5 Khairat Kematian Percuma Di Malaysia

Khairat kematian ataupun dikenali juga dengan nama bantuan kematian adalah salah satu bentuk sumbangan kewangan untuk keluarga si mati. Konsep khairat kematian ini telah wujud sejak zaman Rasulullah SAW lagi.

Kebanyakan daripada kita akan menyertai program Khairat Kematian kawasan perumahan dan sekitar kawasan tempat tinggal kita. Boleh tanya dengan pihak masjid atau surau berhampiran rumah untuk tahu lebih lanjut.

Tetapi tahukah anda bahawa terdapat khairat kematian percuma yang disediakan oleh beberapa organisasi di Malaysia bagi meringankan beban waris si mati.

1. Khairat Kematian ASB

Setiap pewaris pendeposit mana-mana saham yang diterbitkan oleh Permodalan Nasional Berhad (PNB) seperti Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan sebagainya layak untuk menuntut khairat kematian.  Kematian pendeposit perlu dituntut dalam tempoh 6 bulan.

Bagi mereka yang mempunyai 1,000 unit dan ke bawah, layak menerima RM200 khairat kematian.

Manakala mereka yang nempunyai 1,000 unit dan ke atas pula layak menerima RM500 sebagai khairat kematian.

Sumber: Laman Web ASNB

2. Khairat Kematian KWSP

Bantuan Kematian merupakan tanda simpati KWSP terhadap waris terdekat ahli (atas budi bicara KWSP).

Bayaran sebanyak RM2,500 dibayar sekali sahaja kepada “orang tanggungan ahli” yang layak (balu/duda, anak, atau ibu bapa ahli tertakluk kepada status perkahwinan ahli).

Sumber: Laman Web KWSP

3. Khairat Kematian PTPTN

Dan berikut pula merupakan khairat kematian yang disediakan PTPTN di bawah SSPN-i:

  • Amaun Manfaat bersamaan dengan baki akaun (RM kepada RM)
  • Khairat Kematian bersamaan RM2,000.00 (pendeposit)
  • Khairat Kematian bersamaan RM500.00 (penerima manfaat)

Sumber: Laman Web PTPTN

4. Khairat Kematian FELDA

Skim ini yang telah berkuatkuasa sejak 1 Januari 2010 lagi, merupakan salah satu aktiviti kebajikan oleh FELDA kepada peneroka di tanah rancangan milik mereka.

Perbelanjaan pengurusan pengebumian sebanyak RM3,000 akan dibayar segera kepada waris dan permohonan bayaran khairat kematian berjumlah RM7,000 mesti diuruskan dalam masa satu minggu daripada tarikh kematian menggunakan Borang Tuntutan Manfaat Kematian Peneroka.

Sumber: Laman Web FELDA

5. Faedah Pengurusan Mayat Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

Faedah Pengurusan Mayat dibayar kepada orang yang layak seperti yang dinyatakan dalam Akta, sekiranya pekerja meninggal dunia akibat sebarang sebab. Jika tiada orang sedemikian, faedah akan dibayar kepada pihak yang menanggung perbelanjaan pengebumian itu.

Jumlah yang dibayar adalah mengikut perbelanjaan sebenar pengurusan mayat tertakluk kepada jumlah maksimum RM2,000 mengikut mana yang lebih rendah.

Bagi mereka yang bekerja dengan syarikat swasta, pastikan ada potongan untuk PERKESO setiap bulan.

Sumber: Laman Web PERKESO

Dengan adanya khairat kematian percuma ini, ianya akan memudahkan proses pengebumian si mati dan juga meringankan beban waris.

Bantuan ini juga menunjukkan bahawa betapa indahnya Islam, sehingga dalam bab pengurusan jenazah pun saling bantu-membantu.

Sumber Rujukan:

Previous ArticleNext Article

Pelaksanaan Potongan Cukai 2% Terhadap Pembayaran Oleh Syarikat Pembayar Kepada Ejen, Pengedar Atau Pengagih Bajet 2022

Kerajaan melalui Pembentangan Bajet 2022 telah memperkenalkan seksyen 107D, Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967) yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2022. Melalui pengenalan seksyen baharu ini, setiap syarikat pembayar perlu membuat potongan cukai dua peratus (2%) dan meremitkan amaun potongan tersebut kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri (KPHDN) atas setiap bayaran tunai yang dibuat kepada ejen, pengedar atau pengagihnya.

Perincian pelaksanaaan potongan ini adalah seperti ketetapan yang berikut:

  1. Ejen, pengedar atau pengagih hendaklah merupakan individu pemastautin.
  2. Kelayakan dalam memastikan ejen, pengedar atau pengagih itu layak dibuat potongan dalam tahun 2022 adalah berdasarkan nilai ambang RM100,000 penerimaan bayaran (tunai dan bukan tunai) pada tahun sebelumnya (tahun 2021).
  3. Amaun potongan 2% berkenaan hendaklah diremitkan kepada KPHDN dalam tempoh 30 hari selepas pembayaran dibuat.
  4. Kegagalan syarikat pembayar meremitkan amaun potongan 2% tersebut dalam tempoh yang ditetapkan akan menyebabkan syarikat pembayar perlu membayar amaun diremit berserta 10% kenaikan.
  5. Sekiranya syarikat pembayar gagal untuk membuat potongan dan meremitkan amaun 2% tersebut kepada KPHDN, tuntutan perbelanjaaan berkaitan tidak boleh dibenarkan di bawah perenggan 39(1)(s) ACP 1967.

Penangguhan pelaksanaan peremitan potongan cukai di bawah seksyen 107D Akta Cukai Pendapatan 1967

Bagi memastikan semua syarikat pembayar dapat membuat persediaan dan pemakluman yang sewajarnya dapat diberikan kepada semua ejen, pengedar atau pengagihnya, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) bersetuju untuk menangguhkan pelaksanaan peremitan potongan cukai di bawah seksyen 107D ACP 1967 ini sehingga 31 Mac 2022.

Sehubungan dengan itu, syarikat pembayar dibenarkan untuk meremitkan potongan cukai 2% atas bayaran berbentuk tunai yang dibayar kepada ejen, pengedar atau pengagih bagi bulan Januari sehingga Mac 2022 mulai 1 April 2022 tanpa dikenakan apa-apa kenaikan.

Bagi memudahkan pemahaman yang lebih jelas, HASiL akan mengeluarkan Soalan Lazim berkaitan perkara ini yang boleh diakses melalui portal rasmi www.hasil.gov.my .

Sebarang pertanyaan berkaitan boleh diajukan kepada HASiL melalui:

Dikeluarkan Oleh:
Bahagian Komunikasi | Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia