3 Agensi Pelaporan Kredit Terkemuka Di Malaysia: CTOS, Experian Dan CBM

Agensi Pelaporan Kredit adalah entiti berdaftar di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010. Mereka ini melaksanakan kegiatan pelaporan kredit serta mengumpul dan menyusun maklumat kredit, supaya dapat membantu institusi kewangan dan entiti lain menentukan kebolehpercayaan kredit seseorang sebelum layak mendapatkan pinjaman.

Secara umumnya, setiap rekod buruk yang dilaporkan kepada biro kredit akan menjejaskan skor kredit dalam laporan kredit peminjam. Contohnya, walaupun peminjam telah bebas muflis, status muflis tersebut akan kekal dalam laporan kredit sehingga 2 tahun dari tarikh bebas muflis.

Selain daripada itu, skor kredit turut terjejas apabila peminjam lewat membuat pembayaran hutang, mempunyai litigasi (rekod tindakan undang-undang), dan terlibat dalam penyitaan rumah/kereta.

Laporan kredit perlu disemak dari semasa ke semasa walaupun peminjam tidak ada hutang yang banyak. Selain dapat mengetahui skor kredit yang terkini, peminjam juga dapat mengelakkan ‘fraud cases’ iaitu kecurian atau pemalsuan indentiti.

Jika hal tersebut berlaku, boleh laporkan dengan segera kepada agensi-agensi pelaporan kredit yang berdaftar.

Di Malaysia, terdapat 3 Agensi Pelaporan Kredit (APK) berdaftar yang perlu diketahui oleh peminjam kredit iaitu:-

1. CTOS DATA SYSTEMS SDN. BHD.  (CTOS)
https://ctoscredit.com.my/

2. EXPERIAN INFORMATION SERVICES (MALAYSIA) SDN. BHD.  (EXPERIAN)
(dahulu dikenali sebagai RAM CREDIT INFORMATION SDN. BHD.)
https://creditinfo.experian.com.my/

3. CREDIT BUREAU MALAYSIA SDN. BHD.  (CBM)
https://www.creditbureau.com.my/

Selain mempunyai akses kepada CCRIS, agensi-agensi tersebut juga mendapatkan maklumat kredit dari sumber awam seperti Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Insolvensi Negara (kes undang-undang), Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan notis di akhbar.

Malah terdapat sedikit perbezaan dari segi beberapa perkara yang diambil kira untuk pengiraan skor kredit bagi ketiga-tiga agensi tersebut. Ringkasan seperti di bawah:-

Baca: Awak, Ini Cara Nak Download Laporan CCRIS Secara Online. Tak Sampai 1 Jam Siap!

Agensi Kos satu salinan laporan kredit
CTOSMyCTOS Score Report = RM 25 (tidak termasuk cukai)
MyCTOS Basic Report = Percuma
EXPERIANPersonal Credit Report BASIC = RM10.60 (termasuk SST)
Personal Credit Report PLUS = RM19.50 (termasuk SST)
CBMIndividual Credit Report = RM60

Laporan CTOS, Experian, dan CBM sering menjadi rujukan oleh pihak bank untuk membantu membuat keputusan sama ada meluluskan atau menolak permohonan pinjaman. Menjadi tugas kita untuk menumpukan perhatian kepada status kewangan yang lebih baik agar kita dapat laporan kredit yang lebih ‘sihat’.

Ditulis oleh Wan Mohamad Farhan bin Ab Rahman. Beliau boleh dihubungi melalui emel [email protected]

Anda Nak Beli Rumah, Tapi Adakah Anda Tahu Tahap Kewangan Anda?

Takut-takut ianya kurang memuaskan, nanti nak apply pinjaman tak lepas pula.

  • Bagaimana pula dengan hutang kad kredit, bayar tepat pada masanya atau tidak?
  • Pernahkah anda terlibat dengan sebarang masalah undang-undang atau muflis?
  • Berapa pula Debt to service ratio (DSR) anda?

Dengan TechRevo, kini anda boleh dapatkan laporan kewangan dengan cepat dan mudah.

Bukan itu sahaja, semua pengiraan berkenaan dengan permohonan pinjaman akan dilakukan berdasarkan apa yang bank mahu.

Yang lagi bestnya, di penghujung laporan nanti ada pilihan bank dengan tawaran terbaik khusus untuk anda.

Dengan harga promosi RM14.90, anda akan dapat:

✅ Ketepatan 99% pengiraan DSR + kelayakan pinjaman perumahan
✅ Laporan CCRIS untuk 12 bulan
✅ Kes undang-undang, muflis

Dapatkan laporan TechRevo hari ini juga -> https://tinyurl.com/techrevo

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jalinan Kerjasama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) Bersama Dengan Media Dan Pemain Industri Perkukuh Pelaksanaan e-invois

Kuala Lumpur, 22 Mei 2023 – Seiring dengan arus revolusi digital yang pesat, perniagaan memerlukan cara yang lebih mudah untuk membuat pertukaran maklumat dan transaksi perdagangan di peringkat domestik mahupun global. Bagi memastikan kecekapan pengurusan pentadbiran percukaian negara seiring dengan perkembangan teknologi semasa, kerajaan melalui pembentangan Bajet 2023 telah memperkenalkan pelaksanaan e-invois sebagai satu mekanisma baharu untuk mencapai hasrat tersebut.

Sehubungan itu, satu sesi libat urus YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom bin Sairi, Ketua Pegawai Eksekutif HASiL bersama hampir 220 orang peserta yang terdiri daripada pengamal media, pempengaruh media (media influencer) dan pemain industri telah diadakan di Hotel Westin, Kuala Lumpur.

Pelaksanaan e-invois ini akan diadakan secara berperingkat mulai akhir tahun 2023 dengan memfokuskan pembangunan sistem dan projek rintis bersama pembayar cukai terpilih serta penggunaannya adalah diwajibkan kepada perniagaan mengikut nilai ambang jualan secara berperingkat bermula pada Jun 2024.


Perincian bagi cadangan pelaksanaan e-invois ini adalah seperti yang berikut:

Sesi ini juga bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada pengamal media, pempengaruh media dan pemain industri serta mendapatkan maklum balas terus berkenaan strategi-strategi pemasaran yang boleh dilaksanakan bagi membantu HASiL dalam menyebarluas kepentingan e-invois dalam konteks urusan percukaian negara. Tambahan pula, peranan yang dimainkan oleh kumpulan ini sangat penting dan mampu bertindak sebagai duta HASiL dalam menyampaikan maklumat percukaian kepada pembayar cukai yang berkaitan.

YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom Sairi dalam ucapannya menyatakan bahawa pelaksanaan e-invois ini bukan sahaja mampu menambah baik kualiti perkhidmatan yang ditawarkan oleh pentadbir cukai, malah ia turut memberikan banyak manfaat kepada pembayar cukai dari segi meningkatkan kecekapan operasi perniagaan, memudahkan urusan penyimpanan rekod dan mengurangkan kos pematuhan cukai mereka.

Tambah beliau lagi, pelaksanaan e-invois ini juga dapat mewujudkan transaksi perniagaan yang lebih telus sekali gus membantu kerajaan mengatasi masalah ekonomi bayangan (shadow economy) dalam urus niaga.

Turut sama hadir dalam sesi libat urus ini ialah YBhg. Datuk Dr. Sotimin bin Muhalip, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Dasar), YBrs. Puan Wan Ramiza binti Wan Ghazali, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Operasi Percukaian), YBrs. Encik Hisham bin Rusli, Timbalan Ketua Eksekutif (Pengurusan) serta barisan pengurusan kanan HASiL.

Semoga dengan penganjuran sesi libat urus ini, para pengamal media, pempengaruh media dan pemain industri dapat memainkan peranan yang signifikan dalam memberi pemahaman berkenaan pelaksanaan e-invois kepada pembayar cukai, seterusnya memastikan sistem ini mendapat sokongan yang padu dan dipercayai oleh rakyat.