Asian Institute of Chartered Bankers (AICB) Anjur Persidangan Antarabangsa ke-13  Mengenai Jenayah Kewangan dan Pembiayaan Keganasan (IFCTF) untuk Memupuk Ketelusan  dan Akauntabiliti yang Lebih Tinggi dalam Sektor Kewangan  

KUALA LUMPUR, 3 Oktober 2023 — Peralihan global kepada landskap perbankan yang berorientasikan  digital bukan sahaja membawa peluang yang lebih besar untuk pertumbuhan dan rangkuman kewangan,  bahkan juga beberapa cabaran yang ketara, terutamanya kelaziman jenayah kewangan, pengubahan wang  dan pembiayaan kewangan yang semakin meningkat. Kesemua ini merupakan ancaman global yang  menghakis kepercayaan dan kestabilan dalam sistem kewangan serta mengganggu pertumbuhan ekonomi.  

Membanteras jenayah kewangan memerlukan kerjasama yang kukuh antara orang ramai dengan sektor  swasta, selain kerajaan, para pengawal selia, keseluruhan industri, perniagaan, dan individu dari semua  lapisan masyarakat bersatu padu dalam memperkukuh daya tahan dan kesediaan sektor kewangan.  Justeru, usaha ini menuntut penglibatan yang lebih aktif dalam inisiatif perkongsian pengetahuan serantau  dan global serta pemupukan kerjasama antarabangsa yang lebih teguh untuk mempermantap pertahanan  dalam menghadapi risiko jenayah kewangan serta memperkukuh integriti sektor kewangan.  

Persidangan Antarabangsa ke-13 mengenai Jenayah Kewangan dan Pembiayaan Keganasan (IFCTFdengan tema “Penciptaan Semula Kepercayaan: Membina Budaya Integriti, Ketelusan dan Akauntabiliti  yang Mampan”, dianjurkan secara bersama oleh Asian Institute of Chartered Bankers (AICB) dan kumpulan  Rangkaian Pegawai Pematuhan (CONG), serta disokong oleh Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti  Malaysia, dan Pihak Berkuasa Kewangan Labuan, dari 2 hingga 4 Oktober 2023 di Pusat Konvensyen Kuala  Lumpur. Persidangan menampilkan perbincangan menarik dan perdebatan hangat yang merangkumi  kekompleksan jenayah kewangan pada hari ini, penggunaan teknologi terkini yang mengubah landskap,  aspek-aspek penting integriti, ketelusan dan akauntabiliti dari perspektif AML/CFT dalam hubungannya  dengan sistem kewangan.  

Dalam ucapan alu-aluan beliau, Pengerusi AICB, Tan Sri Azman Hashim menekankan betapa mustahaknya  memupuk budaya kepercayaan, dengan integriti, ketelusan dan akauntabiliti sewajarnya diterapkan dalam  budaya tempat kerja sektor awam dan juga swasta. Beliau berkata, “Menerusi keahlian profesional dan  program AICB, Institut komited untuk mempertingkatkan standard profesional dan etika, serta kecekapan  golongan profesional perbankan dan kewangan untuk membantu membanteras jenayah kewangan,  seterusnya memperkukuh kepercayaan dan keyakinan orang ramai terhadap sektor kewangan dan  ekonomi secara lebih meluas.” 

Datuk Abdul Rasheed Ghaffour, Gabenor, Bank Negara Malaysia mengiktiraf IFCTF sebagai platform  penting bagi pakar-pakar membincangkan isu-isu jenayah kewangan yang penting. Dalam ucaptama majlis  tersebut, beliau berkata, “Apa yang kita lakukan adalah penting namun cara kita melakukannya juga sama  penting. Menangani jenayah kewangan menuntut integriti, yang merupakan asas untuk mengekalkan  keyakinan dan kepercayaan orang ramai terhadap sistem kewangan. Kita perlu mengembalikan rasa  percaya itu, malah mewujudkannya semula. Walau bagaimanapun, usaha ini tidak mampu kita lakukan  secara bersendirian. Kita semua perlu memainkan peranan dengan mendukung prinsip integriti, ketelusan,  dan akauntabiliti, yang akan memberikan impak yang besar dan berpanjangan dalam usaha mengembalikan  rasa percaya itu.” 

Pengerusi Kumpulan Rangkaian Pegawai Pematuhan, Faradina Ghouse, berkata, “IFCTF merupakan  platform tunggal terbesar di Malaysia yang menghubungkan golongan profesional pematuhan, audit, risiko,  kewangan dan perundangan untuk menimba ilmu daripada pakar-pakar dalam usaha membanteras  jenayah kewangan dan pembiayaan keganasan. Pada tahun ini, kita memberikan tumpuan pada  penggunaan keupayaan teknologi canggih dan metodologi berstruktur untuk memperkukuh usaha  membanteras rasuah. Kita berharap agar para peserta dapat mempertingkatkan amalan mereka untuk  memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan dengan integriti pada tahap yang tertinggi  selain melindungi organisasi mereka daripada ancaman jenayah kewangan.” 

Di IFCTF 2023, lebih 50 pakar jenayah kewangan serantau dan global menghadiri persidangan untuk  berkongsi ilmu pengetahuan, pengalaman dan pandangan mereka tentang isu-isu yang antara lainnya  merangkumi usaha mengendalakan pembiayaan percambahan (proliferation financing), risiko dan  ancaman berhubung dengan bank digital, penggunaan AI dalam pencegahan dan pengesanan AML, mata  wang kripto (cryptocurrency) dan jenayah siber, serta mekanisme kerjasama serantau dan antarabangsa  dalam membanteras jenayah transnasional.  

Di Persidangan, Persatuan Bank-bank dalam Malaysia (ABM) dan Persatuan Perbankan Islam dan Institusi  Kewangan Malaysia (AIBIM) turut melancarkan Kempen Kesedaran Penipuan Kebangsaan yang diberikan  nafas baharu #JanganKenaScam, dirasmikan oleh Gabenor Bank Negara Malaysia, Datuk Abdul Rasheed  Ghaffour. 

Kempen ini merupakan usaha bersepadu oleh industri perbankan untuk meningkatkan kesedaran orang  ramai terhadap kelaziman skim penipuan yang semakin berkembang di Malaysia selain menggalakkan  orang ramai untuk melindungi diri mereka sendiri dan komuniti mereka daripada menjadi mangsa kepada  kegiatan yang memudaratkan ini dengan mengamalkan kewaspadaan dan membiasakan diri mereka  dengan taktik penipuan.  

Di samping Persidangan, beberapa perbincangan meja bulat industri dan media peringkat tinggi dan  tertutup diadakan untuk terus membincangkan isu-isu yang penting berkaitan dengan jenayah kewangan  dan pembiayaan keganasan di Malaysia.  

IFCTF 2023 menarik lebih 1,000 delegasi daripada institusi kewangan tempatan dan antarabangsa.  Ketahui selanjutnya acara AICB yang akan datang melalui www.aicb.org.my/events/upcoming. 

Previous ArticleNext Article

Rangka Kerja Kemahiran Masa Depan Pertama Malaysia Dilancar

untuk Memperteguh Tenaga Kerja Sektor Kewangan Masa Depan

Kuala Lumpur (22 Julai 2024): Sektor kewangan memainkan peranan yang penting dalam memacu pertumbuhan dan kestabilan ekonomi Malaysia, menyumbang anggaran 6.7% kepada KDNK pada tahun 2023, dengan ramalan pertumbuhan 4.3% untuk tahun 2024. Memandangkan sektor kewangan terus berkembang, dengan 168,832 pekerja setakat suku pertama 2024, pembangunan tenaga kerja yang bersedia untuk masa hadapan dan dilengkapi dengan kemahiran yang tinggi, adalah sangat penting untuk pertumbuhan dan kemampanan sektor itu. 

Trend utama yang memberikan kesan kepada tenaga kerja sektor kewangan Malaysia, iaitu, GenAI, transformasi digital, keselamatan siber, kelestarian, pendekatan berorientasikan pelanggan, dan pendekatan berorientasikan pekerja, secara asasnya membentuk semula model perniagaan dan peranan pekerjaan. Menurut laporan The Future of Jobs Report 2023 oleh Forum Ekonomi Dunia, para majikan menganggarkan bahawa menjelang tahun 2027, 44% daripada kemahiran teras pekerja akan terganggu dan enam daripada 10 pekerja akan memerlukan latihan, tetapi hanya separuh mempunyai akses kepada peluang latihan yang mencukupi.

Menyedari keperluan mendesak untuk menangani pelbagai cabaran ini, Asian Institute of Chartered Bankers (AICB), dengan kerjasama Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia (IBFIM) dan Institut Insurans Malaysia (MII), hari ini melancarkan Rangka Kerja Kemahiran Masa Depan (FSF) yang pertama untuk memastikan tenaga kerja sektor kewangan bersedia untuk menghadapi masa depan dalam tempoh tiga tahun akan datang dengan menggalakkan penguasaan kemahiran dan pembelajaran berterusan. Dirasmikan oleh YB Tuan Steven Sim Chee Keong, Menteri Sumber Manusia, Malaysia, dan Datuk Abdul Rasheed Ghaffour, Gabenor Bank Negara Malaysia, FSF akan memudahkan transformasi tenaga kerja, sejajar dengan Pelan Sektor Kewangan Bank Negara Malaysia 2022–2026, yang menekankan kepentingan memupuk bakat yang sesuai untuk masa hadapan bagi meningkatkan daya saing sektor kewangan.

FSF mengenal pasti 159 peranan pekerjaan yang relevan dan 157 kemahiran yang akan menjadi permintaan untuk tempoh tiga tahun akan datang, laluan perkembangan kerjaya yang berpotensi, dan menyediakan akses kepada hampir 1,000 program pembangunan kapasiti. Antara lain, FSF menonjolkan permintaan yang semakin meningkat untuk kemahiran dalam bidang teknologi sempadan (frontier), kelestarian dan Syariah.

Edward Ling, Ketua Eksekutif, Asian Institute of Chartered Bankers, berkata, “Memandangkan Malaysia menyasarkan 35% tenaga kerja mahir menjelang tahun 2030, Rangka Kerja Kemahiran Masa Depan (FSF) menandakan langkah penting dalam memajukan tenaga kerja sektor kewangan sedia masa hadapan. FSF menawarkan penyelesaian transformatif, menekankan strategi ‘Kemahiran-Diutamakan’ (`Skills-First’) yang akan merevolusikan pembangunan bakat serta mobiliti merentas peranan pekerjaan dan subsektor perkhidmatan kewangan. AICB berbangga menerajui inisiatif ini, sekali gus mencerminkan komitmen kami untuk menangani keperluan industri yang berkembang, menetapkan piawaian tinggi untuk penguasaan kemahiran, dan memupuk pembelajaran berterusan bagi pertumbuhan sektor dan kecemerlangan profesional.”

Yusry Yusoff, Ketua Pegawai Eksekutif, Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia, juga berkata, “Menjadi hasrat kami agar Rangka Kerja Kemahiran Masa Depan (FSF) dapat membolehkan IBFIM menyokong perkembangan profesional kewangan Islam yang berkemahiran tinggi, melengkapkan mereka dengan set kemahiran pelbagai yang dikehendaki untuk keperluan masa depan.” 

Paul Low, Ketua Pegawai Eksekutif, Institut Insurans Malaysia, berkata, “Rangka Kerja Kemahiran Masa Depan (FSF) menyokong pembangunan profesional ahli kami dalam sektor insurans serta selaras dengan piawaian serta amalan terbaik global. MII kekal komited untuk memastikan bahawa program latihan dan pendidikan yang kami tawarkan adalah relevan, disesuaikan dengan baik, dan sejajar dengan keperluan industri insurans yang sentiasa berubah.”

FSF juga bertujuan untuk menyelaraskan program-program latihan dengan keperluan khusus sektor kewangan, sekali gus merapatkan jurang antara permintaan majikan dengan kemahiran tenaga kerja. FSF mengenal pasti 15 “Power Skills” (kemahiran asas), yang relevan untuk semua peranan pekerjaan, melengkapkan 142 “Prime Skills” (kemahiran teknikal). Institusi kewangan boleh menyesuaikan FSF untuk memenuhi keperluan tersendiri mereka, menggunakan rangka kerja ini sebagai panduan untuk pengesahan lanjut dan perancangan strategik dalam meningkatkan pembangunan bakat.

Inisiatif ini juga disokong oleh Perbadanan Pembangunan Sumber Manusia (HRDCorp) dan Talent Corporation Malaysia Berhad (TalentCorp). Bermula dari 22 Julai 2024, orang ramai boleh mengakses FSF melalui laman web AICB, IBFIM, and MII.

– Tamat –

Alhamdulillah, terkini kami telah terbitkan buku ‘Malaysia Melabur Saham’.

BUKU INI WAJAR DIMILIKI OLEH MEREKA YANG BERANI BERIMPIAN !

Pastinya anda selalu terdengar atau terbaca tentang peluang menggandakan pendapatan dalam pasaran saham patuh syariah di Bursa Malaysia. Ramai yang masih berkira-kira sebab belum berani dan tak pasti.

Jika anda benar-benar berminat untuk terlibat tetapi masih belum memulakan langkah pertama, buku ini teramat sesuai.

Ianya ringkas, padat dan sarat dengan contoh-contoh berbentuk grafik.

Kenapa Kena Miliki Buku Ini?

Tak semua orang boleh belajar menerusi video, jadi boleh baca buku ini di masa lapang. Nak Google semua artikel pun memakan masa.

Anda nak mula melabur saham, tapi nak tahu dulu asasnya?

Tak dapat nak belajar secara face-to-face, jom mulakan dengan membaca buku ini.

Senang faham sebab buku ini penuh dengan gambar dan contoh-contoh.

Ditulis oleh mereka yang berpengalaman, kita sama-sama belajar sampai faham.

Miliki Buku Ini Sekarang!!

Tak semua orang boleh belajar menerusi video, jadi boleh baca buku ini di masa lapang. Nak Google semua artikel pun memakan masa. Sebab itu buku ini telah terjual lebih daripada 2,000 naskah!

Kami faham ramai nak mula melabur saham, tapi nak tahu dulu asasnya?

Tak sempat nak belajar secara face-to-face, jom mulakan dengan membaca buku ini.

Senang faham sebab buku ini penuh dengan gambar dan contoh-contoh.

Ditulis oleh mereka yang berpengalaman, kita sama-sama belajar sampai faham.

TERKINI: Miliki Buku Malaysia Melabur Saham di Shopee