BIMB Investment Sasar RM50 Juta Langganan Untuk Dana Wakaf Pertama Di Malaysia

BIMB Investment Management Berhad (BIMB Investment), anak syarikat milik penuh Bank Islam Malaysia Berhad, menyasarkan saiz Dana Makmur myWakaf (MWF) yang akan dilanggan mencecah RM50 juta menjelang akhir tahun ini.

Dana Makmur myWakaf adalah dana unit amanah wakaf pertama di bawah Rangka Kerja Dana Bercirikan Wakaf Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) yang diperkenalkan pada 12 November 2020. Ia juga merupakan sebuah Dana Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab di bawah Garis Panduan Dana Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab SC.

Pengumuman tersebut dibuat ketika  majlis pelancaran rasmi Dana Makmur myWakaf di Grand Hyatt Kuala Lumpur yang disempurnakan oleh YB Senator Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Mohamad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama). Turut hadir pada majlis berkenaan ialah Pengerusi BIMB Investment, Mohamed Ridza Mohamed Abdulla; Pengerusi Bank Islam, Tan Sri Dr. Ismail Hj. Bakar; Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam, Mohd Muazzam Mohamed dan Ketua Pegawai Eksekutif BIMB Investment, Najmuddin Mohd Lutfi.

Pengerusi BIMB Investment, Mohamed Ridza Mohamed Abdulla berkata,  “Dari segi strategi pelaburan, pendedahan pelaburan diperuntukkan ke pasaran Sukuk, ekuiti patuh Shariah dan aset berisiko rendah seperti instrumen pasaran wang Islam untuk mengekalkan potensi peluang pendapatan. Dana ini membolehkan pelabur mengambil bahagian dalam prospek pendapatan pasaran Malaysia, Asia Pasifik dan global dengan peruntukan asetnya secara taktikal. Dana inovatif ini sesuai untuk pelabur korporat dan juga individu-individu yang ingin menyalurkan sebahagian daripada pulangan pelaburan mereka untuk tujuan wakaf bagi membantu  masyarakat yang kurang bernasib baik khususnya dalam bidang penjagaan kesihatan, pendidikan dan pemerkasaan komuniti.”

Beliau menambah, “Wakaf memainkan peranan yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sesebuah negara. Oleh itu, Dana Makmur myWakaf diwujudkan sebagai usaha memperkasa dan mempelbagaikan usaha-usaha berkaitan wakaf agar seiring dengan perubahan zaman dan teknologi semasa bagi memastikan manfaatnya dapat disalurkan kepada golongan yang layak. Tentunya, tarikan dana ini adalah kemudahan bagi pelabur untuk meraih pelaburan dan pada masa sama, berkongsi sebahagian pulangan pelaburan yang dijana dengan mewakafnya untuk manfaat masyarakat secara berterusan.”

YB Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli Mohamad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) berkata, berwakaf adalah satu instrumen penting dalam Islam yang berperanan sebagai pemangkin pembangunan dan ekonomi ummah.

“Saya amat teruja dengan pelancaran Dana Makmur myWakaf kerana menunjukkan komitmen BIMB Investment terhadap usaha-usaha wakaf untuk manfaat penerima, di samping terus merangsang kemajuan instrumen wakaf di negara ini. BIMB Investment juga telah mengambil langkah yang cukup istimewa, unik, dan inovatif menerusi penawaran dana ini. Ia memberi satu pilihan mudah kepada rakyat Malaysia untuk menyumbang ke arah kebaikan yang lebih besar.   Hasilnya dapat direalisasikan di dunia ini dan di akhirat.”

Dana Makmur myWakaf adalah sebuah dana pelbagai mata wang, aset campuran global patuh Shariah dan menyokong inisiatif Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia (MIFC).

Dana ini bertujuan untuk menjana pendapatan melalui kepelbagaian portfolio pelaburan patuh Syariah di pelbagai kelas aset peringkat tempatan dan global. Dana ini menggunakan pendekatan kelestarian yang menggabungkan prinsip Global Compact Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNGC) dan Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG).

Para pelabur boleh melabur dalam Dana Makmur myWakaf melalui 3 kelas aset iaitu RM, USD dan AUD dengan pelaburan awal minimum sebanyak RM200, USD200 dan AUD200 masing-masing. Dana Makmur myWakaf berpotensi untuk mengagihkan pendapatan bulanan dan menyalurkan 50% pengagihan pendapatan sebagai Aset Wakaf untuk tujuan wakaf melalui inisiatif myWakaf AIBIM.

Para pelabur juga boleh melabur ke dalam Dana Makmur myWakaf melalui aplikasi pelaburan robo-pintar BEST Invest oleh BIMB Investment.

BIMB Investment adalah pengurus aset Islam disokong bank yang pertama di rantau ini yang merupakan penandatangan Prinsip Pelaburan Bertanggungjawab yang disokong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNPRI). BIMB Investment telah dinamakan Pengurus Aset ESG Terbaik dua tahun berturut-turut untuk tahun 2019 dan 2020 dari Anugerah Kewangan Islam The Asset Triple A 2020.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai Dana Makmur myWakaf, sila hubungi 1-800-88-1196 atau layari www.bimbinvestment.com.my

Pernyataan Penafian

Pelabur dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan Prospektus bagi Dana Maymur myWakaf (“Dana”) bertarikh 3 Mac 2021, Prospektus tambahan (jika ada) dan Halaman Serlahan Produk (PHS) sebelum melabur, yang telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) yang tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungannya. Salinan Prospektus dan PHS boleh didapati di Ibu Pejabat BIMB Investment Management Berhad, di laman web www.bimbinvestment.com.my, pejabat agensi yang rasmi dan/atau mana-mana cawangan Bank Islam. Prospektus tidak boleh diambil kira bahawa SC telah mengesyorkan Dana tersebut. Terdapat yuran dan caj yang dikenakan dan pelabur dinasihatkan untuk membandingkan dan mempertimbangkannya sebelum melabur di dalam Dana. Pelaburan di dalam Dana ini terdedah kepada risiko, sila rujuk kepada Prospektus untuk maklumat terperinci. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan risiko di dalam Dana dan harus membuat penilaian sendiri mengenai risiko dan mendapatkan nasihat professional, jika perlu, sebelum melabur. Pelabur juga perlu ambil perhatian bahawa harga unit dan agihan yang dibayar, jika ada, boleh turun dan naik. Sebarang isu unit yang berkaitan dengan Prospektus hanya akan dibuat setelah penerimaan borang permohonan yang lengkap yang dilampirkan bersama Prospektus, tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung didalamnya. SC tidak meyemak maklumat ini yang dikeluarkan oleh media.

Mengenai BIMB Investment Management Berhad

BIMB Investment Management Berhad (“BIMB Investment”) adalah sebuah syarikat pengurusan pelaburan Shariah-ESG yang terkemuka di Malaysia. Anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Bank Islam Malaysia Berhad, BIMB Investment adalah sebuah syarikat pengurusan dana Islam berlesen yang berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Ditubuhkan pada 14 September 1993 dan memulakan operasinya pada 20 Jun 1994, BIMB Investment beribu pejabat di Kuala Lumpur, Malaysia.

Talian bebas tol: 1-800-88-1196

Laman web: www.bimbinvestment.com.my

Previous ArticleNext Article

UOB Malaysia Ubah Pengalaman Perbankan Digital Untuk Pelanggan Korporat Melalui UOB Infinity

Kuala Lumpur, Malaysia, 10 Ogos 2022 – Pelanggan korporat UOB Malaysia dapat mengurus keperluan perbankan mereka dengan cara yang lebih mudah dan diperibadikan tidak lama lagi.

UOB Infinity menawarkan papan pemuka dalam talian yang boleh disesuaikan, justeru membenarkan pelanggan memberi keutamaan dan memaparkan maklumat yang paling penting bagi mereka secara visual. Pelanggan korporat, dengan sepintas lalu, dapat melihat keadaan kewangan syarikat, termasuk pasaran luar negara mereka.

Pada platform digital ini, pelanggan boleh menguruskan pelbagai aktiviti perbankan domestik dan rentas sempadan, daripada menyemak akaun UOB di beberapa pasaran sehinggalah kepada melakukan pembayaran tempatan dan antarabangsa, tanpa perlu log masuk ke berbilang platform.

Untuk pelanggan dalam perjalanan, UOB Infinity juga boleh dimuat turun sebagai aplikasi mudah alih. Log masuk biometriknya melalui soft token membolehkan akses yang lebih pantas dan kebenaran transaksi yang dipermudahkan sambil mengekalkan keselamatan. Soft token aplikasi mudah alih ini dilengkapi dengan pengesahan berbilang faktor bagi membolehkan syarikat meluluskan dan menjelaskan transaksi.

Puan Ng Wei Wei, Ketua Pegawai Eksekutif, UOB Malaysia, berkata, “Pelancaran UOB Infinity hari ini merupakan satu lagi bukti komitmen UOB Malaysia dalam membantu syarikat korporat menyesuaikan diri dengan realiti baharu ekonomi digital. Kami telah membangunkan UOB Infinity untuk menangani pelbagai keperluan korporat selepas mempertimbangkan pandangan daripada pelanggan kami. Ini termasuk keperluan perdagangan dan keupayaan untuk menjejaki syarikat mereka dalam masa nyata di semua pasaran di mana mereka beroperasi. Matlamat kami adalah untuk membantu pelanggan meningkatkan kecekapan operasi mereka dan membuat keputusan perniagaan yang lebih baik melalui pendigitalan, selain membantu mereka merebut peluang serantau melalui kesalinghubungan Bank.”

Kepastian dan ketelusan yang lebih tinggi apabila membuat pembayaran rentas sempadan

UOB Infinity juga menangani kekurangan penjejakan dalam masa nyata apabila pelanggan korporat membuat pembayaran rentas sempadan. Penyelesaian digital ini menyediakan pemberitahuan masa nyata kepada perniagaan melalui SMS atau e-mel apabila pembayaran mereka berjaya dikreditkan ke dalam akaun penerima, oleh itu mereka tidak perlu bersusah payah menyemak status transaksi secara manual.

Pelanggan juga akan dimaklumkan tentang caj untuk transaksi rentas sempadan, termasuk caj daripada bank perantara. Ciri ini memberi perniagaan lebih ketelusan tentang kos yang ditanggung untuk transaksi tersebut. Ini membantu mengelakkan berlakunya pertikaian dalam jumlah akhir yang diterima oleh penerima akibat caj yang terlibat.

Encik Lucas Chew, Ketua Negara Perbankan Transaksi, UOB Malaysia berkata, “Dengan UOB Infinity, pelanggan korporat kami dapat mengurus perbankan mereka dengan cara yang lebih mudah, bijak dan diperibadikan melalui antara muka mesra pengguna dan kefungsian baharu yang lebih luas. Syarikat korporat juga dapat mengurus aliran tunai mereka dengan lebih cekap selain melihat maklumat akaun dalam masa nyata di beberapa pasaran dan juga mengakses pelbagai transaksi perbankan domestik dan rentas sempadan secara dalam talian. Melangkaui kemudahan ini, kami juga telah memastikan bahawa transaksi mereka boleh dijalankan dengan selamat melalui token digital Infinity Secure kami.”

Aplikasi mudah alih dengan rangkaian fungsi pembayaran yang komprehensif

Peningkatan dalam penggunaan pembayaran elektronik untuk transaksi perniagaan pada masa kini bermakna aplikasi UOB Infinity membolehkan pelanggan korporat mengurus semua keperluan pembayaran mereka dengan cekap melalui peranti mudah alih.

Pelanggan boleh membuat pelbagai jenis pembayaran – daripada pembayaran bil tempatan kepada pemindahan dana domestik dan rentas sempadan. Aplikasi ini menyokong perkhidmatan seperti GIRO Antara Bank, DuitNow, JomPAY, Sistem Pemindahan Dana dan Sekuriti secara Elektronik Masa Nyata (RENTAS) dan juga pemindahan bertelegraf.

UOB sentiasa menyokong pelanggannya dalam usaha mereka ke arah mengamalkan pembayaran dan kutipan secara digital. Pada separuh pertama 2022, UOB Malaysia menyaksikan peningkatan lebih lima kali ganda dalam bilangan transaksi korporat DuitNow berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas.

Untuk terus memacu penggunaan kutipan tanpa sentuh, pelanggan juga boleh menjana kod QR melalui UOB Infinity untuk meminta bayaran DuitNow daripada pembeli mereka.

Aplikasi mudah alih UOB Infinity boleh dimuat turun daripada Google Play dan Apple App Store. Pelanggan juga boleh menyediakan log masuk biometrik mereka sendiri untuk mengakses aplikasi mudah alih ini dengan lebih mudah. Pengguna platform perbankan internet perniagaan sedia ada UOB Malaysia, UOB BIBPlus, boleh log masuk ke UOB Infinity dengan maklumat yang sama.

Untuk maklumat lanjut tentang UOB Infinity, sila layari: www.uob.com.my/infinity.