Pengenaan Cukai Oleh LHDNM Dalam Ekonomi Gig

Menjelang tahun 2020, ekonomi gig mula mendapat tempat malah ribuan sudah mula beralih ke sektor baharu itu yang dilihat mampu menjana lebih banyak pendapatan berbanding beberapa sektor lain. Investopedia membuat takrifan sebagai “pekerjaan yang fleksibel adalah tempat biasa dan syarikat cenderung untuk mengambil kontraktor dan pekerja bebas dan bukannya pekerja sepenuh masa”.

Beberapa istilah lain juga digunakan bagi sektor baharu ini seperti Sharing Economy, Collaborative Economy, Digital Economy, Crowd Economy dan Peer Economy.

Perkembangan Ekonomi 

Ekonomi gig menjadi segmen ekonomi yang semakin meningkat popular sejak akhir-akhir ini, terutama dalam kalangan generasi muda. Ekonomi gig dijangka terus berkembang pada 2021 selaras kadar pengangguran yang juga dijangka semakin tinggi berikutan dengan pandemik COVID-19.

Kadar pengangguran yang tinggi ini menyebabkan platform ekonomi gig seperti Grab dan FoodPanda mula menjadi pilihan untuk mereka menyara kehidupan. Justeru, tidak hairanlah kerajaan ingin memberi tumpuan khas kepada ekonomi gig sebagai sumber baharu pertumbuhan ekonomi dalam merangka Rancangan Malaysia ke 12 tahun 2021 – 2025.

Komponen dan Ciri-Ciri Ekonomi Gig

Terdapat tiga komponen utama dalam Ekonomi Gig. Pertama, pekerja bebas dibayar berasaskan tugas tertentu. Kedua, pelanggan mahu perkhidmatan spesifik. Ketiga, syarikat membina medium antara pekerja bebas dengan pelanggan menggunakan platform aplikasi teknologi seperti Grabfood, Foodpanda, TaskRabbit, BungkusIt serta perkhidmatan seru-pandu seperti Grab dan MyCar.

Pendapatan sebagai pemandu GrabCar juga boleh dikenakan cukai pendapatan sekiranya memenuhi syarat.

Tiada garis panduan yang khusus untuk menerangkan pekerjaan dalam ekonomi gig ini. Bagaimanapun, ianya boleh disimpulkan kepada beberapa ciri. Pertama, sistem kerja tanpa kontrak. Pekerja tidak terikat dengan satu syarikat atau satu pekerjaan tertentu.

Seseorang itu boleh bekerja di tiga syarikat sekaligus atau lebih tanpa batasan di era digital. Kedua, pekerja mempunyai masa fleksibel tanpa terikat dengan waktu normal bekerja. Pekerja bebas bekerja pada bila-bila masa asalkan kerja dibuat boleh diselesaikan pada waktu yang dipersetujui.  Ketiga, hasil pendapatan lebih daripada satu.

Tidak hairan apabila generasi milenial ini boleh menghasilkan pendapatan lebih lumayan malah pendapatan mereka boleh mencecah ratusan ribu ringgit berbanding mereka yang telah lama bekerja di syarikat. Ini disebabkan era ekonomi gig membolehkan mereka bekerja di beberapa tempat tanpa terikat dengan peraturan tertentu.

Ciri terakhir bagi ekonomi gig ialah bebas menyelesaikan pekerjaan. Sambil bekerja sambil bersantai asalkan pekerjaan tersebut boleh selesai pada waktu yang ditentukan. Dengan cara ini, seseorang itu dapat mengurangkan tekanan emosi dan stress. Kebebasan bekerja mungkin menjadi ciri utama mereka memilih menjadi freelancer atau self-employed.

Pengenaan Cukai Dalam Ekonomi Gig

Kini, semakin ramai yang terlibat dengan ekonomi gig kerana menginginkan kebebasan dalam bekerja. Bukan sahaja itu, ekonomi gig juga telah membuka ruang yang lebih besar kepada perkembangan ekonomi rakyat Malaysia dan negara kerana ia memberi peluang pekerjaan kepada ramai rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19.

Kebanyakan mereka yang terkesan dengan situasi ini telah beralih kepada ekonomi gig dengan membuat kerja separuh masa untuk menambah pendapatan seperti menjadi pemandu Grab, bekerja sebagai penghantar makanan, terlibat dengan perniagaan dalam talian dan banyak lagi. Adakah golongan yang bekerja separuh masa seperti ini perlu melaporkan pendapatan tersebut? 

Secara asasnya, ia bergantung kepada kekerapan kerja separuh masa itu dilakukan. Jika pekerjaan tersebut dilakukan satu atau dua kali sahaja, mereka boleh menggunakan borang BE untuk melaporkan pendapatan. Pendapatan yang diterima daripada pekerjaan separuh masa atau part time tersebut perlu diisi dalam bahagian pendapatan lain.

Bagaimanapun, jika pekerjaan part time tersebut dilakukan secara kerap seperti dilakukan setiap bulan, maka ia lebih kepada business model, maka perlu melaporkan pendapatan menggunakan borang B (Individu Berpendapatan Perniagaan).

Bagi kategori borang B ini contohnya perniagaan dalam talian, pembelian barang dan kos perbelanjaan bagi penghantaran barang adalah dibenarkan tuntutannya sebagai pelepasan cukai.

Kekerapan pekerjaan yang dilakukan menentukan jenis Borang Nyata ketika melapor pendapatan kepada LHDNM.

Kesimpulannya, apa sahaja pekerjaan yang menghasilkan pendapatan termasuklah pekerjaan dalam ekonomi gig perlu dilaporkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) bagi tujuan cukai pendapatan.

Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui Borang Maklumbalas Pelanggan atau hubungi HASiL Care Line di 03-8911 1000. Maklumat lanjut percukaian boleh diperolehi  di www.hasil.gov.my.

Sumbangan anda jaminan kemakmuran negara.

Nota: Artikel ini disumbangkan oleh Bahagian Perhubungan Awam dan Multimedia, Jabatan Khidmat Korporat, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

Previous ArticleNext Article

MDEC Memeterai Memorandum Persefahaman (MOU) Dengan HASiL Bekerjasama Laksana Inisiatif e-Invois Kebangsaan

KUALA LUMPUR, 25 OKTOBER 2022 – Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC), agensi peneraju ekonomi digital Malaysia, hari ini telah memeterai memorandum persefahaman (MoU) dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) sebagai tanda menjalinkan kerjasama strategik bagi pelaksanaan Inisiatif e-Invois Kebangsaan (National e-Invoicing Initiative).  

Majlis penandatanganan MoU yang diwakili oleh YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom bin Sairi, Ketua Pegawai Eksekutif, HASiL dan Ts. Mahadhir bin Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif MDEC telah disaksikan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan, YBhg. Datuk Seri Asri bin Hamidon serta Setiausaha Bahagian, Bahagian Teknologi Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Multimedia (K-KOMM), Encik Ahmad Norhad bin Zahari. 

Melalui MoU ini MDEC dan HASiL akan bekerjasama dalam menyelaraskan pelaksanaan Inisiatif e-Invois Kebangsaan dengan model pematuhan cukai di seluruh negara serta berkongsi status pelaksanaan dan rangka kerja berkenaan perancangan, strategi dan perkembangan berhubung pelaksanaan inisiatif tersebut.

Inisiatif e-Invois Kebangsaan yang diterajui oleh MDEC dengan sokongan Kementerian Komunikasi dan Multimedia (K-KOMM), merupakan inisiatif untuk memacu agenda digitalisasi negara sejajar dengan Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia (MyDIGITAL) dan ia juga salah satu program di bawah Pelan Hala Tuju Strategik e-Dagang (NESR) 2.0. 

Seiring dengan arus perkembangan digitalisasi yang pesat, perniagaan memerlukan  cara yang lebih mudah untuk pertukaran maklumat dan transaksi perdagangan di peringkat global. 

Ketua Pegawai Eksekutif MDEC, Mahadhir bin Aziz, berkata inisiatif ini juga adalah salah satu Program Mangkin Malaysia Digital (PEMANGKIN) di bawah sektor Perdagangan Digital (Digital Trade), yang bertujuan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi digital negara dengan menyokong penyelarasan piawaian dan pendekatan kawal selia untuk memudahkan perdagangan tempatan dan merentasi sempadan.

“MDEC akan bekerjasama dengan HASiL dalam pelaksanaan Inisiatif e-Invois Kebangsaan dengan mengambil kira keperluan percukaian bagi pembangunan rangka kerja e-invoicing yang akan dilaksanakan di Malaysia serta membuat promosi berhubung kepentingan dan kelebihan e-invois kepada perniagaan.”

“Inisiatif e-Invois Kebangsaan ini adalah sebahagian dari agenda pendigitalan yang lebih menyeluruh bagi dokumen-dokumen perniagaan, bermula dengan e-invois, dan kemudiannya akan merangkumi dokumen-dokumen perniagaan lain seperti penghantaran, katalog dan pesanan. Ini adalah selaras dengan trend global apabila pelbagai negara telah melaksanakan e-invois yang interoperable, dan kemudiannya pelaksanaan diperluaskan untuk merangkumi dokumen-dokumen perniagaan yang lain.”

“MDEC akan terus komited dalam mengenal pasti sektor berpotensi tinggi, selaras dengan inisiatif strategik nasional baharu, Malaysia Digital (MD) di mana sektor Perdagangan Digital akan terus dipacu melalui kesalingoperasian dan penyelarasan yang lebih baik dari segi standard dan pendekatan kawal selia serta memudahkan perdagangan tempatan merentasi sempadan,” tambahnya.

Sementara itu, Datuk Dr. Mohd Nizom Sairi dalam ucapannya menyatakan bahawa HASiL menyambut baik kerjasama ini kerana ia selari dengan aspirasi Rancangan Malaysia Kedua Belas 2021-2025 (RMK ke-12) yang menumpukan kepada agenda memperkukuhkan infrastruktur perkhidmatan digital dan seterusnya ke arah pendigitalan pentadbiran cukai.

Ujar beliau lagi, dalam konteks percukaian, kajian di peringkat antarabangsa menunjukkan bahawa pelaksanaan e-invoicing ini bukan sahaja mampu menambah baik  kutipan cukai dan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan oleh pentadbir cukai, malah ia turut memberikan banyak manfaat kepada pembayar cukai dari segi meningkatkan kecekapan operasi perniagaan, memudahkan urusan penyimpanan rekod dan mengurangkan kos pematuhan cukai mereka.

Tambah beliau lagi, pelaksanaan e-invoicing juga dapat mewujudkan transaksi perniagaan yang lebih telus sekali gus dapat membantu kerajaan mengatasi masalah ekonomi bayangan (shadow economy) dalam urus niaga. Sehubungan dengan itu,  kerjasama MDEC dan HASiL ini amat penting dalam usaha semua pihak meningkatkan kemampanan sistem percukaian negara dan seterusnya dipercayai oleh rakyat. 

C:\Users\norizan.is\Downloads\WhatsApp Image 2022-10-25 at 17.12.33.jpeg
Majlis penandatanganan MoU yang diwakili oleh YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom bin Sairi, Ketua Pegawai Eksekutif, HASiL dan Ts. Mahadhir bin Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif MDEC telah disaksikan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan, YBhg. Datuk Seri Asri bin Hamidon serta Setiausaha Bahagian, Bahagian Teknologi Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Multimedia (K-KOMM), Encik Ahmad Norhad bin Zahari.
C:\Users\norizan.is\Downloads\WhatsApp Image 2022-10-25 at 17.12.36.jpeg
YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom bin Sairi bertukar dokumen MoU dengan Ts. Mahadhir bin Aziz disaksikan oleh YBhg. Datuk Seri Asri bin Hamidon dan Encik Ahmad Norhad bin Zahari.