Kekeliruan Tentang Hibah Takaful dan Hibah Harta

Perkataan hibah sudah semakin membumi dalam penggunaan masyarakat Malaysia secara umumnya. Hibah kata pinjaman daripada Bahasa Arab yang membawa maksud hadiah, atau memberi hadiah.

Memberi hadiah itu sendiri merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baginda bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

“Hendaklah kalian saling memberi hadiah, nescaya kalian akan saling mencintai.”

– Hadis Riwayat Bukhari dalam Adab al-Mufrad

Berdasarkan konsep saling memberi hadiah atau hibah yang diambil daripada hadis di atas, ulama kontemporari telah mendatangkan satu konsep muamalat yang memberi manfaat kepada umat Islam pada dunia moden hari ini.

Istilah hibah ini dijenamakan menjadi satu konsep yang penting dalam hukum mualamat moden.

Konsep hibah dalam sistem mualat moden adalah pemberian seorang individu kepada individu yang lain atau pihak tertentu dan pemberian tersebut dilakukan semasa individu yang memberi masih hidup.

Pembahagian hibah tersebut dibuat oleh pemilik harta mengikut kehendak sendiri secara sukarela.

Kemudian daripada sebuah konsep, ia dijenamakan pula syarikat atau agensi berkaitan sebagai produk. Oleh itu hari ini, kita melihat seringkali perkataan hibah dipasarkan kepada masyarakat Islam dalam pelbagai bentuk.

Ada hibah takaful.
Ada hibah harta.
Ada hibah amanah.
Ada hibah bersyarat.

Dan macam-maca lagi jenis hibah yang kita boleh temui, khususnya dari laman media sosial.

Walaubagaimanapun, untuk perbincangan kali ini, kita akan memfokuskan kepada hibah takaful dan hibah harta sahaja.

Sebelum itu, bagi memudahkan lagi kefahaman tentang hibah, ada tiga elemen penting yang perlu kita ketahui dahulu. Dalam setiap proses hibah mesti ada perkara ini.

* Sebenarnya lima elemen – tapi untuk tujuan kefahaman ringkas bagi artikel ini, hanya akan dibincangkan tiga sahaja.

 1. Pemilik harta
 2. Penerima hadiah (hibah)
 3. Harta yang dihadiahkan

Perhatikan ketiga-tiga elemen ini dalam penjelasan seterusnya.

Definisi Hibah Takaful

Untuk memahami definisi hibah takaful, kita perlu faham dahulu maksud takaful. Seperti hibah, takaful juga berasal daripada istilah Bahasa Arab yang kemudiannya menjadi satu konsep dalam sistem muamalat Islam.

Takaful memberi maksud saling bantu membantu. Untuk memudahkan kefahaman, konsep takaful adalah satu sistem yang mana syarikat takaful akan mengumpulkan ‘dana sumbangan’ daripada setiap peserta takaful dengan satu akad yang sangat murni.

Iaitu jika berlaku kecelakaan salah seorang daripada peserta takaful, syarikat akan membayar pampasan kepada peserta tersebut. Secara tidak langsung, semua peserta telah membantu peserta yang ditimpa bencana tersebut.

Sebagai contoh, Ahmad telah menyumbang RM100 setiap bulan melalui Syarikat Takaful A. Beberapa tahun kemudian, Ahmad meninggal dunia, maka Syarikat Takaful A akan membayar sejumlah pampasan kepada waris Ahmad.

Pampasan yang dibayar kepada waris ini ada tiga cara atau kaedah yang boleh dipilih oleh Ahmad.

 1. Melalui penamaan pentadbir (wasi)
 2. Melalui penamaan mutlak (hibah)
 3. Melalui penamaan amanah

Kaedah atau cara kedua iaitu penamaan mutlak penerima wang pampasan takaful itulah yang dimaksudkan dengan hibah takaful. Maknanya, penerima yang telah dinamakan sebagai penerima wang pampasan tersebut, adalah penerima mutlak dan tidak perlu diagihkan atau difaraidkan wang tersebut kepada waris-waris yang lain.

Jadi secara ringkasnya, hibah takaful adalah pemberian wang pampasan (hadiah) oleh peserta takaful (pemilik harta) kepada orang yang dikehendakinya (penerima hadiah).

 • Pemilik harta – Peserta takaful (mesti menyumbang dengan mana-mana syarikat takaful)
 • Hadiah (harta) – wang pampasan
 • Penerima hadiah – waris / individu yang dinyatakan dalam akad hibah

Definisi Hibah Harta

Konsep yang sama juga dalam situasi hibah takaful. Perlu ada pemberi hibah, penerima hibah dan harta yang nak dihibahkan (hadiah).

Bezanya adalah pada jenis harta yang nak dihibahkan tersebut.

Hibah harta lebih luas. Apa-apa jua jenis harta yang dimiliki boleh dihibahkan.

Rumah, kereta, tanah kebun, barang kemas, wang simpanan dan apa sahaja harta yang kita miliki.

Contohnya, seorang bapa nak hibahkan sebuah rumah kepada anaknya.

 • Pemilik harta – bapa
 • Hadiah (harta) – rumah
 • Penerima hadiah – anak

Perbezaan Hibah Takaful dan Hibah Harta

Hibah takaful berfungsi untuk menyediakan wang tunai secara pantas kepada waris selepas kematian kita. Wang tunai ini akan diterima waris tanpa perlua melalui proses urus pusaka yang biasanya memakan masa berbulan bahkan sehingga bertahun.

Wang pampasan hibah takaful yang waris terima boleh digunakan untuk kelangsungan kehidupan waris. Lebih-lebih lagi jika waris yang ditinggalkan tidak bekerja dan mempunyai komitmen bulanan yang besar.

Hibah harta pula berfungsi untuk merancang kaedah perwarisan harta selepas berlaku kematian pemilik harta.

Segala jenis harta yang dimiliki boleh dihibahkan. Contohnya seorang suami hibahkan rumah dan kenderaan kepada isteri. Tujuannya supaya proses pentadbiran dan pengagihan harta selepas si suami meninggal dunia akan berjalan lebih mudah dan lancar.

Apabila kita hibahkan harta seperti rumah dan kenderaan, harta yang nak dihibahkan tersebut memang telah sedia ada milik kita. Berbeza dengan hibah takaful, wang pampasan yang akan dihibahkan tersebut hanya wujud selepas berlakunya kematian kita sebagai peserta takaful.

Kesimpulan

Ada yang bertanya, yang mana lebih bagus? Hibah takaful atau hibah harta?

Saya jawab kedua-duanya bagus. Perlu faham dahulu fungsi kedua-duanya. Dapatkan penjelasan daripada pakar.

Kedua-duanya penting dalam proses perancangan harta.

7 Kesilapan Dalam Merancang & Urus Harta

Isu harta pusaka merupakan isu yang panas sejak dari dulu lagi. Sehingga mengakibatkan sebanyak RM70 bilion harta rakyat Malaysia kena beku.

Jom kita bersama-sama Tuan Fakhrur Radzi yang merupakan seorang perunding harta pusaka Islam dalam topik ‘7 Kesilapan Dalam Merancang & Urus Harta’.

Previous ArticleNext Article

BNM Pelawa Permohonan Lesen Penanggung Insurans, Pengendali Takaful Digital

KUALA LUMPUR, 9 Julai (Bernama) — Bank Negara Malaysia (BNM) hari ini mempelawa permohonan bagi lesen penanggung insurans dan pengendali takaful digital (DITO) yang boleh dikemukakan dalam tempoh 2 Jan, 2025 hingga 31 Dis, 2026.

Dalam kenyataan hari ini, bank pusat itu berkata lesen berkenaan dikeluarkan kepada pemohon yang terbukti dapat memaparkan kapasiti dan keupayaan mencapai matlamat dasar yang disasarkan dan pada masa yang sama mengekalkan tumpuan teguh terhadap aspek pengurusan risiko dan perlindungan pengguna.

Sehubungan itu, semua pemohon perlu berbincang dengan BNM sebelum mengemukakan permohonan dan boleh berbuat demikian mulai 1 Okt, 2024 menerusi [email protected].

Ini sejajar dengan langkah BNM mengeluarkan Dokumen Dasar Rangka Kerja Pelesenan dan Pengawalseliaan DITO hari ini yang menggariskan keperluan memudahkan penyertaan mereka yang dapat memberi tawaran nilai kukuh serta bermakna dari segi rangkuman, persaingan dan kecekapan serta selaras dengan teras strategik Pelan Sektor Kewangan 2022–2026 untuk memajukan pendigitalan dalam sektor kewangan.

“Pemohon yang berminat dikehendaki memenuhi kriteria penilaian dalam beberapa aspek seperti kehematan termasuk ciri-ciri dan integriti pemohon, sifat dan kecukupan sumber kewangan serta kekukuhan dan kebolehlaksanaan rancangan perniagaan dan teknologi,” katanya.

Aspek lain seperti amalan pengendalian perniagaan dan perlindungan pengguna, Syariah (jika berkaitan), lngkah-langkah pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan serta keupayaan mencapai tawaran nilai yang bermakna demi kepentingan Malaysia.

BNM berkata semua pemohon berminat juga perlu memastikan bahawa prosedur permohonan digariskan dalam dokumen dasar ini dipatuhi sepenuhnya.

“Ini berserta pematuhan terhadap dokumen dasar lain yang berkaitan seperti Prosedur Permohonan untuk Lesen Baharu di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 selain Prosedur Permohonan Perolehan Kepentingan dalam bentuk Saham dan menjadi Syarikat Induk Kewangan,” katanya.

Menurut bank pusat itu, DITO terbabit akan turut melalui fasa asas bagi tempoh tiga hingga tujuh tahun untuk membuktikan daya maju perniagaan dan kekukuhan operasi mereka.

Sepanjang tempoh fasa asas itu juga, kata BNM, DITO perlu mengekalkan dana modal minimum yang lebih rendah dan setara dengan operasi perniagaan DITO pada peringkat awal. 

“Kalangan DITO ini dicirikan oleh operasi digital mereka dengan model perniagaan dan produk yang inovatif untuk memenuhi keperluan pengguna secara lebih baik.

“Apabila mula beroperasi, DITO dijangka merapatkan jurang perlindungan penting dalam segmen yang berfokuskan digital serta saling melengkapi penanggung insurans, pengendali takaful berlesen sedia ada dan peserta lain dalam rantaian nilai insurans dan takaful,” kata BNM.

— BERNAMA