Kenapa Perlu Hibah Harta Berbanding Mengikut Faraid?

Faraid kan dah ada, jadi kenapa perlu hibah? Dengan menggunakan sistem faraid, harta si mati akan dibahagikan mengikut hukum Islam setelah ditolak pembiayaan pengurusan jenazah, hutang pewaris (nazar, zakat dan lain-lain) serta wasiat yang dibenarkan oleh syarak iaitu tidak melebihi ⅓ dari jumlah harta.

Jadi kenapa lagi kita perlu buat hibah?

Siapa Yang Perlu Faraid?

Memandangkan faraid dibahagikan mengikut hukum Islam kepada seluruh anggota keluarga, tiada masalah sekiranya kita mempunyai keluarga yang besar dan harta yang banyak.

Ia juga tidak akan mengecilkan hati sesiapa dan dapat mengelakkan pergaduhan dalam kalangan keluarga.

Siapa Yang Patut Hibah?

Hibah diperlukan bagi mereka yang inginkan harta terus sampai kepada penama tanpa melalui pembahagian mengikut jumlah yang telah ditetapkan faraid. Hibah adalah hak yang boleh diberikan sebanyak mana pun tanpa ada had.

Sebagai contoh, seseorang hanya ada anak perempuan atau anak angkat, hibah boleh dilakukan supaya dapat kepada mereka yang kita sayang.

Ada kes di mana harta tidak dibuat hibah akhirnya jatuh ke tangan keluarga suami. Si isteri dan anak tidak mendapat rumah dan harta yang sepatutnya.

Oleh itu, hibah amat penting supaya kes-kes sebegini dapat dielakkan.

Rukun Hibah Yang Perlu Kita Tahu

Ada 4 rukun hibah yang perlu kita tahu bagi memastikan hibah berjalan dengan lancar dan sah iaitu:

  • Pemberi hibah
  • Penerima hibah
  • Harta yang hendak dihibah
  • Ijab kabul

Ijab kabul yang dimaksudkan adalah kontrak secara bertulis dan telah disahkan. Cukup semua rukun ini, maka hibah kita sah!

Perkara Tentang Hibah Yang Perlu Kita Tahu

Hibah adalah pemberian sukarela atau boleh juga dikatakan hadiah daripada pemberi kepada penerima yang dibuat secara ikhlas tanpa mengharap apa-apa bentuk balasan. Hibah boleh diberikan kepada sesiapa sahaja sama ada waris atau pun bukan waris.

Setelah melakukan hibah, segala harta dihibahkan tidak akan dibahagikan dalam bentuk faraid lagi.

Terdapat 2 Jenis Hibah

1. Hibah Mutlak

Hibah Mutlak adalah hibah yang terus berkuat kuasa serta merta setelah penukaran hak milik dibuat. Penerima mempunyai hak apa sahaja ke atas harta tersebut. 

Sekiranya penerima pula meninggal dunia, harta tersebut akan menjadi harta pusaka bagi pihak penerima.

2. Hibah Bersyarat

Hibah bersyarat pula bermaksud meletakkan sesuatu syarat sampingan bersama-sama. Syarat yang dibuat perlu ada hitam putih dan boleh mempunyai saksi. 

Konsep hitam putih itu adalah untuk memberitahu bahawa hibah berkuatkuasa sebaik sahaja pemberi hibah meninggal dunia, tetapi jika penerima yang meninggal dunia dahulu, hibah akan kembali kepada pemberi hibah untuk mencari penerima baru.

Itulah dia sebab-sebab mengapa kita perlu hibah dan jenis hibah yang boleh dilakukan. Pastikan ada saksi supaya hibah yang kita lakukan berjalan lancar apabila kita tiada lagi nanti.

Sumber RujukanMetro Online

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Boleh Ke Waris Tak Bersetuju Dengan Wasiat Arwah?

Secara umumnya, kita sedia maklum bahawa membuat wasiat adalah ibadah yang sangat dituntut di dalam Islam. Membuat wasiat adalah salah satu bentuk persediaan seseorang Muslim untuk menghadapi kematian.

Daripada Abdullah bin Umar r.a. bahawa Rasulullah SAW bersabda:

ما حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، له شيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

Yang bermaksud: “Tidak sepatutnya seseorang Muslim yang mempunyai sesuatu ingin diwasiatkan tidur dua malam melainkan dia menulis wasiat di sisinya.” (Hadis Riwayat Muslim)

Walaubagaimanapun, masih ramai yang keliru dengan fungsi dan prosedur pelaksanaan wasiat. Masyarakat ada yang menganggap semua wasiat wajib diikuti dan dipenuhi oleh waris.

Kekeliruan ini ditambah pula dengan babak-babak daripada drama dan filem tempatan yang menyampaikan mesej yang salah berkenaan wasiat. Kita banyak melihat babak di mana bapa mewasiatkan hartanya kepada anak-anak. Kemudian anak-anak tidak bersetuju dan akhirnya membawa kepada perbalahan dalam keluarga.

Babak-babak ini memberikan gambaran yang salah tentang wasiat.

Di Malaysia, wasiat boleh dibahagikan kepada dua.

  1. Wasiat pentadbiran. Wasiat melantik wasi atau pentadbir yang bertanggungjawab untuk mentadbir harta pusaka si pembuat wasiat.
  2. Wasiat pengagihan maksimum ⅓ kepada bukan waris. Wasiat ini juga dikenali sebagai wasiat sedekah.

Kembali pada persoalan pada tajuk kita, apakah boleh waris boleh menentang wasiat yang telah dibuat oleh si pembuat wasiat? Sekali lagi untuk memudahkan kefahaman, kita datangkan satu contoh.

Seorang bapa telah mewasiatkan semua hartanya untuk diberikan kepada 2 orang anak lelakinya sahaja, walaupun hakikatnya dia mempunyai seorang anak perempuan lagi.

Jadi adakah anak perempuan ini boleh menolak wasiat yang dibuat oleh si bapanya?

Ya anak perempuan tersebut dibolehkan untuk menentang wasiat bapanya itu. Ini kerana wasiat yang dilakukan dalam contoh ini adalah wasiat kepada waris dan ianya tidak wajib diikuti oleh waris.

Daripada segi hukum, wasiat tidak harus diberikan kepada waris bersandarkan kepada sebuah hadis Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

“Tidak harus wasiat kepada waris kecuali diizinkan oleh waris yang lain.”

(Hadis Riwayat Abu Daud)

Dalam contoh ini, sekiranya waris-waris bersetuju dengan wasiat yang dibuat oleh pewasiat selepas pewasiat meninggal dunia, maka wasiat tersebut boleh dilaksanakan.

Tetapi jika waris-waris tidak setuju, ia kembali kepada hukum faraid iaitu harta pusaka si mati hendaklah dibahagikan kepada waris-waris yang berhak.

Bahkan jika si bapa mewasiatkan semua hartanya kepada yang bukan waris (seperti anak angkat) juga, waris boleh tentang. Ini kerana wasiat ini hanya terhad maksimum ⅓ daripada jumlah keseluruhan harta si pembuat wasiat.

Hanya ⅓ harta yang diwasiatkan itu sahaja yang sah, manakala baki ⅔ lagi akan kembali menjadi hak waris dan diagihkan mengikut faraid. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW pernah berhasrat untuk mewasiatkan semua hartanya tetapi dilarang oleh Nabi.

Sa’ad Bin Abu Waqqas berkata: “Telah datang Rasulullah s.a.w untuk melihatku sedang aku berada di Makkah. Aku berkata, “Wahai Rasulullah, apakah aku harus mewasiatkan semua hartaku.” Baginda menjawab, “Tidak.” Aku berkata, “Sebahagiannya.” Baginda menjawab, “Tidak.” Aku berkata, “Sepertiga.” Baginda menjawab, “Ya, sepertiga.” Dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli waris kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka miskin, meminta-minta kepada manusia dengan tangan mereka”

(Hadis Riwayat al-Bukhari)

Ditulis oleh Fakhrur Radzi, seorang konsultan perwarisan harta Islam di sebuah syarikat amanah patuh syariah yang menguruskan perancangan harta dan pentadbiran pusaka.

Iklan

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!