Lembaga Pemantauan Audit (AOB) SC Gesa Juruaudit Pertingkat Ketelitian dan Skeptisisme Profesional

Lembaga Pemantauan Audit (AOB) Suruhanjaya Sekuriti Malaysia hari ini menggesa juruaudit agar lebih berwaspada dan teliti ketika melaksanakan tugas mereka dalam tempoh ketaktentuan ekonomi disebabkan oleh wabak COVID-19.

Dalam Laporan Pemeriksaan Tahunan 2020nya, AOB maklum bahawa adalah menjadi tanggungjawab para pengarah dan Jawatankuasa Audit untuk menilai keupayaan syarikat mereka untuk beroperasi secara berterusan dalam menyediakan penyata kewangan. Tanggungjawab ini termasuk memastikan bahawa mereka mendedahkan secukupnya pertimbangan utama yang dibuat untuk mencapai kesimpulan tersebut. Juruaudit seterusnya diminta untuk mengesahkan dan mencabar kewajaran andaian beroperasi secara berterusan, serta kecukupan pendedahan yang berkaitan. Oleh kerana ketakpastian berpanjangan yang timbul daripada pandemik, adalah lebih penting lagi bagi juruaudit untuk menggunakan skeptisisme profesional yang wajar dalam menjalankan tugasan audit mereka.

Pengerusi SC Datuk Syed Zaid Albar berkata, “Pengauditan berkualiti tinggi meningkatkan integriti dan memastikan perlindungan pelabur di samping menyumbang kepada tadbir urus korporat yang lebih baik dalam entiti berkepentingan awam (PIE). Pelaporan kewangan berkualiti yang mematuhi piawaian yang diiktiraf di peringkat antarabangsa memberi kepercayaan dan keyakinan terhadap keandalan penyata kewangan teraudit di Malaysia.”

Laporan Pemeriksaan Tahunan AOB 2020 mengetengahkan pandangan mengenai pemerhatian daripada kerja pemeriksaannya pada 2020. Laporan ini juga memapaarkan pemerhatian terhadap kesan COVID-19 kepada keputusan kewangan syarikat tersenarai awam, termasuk pendedahan dalam laporan tahunan dan penyata kewangan teraudit (AFS). Sejumlah 38 firma dan 339 juruaudit kini berdaftar dengan AOB.

Sementara itu, Pengarah Eksekutif AOB, Alex Ooi mengulas, “Pemeriksaan lazim AOB, yang melibatkan pemantauan aktif dan pembabitan dengan firma audit, merupakan bahagian penting dalam pendekatan kawal selia audit kami. Ia membantu mengenal pasti jurang dan memperbaiki kelemahan dalam firma audit, dan memastikan firma audit terus memperkukuh keupayaan dalaman dan menyediakan sumber yang mencukupi untuk menggalakkan kualiti audit yang tinggi di Malaysia.”
Pada 2020, AOB memeriksa 10 firma audit dan menjalankan pemantauan dan semakan tematik ke atas empat firma audit lain. Program pemantauan dan semakan tematik termasuk susulan kepada tindakan pemulihan yang diambil untuk menangani pemerhatian pemeriksaan AOB yang lalu. Ini juga merangkumi penilaian keputusan semakan pemantauan dalaman firma dan semakan tematik kepada bidang-bidang kebimbangan tertentu. Sehubungan ini, pemeriksaan dan semakan pada 2020 telah meliputi firma-firma yang secara kolektif mengaudit 72.6% daripada jumlah bilangan PIE.
AOB memerhatikan peningkatan yang signifikan dalam peratusan tugasan audit yang memerlukan penilaian dan siasatan lanjut, daripada 44% pada 2019 kepada 88% pada 2020.

Laporan Pemeriksaan Tahunan AOB 2020 juga merangkumi sorotan utama mengenai piawaian pengauditan baharu dan yang disemak semula yang berkaitan dengan sistem pengurusan kualiti firma yang akan dilaksanakan pada 15 Disember 2022. Firma audit disarankan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan piawaian ini menjelang tarikh akhir tersebut.

Pengenalan dan pelaksanaan Laporan Ketelusan Tahunan pada 2021 menghendaki lapan firma audit berdaftar dengan AOB yang memenuhi kriteria pelaporan untuk berkongsi Laporan Ketelusan mereka dengan Jawatankuasa Audit pelanggan PIE mereka. Firma audit yang layak dikehendaki mendedahkankan maklumat yang berkaitan dengan struktur perundangan dan tadbir urus mereka, langkah-langkah untuk mendukung kualiti audit dan mengurus risiko, serta pengukuran petunjuk kualiti audit. Pada 2022, firma audit yang layak tersebut dikehendaki menerbitkan Laporan Ketelusan Tahunan mereka kepada umum. Jawatankuasa Audit PIE hendaklah mengambil kira maklumat yang dikemukakan dalam Laporan Ketelusan Tahunan ketika memutuskan pelantikan dan pelantikan semula juruaudit.

Melangkah ke hadapan, AOB akan terus bekerjasama rapat dengan pelbagai pihak berkepentingannya untuk mendukung kualiti audit yang tinggi di Malaysia demi memacu peningkatan dalam ekosistem pelaporan kewangan.

Ketika firma audit mengambil langkah-langkah untuk mendukung kualiti audit dalam tempoh yang sukar ini, para pengarah dan Jawatankuasa Audit juga diingatkan tentang perlunya kewaspadaan terhadap peningkatan pelbagai isu dan risiko, terutamanya yang berkaitan dengan kerumitan dalam pelaporan kewangan yang disebabkan oleh COVID-19. Pembabitan dan komunikasi berterusan dengan juruaudit mereka adalah penting untuk menguruskan perkara-perkara ini secara berterusan. AOB turut menggesa firma audit agar melabur dalam meningkatkan tahap latihan dan sumber yang mencukupi bagi memastikan audit berkualiti tinggi dilaksanakan pada setiap masa.

Laporan Pemeriksaan Tahunan 2020 boleh didapati di sini.

Mengenai Suruhanjaya Sekuriti Malaysia:

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), sebuah badan berkanun yang melapor kepada Menteri Kewangan, ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. Ia merupakan agensi kawal selia tunggal bagi pengawalseliaan dan pembangunan pasaran modal. SC mempunyai tanggungjawab langsung untuk menyelia dan memantau aktiviti institusi pasaran, termasuk bursa dan rumah penjelasan, dan mengawal selia semua individu yang dilesenkan di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Maklumat lanjut mengenai SC boleh didapati di laman sesawangnya di www.sc.com.my. Ikuti SC di twitter di @SecComMy untuk perkembangan terkini.

Mengenai Lembaga Pemantauan Audit:

Lembaga Pemantauan Audit (AOB) ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993 yang berkuat kuasa pada 1 April 2010 untuk menggalakkan dan membangunkan rangka kerja pemantauan audit yang berkesan dan meningkatkan keyakinan terhadap kualiti dan kebolehpercayaan penyata kewangan teraudit di Malaysia. Maklumat lanjut mengenai AOB boleh didapati di laman sesawang www.sc.com.my

Previous ArticleNext Article

Bursa Malaysia Sahkan Perbincangan Pindah Ke TRX

KUALA LUMPUR, 18 Jun (Bernama) –Bursa Malaysia Bhd mengesahkan bahawa perbincangan dengan Mulia Property Development Sdn Bhd mengenai perpindahan ke Tun Razak Exchange (TRX) sedang berjalan, dengan butiran terperinci masih belum dimuktamadkan.

“Pengumuman selanjutnya hanya akan dibuat apabila terdapat perkembangan penting mengenai perkara itu,” kata pengendali bursa saham itu dalam makluman kepada Bursa hari ini.

Bursa Malaysia berkata demikian sebagai mengulas dua artikel bertajuk “Bursa Malaysia mulling move to TRX” and “In final negotiation stage, Bursa Malaysia’s headquarters to be moved to TRX,” (Bursa Malaysia timbang pindah TRX” dan “Rundingan di peringkat akhir, ibu pejabat Bursa Malaysia akan dipindahkan ke TRX)  yang dikeluarkan baru-baru ini.

Menurut artikel itu Bursa Malaysia dan Mulia Property sedang di peringkat akhir rundingan untuk memindahkan ibu pejabat bursa ke TRX. Sekiranya langkah itu menjadi kenyataan, Bursa Malaysia berkemungkinan akan menduduki dua tingkat bangunan Exchange 106.

Mulia Property adalah pemaju bangunan Exchange 106 setinggi 106 tingkat di TRX.

Ketika ini Bursa Malaysia beroperasi di Exchange Square, kompleks pejabat 16 tingkat yang terletak di Bukit Kewangan, di sini.

–BERNAMA