Kini Ada Leveraj Patuh Syariah Untuk Tingkatkan Potensi Pelaburan, Dengan Islamic Share Margin Financing (SMF-i)

Sejak kebelakangan ini, pasaran saham di Malaysia kelihatan semakin hari semakin rancak melihat dari rekod tertinggi dari segi kuantiti dan nilai dicatatkan oleh Bursa Malaysia. [1]

Suasana menjadi meriah kerana semakin ramai pelabur runcit yang ingin meraih pulangan melalui pelaburan saham. Kalau dulu penyertaan daripada pelabur runcit hanyalah sekitar 20%, kini ia meningkat sehingga 45%. [2]

Mengikut data terkini yang dikeluarkan oleh Bursa Malaysia, sebanyak 166 ribu akaun Central Depository System (CDS) yang baru dibuka sepanjang enam bulan pertama tahun 2020. Lebih menarik lagi, 64% daripada jumlah  ini adalah anak-anak muda yang baru hendak berjinak melabur. [3]

Bagi menghangatkan lagi suasana, RHB Investment Bank baru-baru ini telah melancarkan Islamic Share Margin Financing atau lebih dikenali sebagai SMF-i.

Apa Itu Pembiayaan Margin?

Pembiayaan margin atau margin financing merupakan kemudahan pembiayaan yang membolehkan seseorang pelabur membeli saham dengan meminjam sejumlah wang untuk menambah modal pelaburan.

Sebagai contoh, kita ada RM10,000 wang tunai untuk melabur dalam akaun trading kita. Maka secara asasnya, kita hanya boleh membeli saham yang bernilai RM10,000 sahaja.

Dengan kemudahan pembiayaan margin ini, ianya berupaya untuk meningkatkan potensi pelaburan kita dengan menggunakan fasiliti pembiayaan untuk melabur dengan jumlah yang lebih banyak.

Menggunakan contoh modal sebanyak RM10,000 tadi – dengan adanya pembiayaan margin ini; sekarang kita boleh beli saham sehingga RM25,000.

Bagi memastikan kita mampu untuk membayar balik pembiayaan tersebut, kita kenalah mempunyai sesuatu untuk dicagarkan. Bukan sewenang-wenangnya kita boleh dapatkan kemudahan pembiayaan ini.

Kenapa Guna Pembiayaan Margin?

Dalam situasi pasaran saham yang sedang meningkat, kita boleh menambah modal sedia ada untuk meningkatkan potensi pulangan dari pelaburan. Sebagai contoh, dengan pembiayaan margin, kita boleh meningkatkan potensi keuntungan berbanding menggunakan modal tunai.

Adakah SMF-i Patuh Syariah?

Itulah, was-was juga tentang perkara ini. Sebarang margin atau leveraj tanpa seliaan syariah akan menjerumuskan kita ke kancah riba.

SMF-i adalah merupakan kemudahan kredit patuh syariah yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Syariah, RHB Islamic Bank. SMF-i ini menggunakan struktur Komoditi Murabahah melalui akad Tawarruq, di mana akan berlaku transaksi jual beli komoditi atau aset berasaskan pembayaran tangguh secara Murabahah (iaitu harga kos aset ditambah dengan margin keuntungan) daripada pihak bank sebagai penjual komoditi kepada pelanggan bank sebagai pembeli, dan kemudiannya komoditi atau aset tersebut akan dijual secara tunai kepada pihak ketiga (selain daripada penjual asal) bagi mendapatkan tunai.

Kenapa pilih SMF-i?

Selain daripada mendapatkan modal tambahan untuk membeli saham-saham patuh Syariah di Bursa Malaysia, kita juga boleh menggunakan SMF-i untuk melanggan Employee Share Option Schemes atau lebih dikenali sebagai ESOS. Kebiasaannya syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia akan memberi pilihan kepada para pekerja untuk mendapatkan ESOS, iaitu membeli saham syarikat pada harga yang lebih murah.

Bagi mereka yang berminat untuk membeli IPO, SMF-i boleh membiayai belian saham syarikat menggunakan borang merah jambu (pink form).  SMF-i juga boleh membiayai belian saham IPO melalui MITI (Ministry of International Trade and Industry) untuk mendapatkan kuota bumiputera. Mengikut statistik setakat Ogos 2020, sebelas daripada dua belas syarikat yang baru IPO bagi tahun 2020 harga saham telah mencatatkan kenaikan pada hari pertama. [4]

Syarikat yang menjalankan corporate exercise iaitu Rights Issue, SMF-I boleh digunakan untuk tujuan pembiayaan juga.

Kelebihan SMF-i?

Selain daripada kelebihan mendapatkan modal tambahan, SMF-i turut membenarkan pengeluaran tunai. Oleh itu, kita boleh mencairkan saham tanpa perlu menjual saham-saham dalam pegangan.

Dengan kadar keuntungan yang kompetitif dan margin pembiayaan tinggi, kita berpeluang untuk meraih pulangan yang lebih tinggi.

Selain daripada saham-saham patuh Syariah di Bursa Malaysia dan tunai, simpanan berjangka RHB (RHB Term Deposit) juga diterima sebagai cagaran untuk kita menggunakan perkhidmatan leveraj ini.

Apakah Dokumen Yang Diperlukan Untuk Mohon SMF-i?

1. Salinan Kad Pengenalan depan dan belakang

2. Penyata CDS dari Bursa Malaysia atau penyata saham dari broker (jika ada)

3. Penyata bank 3 bulan terkini dan

4. Penyata gaji 3 bulan terkini atau

5. Borang B/BE/EA terkini

Dengan hanya mengemukakan dokumen-dokumen di atas, kita boleh mohon kemudahan SMF-i ini.

Hubungi wakil-wakil daripada RHB Investment Bank, atau kunjungi cawangan RHB Investment Bank yang berhampiran, hubungi mereka di talian 03-21138118 atau layari rhbtradesmart.com hari ini.

Gunakan Leveraj Dengan Bijak

Jika digunakan dengan bijak, seseorang yang berilmu memang berpotensi untuk menjana keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan teknik leveraj. Kita hendaklah mengenalpasti dulu risiko yang terlibat, dan kita perlu beringat bahawa pelaburan boleh menjana keuntungan dan juga mengalami kerugian.

Sumber Rujukan:

[1] https://www.bursamalaysia.com/misc/missftp/securities/securities_equities_keyindicators_2020-08-18-02-00-28.pdf

[2] https://www.bursamalaysia.com/misc/missftp/securities/securities_equities_trading_participation_investor_2020-07-31-23-56-52.pdf

[3] https://youtu.be/ePJoqZ98Xlk

[4] https://www.bursamalaysia.com/listing/listing_resources/ipo/ipo_performance

Iklan

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!