CIIF Lancarkan Program Biasiswa Dan Dermasiswa CPIF Dengan Objektif Mengasah Bakat-Bakat Baru Di Dalam Industri Kewangan Islam

Chartered Institute of Islamic Finance Professionals (CIIF) hari ini mengumumkan pelancaran Program Biasiswa dan Dermasiswa CPIF untuk ditawarkan kepada calon-calon yang mempunyai kelayakan. Program ini turut disokong oleh FWD Takaful untuk tahun yang kedua dengan objektif untuk mengasah bakat-bakat muda dan melahirkan bakal-bakal pemimpin yang berkaliber di masa hadapan di dalam bidang kewangan Islam.

Graduan yang mempunyai latarbelakang akademik cemerlang boleh memohon biasiswa CPIF dan seterusnya menyertai program CPIF (Takaful) manakala graduan daripada keluarga yang berpendapatan rendah pula boleh memohon dermasiswa CPIF untuk program yang sama. Kewujudan bantuan kewangan ini diharapkan dapat membantu menambah lebih ramai ahli-ahli profesional baru yang berbakat di dalam sektor Takaful. Permohonan untuk biasiswa dan dermasiswa kini telahpun dibuka dan tarikh tutup permohonan adalah pada 31 Julai 2021.

Pada Januari 2021, CIIF telah melancarkan Program Profesional Bertauliah di dalam Kewangan Islam (CPIF), iaitu program perdana di bawah CIIF yang ditawarkan kepada ahli-ahli industri dan sesiapa sahaja yang beraspirasi untuk memperolehi pengetahuan mendalam di dalam bidang Kewangan Islam. Program CPIF merupakan kelayakan profesional yang dicipta khas dengan tujuan untuk melatih calon-calon dan membekalkan mereka dengan ilmu yang berguna supaya mereka berjaya menjadi pakar profesional di dalam sektor kewangan Islam.

Program ini merangkumi subjek-subjek seperti Shariah, Penstrukturan Produk, Pengurusan Risiko di dalam Perusahaan, Pengurusan Strategik, Perundangan dan Pentadbiran serta Pengauditan dan Kepatuhan dan subjek-subjek lain yang boleh membantu meningkatkan pemahaman di dalam bidang-bidang berkaitan bagi calon-calon yang layak untuk membentuk mereka sebagai bakal pemimpin yang berkaliber di masa hadapan khususnya di dalam industri Kewangan Islam. Program ini dibangunkan secara teliti dengan menggunakan input daripada golongan pakar dan pemimpin-pemimpin ternama daripada industri terbabit.

Pematuhan terhadap Kod Etika dan Standard Tata Laku Profesional CIIF merupakan elemen penting di dalam program CPIF, justeru memberi kelebihan kepada ahli CIIF. Selain daripada menawarkan pendidikan profesional, CIIF juga mengetengahkan kepentingan standard amalan dan kod etika di dalam kewangan Islam untuk memastikan khidmat profesional dan produk kewangan Islam yang disampaikan mempunyai kualiti yang tertinggi.

Walaupun program ini disampaikan secara atas talian disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan COID-19, proses pembelajaran maya ini adalah menarik, interaktif dan dipermudahkan oleh tenaga pengajar yang berkebolehan dan berpengalaman daripada industri Menurut salah seorang penerima Biasiswa CPIF, En. Abdul Hadi Zalhe, kaedah pembelajaran yang ditawarkan oleh program ini sangat sesuai untuk pelajar-pelajar yang sedang bekerja sepertinya.

Kelayakan CPIF juga memberikan kelebihan kepadanya dalam memenuhi tuntutan kemahiran yang diperlukan di dalam industri ini.

“CIIF sangat komited dan sering berusaha untuk membangunkan dan mempraktikkan strategi-strategi yang sesuai supaya kami dapat menawarkan kemudahan dan ilmu yang terbaik kepada ahli-ahli profesional kami dan ini akan membantu mereka meningkatkan kemahiran dan pengetahuan di dalam industri ini. Kemahiran pengamal-pengamal industri perlu selaras dengan kehendak dan perkembangan industri. untuk memenuhi permintaan yang kian meningkat. Bagi pihak CIIF, saya menggalakan kepada graduan-graduan yang layak untuk menghantar permohonan bagi Biasiswa dan Dermasiswa CPIF bagi membantu mereka dalam usaha untuk menaiktaraf industri kewangan Islam dan mempertingkatkan status kerjaya mereka di dalam industri ini,” ujar Dr Azura Othman, Ketua Pegawai Eksekutif, CIIF.

Untuk maklumat lanjut tentang Program Biasiswa dan Dermasiswa CPIF, sila layari https://cpifscholarshipbursary.ciif-global.org/

Mengenai Institut Profesional Kewangan Islam Bertauliah(CIIF)

Ditubuhkan pada 2015, CIIF adalah pertubuhan khusus untuk ahli-ahli profesional berkelayakan di dalam industri kewangan Islam. Mandat utama pertubuhan ini adalah untuk menetapkan piawaian bagi sistem pendidikan dan kelayakan profesional di dalam kewangan Islam di kalangan ahli-ahli pertubuhan serta memastikan Kod Etika dan Dasar Tata Laku Profesional negara dipatuhi oleh mereka.

CIIF juga mempunyai mandat untuk menaiktaraf status profesional industri kewangan Islam melalui kolaborasi bersama persatuan-persatuan industri, badan-badan berkanun, agensi-agensi kerajaan, institusi-institusi pendidikan dan latihan serta pihak-pihak lain yang berkaitan melalui sistem kelayakan dan sijil profesional yang telah dicipta khas, bersama dengan aktiviti-aktiviti dan inisiatif-inisiatif yang lain. Melalui dasar dan piawaian profesional yang telah ditetapkan, termasuk program perdana mereka, iaitu Program Profesional Bertauliah di dalam Kewangan Islam (Charted Professional in Islamic Finance (CPIF)), CIIF menyasarkan nilai yang tinggi dan berprestij untuk profesion ini dengan memberi peluang kepada kalangan ahli untuk menambah ilmu, kepakaran dan keupayaan mereka sejurusnya menghasilkan kelayakan profesional yang akan menjadi penanda aras di dalam industri ini.

Komponen utama CIIF untuk melayakkan diri menyertai pertubuhan ini adalah ahli-ahli perlu menjalani kursus mandatori Program Pembangunan Profesional (CPD), dicipta untuk memperkasakan ahli-ahli dan memberi peluang kepada mereka supaya senantiasa peka dengan pembangunan dan maklumat terkini di dalam bidang kewangan Islam, serta meningkatkan kemahiran mereka untuk menjadi ahli profesional yang berkemampuan tinggi. Ini bermatlamat untuk menjadikan ahli-ahli CIIF sebagai bakat-bakat terulung yang dikagumi di arena tempatan dan antarabangsa.

Previous ArticleNext Article

Pakej PEMERKASA Perkenal Pembiayaan Pengukuhan PKS Untuk Membantu PKS Mengharungi Tempoh Sukar

SME Corporation Malaysia, sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC) bekerjasama dengan  Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) telah meningkatkan usaha berterusan mereka dengan menawarkan bantuan kewangan kepada PKS yang  menghadapi masalah kewangan serta sektor yang terpinggir melalui kemudahan  pembiayaan baharu iaitu Pembiayaan Pengukuhan PKS (SMERF). 

Berikutan peningkatan jumlah kes COVID-19 dan pelaksanaan perintah kawalan  pergerakan dan yang terkini penutupan seluruh negara, ekonomi negara dan kehidupan  rakyat Malaysia telah teruk terjejas.

Kerjasama ini adalah konsisten dalam menyokong  PKS sejak dari awal pandemik dan skim pembiayaan baharu ini bertujuan membantu  PKS menguruskan aliran tunai dengan lebih baik sekali gus memastikan kelangsungan perniagaan mereka. 

SMERF, skim pembiayaan di bawah Program Strategik Memperkasa Rakyat dan  Ekonomi (PEMERKASA) oleh Kerajaan yang disalurkan melalui SME Corp. Malaysia dan dilaksanakan oleh MIDF, telah dibangunkan untuk memudah cara PKS yang berdaya  maju yang mempunyai kekangan kewangan dan sektor yang terpinggir untuk kekal  berdaya tahan dan terus berusaha melalui peningkatan kebolehpasaran produk mereka,  kemampanan perniagaan serta penerapan teknologi dan modenisasi.

Dengan kaedah  pembiayaan yang cepat dan fleksibel, produk ini dijangka dapat membantu  memperkukuhkan perniagaan teras mereka, meningkatkan produktiviti dan membantu mengekalkan pekerjaan.

Skim ini menawarkan pembiayaan sehingga RM250,000 atau sehingga 90% daripada jumlah kos yang layak dengan kadar faedah serendah 3%. 

“Dengan wujudnya SMERF diharap dapat memberi ruang bernafas kepada PKS  termasuk perusahaan mikro dalam menghadapi kesukaran ekonomi yang dihadapi.  Pembiayaan ini akan mengurangkan kekangan aliran tunai yang dihadapi oleh PKS yang  berdaya maju dalam mengukuhkan & mencapai matlamat perniagaan, di samping  memperteguhkan teras perniagaan serta membina keupayaan dan kemampuan.”

Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Nainy. 

Sementara itu, Azizi Hj. Mustafa, Ketua Divisyen Kewangan Pembangunan MIDF berkata:

“Kami memuji langkah yang diambil Kerajaan untuk membantu PKS dan kami  menyokong penuh inisiatif ini dengan memberikan sebanyak mungkin bantuan kepada  mereka yang terkesan ketika mengharungi tempoh sukar ini. Terima kasih juga kepada  Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan SME Corp. Malaysia yang  menyediakan dana untuk SMERF. MIDF dengan besar hati memainkan peranan kami  dalam menyokong pemulihan ekonomi negara dan membantu PKS sebagai enjin  pertumbuhan. “

Permohonan untuk SMERF akan dibuka kepada PKS mulai 26 Julai 2021. Untuk  maklumat lebih lanjut mengenai skim pembiayaan baharu ini atau mengenai  pengurangan kadar pembiayaan, orang ramai boleh menghubungi MIDF melalui Unit  Penasihat Perniagaan di 1-300-88-6433 atau e-mel [email protected].

Majalah Labur