Pemberhentian Pekerjaan Memerlukan Surat Penyelesaian Cukai Daripada LHDNM

Pekerja yang akan berhenti bekerja perlu tahu apa tindakan yang perlu diambil oleh mereka supaya amaun ganjaran dan manfaat yang akan dinikmati selepas bersara atau berhenti kerja diperoleh dengan segera dan amaun tidak dikurangkan akibat kegagalan melaporkan pendapatan terdahulu sebelum berhenti kerja. 

Majikan sektor awam dan swasta bertanggungjawab di bawah subseksyen 83(3) dan (4) Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967) bagi memaklumkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) dalam tempoh yang ditetapkan berhubung pemberhentian kerja atau pemberhentian disebabkan kematian dan pekerja yang hendak meninggalkan Malaysia bagi tujuan mendapatkan Surat Penyelesaian Cukai (SPC).

SPC merupakan perakuan yang dikeluarkan oleh LHDNM kepada majikan berkaitan hal-ehwal cukai pendapatan pekerja yang akan berhenti kerja / bersara / hendak meninggalkan Malaysia atau pekerja yang meninggal dunia.

Tindakan yang perlu dilakukan oleh majikan adalah:

 1. memaklumkan kepada LHDNM tidak kurang 30 hari sebelum tarikh pemberhentian pekerja / bersara / pekerja dijangka meninggalkan Malaysia; atau tidak lebih 30 hari selepas dimaklumkan kematian pekerja berkenaan
 2. menahan apa-apa bahagian wang yang akan atau boleh dibayar kepada pekerja dan tidak membayar apa-apa bahagian wang tersebut tanpa kebenaran LHDNM sehingga tempoh 90 hari dari tarikh Borang CP21, CP22A, atau CP22B (yang mana berkenaan) diterima oleh LHDNM
 3. membayar semua atau sebahagian amaun wang yang ditahan kepada LHDNM apabila diarahkan pada bila-bila masa dalam tempoh tersebut

Rekod pematuhan cukai seseorang pekerja adalah komponen penting yang akan disemak oleh LHDNM sebelum SPC dikeluarkan. Pekerja perlu memastikan pendapatan yang diterima berhubung dengan suatu penggajian dilaporkan dengan mengemukakan borang nyata (Borang B, BE, BT, M atau MT).

Pekerja yang mempunyai pendapatan penggajian dan potongan cukai bulanan (PCB) boleh memilih untuk tidak mengemukakan borang nyata kepada LHDNM berkuat kuasa mulai Tahun Taksiran 2014. Jika pilihan telah dibuat, iaitu tidak mengemukakan borang nyata, maka PCB yang telah dipotong oleh majikan adalah dianggap sebagai Cukai Muktamad.

Maklumat lanjut berhubung syarat kelayakan dan layanan ke atas cukai muktamad ini boleh diperoleh di Portal Rasmi LHDNM, www.hasil.gov.my > Perundangan > Nota Amalan > Nota Amalan No. 1/2021: Layanan Cukai Ke Atas Cukai Muktamad.

Pekerja juga disarankan supaya menyemak rekod pematuhan cukai mereka terlebih dahulu dengan LHDNM sebelum majikan mengemukakan Borang CP21, CP22A dan CP22B. Rekod dan dokumen percukaian bagi mana-mana pendapatan dan tuntutan pelepasan yang dibuat perlu disimpan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun dari akhir tahun di mana pendapatan dan tuntutan itu dikaitkan.

Justeru, amat penting bagi setiap pekerja memastikan rekod pematuhan cukai mereka setiap tahun adalah lengkap dan teratur.

Majikan diberi pengecualian untuk tidak mengemukakan Borang CP22A dan CP22B kepada LHDNM sekiranya pendapatan seseorang pekerja tertakluk kepada PCB atau jika saraan bulanan pekerja adalah di bawah amaun minimum yang layak dikenakan PCB, dengan syarat pekerja berkenaan akan terus bekerja atau tidak bersara daripada mana-mana penggajian di Malaysia.

Borang CP21 pula tidak perlu dikemukakan sekiranya LHDNM berpuas hati bahawa seseorang pekerja tersebut dikehendaki meninggalkan Malaysia secara kerap berhubung dengan penggajian yang dilakukannya.

Majikan hendaklah menggunakan borang yang disediakan oleh LHDNM bagi tujuan pemakluman:

Borang CP21Pemberitahuan pekerja meninggalkan Malaysia
Borang CP22Pemberitahuan pekerja baharu
Borang CP22APemberitahuan pemberhentian kerja atau pemberhentian disebabkan kematian bagi pekerja swasta
Borang CP22BPemberitahuan pemberhentian kerja atau pemberhentian disebabkan kematian bagi pekerja agensi kerajaan

Borang tersebut boleh dimuat turun dan dikemukakan kepada LHDNM dengan mengikut langkah mudah seperti berikut:

 1. Layari Portal Rasmi LHDNM di www.hasil.gov.my;
 2. Klik menu Borang > submenu Muat Turun Borang > Lain-lain Borang > Borang CP21 / CP22A / CP22B; dan
 3. Lengkapkan maklumat serta kemukakan ke cawangan LHDNM yang mengendalikan fail cukai pendapatan pekerja atau ke cawangan LHDNM yang berhampiran jika tiada nombor cukai pendapatan.

LHDNM juga telah menyediakan perkhidmatan dalam talian bagi membolehkan majikan mengemukakan Borang CP21, CP22A dan CP22B yang boleh diakses di Portal Rasmi LHDNM, www.hasil.gov.my > MyTax > Perkhidmatan ezHasil > e-SPC.

Selaras dengan pindaan ke atas subseksyen 83(3) dan (4) ACP 1967 yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021, Borang CP21, CP22A dan CP22B hendaklah dikemukakan oleh majikan menggunakan borang yang ditetapkan oleh LHDNM di bawah seksyen 152 ACP 1967.

Bagi memastikan majikan menjalankan tanggungjawab yang ditetapkan selepas berkuat kuasanya pindaan ACP 1967 berkenaan, LHDNM telah memberikan kelonggaran kepada majikan untuk menggunakan dan mengemukakan borang kertas bagi Borang CP21, CP22A dan CP22B sehingga tempoh 31 Disember 2021 seperti berikut:

Jenis BorangKaedah Pengemukaan Borang Kertas
Borang CP21, CP22, CP22A dan CP22B
(versi SELAIN borang yang ditetapkan di bawah seksyen 152 ACP 1967)
Secara tangan
Melalui pos
E-mel
Borang CP21, CP22, CP22A dan CP22B
(versi borang yang ditetapkan di bawah seksyen 152 ACP 1967)
Secara tangan
Melalui pos
E-mel

Pemberian kelonggaran bagi kaedah pengemukaan di atas adalah sebagai persediaan kepada pihak majikan untuk mengemas kini dan menambah baik sistem pembayaran gaji (payroll system) sedia ada supaya memenuhi kehendak dan tanggungjawab di bawah ACP 1967.

Mulai 1 Januari 2022, kaedah yang dibenarkan untuk mengemukakan Borang CP21, CP22A dan CP22B (versi borang yang ditetapkan di bawah seksyen 152 ACP 1967) adalah secara dalam talian melalui e-SPC, serahan tangan dan pos sahaja. Sehubungan itu, Borang CP21, CP22A dan CP22B yang dikemukakan seperti perkara di bawah akan dianggap tidak boleh diterima oleh LHDNM dan majikan hendaklah mengemukakan semula borang berkenaan berdasarkan ketetapan yang dibenarkan:

 1. Borang yang menggunakan format sendiri atau borang versi selain borang yang ditetapkan di bawah seksyen 152 ACP 1967.
 2. Borang dikemukakan melalui e-mel atau faksimile.

Majikan dikehendaki menggunakan borang yang ditetapkan dan mengemukakannya mengikut kaedah yang dibenarkan selepas tempoh kelonggaran yang diberikan berakhir bagi memastikan maklumat yang dikemukakan kepada LHDNM adalah lengkap dan teratur.

Pengemukaan Borang CP21, CP22A dan CP22B secara dalam talian (e-SPC) amatlah digalakkan.

Kelewatan atau kegagalan mengemukakan Borang CP21, CP22A dan CP22B tanpa alasan yang munasabah merupakan suatu kesalahan dan sekiranya disabitkan, boleh dikenakan denda tidak kurang RM200 atau tidak lebih daripada RM20,000 atau penjara tidak melebihi enam (6) bulan atau kedua-duanya di bawah subsekyen 120(1) ACP 1967.

SPC akan dikeluarkan mengikut Piagam Pelanggan LHDNM iaitu dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh Borang CP21, CP22A dan CP22B diterima serta tertakluk kepada penerimaan dokumen dan maklumat yang lengkap. SPC juga akan dihantar kepada majikan dan disalinkan kepada pekerja untuk makluman.

Oleh yang demikian, kerjasama yang diberikan oleh majikan dan pekerja terhadap permohonan SPC ini amatlah penting bagi membolehkan LHDNM dapat memproses permohonan tersebut dengan lancar.

Nota: Artikel ini disumbangkan oleh Bahagian Perhubungan Awam dan Multimedia, Jabatan Khidmat Korporat, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

Banyak perkara yang perlu anda ambil tahu sebelum memiliki rumah. 


InshaAllah, kami berhasrat untuk berkongsi ilmu yang kami ada mengenai hartanah kepada pembaca setia Majalah Labur.

Kunci pertama sebelum beli rumah adalah ilmu, ilmu dan ilmu. 

Lebih awal belajar, lebih cepat dapat menilai sesebuah rumah.

Jika berminat boleh isi borang ini.

PRA-TEMPAH ILMU PREMIUM HARTANAHSEKARANG!

Previous ArticleNext Article

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) Anjur Persidangan Percukaian Kebangsaan 2022 Kali Ke-22

Kuala Lumpur, 02 Ogos 2022 – Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) dengan kerjasama Chartered Tax Institute of Malaysia (CTIM) hari ini menganjurkan Persidangan Percukaian Kebangsaan 2022 (National Tax Conference 2022 @ NTC 2022) secara bersemuka serta dalam talian menerusi platform aplikasi Zoom. Persidangan yang berlangsung selama dua hari di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur ini menghimpunkan lebih 2,000 orang pengamal percukaian dengan tema The Role of Taxation in Post Pandemic Recovery.

Majlis perasmian NTC 2022 telah disempurnakan oleh YB Dato’ Indera Mohd Shahar bin Abdullah, Timbalan Menteri Kewangan I. Turut bersama-sama hadir dalam sesi perasmian ini ialah YBhg. Datuk Mohd Nizom bin Sairi, Ketua Pegawai Eksekutif HASiL, YBrs. Encik Chow Chee Yen, Presiden CTIM, YBrs. Encik Roszamman bin Md Nawi, Pengarah Akademi Percukaian Malaysia (APM) dan YBrs. Encik Soh Lian Seng, Timbalan Presiden CTIM.

YB Dato’ Indera Mohd Shahar bin Abdullah dalam kenyataannya menyatakan bahawa “Percukaian adalah amat penting bagi membantu pembangunan negara, lebih-lebih lagi dalam membangunkan semula negara pasca pandemik COVID-19. Memandang ke hadapan, saya percaya HASiL, dengan kerjasama pihak pembayar cukai dan agensi- agensi berkaitan akan memainkan tanggungjawab masing-masing demi memastikan usaha pemulihan ekonomi negara berada di landasan terbaik”.

Bercakap berkenaan Sustainable Development Goals (SDGs), beliau berkata kerajaan perlu memperkukuhkan sistem percukaian yang sedia ada bagi meningkatkan kecekapan agar dapat memenuhi matlamat SDGs tersebut sekali gus menyokong kepada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pada peringkat domestik, undang-undang dan polisi yang lebih efektif perlu diperkenalkan dan dalam masa yang sama pelarian serta pengelakan cukai turut diperangi.

Ujar beliau lagi, di peringkat antarabangsa Malaysia sentiasa responsif terhadap perubahan semasa khususnya dalam persetujuan piawaian percukaian antarabangsa bagi memastikan persekitaran yang kompetitif untuk menarik pelaburan langsung asing dan tempatan di samping mencegah sebarang aktiviti pelarian cukai rentas sempadan. Mengulas mengenai pematuhan cukai dalam kalangan syarikat multinasional, beliau menyatakan kerajaan melalui HASiL akan terus berusaha merangka strategi yang komprehensif bagi memastikan setiap syarikat multinasional yang beroperasi di negara ini membayar amaun cukai yang sepatutnya.

YBhg. Datuk Mohd Nizom bin Sairi, dalam ucapannya menekankan peranan HASiL sebagai pemudah cara dalam meningkatkan kadar pematuhan cukai secara sukarela menerusi program-program pendidikan cukai secara libat urus bersama dengan komuniti percukaian. Bagi tujuan tersebut, HASiL memfokuskan kepada tiga pendekatan iaitu Kesedaran Cukai (Awareness), Pendidikan Cukai (Education) dan Perkhidmatan Cukai (Services).

Sebarang pertanyaan serta maklum balas berkaitan boleh dimajukan kepada HASiL melalui:

 • Hasil Care Line di talian 03-8911 1000 / 603-8911 1100 (Luar Negara);
 • HASiL Live Chat; dan
 • Borang Maklum Balas di portal rasmi LHDNM di pautan pantas

https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/ms-my/