Pelaburan Emas Dalam Islam

Emas sering disebut dalam Al-Quran dan ia merupakan salah satu perhiasan syurga kelak yang dijanjikan oleh Allah S.W.T. Ianya boleh dikatakan menjadi kesukaan sesiapa sahaja dan amat bernilai harganya.

Namun, bagaimanakah konsep pelaburan emas dalam Islam yang sebenar?

Kini, pelaburan emas telah menjadi satu fenomena besar di kalangan masyarakat negara kita. Pelaburan emas ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan hasil dari peningkatan kadar nilai emas dari masa ke semasa.

Justeru, terdapat banyak pihak yang menawarkan pelbagai produk yang berasaskan emas.

Dalam agama Islam itu sendiri, wujud beberapa peraturan dan syarat yang harus kita patuhi bagi memenuhi syarat-syarat jual beli emas ini.

Bai’ al-Sharf, Transaksi Jual Beli Emas

Para ulama telah membahaskan isu transaksi jual beli emas yang dipanggil dengan nama Bai’ al-sharf. Ianya merupakan jual beli emas yang telah diiktiraf dan dibenarkan oleh syarak berdasarkan sumber daripada Al-Quran dan Hadis.

Sabda Rasulullah S.A.W. yang diriwayatkan oleh Abu Ubadah bin al-Samit bermaksud:

“Jual beli atau pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, tamar dengan tamar dan garam dengan garam, hendaklah dengan kadar yang sama (timbangan atau sukatan) dan hendaklah berserta penyerahan bersama (oleh kedua-dua pihak). Sekiranya ia berlainan jenis, maka berjual belilah sebagaimana yang anda mahu jika dibuat secara penyerahan dari tangan ke tangan (oleh kedua-dua pihak).” – Hadis Riwayat Muslim

Syarat Jual Beli Emas Bagi Tujuan Pelaburan

Terdapat beberapa syarat yang wajib dipatuhi dalam melaksanakan transaksi jual beli emas dalam pelaburan atau simpanan emas tersebut walaupun nilainya tidaklah begitu besar.

Antara syarat-syaratnya adalah haruslah berlaku proses penyerahan emas tersebut sebelum berpisah. Selain itu juga, transaksi jual beli emas ini haruslah bebas daripada penangguhan, hutang dan sebagainya.

Yang penting sekali adalah, nilai emas tersebut haruslah dengan kadar harga yang telah ditetapkan oleh berat timbangan.

Sumber: Mufti Wilayah Persekutuan

Akhir kata, walaupun pelaburan emas ini dibenarkan dalam Islam namun kita juga harus berhati-hati. Ini kerana emas tergolong sebagai barangan ribawi, maka mudah untuk ia terjerumus ke dalam aktiviti riba jika kaedah transaksi yang digunakan tidak menepati syariah.

Jemput juga baca:

Iklan

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!