Kelebihan dan Kekurangan Melabur Di Unit Amanah (Unit Trust)

Unit Amanah atau Unit Trust ialah suatu bentuk pelaburan yang mengumpulkan wang pelabur dan di uruskan oleh seorang pengurus dana professional yang akan melaburkan wang tersebut di dalam pelbagai portfolio sekuriti seperti saham Tenaga Nasional Berhad, saham Nestle, saham Top Glove, bon dan aset lain selaras dengan objektif pelaburan dana. Sekiranya aset yang dibeli untung, maka kita akan mendapat keuntungannya.

Apabila melabur dalam dana Unit Amanah, pelabur perlu menyelidik terlebih dahulu instrumen ini dan perlu bijak dalam membuat keputusan sebelum melabur. Hal ini kerana, kebanyakan pelabur dipengaruhi oleh beberapa kaedah pemasaran ejen iaitu “memperoleh pulangan tinggi atau mendapat ganjaran tahunan”. Selain itu, sebelum melabur di dalam Unit Amanah, kita perlu memastikan bahawa ejen tersebut mendapat kelulusan dari Bank Negara ataupun Suruhanjaya Sekuriti Malaysia supaya tidak berlaku sebarang penipuan di masa hadapan.

Sumber: Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, 2019

Berdasarkan carta di atas, pelaburan domestik dan nilai aset bersih (NAB) meningkat pada 2019, iaitu RM482.1 bilion berbanding RM426.2 bilion pada tahun 2018. Selain itu, sejumlah 39 syarikat pengurusan Unit Amanah diperbadankan di Malaysia telah diluluskan untuk menyediakan dana Unit Amanah.

Kebaikan dan Keburukan Unit Amanah

Mari kita lihat beberapa kelebihan sekiranya melabur di dalam Unit Amanah:

1. Kepelbagaian portfolio

Unit Amanah membolehkan pelabur melabur di pelbagai syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia seperti sektor telekomunikasi, sektor penjagaan kesihatan, barangan pengguna, hartanah dan sebagainya. Selain itu, ia juga boleh melabur di pasaran luar negara seperti Apple, Nike, Microsoft, Ali Baba dan banyak lagi syarikat besar.

Jadi apabila saham – saham tersebut itu sedang menaik, kita juga turut akan menikmati keuntungan pelaburan dari kenaikan saham yang sedang berlaku. Dengan mempelbagaikan portfolio pelaburan, pelabur ibarat tidak “meletakkan semua telur dalam satu bakul” yang mana ia dapat mengurangkan risiko.

2. Pengurus dana profesional

Dana Unit Amanah diuruskan sepenuh masa oleh pengurus dana professional yang mempunyai kemahiran, kepakaran dan pengalaman untuk memaksimumkan pelaburan. Hal ini kerana, tidak semua mempunyai masa dan kemahiran untuk mengawasi instrument pelaburan mereka.

Setiap pengurus dana professional mempunyai lesen untuk menjalankan urusan jual beli unit dan mengawal selia pelaburan agar mencapai matlamat pelaburan yang ditetapkan.

3. Kemudahan transaksi

Pelaburan dalam Unit Amanah adalah mudah dan ringkas berbanding pelaburan langsung dalam sekuriti lain. Terdapat beberapa cara untuk melabur. Antaranya adalah secara tunai atau melalui akaun KWSP dan ia memerlukan perbelanjaan modal yang minimum menjadikannya berpatutan kepada pelabur yang baru bermula dan mempunyai dana terhad.

4. Kecairan

Pelaburan Unit Amanah boleh di beli dan di jual dengan mudah tanpa perlu menunggu masa yang lama. Namun, kita perlu tahu bahawa sifat Unit Amanah adalah pelaburan jangka sederhana dan panjang yang menggalakkan untuk melabur minimum 3 tahun dan ke atas untuk mendapat hasil yang berbaloi.

Selain itu, terdapat juga beberapa keburukan yang perlu kita ambil tahu sebelum melabur dalam Unit Amanah ini antaranya adalah:

1. Ejen-ejen yang tidak beretika

Di dalam Unit Amanah, yang perlu diambil berat oleh pelabur ialah pemilihan ejen. Kebanyakan ejen-ejen Unit Amanah ini hanya mengejar target atau ‘close sale’ dengan meletakkan janji-janji manis seperti memperoleh pulangan yang tinggi dalam jangka masa yang singkat. Oleh itu, pelabur seharusnya bertindak bijak dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dan meminta mereka menyertakan bukti bahawa syarikat mereka boleh dipercayai dan menguntungkan.

2. Caj atau Upah yang tinggi

Secara amnya, caj yang dikenakan kepada pelabur untuk melabur dalam Unit Amanah adalah tinggi. Terdapat dua bayaran iaitu caj perkhidmatan permulaan (bayaran kemasukkan) dan bayaran pengurusan tahunan. Sebagai contoh:

  • Ada syarikat yang mengenakan caj 5% hingga 7% berdasarkan nilai aset bersih saham yang ditentukan oleh pengurus dari masa ke masa. Sebagai contoh, anda melabur sebanyak RM12,000, maka sebanyak RM600 akan dipotong sebagai caj dan amaun pelaburan sebenar anda hanyalah sebanyak RM11,400. Ia menjadikan modal kita semakin berkurang.
  • Bayaran pengurusan tahunan tidak lebih 1% setahun nilai bersih atas dana yang dibahagi 365 hari atau jumlah hari dalam setahun.

3. Tiada pengimbangan portfolio (reconstruction portfolio)

Seperti yang kita semua tahu, Unit Trust atau Unit Amanah ini membeli pelbagai jenis instrumen pelaburan. Tetapi, yang menjadi masalahnya ialah apabila pengurus dana atau ‘fund manager’ tidak melakukan pengimbangan semula portfolio (reconstruction portfolio). Hal ini akan menyebabkan kita terlepas pandang atau tidak mendapat keuntungan dan menjadikan tempoh pengambilan keuntungan itu menjadi semakin lama.

4. Tidak sesuai untuk pelaburan jangka pendek

Kebiasaannya, pemerolehan keuntungan dalam Unit Amanah memerlukan masa yang panjang. Ini yang menyebabkan Unit Amanah tidak sesuai untuk pelabur yang mahukan keuntungan dalam jangka pendek.

Kesimpulan

Artikel ini menerangkan beberapa kebaikan dan keburukan melabur dalam Unit Amanah. Kebiasaannya, kekurangan atau keburukan Unit Amanah ini tidak diberitahu oleh ejen sedangkan kita sudah melabur.

Oleh itu, kita sebagai pelabur perlu bijak dalam memilih instrumen portfolio masing-masing dan sering bertanya kepada perundingcara Unit Amanah sebelum memulakan pelaburan supaya kita benar-benar faham caranya. Sebenarnya dengan Unit Amanah ini, ianya dapat melawan inflasi negara.

Pelabur perlu mengelakkan perasaan tergesa-gesa untuk mendapatkan keuntungan kerana Unit Amanah ini merupakan pelaburan jangka masa panjang.

Penulis boleh dihubungi di:

Nur Afiqah Bt Zahid ([email protected])
Rabiahtul Adawiyah Bt Khalid ([email protected])
Prof Madya Dr Nuradli Ridzwan Shah Bin Mohd Dali ([email protected])
Fakulti Ekonomi Dan Muamalat
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Previous ArticleNext Article

Pelaburan Saham Dengan Unit Trust, Mana Lebih Baik?

Generasi sekarang semakin celik tentang kepentingan pelaburan dari usia yang muda. Tidak salah untuk kita membuat perbandingan, sekurang-kurangnya kita lebih memahami persamaan dan perbezaan di antara instrumen pelaburan yang ada.

Kali ini, kita akan buat perbandingan di antara saham dan unit trust.

Pelaburan Saham

Pelaburan saham ialah suatu pelaburan dalam sesebuah syarikat dengan membeli saham atau memiliki sebahagian pemilikan syarikat tersebut. Justeru, kita akan bergelar shareholder atau pemegang saham syarikat secara langsung dan mempunyai hak-hak tertentu sebagai seorang pemegang saham.

Bursa Malaysia adalah platform terkenal untuk pelaburan saham yang menyenaraikan banyak syarikat dari pelbagai jenis industri seperti Parkson, Mynews, Padini, Amway, Kamdar dan sebagainya.

Dalam pelaburan saham, pelabur yang menentukan keuntungan diinginkan berdasarkan corak dan teknik pelaburan yang mereka selesa. Contohnya, beli hari ini dan jual pada hari ini juga, ataupun beli hari ini dan jual pada masa yang tertentu.

Berkait rapat dengan tajuk ini, kerugian atau risiko yang bakal dihadapi tidak dapat dielakkan dan perlu dikawal dengan sebaiknya.

Jelaslah, kemungkinan dan kebarangkalian untuk seseorang pelabur menanggung kerugian itu pasti ada tinggi ataupun rendah. Kemungkinan untuk menghadapi kerugiaan ini dapat diminimumkan dengan perancangan yang baik serta penelitian kepada carta dan data semasa. ‘Trust your chart’ kerana data tidak mungkin menipu.

Hal ini berlaku kerana pelaburan saham ini sangat tinggi kecairannya (liquidity).

Pelaburan Unit Trust

Pelaburan Unit Trust adalah salah satu pelaburan jangka masa panjang yang melibatkan badan atau perunding kewangan berdaftar. Pihak berautoriti ini memegang tanggungjawab untuk menguruskan duit yang dilabur oleh pelabur ke dalam institusi mereka.

Duit yang dilaburkan itu sama ada duit pencen atau persaraan akan dimasukkan ke dalam satu dana iaitu dana amanah.

Kebiasaannya dalam masa setahun, keuntungan akan diberikan sebanyak 10% hingga 15%. Untung lumayan boleh didapati jika kita menunggu sekurang-kurangnya 5 tahun untuk menuai hasil yang ada dalam pelaburan unit trust tersebut. Keuntungan diberikan kepada pelabur melalui dividen berdasarkan kenaikan setiap unit.

Manakala pasaran saham pula, hasil keuntungan pelaburan akan dinikmati dalam sehari atau seminggu berdasarkan harga pasaran saham tersebut. Bukan itu sahaja, bagi pelabur yang berdagang secara short-term, dalam masa sehari mereka boleh mendapatkan keuntungan sebanyak 15% hingga 30% tanpa perlu menunggu tempoh tertentu seperti pelaburan unit trust.

Persamaan Saham Dan Unit Trust

Jika jenis unit trust yang dipilih adalah ekuiti, duit yang dilaburkan akan dilaburkan dalam pasaran saham.

  • Kedua-dua jenis pelaburan ini iaitu saham ataupun unit trust, pilihan boleh dibuat untuk melabur dalam pelaburan yang patuh syariah khususnya buat mereka yang beragama Islam.
  • Kedua-dua pelaburan ini mempunyai yuran (fee) atau kos untuk melabur:-

Pelaburan Saham

  • Brokerage Fee
  • Clearing Fee
  • Stamp Duty

Unit Trust

  • Upfront Fee
  • Annual Management Fee
  • Exit Fee bagi sesetengah Unit Trust

Kedua-dua instrumen pelaburan ini mempunyai tahap kecairan (liquidity) yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pelaburan hartanah dan ianya mudah untuk dijual beli.

Perbezaan Pelaburan Saham dan Unit Trust

 Pelaburan SahamUnit Trust
Pengendalian AkaunMelabur sendiri
Dealer
Pengurus dana atau fund manager
ModalDuit lebihan pelabur
Nilai modal berdasarkan harga saham
Duit pencen KWSP
Tunai  
KeuntunganIntraday, midterm atau long-term.
Boleh mencapai 10% sehari
Dividen kenaikan setiap unit.
10% – 15% setahun
KerugianPetunjuk TA dan FA dapat mengurangkan kemungkinan kerugianPengurus dana atau fund manager diberi kepercayaan sepenuhnya
KedudukanPemilik syarikat atau shareholderTiada posisi dalam syarikat
Kos BrokerRM12 hingga RM40 bagi setiap transaksi mengikut broker.Cas pengurusan dana = 5.5%
Contohnya, RM2000 x 5.5% = RM110

Pelabur boleh melabur sebahagian modal dalam pelaburan saham manakala selebihnya ke dalam unit trust. ‘Risk appetite‘ dan ‘risk profile’ juga memainkan peranan dalam hal ini.

Pelabur yang agresif tidak mahu untuk menunggu lama dan lebih suka mengaut keuntungan dalam jangka masa yang singkat dan sanggup menanggung risiko yang besar. Modal untuk pelaburan saham berkemungkinan akan menjadi lebih besar dari pelaburan unit trust jika mahu mendapat keuntungan pada jangka masa singkat (scalper).

Pada masa yang sama, pelabur perlulah lebih peka dengan keadaan semasa yang berlaku untuk membuat keputusan jual dan beli.

Penulis boleh dihubungi di:

Muhammad Hariz Bin Anuar ([email protected])
Miqdad Bin Abdul Karim ([email protected])
Prof Madya Dr Nuradli Ridzwan Shah Bin Mohd Dali ([email protected])
Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Universiti Sains Islam Malaysia

Bca juga Mana Lagi Best, Jadi Ejen Takaful Atau Unit Trust?

Alhamdulillah, terkini kami berjaya terbitkan pula buku ‘Malaysia Melabur Saham’.

Kenapa Perlu Baca Buku Ini?

Pastinya anda selalu terdengar atau terbaca tentang peluang menambahkan pendapatan di pasaran saham patuh syariah di Bursa Malaysia.

Jika anda benar-benar berminat untuk terlibat tetapi masih belum memulakan langkah pertama, buku ini teramat sesuai.

Ianya ringkas, padat dan sarat dengan contoh-contoh berbentuk grafik.

Miliki Buku Ini Sekarang!!

Tak semua orang boleh belajar menerusi video, jadi boleh baca buku ini di masa lapang. Nak Google semua artikel pun memakan masa. Sebab itu buku ini telah terjual lebih daripada 2,000 naskah!

Kami faham ramai nak mula melabur saham, tapi nak tahu dulu asasnya?

Tak sempat nak belajar secara face-to-face, jom mulakan dengan membaca buku ini.

Senang faham sebab buku ini penuh dengan gambar dan contoh-contoh.

Ditulis oleh mereka yang berpengalaman, kita sama-sama belajar sampai faham.

TERKINI: Miliki Buku Malaysia Melabur Saham di Shopee