan sementara akibat wabak COVID-19. Kami berharap pakej ini dapat membantu individu dan perniagaan yang menghadapi masalah kewangan untuk menghadapi cabaran dalam tempoh ini.

Pembayaran balik pinjaman / pembiayaan akan disambung semula selepas tempoh penangguhan.

3. Pinjaman mana yang layak mendapatkan penangguhan itu?

Bagi individu dan perusahaan kecil dan sederhana (PKS), penangguhan dalam pinjaman konvensional atau obligasi pembayaran balik pembiayaan Islam (kecuali kad kredit) yang akan dilaksanakan secara automatik oleh bank dan Institusi Kewangan Pembangunan (IKP) / Development Financial Institutions (DFIs) jika pinjaman/pembiayaan memenuhi kriteria yang berikut:
• Tidak tertunggak melebihi 90 hari pada 1 April 2020;
dan
• Dalam denominasi Ringgit Malaysia.

Sementara itu, peminjam korporat/pelanggan boleh memohon moratorium pembayaran balik pinjaman/pembiayaan daripada bank masing-masing.

Development Financial Institutions (DFIs) : Bank Pembangunan, SME Bank, EXIM, Bank Rakyat, BSN dan Agrobank

4. Bolehkah saya meminta untuk melanjutkan tempoh penangguhan sehingga melebihi 6 bulan?

Penangguhan ini hanya selama 6 bulan. Sila hubungi bank anda jika memerlukan tempoh penangguhan yang lebih lama.

5. Sekiranya saya memilih untuk menangguhkan bayaran balik pinjaman/ pembiayaan, adakah rekod CCRIS saya akan terjejas teruk?

Tidak. Walau bagaimanapun, faedah/keuntungan akan terus terakru (yakni diambil kira) ke atas pembayaran balik pinjaman/pembiayaan yang ditangguhkan dan peminjam/pelanggan perlu menunaikan pembayaran balik yang tertangguh pada masa akan datang.

6. Perlukan saya memohon?

Tidak. Semua pinjaman/pembiayaan individu dan PKS (tidak termasuk kad kredit) yang memenuhi kriteria akan secara automatik layak untuk ditangguhkan.

7. Pinjaman saya telah gagal dibayar balik, bolehkah saya memohon? Adakah pinjaman di bawah program penjadualan semula dan penstrukturan semula (R & R) layak untuk mendapat pakej penangguhan?

Akaun pinjaman/pembiayaan yang sudah melebihi tunggakan 90 hari tidak layak untuk ditangguhkan. Peminjam/pelanggan dinasihati supaya menghubungi bank mereka untuk mendapatkan bantuan.

Pinjaman/pembiayaan di bawah program R&R juga layak mendapatkan penangguhan tertakluk pada kriteria yang ditetapkan.

8. Bagaimanakah pakej penangguhan ini berbeza daripada moratorium pinjaman/ pembiayaan lain yang diumumkan oleh bank baru-baru ini?

Bank-bank dan institusi kewangan pembangunan (IKP) bersikap proaktif dalam usaha memenuhi keperluan peminjam/pelanggan mereka dengan menawarkan pelbagai pakej penjadualan semula dan penstrukturan semula bagi membantu peminjam/pelanggan yang terjejas. Inisiatif seumpama ini sangat dialu-alukan dan sangat digalakkan pada masa-masa yang mencabar ini.

Peminjam/pelanggan yang menerima bantuan bank dan IKP untuk menjadualkan semula dan menyusun semula pinjaman/pembiayaan mereka boleh memilih untuk tidak menyertai pengaturan tersebut, jika mereka ingin berbuat demikian.

9. Bank manakah yang menawarkan pakej penangguhan ini?

Semua bank berlesen, bank Islam berlesen dan institusi kewangan pembangunan yang ditetapkan (IKP) yang dikawal oleh BNM akan menawarkan pakej penangguhan ini. Peminjam/pelanggan yang memenuhi kriteria kelayakan boleh memanfaatkan kelonggaran ini secara automatik.

10. Bagaimanakah saya boleh tahu jika bank saya telah mendaftarkan pinjaman saya ke dalam pakej penangguhan? Bagaimanakah saya boleh tahu bahawa saya layak?

Institusi perbankan akan memberikan maklumat yang secukupnya kepada individu dan peminjam/pelanggan PKS bahawa pembayaran balik pinjaman/pembiayaan mereka akan ditangguhkan di bawah skim ini.

Maklumat sedemikian boleh disampaikan melalui nasihat umum yang dikeluarkan kepada peminjam/pelanggan menerusi saluran yang sesuai, dan/atau diterbitkan dalam laman sesawang institusi perbankan.

11. Saya ingin meneruskan pembayaran balik pinjaman/ pembiayaan saya. Bagaimanakah saya boleh memilih untuk tidak menyertai pakej penangguhan automatik ini?

Anda perlu menghubungi bank anda jika anda ingin memilih untuk tidak menyertai pakej penangguhan automatik ini atau ingin terus membuat pembayaran/pembiayaan anda sepenuhnya dan tepat pada masanya.

Iklan

12. Saya bekerja dalam sektor pelancongan dan telah terjejas teruk akibat peristiwa baru-baru ini. Saya telah bersusah payah memenuhi pembayaran gadai janji bulanan saya sejak Januari dan simpanan saya tidak lama lagi akan habis. Adakah saya layak mendapatkan pakej penangguhan?

Ya, dengan syarat pinjaman/pembiayaan anda tidak tertunggak selama lebih daripada 90 hari pada 1 April 2020.

13. Saya menjalankan perniagaan kecil yang telah terjejas teruk akibat COVID-19. Jika perniagaan akan terus terjejas, saya tidak akan mampu membayar pinjaman kereta dan pinjaman peribadi saya tidak lama lagi. Adakah saya layak untuk pakej penangguhan?

Ya, dengan syarat pinjaman/pembiayaan anda tidak tertunggak selama lebih daripada 90 hari pada 1 April 2020.

14. Adakah saya akan dikenakan faedah tambahan atas jumlah bayaran balik yang ditangguhkan selama tempoh enam bulan tersebut?

Bagi pinjaman konvensional, faedah akan terus dikenakan ke atas baki tertunggak yang merangkumi pinjaman pokok dan faedah (iaitu terkompaun) semasa tempoh moratorium.

Bagi pembiayaan Islam, keuntungan akan terus terakru pada jumlah pokok yang belum dijelaskan. Namun begitu, keuntungan tersebut tidak akan dikompaun selaras dengan prinsip Syariah.

Walau bagaimanapun, bank-bank tidak dibenarkan mengenakan bayaran penalti lewat atas jumlah tertunda. Dalam erti kata lain, bayaran balik pinjaman/pembiayaan hanya tertangguh selama enam bulan.

15. Apakah yang akan terjadi kepada pembayaran balik pinjaman saya selepas tempoh pakej penangguhan? Bagaimanakah pakej penangguhan mempengaruhi pembayaran faedah yang dikenakan ke atas saya selepas tempoh 6 bulan? Adakah berlaku peningkatan dalam bayaran bulanan, atau tempoh akan menjadi lebih lama?

Faedah/keuntungan akan terus terakru (yakni diambil kira) ke atas bayaran balik pinjaman/pembiayaan yang ditangguhkan. Hal ini bermakna jumlah bayaran balik yang terkumpul semasa tempoh penangguhan pembayaran balik akan ditambah kepada jumlah pinjaman/pembiayaan terkumpul.

Peminjam/pelanggan dinasihati supaya menghubungi institusi perbankan mereka bagi membincangkan pelan pembayaran balik yang sesuai untuk membayar balik pinjaman pokok dan faedah terakru semasa tempoh penangguhan. Ini mungkin termasuk jumlah ansuran berikutnya yang lebih tinggi atau lanjutan tempoh pinjaman / pembiayaan.

16. Adakah pakej penangguhan ini dikenakan kepada pinjaman yang baru diluluskan / dikeluarkan?

Pakej penangguhan terpakai kepada semua pinjaman/pembiayaan yang belum dijelaskan setakat 1 April 2020.

17. Adakah pinjaman saya melalui pembekal kredit bukan bank lain layak untuk mendapatkan pakej penangguhan ini?

Tidak. Pakej penangguhan ini hanya terpakai kepada pinjaman atau pembiayaan yang ditawarkan oleh institusi kewangan yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia, iaitu bank dan Institusi Kewangan Pembangunan.

18. Sekiranya syarikat memilih pakej penangguhan pembayaran pinjaman atau pembiayaan, adakah syarikat tersebut masih boleh mendapatkan pembiayaan baharu daripada bank?

Ya. Keputusan kredit institusi kewangan adalah tertakluk pada dasar dan penilaian kredit dalaman masing-masing.

19. Sebagai sebuah syarikat, apakah kriteria yang perlu ada bagi memilih untuk menyertai pakej ini?

Tidak seperti peminjam/pelanggan individu dan PKS, peminjam/pelanggan dalam kalangan syarikat korporat perlu merujuk bank masing-masing untuk penangguhan serta penjadualan semula dan penstrukturan semula pinjaman/pembiayaan mereka.

Di samping itu, pinjaman/pembiayaan ini mesti memenuhi kriteria yang berikut:
• tidak tertunggak melebihi 90 hari setakat 1 April 2020; dan
• dalam denominasi Ringgit Malaysia.

20. Saya mempunyai pinjaman/ pembiayaan yang dipotong secara automatik daripada gaji saya. Adakah saya layak memohon tawaran penangguhan ini?

Ya. Sila beritahu syarikat anda untuk menghentikan potongan gaji jika anda mahu pembayaran balik pinjaman/pembiayaan anda ditangguhkan. Anda juga perlu menghubungi bank anda untuk memberitahu mereka tentang hal ini.

21. Adakah bank akan memberhentikan keperluan pembayaran balik secara automatik jika saya tidak menjawab pemberitahuan mereka?

Ya.

Penukaran Baki Kad Kredit ke dalam Pinjaman Bertempoh 3-Tahun (Pakej Penukaran)

22. Saya mempunyai dua kad kredit dengan jumlah yang besar, dan saya diberhentikan kerja pada bulan Januari. Saya tidak dapat memenuhi obligasi bulanan kad kredit saya sejak Januari dan saya sangat risau tentang akibatnya. Adakah saya layak untuk menukar baki tertunggak ini kepada pinjaman bertempoh? Bagaimanakah keadaan ini boleh dilaksanakan? Adakah saya perlu menghubungi bank saya untuk membuat permohonan?

Jika anda tidak dapat memenuhi pembayaran bulanan minimum kad kredit anda selama 3 bulan terakhir berturut-turut, pengeluar kad anda akan menukarkan baki tertunggak kepada pinjaman bertempoh yang tidak lebih 3 tahun dengan faedah efektif tidak lebih daripada/pembiayaan 13% setahun.

23. Saya dengar kini bank-bank akan menyediakan penukaran baki kad kredit secara automatik kepada pinjaman bertempoh, tetapi saya mempunyai gaji bulanan kira-kira RM5,500. Adakah saya layak mendapat pakej penukaran ini daripada bank?

Bank akan menukarkan baki kad kredit terkumpul pemegang kad yang tidak dapat memenuhi pembayaran bulanan minimum berturut-turut selama 3 bulan terakhir, tanpa mengira tahap pendapatan pemegang kad.

24. Bolehkah pemegang kad kredit yang telah menukar baki kad mereka ke dalam pinjaman bertempoh terus memohon untuk mendapatkan 6 bulan penangguhan pakej pinjaman atau pembiayaan?

Ya mereka boleh berbuat demikian. Pembayaran balik pinjaman/pembiayaan akan disambung semula selepas tempoh penangguhan.

25. Jika baki kad kredit saya ditukar kepada pinjaman bertempoh, adakah saya masih boleh menggunakan kad kredit saya?

Ya, Anda boleh terus menggunakan kad kredit sehingga had kredit yang masih ada setelah mengambil kira baki yang diubah menjadi pinjaman/pembiayaan bertempoh. Baki tertunggak yang ditukar kepada pinjaman/pembiayaan bertempoh dianggap sebagai sebahagian daripada had kad kredit.

Di samping itu, bayaran ansuran pinjaman/pembiayaan bulanan akan menjadi sebahagian daripada jumlah pembayaran bulanan minimum kad kredit tersebut.

Nak lebih mudah faham, Bank Negara Malaysia juga ada sediakan dalam bentuk infografik di laman Facebook mereka:

Sumber: Bank Negara Malaysia

Untuk pembiayaan perumahan penjawat awam, LPPSA belum lagi mengumumkan pengangguhan bayaran. Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) juga akan memberi penangguhan pembayaran kepada semua pelanggan Program Pengurusan Kredit (PPK) selama enam (6) bulan. Penangguhan ini berkuatkuasa April 2020 sehingga September 2020.

Sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan tentang inisiatif ini, sila hubungi bank anda terlebih dahulu. Jika anda masih memerlukan maklumat lanjut tentang perkara ini, anda boleh lawati laman sesawang kami di www.bnm.gov.my atau hubungi TELELINK di talian 1-300-88-5465 (Isnin – Jumaat, 9.00 pagi hingga 5 petang).

Iklan

Previous ArticleNext Article

3 Comments

 1. Maaf bertanya , bagaimana jika kita mendapat mesej bahawa kita dh ditawarkan utk penangguhan bayaran kereta selama 6 bulan , jika ingin menarik diri saya prlu mngjntr msj tertentu , tapi pda wktu itu saya tidak faham akan mesej tersebut lalu saya mnghntr dan permohonan tarik diri itu sudah diluluskan, boleh ke saya nak cancel balik ?

 2. Assalammualaikum. Saya telah menjelaskan ansuran bulanan bagi pinjaman peribadi untuk bulan April 2020 sebelum perintah penangguhan daripada BNM di keluarkan.
  Bolehkah saya mendapat balik bayaran yang telah di bayar ke dalam akaun pinjaman dan bagaimana cara untuk mendapatkan bayaran tersebut.
  Terima kasih.

  Untuk rekod :
  Bank Kerjasama Rakyat Bhd.
  Pinjaman peribadi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Apakah Itu “Microfinance” Dan 4 Kebaikannya?

Pernahkah anda pergi buat pinjaman di bank, namun sukar atau tidak mendapat kelulusan? Bagaimana pula dengan golongan miskin yang ingin membuat pinjaman di bank?

Golongan yang mempunyai pendapatan yang rendah pasti sukar untuk membuat pinjaman. Apatah lagi ingin membuat pinjaman untuk memulakan perniagaan kecil-kecilan. Mereka yang kurang berkemampuan ini tidak mempunyai cagaran apabila hendak membuat pinjaman di bank.

Oleh yang demikian, terdapat satu kemudahan yang diwujudkan untuk golongan ini yang dipanggil sebagai “microfinance” ataupun pembiayaan mikro.

Dalam erti kata lain, “microfinance” berfungsi sebagai sistem perbankan untuk mereka yang kurang berkemampuan. Golongan ini terdiri daripada mereka yang bergaji kecil atau pun tidak mempunyai pendapatan tetap.

“Microfinance” bukan sahaja membantu peniaga syarikat kecil dan sederhana (SME) tetapi juga untuk golongan persendirian yang memerlukan bantuan. Sebagai contoh, seorang ibu tunggal yang ingin memulakan perniagaan kecil-kecilan menjual kuih-muih. Beliau pastinya memerlukan bantuan kewangan sebagai modal untuk memulakan perniagaan.

Sejarah “microfinance” mula diperkenalkan oleh seorang ahli ekonomi bernama Muhammad Yunus yang berasal dari Bangladesh. Dengan buah fikiran bernas ini, beliau medapat pengiktirafan sebagai pemenang hadiah Nobel pada tahun 2006.

Di Malaysia pula, “microfinance” yang pertama ditawarkan oleh Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) pada tahun 1988. Kemudian, ianya diikuti dengan Yayasan Usaha Maju (YUM) pada tahun yang sama dan TEKUN Nasional pada tahun 1998. Bermula pada tahun 2006, kerajaan dengan kerjasama Bank Negara Malaysia (BNM) menggalakan lebih banyak institusi kewangan untuk menawarkan khidmat “microfinance”.

Kini, perkhidmatan ini boleh didapati di kebanyakan bank komersial seperti Maybank, CIMB dan Public Bank dan juga di bank pembangunan seperti Agro Bank dan Bank Rakyat.

Di antara fungsi dan kebaikan “microfinance” ialah:

1. Membantu untuk membiayai perniagaan kecil dan sederhana

Iklan

“Microfinance” boleh memberikan pinjaman modal untuk mereka memulakan perniagaan kecil-kecilan. Ini akan turut membuka peluang pekerjaan baru untuk orang lain apabila perniagaan mereka semakin berkembang.

2. Membantu golongan berpendapatan rendah untuk kegunaan harian

Pinjaman yang dibuat pastinya membantu mereka untuk menyara kehidupan. Mereka akan mempunyai lebih banyak wang tunai untuk membeli barang-barang kelengkapan harian seperti makanan, ubat-ubatan dan sebagainya. Mereka juga boleh menggunakan wang pinjaman ini untuk menghantar anak ke sekolah.

3. Membantu dan menggalakkan golongan miskin untuk menyimpan wang

Apabila sudah mempunyai barang keperluan yang mencukupi, mereka akan mula menyimpan lebihan wang yang ada. Wang yang disimpan boleh diguna pakai sewaktu kecemasan.

4. Melindungi golongan yang tidak berkemampuan daripada risiko seperti kematian, penyakit, kecurian dan bencana alam

“Microfinance” juga boleh membantu apabila berlakunya musibah. Contohnya, sebuah keluarga yang menjadi mangsa banjir boleh membaiki barang-barang yang rosak ataupun menggantikan kepada barang yang baharu.

Sumber Rujukan:

Ditulis oleh Abang Yazree Hazwan. Penulis merupakan seorang Eksekutif di sebuah syarikat penyelidikan pasaran di Malaysia. Mempunyai pengalaman dalam bidang insurans/reinsurans di syarikat reinsurans tempatan

Iklan

Fahami CCRIS Dan CTOS Untuk Lulus Pinjaman

Impian memiliki harta sama ada kereta, rumah atau tanah boleh dilaksanakan dengan membuat pinjaman. Apa yang menjadi teka- teki di fikiran kita semua adalah bagaimana cara untuk lulus pinjaman dengan mudah dan lancar?

Jom kita fahami “double C” iaitu CCCRIS dan CTOS.

1. Central Credit Reference Information (CCRIS)

Central Credit Reference Information (CCRIS) ialah satu sistem pangkalan data berkomputer untuk mengutip, memproses, menyimpan dan menghasilkan maklumat kredit seseorang. Ia dikawal selia oleh Biro Kredit Bank Negara Malaysia. Di dalam laporan CCRIS terdapat maklumat-maklumat berikut:

 • Pinjaman tertunggak (outstanding balance)

Semua orang mempunyai komitmen bulanan seperti pinjaman kereta, kad kredit, pinjaman pelajaran dan lain-lain. Laporan CCRIS memaparkan jumlah keseluruhan dan baki pinjaman yang tertunggak, termasuklah kelakuan pembayaran dan status undang-undang. Berdasarkan laporan ini pihak bank akan mengira komitmen bulanan kita kemudian ditambah dengan komitmen yang baru. Sekiranya lebih dari kemampuan pemohon, pihak bank akan minta tambah guarantor atau deposit untuk kurangkan komitmen.

Apakah kelakuan pembayaran?

Kelakuan pembayaran ialah sikap kita terhadap komitmen bulanan untuk tempoh setahun. Pernahkah kita tertangguh membuat pembayaran? Kebanyakan orang gagal memperolehi pinjaman kerana CCRISS memaparkan dengan jelas rekod kelakuan pembayarannya. Berikut merupakan contoh rekod pembayaran dan penjelasan:

 

 • Akaun perhatian khusus (Special attention account)

Akaun perhatian khusus adalah seperti Non-Performing Loan (NPL) atau di bawah jadual pengurusan hutang khas yang dirundingkan oleh Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit  (AKPK). Jika mempunyai rekod ini pihak bank tidak akan proses pinjaman baru sehinggalah pinjaman tersebut selesai.

 • Permohonan pinjaman terdahulu (Previous inquiry)

Laporan ini menunjukkan pinjaman yang pernah di pohon sebelum ini dan status sama ada pending, approve atau reject. Sekiranya terdapat banyak rekod previous inquiry, pihak bank beranggapan bahawa pemohon banyak membuat permohonan tetapi tidak diluluskan pasti ada alasan lain. Sekiranya kita tidak pernah buat pinjaman, maka CCCRIS kita tiada rekod. Kita boleh membuat semakan di mana-mana cawangan Bank Negara Malaysia (BNM) di seluruh negara.

2. CTOS Data Systems Sdn Bhd (CTOS)

CTOS Data Systems Sdn Bhd iaitu sebuah syarikat persendirian yang memberi kemudahan maklumat kewangan seseorang kepada pihak bank dan syarikat pinjaman berlesen.

CTOS ni rekod hutang kita dengan syarikat bukan bank. Contohnya seperti Courts Mammoth, Digi dan lain lain.

Iklan

Rekod CTOS akan disimpan satu tempoh masa. Terdapat 4 bahagian di dalam CTOS iaitu:-

Kesimpulannya CCRIS dan CTOS hanyalah sistem rujukan yang digunakan untuk menilai status kewangan kita sama ada nama kita disenaraihitam atau tidak, maklumat perniagaan berkaitan dan bayaran ansuran lain yang sedang ditanggung.

Baiki kelemahan dalam membayar balik pinjaman sedia ada untuk mengelakkan masalah membuat pinjaman di masa hadapan.

Guna RAMCI Pun Boleh

Dengan RAM Credit Info, mereka ada produk bernama RAMCI Personal Credit Report Plus (PCRP) yang boleh digunakan untuk mendapatkan laporan lengkap mengenai status kewangan anda secara online.

Laporan ini megandungi maklumat seperti i-Score (skor kredit), CCRIS, SPGA (Skim Potongan Gaji ANGKASA), PTPTN, maklumat bukan berkaitan perbankan dan banyak lagi.

Contoh laporan RAMCI Personal Credit Report Plus (PCRP):

Dapat gred 10 kira dah terbaik, bermaksud kurang risiko untuk pembiayaan tidak dibayar atau default. Agak-agak ada ke bank nak bagi pembiayaan kalau kita berisiko tinggi?

Sama macam CCRIS, kena pastikan lebih banyak angka kosong ‘0’ bermakna bayaran dibuat on-time setiap bulan.

Bukan mahal pun, hanya RM19.50 untuk mendapatkan laporan tersebut secara on-line.

Iklan

Kelebihan Dan Kekurangan Suami Isteri Buat Joint Loan Beli Rumah

Di Malaysia, ramai individu membuat keputusan untuk membeli rumah selepas berkahwin. Berdasarkan kajian dari Universiti Teknologi Malaysia, kurungan umur pembeli rumah pertama adalah pada usia 24 tahun hingga 34 tahun.

Memandangkan median harga rumah di Selangor adalah pada harga RM479,900 dan di Kuala Lumpur adalah pada harga RM786,800 kebanyakan pembeli rumah pertama memilih untuk membuat perjanjian bersama dengan pasangan mereka.

Data yang dikeluarkan Jabatan Standard Malaysia menunjukkan purata pendapatan isi rumah rakyat Malaysia mengikut golongan adalah RM6,275 untuk M40 dan RM3,000 untuk B40.

Kadar pendapatan isi rumah yang rendah dan tidak selari dengan median harga rumah menyebabkan joint loan dilihat sebagai alternatif yang paling logik untuk mereka memiliki rumah.

Akan tetapi, sejauh mana joint loan ini bagus untuk beli rumah? Adakah terdapat kesan jangka panjang kepada pasangan sekiranya berlaku perkara tidak diingini seperti penceraian dan kematian?

Kenapa Ramai Rakyat Malaysia Memilih Joint Loan?

Antara sebab utama joint loan dijadikan alternatif untuk rakyat Malaysia beli rumah adalah kerana :-

1. Pendapatan Yang Kecil

Mengikut kajian dan kiraan yang dilakukan Hartabumi.com, sekiranya gaji anda adalah RM2,500 sebulan, harga rumah yang layak anda beli adalah tidak melebihi RM196,000 dengan kadar DSR maksimum 60%.

Baca : 10 Idea Menyeronokkan Untuk Menjana Pendapatan Mengikut Personaliti

Pada harga RM196,000 anda tidak mempunyai banyak pilihan rumah melainkan rumah dari pasaran subsale dan lelong yang kita sedia maklum memerlukan entry cost yang lebih tinggi berbanding pasaran undercon.

2. Debt Service Ratio

Senario paling normal di kalangan anak muda di Malaysia baik golongan Bumiputera, Cina dan India adalah membeli kereta dahulu sebelum rumah.

Baca : Ketahui Debt Service Ratio Anda Untuk Harga Rumah Yang Mampu Anda Beli Mengikut Gaji

Apa yang tidak normal adalah apabila graduan muda membeli kereta pada harga yang tidak selari dengan gaji tahunan mereka.

Logiknya, sekiranya pendapatan tahunan anda adalah RM36,000 anda sepatutnya memandu Perodua Bezza dan bukannya Honda City yang berharga RM75,000.

Kadar Debt Service Ratio yang tinggi menyebabkan ramai anak muda memilih untuk melanjutkan hajat mereka membeli rumah pertama.

3. Harga Rumah

Semua orang tahu harga rumah hari ini telah dimonopoli oleh pemaju swasta yang menaikkan harga rumah mengikut acuan mereka.

Apa yang tinggal hanyalah rumah mampu milik dan bekalan rumah tersebut tidak pernah cukup semenjak tahun 1960!

Baca : Harga Median Rumah Teres Di 8 Kawasan Lembah Klang Sepanjang Tahun 2019

Ramai memilih untuk terus menyewa kerana mereka gagal untuk mengumpul 10% deposit dan kos – kos lain dalam pembelian hartanah.

Kelebihan Joint Loan Untuk Membeli Rumah

1. Pendapatan Digabung Lebih Baik

Apabila anda joint loan dengan pasangan anda, secara automatik pendapatan anda yang dicampur dengan pendapatan pasangan anda di atas kertas menjadi lebih tinggi.

Baca : 4 Alasan Kerap Mengapa Permohonan Pinjaman Peribadi Anda Ditolak

Kadar Debt To Income (DTI) juga akan menjadi rendah membolehkan permohonan pembiayaan pinjaman hartanah anda diluluskan oleh bank.

Lebih rendah kadar hutang anda, lebih tinggi peluang anda untuk membeli rumah. Pihak bank menilai anda sebagai seorang peminjam yang berisiko rendah.

Iklan

2. Skor Kredit Lebih Tinggi

Proses pinjaman akan menjadi lebih mudah sekiranya anda dan pasangan mempunyai rekod skor kredit yang bagus.

Membayar semua bil tepat pada masanya juga adalah satu kelebihan kerana ia akan meningkatkan kepercayaan bank memandangkan anda mempunyai rekod pembayaran yang baik.

Baca : 5 Situasi Yang Membenarkan Anda Mengambil Pinjaman Peribadi

Memandangkan anda dan pasangan telah menggabungkan pendapatan dan rekod skoring kredit, ini akan menjadi satu kelebihan buat anda dan pasangan apabila anda membuat pembayaran balik ansuran pinjaman mengikut tempoh yang ditetapkan bank.

Kesannya, anda dilihat sebagai seorang peminjam yang mampu membayar semula pinjaman mengikut waktu yang ditetapkan.

Logkiknya, jika anda tidak mampu melangsaikan hutang RM500 sebulan kepada bank, bagaimana bank ingin memberikan anda akses pinjaman RM200,000 hingga RM300,000?

3. Rumah Yang Lebih Besar

Antara punca ramai orang melakukan pinjaman bersama adalah untuk membeli rumah yang lebih mahal dan besar.

Memandangkan pendapatan bulanan anda adalah RM2,500 dan anda hanya layak untuk membeli rumah pada harga RM196,000.

Baca : 11 Jenis Rumah Moden Yang Ada Di Malaysia

Kini anda layak untuk membeli rumah pada harga RM376,000 sekiranya pasangan anda mempunyai pendapatan yang sama dengan anda.

Lebih besar pendapatan anda dan pasangan anda, lebih mahal dan besar rumah yang anda boleh beli.

Kekurangan Joint Loan Untuk Membeli Rumah

1. Faraid

Sekiranya salah seorang dari penama pinjaman meninggal dunia, secara automatik bahagian tersebut akan dibayar oleh takaful. Sedangkan baki 50% tadi perlu dibayar seperti biasa oleh si suami/ isteri yang masih hidup.

Baca : Hibah Sebelum Hiba : Ketahui Perbezaan Di Antara Hibah, Wasiat Dan Faraid

Memandangkan salah seorang penama pinjaman telah meninggal dunia, bahagian si mati tersebut akan melalui proses faraid di mana ahli keluarga si mati seperti ibu, bapa, adik – beradik layak menuntut bahagian tersebut.

Sekiranya si suami/ isteri yang masih hiup tadi ingin terus menetap di rumah tersebut, dia terpaksa membayar baki 50% bahagian si mati kepada keluarga si mati.

Kesannya, si suami/ isteri berisiko untuk tidak memiliki rumah.

2. Perkongsian

Rumah tersebut perlu mendapat persetujuan kedua – dua pihak penama sekiranya ingin dijual. Selagi persetujuan kedua – dua pihak tidak dicapai, rumah tersebut tidak mampu dijual.

Ini menjadi punca Aset Tidak Dituntut setakat tahun 2019 yang lalu mencecah RM70 bilion dan 90% daripadanya adalah harta orang Melayu.

Baca : Faraid Kan Ada? Apa Gunanya Buat Wasiat?

Joint loan memang boleh menjadi solusi dan alternatif jangka pendek sekiranya anda bercadang untuk beli rumah pertama. Tetapi, kesan jangka panjangnya sangat luar biasa dan mampu memberi impak sosial juga.

Apa yang paling penting adalah untuk anda sebagai penama melakukan hibah bersyarat terhadap hartanah tersebut seandainya berlaku sebarang perkara yang tidak diingini demi masa depan yang lebih cerah kepada keluarga anda.

Sumber Rujukan:

 1. Hartabumi
 2. UTM
 3. Kauthar Rozmal
 4. Compare Hero
 5. Funtasticko

Iklan

5 Klausa Dalam Surat Tawaran Pembiayaan Yang Perlu Diberi Perhatian

Pembiayaan atau pinjaman perumahan merupakan aspek penting dalam pembelian rumah. Selepas memilih rumah dan membayar deposit, langkah seterusnya untuk pembeli ialah memohon pembiayaan rumah dengan pihak bank.

Setelah pembiayaan diluluskan, pihak bank akan mengeluarkan surat tawaran pembiayaan yang perlu ditandatangan oleh pembeli rumah sebelum perjanjian jualbeli rumah boleh diteruskan.

Ada beberapa perkara utama yang perlu diberi perhatian dalam surat tawaran pembiayaan rumah.

1. Margin Of Financing

Margin of financing ialah harga rumah yang boleh kita dapat pembiayaan bank. Kebiasaannya pembeli boleh dapatkan pembiayaan sehingga 90% untuk rumah pertama dan kedua, 70% untuk rumah ketiga dan seterusnya.

Sebagai contoh, untuk rumah berharga RM300,000 anda boleh memohon pembiayaan sehingga RM270,000 untuk pembeli rumah pertama dan kedua manakala RM210,000 untuk pembeli rumah ketiga dan seterusnya. Lebihan harga rumah perlu diselesaikan samada bayaran tunai atau pengeluaran KWSP.

Namun begitu, ada skim dan program tertentu yang membolehkan pembeli untuk dapatkan pembiayaan yang lebih. Sebagai contoh, pembeli boleh dapatkan pembiayaan sehingga 100% untuk pembeliaan rumah pertama dan juga 90% untuk rumah ketiga bergantung kepada program Home Ownership Campaign yang kerajaan lancarkan.

Margin of financing ini juga tertakluk kepada profil kewangan pembeli dan ada kemungkinan juga dikurangkan sekiranya rekod kewangan tidak baik.

2. Kos-Kos Berkaitan

Ada sebahagian bank yang membolehkan pembeli memasukkan kos-kos berkaitan ke dalam pembiayaan. Antara kos yang boleh dimasukkan ialah yuran penilaian, takaful atau insurans dan yuran guaman pembiayaan.

Yuran penilaian ialah kos untuk pihak bank melantik penilai untuk membuat penilaian harga rumah. Takaful dan insurans seperti MRTA dan MRTT untuk perlindungan pembayaran semula pembiayaan sekiranya pembeli meninggal dunia.

Sekiranya kita beli rumah yang berharga RM300,000, pembiayaan dengan margin of financing 90% boleh menjadikan jumlah pembiayaan RM270,000 + RM15,000 untuk kos-kos berkaitan.

3. Kadar Keuntungan / Kadar Faedah

Kadar keuntungan atau kadar faedah (interest rate) sangat mempengaruhi bayaran balik pembiayaan. Semakin tinggi kadar keuntungan menyebabkan ansuran bulanan menjadi tinggi.

Kebiasaannya pembiayaan rumah mempunyai kadar apung berdasarkan kadar asas + kadar spread. Kadar spread berbeza untuk setiap permohonan kerana ditentukan oleh risiko kredit peminjam, kos operasi dan margin keuntungan bank.

Iklan

Kadar asas (KA) ialah kadar apung yang boleh berubah mengikut situasi ekonomi semasa. Penurunan kadar OPR boleh menyebabkan bank menurunkan kadar asas untuk pembiayaan menjadikan ansuran bulanan menurun.

Situasi ekonomi semasa menyaksikan kadar OPR pada paras yang sangat rendah. Kadar keuntungan boleh menjadi 2.85% kadar asas + 0.8% kadar spread.

Untuk pembiayaan Islamik, surat tawaran pembiayaan mempunyai Ceiling Profit Rate (CPR). Ini merupakan tahap maksimum kadar keuntungan pembiayaan.

Sekiranya OPR dan kadar asas dinaikkan melebihi CPR, kenaikan tidak akan lagi beri kesan kepasa pembiayaan kerana kadar keuntungan sudah mencapai tahap maksimum.

4. Default Rate

Ramai peminjam yang tidak memahami tentang default rate. Default rate ialah kadar keuntungan yang dikenakan oleh pihak bank sekiranya peminjam gagal membuat pembayaran ansuran bulanan selama 3 bulan berturut-turut.

Default rate akan meningkatkan kadar keuntungan bank disebabkan oleh risiko peminjam gagal melunaskan baki pembiayaan. Kadar keuntungan biasa sebagai contoh KA+0.8% boleh menjadi sehingga KA+3.2% menyebabkan ansuran bulanan melambung tinggi.

Sekiranya peminjam berhadapan situasi seperti ini namun masih membuat pembayaran ansuran bulanan tanpa mengambilkira kenaikan kadar keuntungan, ini boleh meningkatkan jumlah tertunggak mengakibatkan baki prinsipal hutang makin bertambah.

Cara untuk menyelesaikan masalah ini ialah dengan membuat penyelesaian penuh jumlah tunggakan, bayar ansuran bulanan mengikut default rate selama 6 bulan tanpa sebarang tunggakan dan kemudian berbincang dengan pegawai bank untuk kembalikan kadar keuntungan ke paras biasa.

5. Tempoh Pembiayaan

Tempoh pembiayaan ialah tempoh bayaran balik pembiayaan rumah. Semakin panjang tempoh pembiayaan, bayaran bulanan akan semakin berkurang.

Secara umumnya, tempoh pembiayaan boleh mencecah sehingga 35 tahun, namun terhad sehingga umur pembeli 70 tahun sahaja.

Setelah kita terima surat tawaran pembiayaan, pastikan kita baca setiap patah perkataan dan ayat yang terkandung dalam surat tawaran tersebut. Dapatkan penjelasan dan penerangan dari pegawai bank sekiranya ada klausa tertentu yang tidak jelas sebelum kita turunkan tandatangan penerimaan tawaran.

Artikel ini ditulis oleh Mohd Arif Irfan, seorang juruaudit di salah sebuah firma audit di Malaysia. Beliau telah lulus kesemua kertas peperiksaan ACCA dan sedang mengutip pengalaman untuk menjadi akauntan bertauliah. Meminati bidang hartanah dan pelaburan serta rajin berkongsi ilmu di FB Arif Irfan.

Iklan

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!