Eat Just, Start-Up Yang Memperkenalkan Teknologi Daging Kultur Ke Seluruh Dunia

Negara kita dikejutkan dengan isu daging tidak halal yang berlegar dalam negara sejak 40 tahun yang lalu. Isu daging import merupakan salah satu isu yang besar dalam industri perternakan dalam negara.

Sehingga kini, negara kita masih tidak mampu menampung daging halal yang menjadi keperluan kebanyakan orang beragama Islam.

Kita terpaksa mengimport daging lembu dari luar terutamanya dari India untuk memenuhi keperluan makanan dalam negara. Disebabkan isu ini, terdapat pihak yang mengambil kesempatan untuk menipu dalam urusan halal daging terbabit.

Di era moden ini, terdapat beberapa syarikat didunia yang telah berjaya mencipta daging altenatif bagi membantu mengatasi masalah kekurangan bekalan daging di dunia ketika ini.

Antara daging yang menjadi semakin popular pada masa ini adalah daging yang dihasilkan menggunakan sel tumbuhan dan juga melalui tissue culture (kultur tisu). Kedua-dua jenis penghasilan daging ini kini mendapat tempat di kalangan masyarakat.

Bagaimana Syarikat Ini Bermula?

Kredit Gambar: CNBC

Syarikat start-up yang terkenal di dunia pada masa ini yang menghasilkan daging berdasarkan sel kultur ini adalah Eat Just. Syarikat yang berpengkalan di California, Amerika Syarikat telah diasaskan oleh Josh Tetrick yang merupakan pemegang ijazah di dalam jurusan undang-undang.

Beliau sebelum ini pernah tinggal di Afrika untuk projek kemanusiaan dan melihat sendiri dengan mata kepalanya mengenai krisis kebuluran yang melanda Afrika pada ketika itu.

Selain itu juga, aktivis haiwan sering membantah tindakan meyembelih binatang ternakan kerana dianggap sebagai zalim pada sisi pandangan mereka. Beliau ingin menyelesaikan masalah kebuluran yang dihadapi oleh penduduk Afrika.

Idea pertama yang terlintas didalam fikiran Josh Tetrick ketika ingin menubuhkan syarikat ini adalah telur ayam. Beliau rasa sekiranya telur ayam dapat dihasilkan dalam kuantiti yang banyak melalui teknologi sel kultur, ia akan mengurangkan jumlah kebuluran yang berlaku ke atas negara miskin dunia.

Pada tahun 2011, beliau menggunakan wang simpanan sebanyak USD3,000 untuk membangunkan syarikat Eat Just. Ideanya itu mendapat perhatian beberapa venture capitalist yang melihat potensi terknologi sel kultur tisu dalam menghasilkan makanan.

Kredit Gambar: Green Queen

Venture capital turut melabur sejumlah wang yang besar untuk mengembangkan idea perniagaan ini. Setelah mendapat wang pelaburan yang besar, Josh Tetrick telah mengambil ramai ahli biologi, ahli kimia dan tukang masak untuk mengembangkan lagi ideanya itu.

Akhirnya pada tahun 2018, syarikat ini telah berjaya mengeluarkan telur ayam yang dihasilkan daripada tumbuh-tumbuhan dan mula dipasarkan di Amerika Syarikat.

Penerimaaan Masyarakat Terhadap Daging Ayam Kultur

Syarikat ini kemudian memilih Singapura sebagai pangkalan untuk mengembangkan perniagaan di rantau Asia.

Singapura dipilih kerana mempunyai polisi yang ingin menjadikan negara mereka mengeluarkan hampir 30% produk makanan bagi keperluan negara tersebut. Sedangkan pada ketika ini, ianya hanya menyumbang sebanyak 10% untuk keperluan penduduk negara tersebut.

Selain daripada itu, Singapura merupakan hab terbaik di Asia dalam teknologi kultur tisu kerana mempunyai ramai tenaga pakar dalam bidang tersebut.

Kredit Gambar: Market Realist

Kini, syarikat Eat Just telah berjaya membuat kultur tisu untuk daging ayam melalui proses tersebut. Walaupun begitu, terdapat juga tanggapan negatif masyarakat terhadap hasil teknologi tersebut.

Ada yang ragu-ragu terhadap sumber protein yang dapat dihasilkan oleh daging kultur tisu tersebut dan ada juga yang memikirkan tentang rasa makanan tersebut.

Menurut Eat Just, rasa dan zat yang ada di dalam daging kultur adalah sama seperti daging ayam biasa. Cuma proses pembuatanya adalah berbeza iaitu satu daripada makmal dan satu lagi daripada proses peyembelihan.

Hukum Makan Daging Yang Disemai Tisu

Setakat ini, Majlis Fatwa belum memutuskan tentang hukum daging yang mengalami kultur sel tisu sama ada ianya halal atau tidak dimakan oleh  orang yang beragama islam.

Mengikut tesis yang dikeluarkan oleh pensyarah Universiti Malaya, daging kultur ini adalah halal dimakan sekiranya sel yang diambil untuk melakukan proses kultur itu adalah daripada sel ayam yang disembelih.

Sumber Rujukan: CNBC

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jalinan Kerjasama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) Bersama Dengan Media Dan Pemain Industri Perkukuh Pelaksanaan e-invois

Kuala Lumpur, 22 Mei 2023 – Seiring dengan arus revolusi digital yang pesat, perniagaan memerlukan cara yang lebih mudah untuk membuat pertukaran maklumat dan transaksi perdagangan di peringkat domestik mahupun global. Bagi memastikan kecekapan pengurusan pentadbiran percukaian negara seiring dengan perkembangan teknologi semasa, kerajaan melalui pembentangan Bajet 2023 telah memperkenalkan pelaksanaan e-invois sebagai satu mekanisma baharu untuk mencapai hasrat tersebut.

Sehubungan itu, satu sesi libat urus YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom bin Sairi, Ketua Pegawai Eksekutif HASiL bersama hampir 220 orang peserta yang terdiri daripada pengamal media, pempengaruh media (media influencer) dan pemain industri telah diadakan di Hotel Westin, Kuala Lumpur.

Pelaksanaan e-invois ini akan diadakan secara berperingkat mulai akhir tahun 2023 dengan memfokuskan pembangunan sistem dan projek rintis bersama pembayar cukai terpilih serta penggunaannya adalah diwajibkan kepada perniagaan mengikut nilai ambang jualan secara berperingkat bermula pada Jun 2024.


Perincian bagi cadangan pelaksanaan e-invois ini adalah seperti yang berikut:

Sesi ini juga bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada pengamal media, pempengaruh media dan pemain industri serta mendapatkan maklum balas terus berkenaan strategi-strategi pemasaran yang boleh dilaksanakan bagi membantu HASiL dalam menyebarluas kepentingan e-invois dalam konteks urusan percukaian negara. Tambahan pula, peranan yang dimainkan oleh kumpulan ini sangat penting dan mampu bertindak sebagai duta HASiL dalam menyampaikan maklumat percukaian kepada pembayar cukai yang berkaitan.

YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom Sairi dalam ucapannya menyatakan bahawa pelaksanaan e-invois ini bukan sahaja mampu menambah baik kualiti perkhidmatan yang ditawarkan oleh pentadbir cukai, malah ia turut memberikan banyak manfaat kepada pembayar cukai dari segi meningkatkan kecekapan operasi perniagaan, memudahkan urusan penyimpanan rekod dan mengurangkan kos pematuhan cukai mereka.

Tambah beliau lagi, pelaksanaan e-invois ini juga dapat mewujudkan transaksi perniagaan yang lebih telus sekali gus membantu kerajaan mengatasi masalah ekonomi bayangan (shadow economy) dalam urus niaga.

Turut sama hadir dalam sesi libat urus ini ialah YBhg. Datuk Dr. Sotimin bin Muhalip, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Dasar), YBrs. Puan Wan Ramiza binti Wan Ghazali, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Operasi Percukaian), YBrs. Encik Hisham bin Rusli, Timbalan Ketua Eksekutif (Pengurusan) serta barisan pengurusan kanan HASiL.

Semoga dengan penganjuran sesi libat urus ini, para pengamal media, pempengaruh media dan pemain industri dapat memainkan peranan yang signifikan dalam memberi pemahaman berkenaan pelaksanaan e-invois kepada pembayar cukai, seterusnya memastikan sistem ini mendapat sokongan yang padu dan dipercayai oleh rakyat.