Tambahan Masa Pengemukaan Borang Cukai Sehingga 31 Julai 2021 Bagi Mereka Yang Menjalankan Perniagaan (Tahun Taksiran 2020)

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) ingin memaklumkan bahawa tambahan masa pengemukaan Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP) bagi kategori pembayar cukai yang menjalankan perniagaan bagi Tahun Taksiran 2020 diberikan sehingga 31 Julai 2021.

2. Tambahan masa ini melibatkan kategori Individu, Individu Pemastautin (Pekerja Berpengetahuan / Berkepakaran), Individu Bukan Pemastautin, Individu Bukan Pemastautin (Pekerja Berpengetahuan), Perkongsian, Pertubuhan, Harta Pusaka dan Keluarga Sekutu Hindu.

3. Inisiatif ini diambil selaras dengan usaha kerajaan meringankan beban pembayar cukai setelah mengambil kira kekangan yang dihadapi dalam melaksanakan tanggungjawab untuk mengemukakan BNCP berikutan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi atau ‘Total Lockdown’. Pembayar cukai digalakkan untuk menggunakan sepenuhnya perkhidmatan dalam talian melalui platform ezHASiL bagi tujuan pengemukaan BNCP.

4. Bagi kategori Syarikat, Perkongsian Liabiliti Terhad, Unit Amanah / Amanah Harta Tanah, Koperasi, Badan Amanah, Amanah Pelaburan Harta Tanah / Tabung Amanah Harta dan Amanah Perniagaan bagi Tahun Taksiran 2020 dan Tahun Taksiran 2021, tambahan masa akan dikekalkan seperti yang dinyatakan pada Program Memfail Borang Nyata bagi tahun 2020 dan 2021. Program Memfail Borang Nyata ini boleh dicapai dan dimuat turun menerusi www.hasil.gov.my > Borang > Program Memfail Borang Nyata bagi tahun 2020 dan 2021.

5. Pembayar cukai juga boleh merujuk Soalan Lazim Berkaitan Urusan Percukaian Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 (Frequently Asked Questions – FAQ) berkaitan perkara ini dan lain-lain urusan percukaian. FAQ ini boleh dicapai melalui pautan berikut:
i. Versi Bahasa Melayu:
http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfam/faq_pkp3_1.pdf
ii. Versi Bahasa Inggeris:
http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfam/faq_pkp3_2.pdf

6. Sebarang pertanyaan atau maklum balas mengenai perkara ini boleh diajukan kepada LHDNM melalui:
a) Hasil Care Line di talian 03-8911 1000 / 603-8911 1100 (Luar Negara);
b) HASiL Live Chat; dan
c) Borang Maklum Balas di portal rasmi LHDNM di pautan pantas
https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/ms-MY/

Dikeluarkan Oleh:
Bahagian Komunikasi | Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

Previous ArticleNext Article

Pakej PEMERKASA Perkenal Pembiayaan Pengukuhan PKS Untuk Membantu PKS Mengharungi Tempoh Sukar

SME Corporation Malaysia, sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC) bekerjasama dengan  Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) telah meningkatkan usaha berterusan mereka dengan menawarkan bantuan kewangan kepada PKS yang  menghadapi masalah kewangan serta sektor yang terpinggir melalui kemudahan  pembiayaan baharu iaitu Pembiayaan Pengukuhan PKS (SMERF). 

Berikutan peningkatan jumlah kes COVID-19 dan pelaksanaan perintah kawalan  pergerakan dan yang terkini penutupan seluruh negara, ekonomi negara dan kehidupan  rakyat Malaysia telah teruk terjejas.

Kerjasama ini adalah konsisten dalam menyokong  PKS sejak dari awal pandemik dan skim pembiayaan baharu ini bertujuan membantu  PKS menguruskan aliran tunai dengan lebih baik sekali gus memastikan kelangsungan perniagaan mereka. 

SMERF, skim pembiayaan di bawah Program Strategik Memperkasa Rakyat dan  Ekonomi (PEMERKASA) oleh Kerajaan yang disalurkan melalui SME Corp. Malaysia dan dilaksanakan oleh MIDF, telah dibangunkan untuk memudah cara PKS yang berdaya  maju yang mempunyai kekangan kewangan dan sektor yang terpinggir untuk kekal  berdaya tahan dan terus berusaha melalui peningkatan kebolehpasaran produk mereka,  kemampanan perniagaan serta penerapan teknologi dan modenisasi.

Dengan kaedah  pembiayaan yang cepat dan fleksibel, produk ini dijangka dapat membantu  memperkukuhkan perniagaan teras mereka, meningkatkan produktiviti dan membantu mengekalkan pekerjaan.

Skim ini menawarkan pembiayaan sehingga RM250,000 atau sehingga 90% daripada jumlah kos yang layak dengan kadar faedah serendah 3%. 

“Dengan wujudnya SMERF diharap dapat memberi ruang bernafas kepada PKS  termasuk perusahaan mikro dalam menghadapi kesukaran ekonomi yang dihadapi.  Pembiayaan ini akan mengurangkan kekangan aliran tunai yang dihadapi oleh PKS yang  berdaya maju dalam mengukuhkan & mencapai matlamat perniagaan, di samping  memperteguhkan teras perniagaan serta membina keupayaan dan kemampuan.”

Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Nainy. 

Sementara itu, Azizi Hj. Mustafa, Ketua Divisyen Kewangan Pembangunan MIDF berkata:

“Kami memuji langkah yang diambil Kerajaan untuk membantu PKS dan kami  menyokong penuh inisiatif ini dengan memberikan sebanyak mungkin bantuan kepada  mereka yang terkesan ketika mengharungi tempoh sukar ini. Terima kasih juga kepada  Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan SME Corp. Malaysia yang  menyediakan dana untuk SMERF. MIDF dengan besar hati memainkan peranan kami  dalam menyokong pemulihan ekonomi negara dan membantu PKS sebagai enjin  pertumbuhan. “

Permohonan untuk SMERF akan dibuka kepada PKS mulai 26 Julai 2021. Untuk  maklumat lebih lanjut mengenai skim pembiayaan baharu ini atau mengenai  pengurangan kadar pembiayaan, orang ramai boleh menghubungi MIDF melalui Unit  Penasihat Perniagaan di 1-300-88-6433 atau e-mel [email protected].

Majalah Labur