Perniagaan Antarabangsa SANY Semakin Berkembang Pesat

SANY, pengeluar peralatan pembinaan Cina yang berkembang pesat, tidak pernah terhalang oleh pandemik dari segi kadar pengantarabangsaannya. Sebaliknya, liputan pasarannya dan bahagian produknya di luar pasaran Cina menikmati rangsangan dengan peningkatan pelaburan oleh syarikat ini dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D), penjualan, perkhidmatan serta pengambilan kakitangan.

Data menunjukkan bahawa syarikat ini berada di landasan yang betul untuk menjadi syarikat gergasi bertaraf global. Pada tahun 2021, syarikat ini mencapai hasil luar negara sebanyak $314.5 juta USD, peningkatan 54% berbanding tahun sebelumnya dan kadar pertumbuhan kompaun sebanyak 30.1% sepanjang tiga tahun yang lalu.

Lihat peralatan perlombongan dan peralatan logistik sebagai contoh.

Hasil jualan luar negara bagi peralatan perlombongan mencapai $133.6 juta USD pada tahun 2021 (peningkatan 101.1% berbanding tahun sebelumnya) manakala angka untuk peralatan logistik mencapai $180 juta USD (peningkatan 31.2% berbanding tahun sebelumnya). Eropah, Asia Tengara dan Amerika Syarikat merupakan pasaran-pasaran yang berkembang paling pantas, dengan kadar pertumbuhan masing-masing mencecah 95.7%, 48.1% dan 42.1%.

Produk

Generasi kedua kenderaan berkuasa bahan api, elektrik, badan luas 70+ t SANY dan kenderaan perlombongan roda-elektrik 100-300 t telahpun dilancarkan. Bagi peralatan logistik, spektrum produk yang lengkap diwujudkan untuk pasaran Eropah dan Amerika, menawarkan rangkaian penuh penindan capaian elektrik, penindan dan produk kren bagan kawalan jauh berskala besar.

Saluran

Walaupun peralatan perlombongan SANY memfokuskan kepada enam wilayah utama termasuk India, Asia Tengah dan Afrika, peralatan logistik memberi tumpuan pada pasaran Eropah, Amerika dan Asia-Pasifik. Di seluruh dunia, sistem wakil penjual yang mantap ditubuhkan yang telah menjana jumlah jualan yang stabil.

Perkhidmatan

Mengambil maklum bahawa perkhidmatan selepas-jualan penting untuk pengalaman pelanggan, SANY terus mengoptimumkan strategi perkhidmatan antarabangsanya untuk beradaptasi dengan persekitaran pasaran antarabangsa. Penyetempatan dan transformasi dalam talian untuk pengedaran alat ganti dan penyediaan perkhidmatan terus menjadi usaha yang sedang berjalan.

2022: Pencepatan hebat

Suku pertama tahun 2022 menyaksikan pertumbuhan yang jauh lebih besar iaitu 161% berbanding tahun sebelumnya, hasil yang boleh dikaitkan terutamanya kepada peningkatan syarikat yang berterusan dalam bidang pengurusan, pendigitan, pengelektrikan dan pengantarabangsaan. Hampir semua barisan produk kini berkembang pada kadar pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelum ini dari segi jualan antarabangsa dengan jentera perlombongan mencecah 255% manakala peralatan logistik mencecah 98.8%. Sektor-sektor baharu yang disertai oleh syarikat ini baru-baru ini juga kelihatan memberi harapan, dengan 105% pertumbuhan berbanding tahun sebelumnya direkodkan dalam penjualan produk robotik seperti AGV logistik pintar, forklift litium bervoltan tinggi dan gudang pintar tiga dimensi antara lain.

Previous ArticleNext Article

Edisi Ketiga Persidangan Perbankan Malaysia: Potensi Transformatif GenAI dalam Membentuk Masa Depan Perbankan Malaysia

Asian Institute of Chartered Bankers (AICB) dan Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia (ABM) Anjur Edisi Ketiga Persidangan Perbankan Malaysia: Potensi Transformatif GenAI dalam Membentuk Masa Depan Perbankan Malaysia

Kuala Lumpur (11 Julai 2024): Industri perbankan Malaysia berada di barisan hadapan dalam transformasi berskala besar kerana ia menerima kuasa kecerdasan buatan generatif (GenAI) dalam mentakrifkan semula operasi perbankan, pengurusan risiko, pengalaman pelanggan dan pembinaan kapasiti. Menurut laporan Perbankan dalam AI 2024 oleh Accenture, bank berkemungkinan meraih lebih banyak manfaat daripada GenAI berbanding dengan industri lain. Penggunaan dan peluasan GenAI yang berkesan boleh membawa kepada peningkatan 30% dalam produktiviti pekerja dan berpotensi meningkatkan hasil sehingga 6% dalam tempoh tiga tahun. Memandangkan bank-bank Malaysia menerima keupayaan termaju GenAI dalam analisis data, pemodelan ramalan, pemprosesan bahasa semula jadi dan banyak lagi, bank-bank boleh terus membuka peluang baharu untuk inovasi, kecekapan dan kepuasan pelanggan untuk kekal berdaya saing dan memacu inovasi yang belum pernah disaksikan sebelumnya di seluruh sektor kewangan.

Edisi ketiga Persidangan Perbankan Malaysia (MBC) bertemakan “Perbankan dalam Era GenAI — Membentuk Semula Perbankan, Menginovasi untuk Ekonomi Baharu & Mempercepatkan Kemampanan”, anjuran AICB dan ABM di Hotel Shangri-La, Kuala Lumpur pada 10–11 Julai 2024, berusaha untuk memudahkan perbincangan yang lebih mendalam mengenai potensi transformatif GenAI dalam membentuk masa depan perbankan.

Persidangan itu mengumpulkan para pemikir, pengasas, pemimpin berwawasan, pakar industri dan teknologi, serta peminat AI untuk meneroka trend utama, isu dan peluang dalam membentuk semula operasi perbankan dengan GenAI, mengubah model perniagaan dan strategi manusia, kepentingan inovasi dalam ekonomi baharu, dan bagaimana teknologi yang berubah dengan pantas boleh memudahkan peningkatan kemampanan dan kewangan peralihan (transition finance) sambil merevolusikan amalan perbankan.

YB Tuan Gobind Singh Deo, Menteri Digital, Malaysia, yang menyampaikan ucapan khas menteri, berkata, “Infrastruktur digital merupakan tulang belakang ekonomi digital. Memandangkan ledakan AI meningkatkan permintaan global terhadap kuasa pengkomputeran, terutamanya dalam sektor yang kaya dengan data seperti perkhidmatan perbankan dan kewangan, keperluan untuk pusat data generasi akan datang semakin meningkat. Malaysia berada pada kedudukan yang kukuh untuk memenuhi keperluan ini dan muncul sebagai hab pusat data utama ASEAN, dengan ketersediaan kuasa, sambungan kepada rangkaian kabel dasar laut dan lokasi geografi yang strategik untuk pelabur.”

Dalam ucapan alu-aluannya, Pengerusi AICB Tan Sri Azman Hashim berkata, “Ketika industri perbankan bergerak pantas menuju masa depan yang dipacu oleh GenAI, pelaburan berterusan dalam pembangunan bakat adalah penting untuk membina tenaga kerja berkelayakan tinggi yang dilengkapi kemahiran yang sesuai untuk masa hadapan bagi mempromosikan budaya inovasi serta mengharungi cabaran dan peluang untuk kekal berdaya saing dan kekal berada di hadapan. Pembinaan kapasiti adalah kritikal dalam persekitaran yang pesat berubah ini, dan AICB terus komited untuk membina kemahiran kalis masa hadapan dan memupuk budaya pembelajaran berterusan dan profesionalisme untuk memastikan tenaga kerja bersedia untuk masa depan perbankan.”

Pengerusi ABM, Dato’ Khairussaleh Ramli, berkata, “Perbincangan dinamik dan pembentangan bermaklumat memberikan pandangan berharga kepada para delegasi tentang bagaimana institusi kewangan boleh menerima dan memperluas GenAI secara bertanggungjawab, sekali gus memanfaatkan kuasa GenAI untuk mencipta nilai bagi institusi, meningkatkan pengalaman pelanggan, menambah baik produktiviti dan meningkatkan kecekapan operasi. Oleh itu, GenAI harus menjadi sebahagian daripada strategi perniagaan teras institusi kewangan, dan tidak dianggap sebagai teknologi atau inisiatif digital yang berasingan.”

Barisan penceramah antarabangsa dan tempatan yang terkenal pada Persidangan itu merangkumi pakar AI dan teknologi, dan pemimpin perbankan daripada institusi perbankan dan kewangan yang terkenal, termasuk, antara lain, Accenture Singapore, AEON Bank, AmBank, Asia School of Business, Bank Negara Malaysia, Boston Consulting Kumpulan, CIMB, Ecosystm, Equinix, EY, F5, GoGet, Google, Hong Leong Bank, HSBC, Huacomm Malaysia, International Finance Corporation, Kyndryl, LedgerBrains AI Consortium, Maybank, Pantas Software, PwC, RHB Banking Group, SAP, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Silverlake Axis, SME Bank, Standard Chartered Saadiq Malaysia, TalentCorp Malaysia, Twimbit dan Wizpresso. Perbincangan dinamik dan pembentangan bermaklumat memberikan pandangan yang berharga kepada para delegasi tentang cara memanfaatkan kuasa GenAI untuk memacu inovasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan, dan bagaimana institusi kewangan boleh menerima dan memperluas GenAI secara bertanggungjawab, mengambilnya daripada percubaan kepada usaha menghasilkan transformasi digital yang bermakna bagi proses perbankan dan menyokong pecutan ke arah peralihan yang adil.

Di samping MBC 2024, sebuah bengkel dan meja bulat media telah diadakan untuk memudahkan perbincangan yang lebih mendalam mengenai trend, risiko dan peluang dalam memanfaatkan kuasa GenAI dalam perbankan serta kepentingan menyediakan pengamal perbankan Malaysia yang kalis masa depan dalam era digital ini.

MBC 2024 telah menarik lebih 600 delegasi daripada institusi kewangan tempatan dan antarabangsa.

Untuk memupuk tenaga kerja yang sangat mudah menyesuaikan diri, unggul dan kekal relevan dalam landskap yang sentiasa berubah, AICB juga menerajui pembangunan Rangka Kerja Kemahiran Masa Depan (Future Skills Framework, FSF) untuk sektor kewangan Malaysia bersama-sama dengan Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia (IBFIM) dan Institut Insurans Malaysia (MII), yang akan dilancarkan pada 22 Julai 2024. FSF, rangka kerja yang diterajui industri, merupakan komponen penting Pelan Sektor Kewangan 2022-2026 Bank Negara Malaysia. Berasaskan keperluan untuk mendorong penguasaan kemahiran dan pembelajaran berterusan merentas ekosistem bakat sektor kewangan, FSF menandakan inisiatif bersepadu untuk memupuk tenaga kerja yang lebih bersedia untuk masa hadapan, meningkatkan tahap kecemerlangan profesional dan memajukan pertumbuhan industri kewangan di Malaysia.

Ketahui lebih lanjut mengenai acara akan datang yang dianjurkan oleh AICB di  www.aicb.org.my/events/upcoming