BIMB Investment Mengumumkan Hasil Pengagihan Pendapatan 7.89% untuk Dana Ekuiti Global Shariah-ESG, Dana BIMB-Arabesque i Global Dividend Fund 1 (BiGDF1)

BIMB Investment Management Berhad (BIMB Investment), telah mengumumkan hasil pengagihan pendapatan untuk Dana BIMB-Arabesque i Global Dividend Fund 1 (BiGDF1) bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2021 seperti berikut:

Pengerusi BIMB Investment, Mohamed Ridza bin Mohamed Abdulla berkata, “Kami ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada para pelabur kami atas sokongan dan pelaburan berterusan mereka dalam BiGDF1. Keyakinan pelabur telah memberikan keputusan prestasi yang memberangsangkan dengan hasil pengagihan pendapatan sebanyak 3.40 sen untuk Kelas RM dan Kelas USD dan 3.30 sen untuk Kelas Hedged RM dan Kelas SGD”.

Dia berkata, “Kerjasama dengan firma pengurusan aset global Arabesque Asset Management Ltd (Arabesque) telah membawa nilai tambah kepada pelabur kami. Strategi pelaburan Dana Sasaran secara unik menggabungkan kepatuhan Syariah, nilai kemampanan, proses pemilihan saham asas yang canggih dan teknologi pengurusan risiko dan pelaburan yang terkini”.

Mohamed Ridza berkata lagi, “Tidak dinafikan lagi bahawa dana ESG akan menjadi arus utama pelaburan dan syarikat-syarikat yang memberi perhatian kepada faktor-faktor ESG akan mengungguli dan bertahan dalam jangka masa panjang. Dana Sasaran memanfaatkan gabungan Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) Arabesque S-Ray  dan skor Global Compact Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNGC) untuk menganalisa syarikat dari sudut pandangan kemampanan. Kami yakin pendekatan penyaringan ESG ini dapat digunakan untuk mengurangkan risiko portfolio dan dapat menjana prestasi.”

Hasil pengagihan pendapatan adalah 7.89% untuk Kelas RM, 7.93% untuk Kelas Hedged RM, 7.88% untuk Kelas SGD dan 7.88% untuk Kelas USD yang telah mengatasi sasaran penanda arasnya iaitu 6.0% untuk tahun kelima secara berturut-turut. Ia lebih tinggi daripada hasil pengagihan pendapatan tahun lalu sebanyak 6.36% untuk Kelas RM, 6.0% untuk Kelas Hedged RM, 6.0% untuk Kelas SGD dan 6.0% untuk Kelas USD.

Proses pelaburan BiGDF1 menyingkirkan aspek berat sebelah dan gerak hati manusia, untuk membina kombinasi saham terbaik daripada kalangan 77,000 syarikat yang disenaraikan di peringkat global untuk membentuk portfolio sehingga 100 saham setiap hari dengan menggunakan lebih daripada 1,600 kriteria pemilihan yang memproses lebih daripada 100 bilion data. Dana ini mengimbangi semula portfolio setiap hari di antara ekuiti dan tunai untuk pulangan pelaburan mampan yang disesuaikan dengan risiko terselaras. Pendekatan pelaburan kuantitatif yang sistematik dan berdasarkan peraturan juga mengambil kira ESG untuk melabur dalam syarikat yang mempunyai kewangan hadapan yang mampan.

Pengurusan risiko secara kuantitatif dan teknologi pengurusan pelaburan Dana Sasaran dimiliki secara eksklusif oleh Arabesque. Ia berdasarkan penyelidikan akademik terkemuka mengenai corak pulangan saham, pengoptimuman portfolio Conditional Value at Risk (CVar) dan tingkah laku kewangan.

Dana yang pertama kali diperkenalkan pada bulan November 2015 merupakan ekuiti global terbesar Dana Ekuiti Global Shariah (di Malaysia dengan saiz dana melebihi RM700 juta. Dana ini juga telah dianugerahkan Dana Ekuiti ESG Terbaik 2020 oleh Anugerah Kewangan The Asset 2020.

Dana ini memberi pelabur akses kepada pelaburan dalam ekuiti global patuh Syariah. Dana ini melabur minimum 90% daripada Nilai Asset Bersih (NAB) Dana ke dalam Dana Sasaran dan maksimum 10% dari NAB Dana ke dalam simpanan tetap Islam, instrumen pasaran wang Islam dan/atau pasaran cair Islam. Jumlah pelaburan minimum adalah RM500, SGD500 atau USD500.

“Dengan BiGDF1, kami mengubah cara dana dikelolakan dengan penyelesaian teknologi kewangan yang membangunkan portfolio pelaburan untuk pertumbuhan modal sambil mengelola turun naik pasaran, menganalisa data dan membuat keputusan bebas gerak hati. BiGDF1 menggabungkan nilai-nilai Syariah dan prinsip-prinsip ESG sambil memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk memberikan prestasi yang mampan dan profil pulangan risiko yang berpotensi lebih tinggi seperti yang dapat dilihat dalam prestasi cemerlang dalam penghasilan dividen untuk tahun kelima berturut-turut.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, pemegang saham mengalami kerugian besar berikutan kesan risiko ESG. Selain COVID-19, kesan persekitaran dan sosial yang negatif terhadap tumpahan minyak, pembuangan sampah kilang, peningkatan pelepasan karbon, dan produk yang tidak selamat, yang membawa maut dan mengakibatkan kos yang tinggi bagi pemegang saham. Selain itu, kelemahan dalam tadbir urus dan kawalan perakaunan merosakkan kejayaan dan prestasi tinggi perniagaan yang ditunjangikemampanan, daya saing yang kompetitif dan prospek pertumbuhan jangka panjang. Kami percaya bahawa dengan memasukkan pertimbangan ESG yang mendalam, kami dapat mengurangkan risiko ini,” kata Ketua Pengawai Eksekutif BIMB Investment, Najmuddin Mohd Lutfi.

Beliau menyambung, “Pelaburan yang mampan dan bertanggungjawab secara sosial tetap akan menjadi peluang besar untuk dimanfaatkan, dan COVID-19 akan mempercepat agenda pelaburan mampan. Kajian yang dilakukan dalam beberapa tahun kebelakangan menunjukkan bahawa kesan positif dan mampan terhadap kejayaan kewangan jangka panjang syarikat dapat menghasilkan pulangan positif kepada pelabur dalam jangka panjang. “

BIMB Investment adalah satu-satunya Pengurus Aset Islam yang disokong bank di Asia Tenggara yang menjadi pemateri Prinsip Pelaburan Bertanggungjawab Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNPRI).

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai Dana ini, sila hubungi 1-800-88-1196 atau lawati www.bimbinvestment.com.my.

Previous ArticleNext Article

Dana BIMB-Arabesque Global Shariah Sustainable Equity Fund – Menggabungkan ESG dan AI

Pada awal tahun BIMB Investment telah melancarkan Dana BIMB-Arabesque Global Shariah Sustainable Equity atau BGSEF secara maya, dana feeder ekuiti shariah ESG (Persekitaran, Sosial, Tadbir Urus) global yang bertujuan untuk mencapai peningkatan modal dalam tempoh jangka sederhana sehingga jangka panjang bagi pelabur.

BGSEF menawarkan pendedahan global yang pelbagai kepada pelabur dengan 150 saham Shariah-ESG pada setiap masa. BGSEF telah memenuhi syarat sebagai sebuah dana pelaburan mampan dan bertanggungjawab (SRI) di bawah Garis Panduan Dana Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Untuk memberikan konteks mengenai betapa pentingnya faktor-faktor ESG, pandemik COVID-19 telah memberi kita kesedaran bagaimana krisis kemampanan mampu mempengaruhi sektor ekonomi, perniagaan dan masyarakat secara keseluruhan. Krisis COVID-19 juga menunjukkan bahawa syarikat yang mempunyai kelayakan ESG yang tinggi telah menunjukkan prestasi yang lebih baik pada tahun ini.

Pihak berkepentingan termasuk para pelabur merasakan penerapan faktor ESG adalah satu keperluan dan bukan keinginan untuk memastikan bahawa syarikat dikendalikan dengan baik. Lebih penting lagi, syarikat akan menjadi lebih lestari dan lebih tahan lama dalam jangka masa yang panjang tanpa menjejaskan etika dan tanggungjawab kepada pihak berkepentingan, terutama isu-isu alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG). Pelaburan ESG yang efektif pasti akan menjadi norma baru. BIMB Investment Management Berhad komited untuk menerapkan faktor ESG dalam perstrukturan produk-produknya.

Apakah sebenarnya ESG? ESG merupakan alam sekitar (environment), sosial (social) dan tadbir urus (governance) tetapi apa kesannya terhadap pelaburan? Pelaburan lestari difahami secara meluas sebagai penyatuan elemen ESG ke dalam proses pelaburan dan proses membuat keputusan ketika melabur.

Faktor-faktor ESG merangkumi pelbagai aspek seperti ‘’Bagaimana sesebuah perusahaan memberikan respons kepada perubahan iklim, bagaimana mereka menjaga pekerja-pekerja mereka, bagaimana mereka membangun kepercayaan dan memupuk inovasi, serta bagaimana mereka menguruskan rantaian bekalan mereka?’’

Kini, ramai pelabur menyedari bahawa faktor ESG di pasaran modal adalah strategi yang baik dan membawa kepada pasaran yang lebih lestari dan berpotensi untuk mentransformasi masyarakat ke arah yang lebih baik. Prestasi lestari korporat yang baik dikaitkan dengan tadbir urus korporat yang baik, akan membawa kepada peningkatan keputusan kewangan serta penghasilan pulangan kewangan yang lebih bagus.

BGSEF mengintegrasikan pertimbangan ESG dalam proses pelaburannya dan menerapkan pemeriksaan secara aktif untuk patuh Shariah dan sejajar dengan prinsip United Nations Global Compact (UNGC) dalam proses pembinaanya.

ESG dan pelaburan patuh Shariah merupakan falsafah teras kami. Memandangkan situasi pandemik di peringkat global, kami berpendapat bahawa COVID-19 akan meninggalkan kesan yang ketara kepada pasaran modal untuk tahun-tahun yang akan datang. Ia membuatkan pelaburan ESG semakin relevan untuk pelabur masa kini yang ingin memberi kesan positif kepada dunia secara keseluruhannya.

Penerapan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence atau “AI”) dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning) semakin dikenali secara meluas. Ia mempengaruhi kehidupan kita setiap hari dan penerapanya dalam perkhidmatan kewangan.

Dengan BGSEF, kami mensasarkan dana ekuiti global yang menggunakan teknologi AI dan data besar dengan pendekatan pelaburan kuantitatif secara sistematik dan juga mengambil kira ESG untuk melabur ke dalam syarikat dengan prestasi kewangan masa hadapan yang mampan. Pendekatan pelaburan ini telah terbukti berfungsi dengan baik dalam persekitaran pasaran yang tidak menentu ini. Di BIMB Investment, kami berhasrat untuk menjadi pemimpin dalam penyelesaian pengurusan kewangan generasi akan datang.

Untuk mencapai matlamat ini, kami telah bekerjasama rapat dengan Arabesque Asset Management (Arabesque), sebuah syarikat pengurusan aset global yang merupakan pakar dalam AI dan penyelidikan untuk menerapkan AI pada pengurusan portfolio yang menilai prestasi dan kesinambungan syarikat di seluruh dunia.

Kaedah kami yang terbukti secara sistematik menggabungkan lebih daripada 250 metrik ESG dengan isyarat berita dari lebih 30,000 sumber yang diterbitkan di lebih 170 negara dalam 15 bahasa. Dari situ, kita dapat membina portfolio yang pelbagai yang terdiri daripada syarikat yang mematuhi sepenuhnya pada prinsip ESG. Ini telah membuka banyak peluang bagi para pelabur dan pengguna untuk meneroka pelaburan ESG secara terperinci dengan meneliti penglibatan perniagaan syarikat berdasarkan nilai-nilai ESG, memberi kuasa kepada semua orang untuk membuat keputusan yang lebih tepat mengenai bagaimana dan di mana mereka melaburkan wang mereka.

Pelancaran dana BGSEF adalah hasil antara pemimpin dalam pelaburan, pakar matematik, dan pakar AI, untuk mengembangkanlagi perkhidmatan kewangan kepada generasi seterusnya. Salah satu faedah utama untuk menggunakan AI adalah kita dapat menghilangkan pengaruh manusia yang berat sebelah dan melakukan analisis secara objektif. Mengintegrasikan kelestarian melalui rangka kerja S-Ray® milik Arabesque memperkukuhkan maklumat dan menyumbang kepada pulangan penyelarasan risiko yang lebih baik untuk portfolio kami. Kami berharap untuk terus maju atas dua pengganggu kewangan yang hebat iaitu teknologi AI dan kelestarian (sustainability) untuk memberikan pengalaman pelaburan yang baru bagi pelabur.

Dana ini sedia untuk dilanggan dengan jumlah pelaburan awal hanya RM500.

Anda boleh mengunjungi mana-mana cawangan Bank Islam yang terdekat atau melabur melalui Perunding Pelaburan Shariah kami yang rasmi:

Johor Bahru:

No 33B, Jalan Indah 15/2, Taman Bukit Indah, 79100 Nusajaya, Johor

Tel: 07-2395608, Fax : 07-2395609

Kelantan:

PT 433 & 434, Tingkat 2, Jalan Padang Garong, 15000 Kota Bharu, Kelantan

Tel: 09-7406118 / 012-9087785

Qfalah Agency, Melaka:

Tingkat 1, Taman Masjid Tanah Ria Utama, 78300 Masjid Tanah, Melaka

Tel: 06-3851076

Anda juga boleh melabur ke dalam dana BGSEF dengan memuat turun aplikasi BEST Invest oleh BIMB Investment. Dengan aplikasi tersebut, anda boleh mula melabur dengan serendah RM10.

Anda boleh mendapatkan salinan Prospektus dana dan Halaman Serlahan Produk (PHS) di laman web www.bimbinvestment.com.my atau anda boleh menghubungi 1-800-88-1196 untuk maklumat lebih lanjut mengenai dana ini.

Kenyataan

Ini merupakan keterangan ringkas mengenai Dana BIMB-ARABESQUE Global Shariah Sustainable Equity (“Dana”) oleh BIMB Investment dan ianya tidak lengkap. Pelabur dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan Prospektus bagi Dana BIMB-ARABESQUE Global Shariah Sustainable Equity bertarikh 8 Mac 2021 dan Halaman Serlahan Produk (PHS) sebelum melabur, yang telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) yang tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungannya. Tarikh pelancaran bagi Dana BIMB-ARABESQUE Global Shariah Sustainable Equity adalah 8 Mac 2021. Salinan Prospektus dan PHS boleh didapati di Ibu Pejabat BIMB Investment Management Berhad, di laman web www.bimbinvestment.com.my, perunding unit amanah dan pengedar yang diluluskan dan/atau mana-mana cawangan Bank Islam. Kebenaran SC atau pendaftaran Prospektus tidak boleh diambil kira bahawa SC telah mengesyorkan Dana tersebut. Terdapat yuran dan caj yang dikenakan dan pelabur dinasihatkan untuk membandingkan dan mempertimbangkannya sebelum melabur di dalam Dana. Pelaburan di dalam Dana ini terdedah kepada risiko, sila rujuk kepada Prospektus untuk maklumat terperinci. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan risiko di dalam Dana dan harus membuat penilaian sendiri mengenai risiko dan mendapatkan nasihat professional, jika perlu, sebelum melabur. Pelabur juga perlu ambil perhatian bahawa harga unit dan agihan yang dibayar, jika ada, boleh turun dan naik dan prestasi masa lalu Dana tidak boleh dianggap sebagai petunjuk prestasinya pada masa hadapan. Sebarang isu unit yang berkaitan dengan Prospektus hanya akan dibuat setelah penerimaan borang permohonan yang lengkap yang dilampirkan bersama Prospektus, tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung didalamnya. Artikel ini tidak disemak oleh SC.

Mengenai BIMB Investment Management Berhad

BIMB Investment Management Berhad (“BIMB Investment”) adalah syarikat pengurusan pelaburan Shariah-ESG yang terkemuka di Malaysia. Anak syarikat milik penuh Bank Islam Malaysia Berhad, BIMB Investment adalah syarikat pengurusan dana Islam berlesen yang berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Beribu pejabat di Malaysia, BIMB Investment telah diperbadankan pada 14 September 1993 dan mula beroperasi pada 20 Jun 1994, BIMB Investment beribu pejabat di Malaysia.

Nombor bebas tol: 1-800-88-1196
Laman web: www.bimbinvestment.com.my

Majalah Labur