Kenapa Perlu Hibah Harta Berbanding Mengikut Faraid?

Faraid kan dah ada, jadi kenapa perlu hibah? Dengan menggunakan sistem faraid, harta si mati akan dibahagikan mengikut hukum Islam setelah ditolak pembiayaan pengurusan jenazah, hutang pewaris (nazar, zakat dan lain-lain) serta wasiat yang dibenarkan oleh syarak iaitu tidak melebihi ⅓ dari jumlah harta.

Jadi kenapa lagi kita perlu buat hibah?

Siapa Yang Perlu Faraid?

Memandangkan faraid dibahagikan mengikut hukum Islam kepada seluruh anggota keluarga, tiada masalah sekiranya kita mempunyai keluarga yang besar dan harta yang banyak.

Ia juga tidak akan mengecilkan hati sesiapa dan dapat mengelakkan pergaduhan dalam kalangan keluarga.

Siapa Yang Patut Hibah?

Hibah diperlukan bagi mereka yang inginkan harta terus sampai kepada penama tanpa melalui pembahagian mengikut jumlah yang telah ditetapkan faraid. Hibah adalah hak yang boleh diberikan sebanyak mana pun tanpa ada had.

Sebagai contoh, seseorang hanya ada anak perempuan atau anak angkat, hibah boleh dilakukan supaya dapat kepada mereka yang kita sayang.

Ada kes di mana harta tidak dibuat hibah akhirnya jatuh ke tangan keluarga suami. Si isteri dan anak tidak mendapat rumah dan harta yang sepatutnya.

Oleh itu, hibah amat penting supaya kes-kes sebegini dapat dielakkan.

Rukun Hibah Yang Perlu Kita Tahu

Ada 4 rukun hibah yang perlu kita tahu bagi memastikan hibah berjalan dengan lancar dan sah iaitu:

  • Pemberi hibah
  • Penerima hibah
  • Harta yang hendak dihibah
  • Ijab kabul

Ijab kabul yang dimaksudkan adalah kontrak secara bertulis dan telah disahkan. Cukup semua rukun ini, maka hibah kita sah!

Perkara Tentang Hibah Yang Perlu Kita Tahu

Hibah adalah pemberian sukarela atau boleh juga dikatakan hadiah daripada pemberi kepada penerima yang dibuat secara ikhlas tanpa mengharap apa-apa bentuk balasan. Hibah boleh diberikan kepada sesiapa sahaja sama ada waris atau pun bukan waris.

Setelah melakukan hibah, segala harta dihibahkan tidak akan dibahagikan dalam bentuk faraid lagi.

Terdapat 2 Jenis Hibah

1. Hibah Mutlak

Hibah Mutlak adalah hibah yang terus berkuat kuasa serta merta setelah penukaran hak milik dibuat. Penerima mempunyai hak apa sahaja ke atas harta tersebut. 

Sekiranya penerima pula meninggal dunia, harta tersebut akan menjadi harta pusaka bagi pihak penerima.

2. Hibah Bersyarat

Hibah bersyarat pula bermaksud meletakkan sesuatu syarat sampingan bersama-sama. Syarat yang dibuat perlu ada hitam putih dan boleh mempunyai saksi. 

Konsep hitam putih itu adalah untuk memberitahu bahawa hibah berkuatkuasa sebaik sahaja pemberi hibah meninggal dunia, tetapi jika penerima yang meninggal dunia dahulu, hibah akan kembali kepada pemberi hibah untuk mencari penerima baru.

Itulah dia sebab-sebab mengapa kita perlu hibah dan jenis hibah yang boleh dilakukan. Pastikan ada saksi supaya hibah yang kita lakukan berjalan lancar apabila kita tiada lagi nanti.

Sumber RujukanMetro Online

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kenapa Ada Suratcara Hibah Yang Tidak Disahkan Oleh Mahkamah Syariah?

“Arwah habiskan beribu ringgit untuk buat dokumen hibah. Hasratnya nak hibahkan rumah yang kami duduk ni kepada saya, sebab arwah ada anak-anak dari perkahwinan sebelumnya. Jadi mengikut faraid mereka juga ada hak terhadap pusaka arwah. Walaubagaimanapun oleh kerana anak-anak arwah semuanya dah besar dan mempunyai keluarga (dan kehidupan) sendiri, jadi arwah fikir saya sebagai isteri dan surirumah sepenuh masa lebih memerlukan rumah ini. Sebab itu arwah semasa hidup buat dokumen hibah ni. Sekarang arwah dah tiada, tiba-tiba Mahkamah Syariah kata hibah yang dibuat itu tak sah pula!”

Biasanya masalah ini terjadi apabila si pembuat (atau penerima) hibah tidak memahami konsep sebenar hibah. Tak betul-betul tahu dan faham rukun dan syarat yang mesti dipenuhi untuk Mahkamah Syariah mengesahkan satu-satu kes hibah tersebut.

Apakah dia rukun dan syarat sah bagi satu-satu kes hibah tersebut?

Rukun Hibah

1. Pemberi Hibah (Wahib) – Pemberi hibah mestilah seorang yang waras, akil baligh dan tidak dipaksa untuk menghibahkan hartanya.

2. Penerima Hibah (Mawhub Lahu) – Penerima hibah perlulah seseorang yang boleh menguruskan harta; berakal, dewasa & tidak cacat akalnya. Kalau nak hibahkan harta pada anak di bawah umur perlu melantik seorang pentadbir yang akan menguruskan harta tersebut.

3. Harta Yang Dihibahkan (Mawhub) – Harta yang hendak dihibahkan itu mestilah harta yang halal, bernilai di sisi syarak, milik si pemberi hibah, mampu diserahkan kepada penerima hibah dan wujud ketika harta berkenaan dihibahkan.

4. Aqad Hibah (Ijab & Qabul) – Lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah.

Syarat Luzum – Al-Qabd

Perbuatan secara fizikal sebagai simbolik penerimaan oleh penerima hibah yang membenarkan berurusan atau bertasarruf dengan harta yang diterima.

Jadi untuk satu-satu dokumentasi hibah itu sah dan diterima dalam Mahkamah Syariah, semua rukun dan syarat ini mesti dipenuhi. Jika ada satu sahaja yang tiada, maka Mahkamah Syariah boleh terus menolak pengesahan dokumen hibah tersebut.

Biasanya apa yang terjadi adalah, masyarakat yang ingin membuat dokumentasi hibah tidak betul-betul selidik organisasi, syarikat mahupun individu yang mendakwa mereka pakar dalam menyediakan dokumen hibah.

Adakah mereka benar-benar arif, berpengalaman dan mempunyai autoriti menguruskan dokumentasi hibah? Jika yang mendakwa mempunyai kepakaran itu adalah sebuah syarikat, adakah mereka mempunyai panel penialain syariah dan perundangan yang akan menilai setiap dokumentasi yang dibuat itu sah serta patuh kepada undang-undang?

Yakinkah kita dengan bantuan dan perkhidmatan yang akan dihulurkan oleh individu atau syarikat tersebut selepas berlaku kematian si pembuat hibah?

Oleh itu sangat penting untuk sesiapa sahaja yang mempunyai hasrat untuk membuat apa-apa jua bentuk perancangan harta; baik wasiat,  hibah atau waqaf, semak secara teliti dengan siapa kita dapat konsultasi dan perkhidmatan.

Ini kerana hibah, wasiat atau apa sahaja dokumen perancangan harta yang kita buat sekarang, kesannya ialah jangka panjang selepas kematian kita. Semasa hidup memang dokumen-dokumen tersebut belum dilaksanakan lagi, jadi proses undang-undangnya kita tidak tahu dia sah atau tidak.

Dokumen ini semua akan dilaksanakan selepas kematian kita. Ketika itu, kalau dokumen tidak dapat disahkan oleh Mahkamah Syariah, maka warislah yang akan terbeban dan si mati yang telah membuat hibah semasa hayatnya hanya membazir wang sahaja.

Kesimpulannya, semak dan pastikan dahulu dengan siapa kita berurusan sebelum membuat apa-apa bentuk perancangan harta. Jika berurusan dengan peguam, pastikan peguam tersebut betul-betul arif dan berpengalaman menguruskan kes harta pusaka.

Jika mahu betul-betul selamat, lebih mudah berurusan dengan syarikat amanah yang memang mempunyai autoriti dan pengalaman yang luas menguruskan harta pusaka. Di Malaysia, kita mempunyai beberapa syarikat amanah yang patuh syariah yang menyediakan perkhidmatan perancangan harta.

Ditulis oleh Fakhrur Radzi, konsultan di sebuah syarikat amanah patuh syariah yang menguruskan perancangan harta dan pentadbiran pusaka.

Iklan

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!