BIMB Investment Sasar RM50 Juta Langganan Untuk Dana Wakaf Pertama Di Malaysia

BIMB Investment Management Berhad (BIMB Investment), anak syarikat milik penuh Bank Islam Malaysia Berhad, menyasarkan saiz Dana Makmur myWakaf (MWF) yang akan dilanggan mencecah RM50 juta menjelang akhir tahun ini.

Dana Makmur myWakaf adalah dana unit amanah wakaf pertama di bawah Rangka Kerja Dana Bercirikan Wakaf Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) yang diperkenalkan pada 12 November 2020. Ia juga merupakan sebuah Dana Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab di bawah Garis Panduan Dana Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab SC.

Pengumuman tersebut dibuat ketika  majlis pelancaran rasmi Dana Makmur myWakaf di Grand Hyatt Kuala Lumpur yang disempurnakan oleh YB Senator Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Mohamad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama). Turut hadir pada majlis berkenaan ialah Pengerusi BIMB Investment, Mohamed Ridza Mohamed Abdulla; Pengerusi Bank Islam, Tan Sri Dr. Ismail Hj. Bakar; Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam, Mohd Muazzam Mohamed dan Ketua Pegawai Eksekutif BIMB Investment, Najmuddin Mohd Lutfi.

Pengerusi BIMB Investment, Mohamed Ridza Mohamed Abdulla berkata,  “Dari segi strategi pelaburan, pendedahan pelaburan diperuntukkan ke pasaran Sukuk, ekuiti patuh Shariah dan aset berisiko rendah seperti instrumen pasaran wang Islam untuk mengekalkan potensi peluang pendapatan. Dana ini membolehkan pelabur mengambil bahagian dalam prospek pendapatan pasaran Malaysia, Asia Pasifik dan global dengan peruntukan asetnya secara taktikal. Dana inovatif ini sesuai untuk pelabur korporat dan juga individu-individu yang ingin menyalurkan sebahagian daripada pulangan pelaburan mereka untuk tujuan wakaf bagi membantu  masyarakat yang kurang bernasib baik khususnya dalam bidang penjagaan kesihatan, pendidikan dan pemerkasaan komuniti.”

Beliau menambah, “Wakaf memainkan peranan yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sesebuah negara. Oleh itu, Dana Makmur myWakaf diwujudkan sebagai usaha memperkasa dan mempelbagaikan usaha-usaha berkaitan wakaf agar seiring dengan perubahan zaman dan teknologi semasa bagi memastikan manfaatnya dapat disalurkan kepada golongan yang layak. Tentunya, tarikan dana ini adalah kemudahan bagi pelabur untuk meraih pelaburan dan pada masa sama, berkongsi sebahagian pulangan pelaburan yang dijana dengan mewakafnya untuk manfaat masyarakat secara berterusan.”

YB Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli Mohamad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) berkata, berwakaf adalah satu instrumen penting dalam Islam yang berperanan sebagai pemangkin pembangunan dan ekonomi ummah.

“Saya amat teruja dengan pelancaran Dana Makmur myWakaf kerana menunjukkan komitmen BIMB Investment terhadap usaha-usaha wakaf untuk manfaat penerima, di samping terus merangsang kemajuan instrumen wakaf di negara ini. BIMB Investment juga telah mengambil langkah yang cukup istimewa, unik, dan inovatif menerusi penawaran dana ini. Ia memberi satu pilihan mudah kepada rakyat Malaysia untuk menyumbang ke arah kebaikan yang lebih besar.   Hasilnya dapat direalisasikan di dunia ini dan di akhirat.”

Dana Makmur myWakaf adalah sebuah dana pelbagai mata wang, aset campuran global patuh Shariah dan menyokong inisiatif Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia (MIFC).

Dana ini bertujuan untuk menjana pendapatan melalui kepelbagaian portfolio pelaburan patuh Syariah di pelbagai kelas aset peringkat tempatan dan global. Dana ini menggunakan pendekatan kelestarian yang menggabungkan prinsip Global Compact Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNGC) dan Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG).

Para pelabur boleh melabur dalam Dana Makmur myWakaf melalui 3 kelas aset iaitu RM, USD dan AUD dengan pelaburan awal minimum sebanyak RM200, USD200 dan AUD200 masing-masing. Dana Makmur myWakaf berpotensi untuk mengagihkan pendapatan bulanan dan menyalurkan 50% pengagihan pendapatan sebagai Aset Wakaf untuk tujuan wakaf melalui inisiatif myWakaf AIBIM.

Para pelabur juga boleh melabur ke dalam Dana Makmur myWakaf melalui aplikasi pelaburan robo-pintar BEST Invest oleh BIMB Investment.

BIMB Investment adalah pengurus aset Islam disokong bank yang pertama di rantau ini yang merupakan penandatangan Prinsip Pelaburan Bertanggungjawab yang disokong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNPRI). BIMB Investment telah dinamakan Pengurus Aset ESG Terbaik dua tahun berturut-turut untuk tahun 2019 dan 2020 dari Anugerah Kewangan Islam The Asset Triple A 2020.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai Dana Makmur myWakaf, sila hubungi 1-800-88-1196 atau layari www.bimbinvestment.com.my

Pernyataan Penafian

Pelabur dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan Prospektus bagi Dana Maymur myWakaf (“Dana”) bertarikh 3 Mac 2021, Prospektus tambahan (jika ada) dan Halaman Serlahan Produk (PHS) sebelum melabur, yang telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) yang tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungannya. Salinan Prospektus dan PHS boleh didapati di Ibu Pejabat BIMB Investment Management Berhad, di laman web www.bimbinvestment.com.my, pejabat agensi yang rasmi dan/atau mana-mana cawangan Bank Islam. Prospektus tidak boleh diambil kira bahawa SC telah mengesyorkan Dana tersebut. Terdapat yuran dan caj yang dikenakan dan pelabur dinasihatkan untuk membandingkan dan mempertimbangkannya sebelum melabur di dalam Dana. Pelaburan di dalam Dana ini terdedah kepada risiko, sila rujuk kepada Prospektus untuk maklumat terperinci. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan risiko di dalam Dana dan harus membuat penilaian sendiri mengenai risiko dan mendapatkan nasihat professional, jika perlu, sebelum melabur. Pelabur juga perlu ambil perhatian bahawa harga unit dan agihan yang dibayar, jika ada, boleh turun dan naik. Sebarang isu unit yang berkaitan dengan Prospektus hanya akan dibuat setelah penerimaan borang permohonan yang lengkap yang dilampirkan bersama Prospektus, tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung didalamnya. SC tidak meyemak maklumat ini yang dikeluarkan oleh media.

Mengenai BIMB Investment Management Berhad

BIMB Investment Management Berhad (“BIMB Investment”) adalah sebuah syarikat pengurusan pelaburan Shariah-ESG yang terkemuka di Malaysia. Anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Bank Islam Malaysia Berhad, BIMB Investment adalah sebuah syarikat pengurusan dana Islam berlesen yang berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Ditubuhkan pada 14 September 1993 dan memulakan operasinya pada 20 Jun 1994, BIMB Investment beribu pejabat di Kuala Lumpur, Malaysia.

Talian bebas tol: 1-800-88-1196

Laman web: www.bimbinvestment.com.my

Iklan

Previous ArticleNext Article

Pfizer Dan DoctorOnCall Bekerjasama Untuk Memperkasakan Literasi Kesihatan Dan Penjagaan Pesakit Di Malaysia

Pfizer pada hari ini telah mengumumkan kerjasama dengan DoctorOnCall untuk melancarkan platform terapeutiks digital yang memberi tumpuan kepada tiga sasaran terapeutik utama; berhenti merokok, vaksinasi, dan kesihatan jantung. Bagi mendepani dunia dan masyarakat yang semakin cakna teknologi dan mudah alih, platform terapi digital ini memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk mengurus kesihatan mereka, membantu dalam pengurusan penyakit dan meningkatkan kualiti hidup sambil memberikan panduan dan maklumat lain untuk memudahkan komunikasi antara pesakit dan penyedia penjagaan kesihatan mereka.

Platform terapeutiks digital ini merangkumi tiga “pusat kesihatan” di laman web DoctorOnCall yang mengandungi maklumat untuk tiga sasaran terapeutik berikut dalam Bahasa Malaysia dan Inggeris:

  • Health Centre – Smoking Cessation / Pusat Kesihatan – Berhenti Merokok
  • Health Centre – Vaccination / Pusat Kesihatan – Vaksinasi
  • Health Centre – Heart Health / Pusat Kesihatan – Kesihatan Jantung

Merapatkan jurang antara pesakit, doktor, dan sistem penjagaan kesihatan melalui dunia kesihatan digital

Sepanjang tahun yang lalu, laporan media dan juga laporan pengamal perubatan mengetengahkan kisah-kisah pesakit yang menghadapi gangguan rawatan akibat daripada COVID-19 dan penguatkuasaan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara. Tahun lalu, Persatuan Hospital Swasta Malaysia (APHM) mengesahkan bahawa terdapat pesakit yang mengalami serangan jantung dan strok yang menjauhkan diri dari hospital disebabkan COVID-19. Oleh itu, platform kesihatan digital seperti DoctorOnCall memberikan kemudahan kepada pesakit yang memerlukan nasihat kesihatan segera tetapi tidak dapat berjumpa doktor pada masa kritikal ini kerana ia membolehkan pesakit untuk segera menghubungi doktor untuk mendapatkan bantuan.

“Walaupun COVID-19 memberikan kesan dan impak yang sangat besar terhadap pelbagai aspek penyediaan penjagaan kesihatan, ia juga memberikan ruang bagi kita untuk mengatur norma yang baharu. Penerapan kesihatan digital dan penjagaan maya akan memainkan peranan yang lebih besar dalam dunia penjagaan kesihatan pada masa depan,” kata Cik Luksanawan Thangpaibool, Pengurus Negara Pfizer Malaysia & Brunei. 

“Sebagai syarikat yang mementingkan pesakit, Pfizer memberikan komitmen untuk membantu masyarakat menjalani kehidupan dengan sihat melalui pemberian rawatan tepat ketika ia diperlukan. Melalui perkongsian dengan DoctorOnCall, kami berharap untuk memberikan pesakit dan penyedia perkhidmatan kesihatan di Malaysia peluang untuk terus berhubung dan membuat keputusan yang tepat, baik semasa wabak ini mahupun di masa depan,” tambah Cik Luksanawan Thangpaibool.

Sumber digital untuk berhenti merokok, vaksinasi, dan kesihatan jantung

Tiga pusat kesihatan ini menawarkan kandungan menarik di mana pengguna mendapat akses terhadap pelbagai petua dan artikel kesihatan, video pendidikan dan alat-alat seperti kuiz dan permainan. Ini termasuk kalkulator penjimatan merokok, kuiz faktor risiko hipertensi dan permainan vaksinasi.

  • Berhenti merokok: Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mendakwa bahawa wabak tembakau adalah salah satu ancaman kesihatan awam terbesar di dunia. Ia membunuh lebih daripada lapan juta orang setahun di seluruh dunia dan merupakan beban ekonomi yang besar seperti melalui kos penjagaan kesihatan besar untuk penyakit yang berkaitan dengan merokok[1]. Di Malaysia, 1017 dalam setiap 100,000 kematian yang dilaporkan adalah disebabkan penyakit yang berkaitan dengan merokok, menjadikannya penyebab utama kematian di Malaysia sejak tahun 1980-an[2]. Disebabkan itu, pusat kesihatan berhenti merokok di laman web DoctorOnCall memberikan petua untuk berhenti merokok. Melalui platform ini, pesakit juga dapat mengira jumlah penjimatan yang mereka boleh peroleh jika mereka berhenti merokok sekarang dan seberapa cepat paru-paru mereka dapat menghitam berdasarkan tingkah laku merokok mereka.
Alat bagi membantu dan menggalakkan pesakit untuk berhenti merokok
  • Vaksinasi: Pandemik COVID-19 telah menunjukkan kepentingan vaksin untuk melindungi diri kita dari penyakit yang dicegah oleh vaksin. Menurut WHO, vaksin berjaya mencegah 2 hingga 3 juta kematian daripada penyakit seperti tetanus, difteria, campak, pneumokokus dan influenza[3]. Di Malaysia, penyakit pneumokokus merupakan salah satu penyakit yang dicegah oleh vaksin yang paling lazim. Penyakit pneumokokus boleh membawa kesan serius dan berpotensi membawa maut, oleh itu langkah pencegahan seperti vaksinasi adalah cara terbaik untuk mencegah penyakit pneumokokus[4]. Untuk membantu orang ramai lebih memahami vaksin dan imunisasi serta menghilangkan salah faham mengenai topik ini, pusat kesihatan vaksinasi di laman web DoctorOnCall mengandungi artikel dan video yang berguna serta inisiatif perundingan doktor percuma. Pesakit juga dapat lihat jumlah penjimatan yang boleh diperolehi jika tidak perlu membayar kos pembiayaan kemasukan ke hospital dan rawatan dengan mendapatkan vaksin untuk penyakit pneumokokus.
  • Kesihatan jantung: Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian di Malaysia sejak awal 1980-an[5]. Daftar NCVD-ACS (Pangkalan Data Penyakit Kardiovaskular Kebangsaan – Sindrom Koronari Akut) tahun 2014-2015 menunjukkan bahawa rakyat Malaysia mengalami serangan jantung pada usia yang lebih muda berbanding dengan di negara maju6. Fibrilasi atrium (AF) adalah aritmia berterusan yang paling lazim dihadapi dalam amalan klinikal7. Kadar prevalens AF di peringkat global adalah pada angka kira-kira 33.5 juta pada tahun 2010, dan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan usia, meningkatkan kesedaran penjagaan kesihatan dan menambah baik alat diagnostik7. Oleh kerana AF berkait rapat dengan penyakit kardiovaskular seperti penyakit arteri koronari, penyakit jantung valvular, kegagalan jantung dan hipertensi, ia pasti akan menambahkan beban besar terhadap kos penjagaan kesihatan masa depan7. Dalam usaha untuk membantu rakyat Malaysia belajar mengenai anatomi jantung, gangguan dan petua untuk  menguruskan kesihatan jantung, pusat kesihatan di laman web DoctorOnCall membolehkan pesakit memeriksa risiko hipertensi mereka dengan Kalkulator Risiko Hipertensi. Pesakit juga dapat mengetahui risiko strok mereka dengan mengambil kuiz penilaian kendiri di platform ini.
Alat bagi membantu pesakit memahami hipertensi dan risiko strok

“Dalam era digital di mana pendidikan kesihatan cuba untuk memupuk perubahan tingkah laku yang berpanjangan yang akan menghasilkan persekitaran kesihatan yang lebih baik, kita mempunyai tanggungjawab untuk mendorong inovasi yang menjamin kesihatan dalam masyarakat kita. Dengan mengorak langkah dalam alam maya yang sentiasa berubah, kami berharap kerjasama kami dengan Pfizer akan menimbulkan minat terhadap maklumat yang dikongsi dan boleh membentuk masyarakat yang diperkasakan,” kata En Chiak Tang, Ketua Pegawai Operasi DoctorOnCall.

Untuk maklumat lanjut mengenai tiga pusat kesihatan yang dilancarkan oleh Pfizer dan DoctorOnCall, sila layari https://www.doctoroncall.com.my/


[1] World Health Organization. Health Topics, Tobacco. Accessed from: https://www.who.int/health-topics/tobacco#tab=tab_1

[2] International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health. Smoking and Burden of Ill Health: A Review of the Malaysian Context. Accessed from: https://internalmedicine.imedpub.com/smoking-and-burden-of-ill-health-a-review-of-themalaysian-context.php?aid=6423

[3] World Health Organization. Health Topics, Tobacco. Accessed from: https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-immunization#tab=tab_1

[4] MyHealth. Ministry of Health Malaysia. Pneumococcal Vaccine. Accessed from: http://www.myhealth.gov.my/en/pneumococcal-vaccine/

[5] Primary & Secondary Prevention of Cardiovascular Disease 2017. Accessed from: https://www.moh.gov.my/moh/resources/Penerbitan/CPG/CARDIOVASCULAR/3.pdf

6 Dr. Nandakumar A/L Ramakrishnan, Consultant Cardiologist. Columbia Asia. More Malaysians Are Suffering Heart Attacks at a Younger Age Accessed from: https://www.columbiaasia.com/malaysia/health-articles/more-malaysians-are-suffering-heart-attacks-younger-age

7 US National Library of Medicine National Institutes of Health. Heart Asia 2016. Prevalence of atrial fibrillation in the Malaysian communities. Accessed from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5133392/

Iklan

Majalah Labur