Kenapa Perlu Hibah Harta Berbanding Mengikut Faraid?

Faraid kan dah ada, jadi kenapa perlu hibah? Dengan menggunakan sistem faraid, harta si mati akan dibahagikan mengikut hukum Islam setelah ditolak pembiayaan pengurusan jenazah, hutang pewaris (nazar, zakat dan lain-lain) serta wasiat yang dibenarkan oleh syarak iaitu tidak melebihi ⅓ dari jumlah harta.

Jadi kenapa lagi kita perlu buat hibah?

Siapa Yang Perlu Faraid?

Memandangkan faraid dibahagikan mengikut hukum Islam kepada seluruh anggota keluarga, tiada masalah sekiranya kita mempunyai keluarga yang besar dan harta yang banyak.

Ia juga tidak akan mengecilkan hati sesiapa dan dapat mengelakkan pergaduhan dalam kalangan keluarga.

Siapa Yang Patut Hibah?

Hibah diperlukan bagi mereka yang inginkan harta terus sampai kepada penama tanpa melalui pembahagian mengikut jumlah yang telah ditetapkan faraid. Hibah adalah hak yang boleh diberikan sebanyak mana pun tanpa ada had.

Sebagai contoh, seseorang hanya ada anak perempuan atau anak angkat, hibah boleh dilakukan supaya dapat kepada mereka yang kita sayang.

Ada kes di mana harta tidak dibuat hibah akhirnya jatuh ke tangan keluarga suami. Si isteri dan anak tidak mendapat rumah dan harta yang sepatutnya.

Oleh itu, hibah amat penting supaya kes-kes sebegini dapat dielakkan.

Rukun Hibah Yang Perlu Kita Tahu

Ada 4 rukun hibah yang perlu kita tahu bagi memastikan hibah berjalan dengan lancar dan sah iaitu:

  • Pemberi hibah
  • Penerima hibah
  • Harta yang hendak dihibah
  • Ijab kabul

Ijab kabul yang dimaksudkan adalah kontrak secara bertulis dan telah disahkan. Cukup semua rukun ini, maka hibah kita sah!

Perkara Tentang Hibah Yang Perlu Kita Tahu

Hibah adalah pemberian sukarela atau boleh juga dikatakan hadiah daripada pemberi kepada penerima yang dibuat secara ikhlas tanpa mengharap apa-apa bentuk balasan. Hibah boleh diberikan kepada sesiapa sahaja sama ada waris atau pun bukan waris.

Setelah melakukan hibah, segala harta dihibahkan tidak akan dibahagikan dalam bentuk faraid lagi.

Terdapat 2 Jenis Hibah

1. Hibah Mutlak

Hibah Mutlak adalah hibah yang terus berkuat kuasa serta merta setelah penukaran hak milik dibuat. Penerima mempunyai hak apa sahaja ke atas harta tersebut. 

Sekiranya penerima pula meninggal dunia, harta tersebut akan menjadi harta pusaka bagi pihak penerima.

2. Hibah Bersyarat

Hibah bersyarat pula bermaksud meletakkan sesuatu syarat sampingan bersama-sama. Syarat yang dibuat perlu ada hitam putih dan boleh mempunyai saksi. 

Konsep hitam putih itu adalah untuk memberitahu bahawa hibah berkuatkuasa sebaik sahaja pemberi hibah meninggal dunia, tetapi jika penerima yang meninggal dunia dahulu, hibah akan kembali kepada pemberi hibah untuk mencari penerima baru.

Itulah dia sebab-sebab mengapa kita perlu hibah dan jenis hibah yang boleh dilakukan. Pastikan ada saksi supaya hibah yang kita lakukan berjalan lancar apabila kita tiada lagi nanti.

Sumber RujukanMetro Online

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Adakah Wang Dalam Akaun KWSP Boleh Dihibahkan?

Hampir semua orang dewasa di Malaysia khususnya bagi mereka yang bekerja swasta, pasti mempunyai akaun simpanan KWSP. Bahkan bagi mereka yang berkerja sendiri pun akan membuka akaun KWSP.

Wang simpanan KWSP ini penting sebagai persediaan kita menghadapi kehidupan di hari tua.

Dan kebiasaannya, akaun KWSP menjadi salah satu tempat kegemaran bagi kita meletakkan duit simpanan selain daripada di Tabung Haji.

Disebabkan banyak wang yang disimpan dalam KWSP, maka sebahagian masyarakat berhasrat untuk menghibahkan wang ini kepada waris yang dikehendaki selepas berlaku kematian nanti.

Oleh itu, saya sendiri sebagai perunding perwarisan harta pusaka seringkali menerima soalan yang sama berkali-kali.

Boleh tak saya hibahkan duit KWSP?”

Setiap kali ditanya, secara terus terang saya jawab bahawa wang di dalam KWSP tak boleh dihibahkan.

Kenapa Duit KWSP Tak Boleh Dihibahkan?

Sebab utama mengapa wang dalam akaun KWSP tidak boleh dihibahkan adalah berkait rapat dengan sekatan pengeluaran wang KWSP yang termaktub di dalam Akta KWSP.

Sekatan pengeluaran ini menjadikan wang tersebut tidak menepati rukun Harta Hibah yang mana ia mestilah bebas untuk dimanfaatkan oleh si pemilik harta (wang KWSP) pada bila-bila masa yang beliau kehendaki.

Disebabkan KWSP telah meletakkan beberapa syarat yang membolehkan pemilik akaun mengeluarkan duitnya sendiri, maka secara tidak langsung pemilik harta tidak dapat memperoleh manfaat dari duitnya itu mengikut kehendaknya semata-mata.

Walaubagaimanapun, sekiranya duit dari akaun KWSP tersebut telah dikeluarkan, maka tiada halangan lagi untuk menghibahkan wang tersebut.

Alternatif Untuk Hibahkan KWSP

Sebenarnya wujud cara untuk menghibahkan wang dalam KWSP tetapi tertakluk kepada beberapa syarat yang telah ditetapkan.

Wang di dalam akaun 1 KWSP yang dilaburkan ke dalam unit amanah (unit trust), dibolehkan untuk dihibahkan. Walaubagaimanapun, pihak KWSP telah menetapkan bahawa maksimum pengeluaran untuk pelaburan tersebut hanya 30% daripada keseluruhan simpanan yang ada.

Untuk maklumat terperinci tentang pelaburan unit amanah boleh terus rujuk kepada laman web KWSP sendiri.

Selain daripada cara melaburkan sejumlah wang daripada akaun 1 KWSP, memang secara asasnya akaun KWSP tidak boleh dihibahkan.

Ditulis oleh Fakhrur Radzi, konsultan di sebuah syarikat amanah yang menguruskan perancangan harta dan pentadbiran pusaka.

Baca juga:

Iklan

Majalah Labur