6 Kebaikan Sistem Kewangan Islam

Perbankan Islam amat digalakkan dalam perbankan kewangan terutama sekali kepada mereka yang menganut agama Islam. Meskipun setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih perbankan konvensional, tetapi bagi umat Islam, adalah haram untuk memilih selain daripada kewangan Islam.

Yang masih dinodai dengan najis riba, cepat-cepatlah bertaubat dan bertukar ke sistem kewangan Islam.

Berikut merupakan 6 kebaikannya:

1. Pembahagian Dividen Berdasarkan Keuntungan Aktiviti Jual Beli

Keadaan ini memberikan keuntungan yang adil dan sama rata kepada si pembeli dan si penjual. Malah, kadar purata bagi hasil jual beli yang merujuk kepada sistem muamalah adalah berdasarkan kepada jumlah keuntungan yang diperolehi.

2. Penyerahan Dan Penyaluran Dana Sesuai Dengan Syariah Islam Yang Diawasi Oleh Badan Penasihat Syariah

Keadaan ini secara langsung tidak memberikan rasa syubhah apabila urusan jual beli berlaku apabila mengunakan sistem perbankan islam. Pennasihat Syariah dilantik berdasarkan pendidikan mereka dalam bidang kewangan islam. Justeru itu semua urusan beli dilakukan apabila diterima oleh badan penasihat syariah.

3. Menjalankan Aktiviti Jual Beli Yang Halal Saja

Sebarang aktiviti yang dilakukan melibatkan barangan halal dan diterima syariah. Badan Penasihat Syariah akan memastikan aktiviti jual dan beli dilakukan secara halal dan mempunyai akad.

4. Penentuan Kadar Purata Bagi Hasil Jual Beli Dibuat Pada Waktu Akad Dengan Berdasarkan Pada Kemungkinan Untung Rugi.

Ketika aktiviti jual dan beli dilakukan, penjelasan mengenai kemungkinan untung dan rugi dilakukan untuk mengelakkan perselisihan faham di antara dua pihak yang terlibat. Sekiranya kedua-dua pihak bersetuju untuk menanggun kos untung dan rugi, penentuan hasil jual beli dijelaskan sebelum akad dilakukan.

Keadaan ini bagi memastikan semua pihak berpuas hati dengan urusan jual beli tersebut.

5. Perbankan Islam Tidak Ada Yang Meragukan

Oleh kerana jual dan beli dilakukan dengan mempunyai saksi dan segala proses dijelaskan kepada kedua-dua pihak yang terlibat, maka sistem perbankan Islam ini tidak mempunyai keraguan daripada segi sumber keuntungan hasil jual beli tadi atau pelaburan.

6. Diwakili Oleh Institusi Perbankan Islam (IPI) Dan Pengendali Takaful (PT) Yang Kukuh

Apabila ianya melibatkan urusan jual dan beli, golongan IPI dan PT akan memastikan semua produk dan servis yang ditawarkan adalah patuh syariah (syariah compliance).

Malah produk dan servis yang ditawarkan adalah setanding dengan produk dan servis konvensional yang ada di pasaran Malaysia.

Orang Islam Wajib Pilih Sistem Kewangan Islam

Disebabkan itulah, kita sebagai rakyat Malaysia yang beragama Islam wajib untuk memilih sistem kewangan Islam; lebih-lebih lagi sekarang kita tahu 6 kelebihannya seperti di atas.

Nak Deposit Rumah Pertama? ‘Overlap’ Hutang? Bayar Tunggakan PTPTN?

Ringankan tanggungan semasa anda dengan pembiayaan peribadi berkonsep syariah di platform Direct Lending. Dapatkan pinjaman kadar rendah untuk satukan semua hutang mahal anda. Semak kelayakan secara percuma. Anda boleh semak dahulu & mohon kemudian. Tiada apa-apa caj yang dikenakan.

KLIK sini untuk terima pembiayaan bank & koperasi yang bersesuaian dengan posisi kewangan anda.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kerajaan Peruntuk Dana RM100 Juta Untuk Galak Inovasi Kewangan Islam — PM Anwar

KUALA LUMPUR, 28 Mei (Bernama) — Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi komitmen kerajaan terhadap inovasi kewangan Islam melalui perkongsian dan mengumumkan peruntukan dana sebanyak RM100 juta untuk meningkatkan lebih banyak inovasi sedemikian.

Selaras dengan komitmen itu, Anwar, yang juga Menteri Kewangan mengumumkan dua inovasi kewangan gabungan yang baharu — program perintis memastikan perniagaan halal mengamalkan konsep hijau atau mesra alam, dan ‘Projek Hassan’.

Program perintis perniagaan halal yang mengamalkan konsep hijau itu merupakan kerjasama antara Bank Pembangunan Islam (IsDB), Kementerian Kewangan, Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank Dunia. 

Anwar berkata, program itu bertujuan membantu perniagaan halal di Malaysia dalam peralihan kepada amalan yang lebih hijau dan mampan dengan menyediakan pembinaan kapasiti teknikal, peralatan untuk mengukur dan melaporkan pelepasan gas rumah hijau, pembiayaan peralihan dan pensijilan.

Sementara itu, Projek Hassan ialah kerjasama antara Lembaga Zakat Negeri Kedah, Majlis Pimpinan MIFC (MLC), Persatuan Perbankan Islam dan Institusi Kewangan Malaysia dan Universiti INCEIF, yang bertujuan meningkatkan inisiatif zakat untuk meningkatkan status sosio-ekonomi golongan asnaf di Kedah.

 “Melalui kerjasama ini, RM10 juta disasarkan bukan sahaja untuk mengukuhkan komuniti asnaf tetapi juga menambah baik faedah langsung hasil tuaian untuk pesawah,” kata beliau dalam ucap tama di Forum Global mengenai Ekonomi dan Kewangan Islam (GFIEF) hari ini.

Selain itu, Anwar berkata Malaysia juga mesti berinovasi dan memanfaatkan konsep wakaf.

“Pada Mac 2024, kerajaan meluluskan geran sebanyak RM100 juta ke arah penubuhan dana wakaf MARA, menumpukan kepada pendanaan sumbangan swasta bagi tujuan melanjutkan pelajaran dan keusahawanan,” kata beliau.

Perdana Menteri berkata, kerajaan telah melanjutkan insentif cukai untuk menampung inisiatif wakaf berasaskan saham dan memperuntukkan sebanyak RM500 juta pembiayaan pinjaman untuk pembangunan hartanah di atas tanah wakaf.

“Selain itu, Suruhanjaya Sekuriti (SC) akan memperkenalkan pengumpulan dana untuk pembangunan wakaf melalui pembiayaan rakan setara dan platform pendanaan awam ekuiti, dengan kerajaan menyediakan pembiayaan padanan melalui Malaysia Co-Investment Fund (MyCIF) pada kadar pembiayaan sifar peratus,” kata Anwar.

Perdana Menteri juga mengalu-alukan lebih banyak inisiatif dalam bidang ini yang akan meluaskan skop ekonomi dan mewujudkan pelbagai peluang bagi perniagaan kecil dan sederhana serta individu yang kurang bernasib baik.

“Transformasi bukan sahaja mengenai menangani jurang, ia juga mengenai menerima dan menyesuaikan diri dengan masa depan,” katanya.

Tambahan pula, Anwar berkata mencapai pematuhan Syariah dalam aset digital dan kontrak pintar semata-mata tidak mencukupi.

“Kita mesti memastikan teknologi ini dibangunkan dan dilaksanakan dengan cara untuk memperkasakan rakyat kita, mewujudkan perpaduan dan perpaduan yang lebih erat dalam kalangan negara kita dan memberi kita lebih banyak kebebasan untuk membina masyarakat yang mampan dan berdaya tahan,” kata beliau.

— BERNAMA