Kadar Faedah (Interest Rate), Apa Asas Yang Perlu Kita Tahu?

Kita selalu dengar tentang berita ini sepanjang masa dalam berita ekonomi, iaitu tentang kadar faedah. Yang kita tahu, ada kala ianya meningkat naik dan ada kala ianya turun.

Namun apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kadar faedah? Dan mengapa ianya penting bagi kita untuk mengetahuinya, sebagai seorang pelabur atau pedagang saham?

Cara Memahami Kadar Faedah Dengan Mudah

Image by Lumina Obscura from Pixabay

Bayangkan kadar faedah seperti graviti. Graviti mempunyai kesan berterusan dalam cara kita menjalani kehidupan.

Contohnya kita berjalan, berlari, baring dan sebagainya; kita akan mengalami graviti secara berterusan.

Seperti graviti, kadar faedah mempunyai kesan berterusan ke atas wang, perniagaan, ekonomi dan bermacam-macam lagi. Namun kadar faedah sedikit berbeza dengan graviti, kerana kadar faedah akan berubah-ubah, sementara kadar magnitud graviti bumi adalah tetap.

Bagi menerangkan perumpamaan dengan mudah, kita boleh bayangkan bahawa kita sekarang sedang berada di Planet X. Di mana nilai magnitud gravitinya adalah berubah-ubah setiap sebulan.

Bulan pertama nilai magnitud graviti adalah normal 1.0.

Bulan kedua nilai magnitud graviti berkurangan, menjadi 0.5.

Bayangkan pergerakan kita menjadi semakin mudah. Jika kita mengangkat beban sesuatu barang, 10kg pada bulan pertama, maka pada bulan kedua ianya menjadi semakin ringan dan mudah.

Namun pada bulan ketiga nilai magnitud graviti meningkat menjadi 2.0. Jika kita mengangkat bebanan barang sebanyak 10kg pada bulan pertama, maka bulan ketiga, ia semakin payah dan semakin berat.

Perubahan magnitud graviti yang unik dan dinamik telah memberi impak yang besar ke dalam kehidupan seharian anda. Melalui analogi yang ringkas ini anda dapat memahami kenapa kadar faedah sangat penting kepada seluruh sistem ekonomi.

Apa Kesan Kadar Faedah Tinggi?

Kadar faedah berfungsi seperti daya tarikan graviti. Apabila kadar faedah meningkat maka secara teknikalnya aktiviti ekonomi seperti perniagaan akan terjejas.

Ini kerana peminjam (borrower) tidak dapat melakukan pinjaman dengan murah dan berpatutan. Sekaligus aktiviti perniagaan menjadi lembab dan ekonomi menguncup.

Apa Kesan Kadar Faedah Rendah?

Apabila kadar faedah berkurangan, maka situasi sebaliknya akan berlaku. Semakin banyak peminjam atau pemiutang mampu membuat pinjaman wang, sekaligus meningkatkan permintaan dan ekonomi semakin berkembang.

Sebagai pelabur saham, adalah penting untuk kita mengawasi kadar faedah. Kita harus bertindak mengikut kadar faedah sesuatu negara yang rendah berbanding, negara yang mempunyai kadar faedah yang tinggi.

Kebiasaannya Bank Pusat sesebuah negara akan menentukan kadar faedah dengan cara melihat risiko dan bagaimana untuk menyesuaikan tingkah laku kewangan dengan keadaan ekonomi semasa. Walaubagaimanapun, mereka melakukannya pada skala makro yang lebih besar.

Bank Pusat bukan sahaja melihat kita seorang, tetapi keseluruhan ekonomi. Ketika berlakunya kemelesetan ekonomi, kerajaan mahu kita berbelanja sekaligus menggalakkan aktiviti ekonomi.

Ia dapat dicapai ini dengan menurunkan harga wang. Dengan kata lain, dengan menurunkan kadar faedah.

Merangsang Pertumbuhan Ekonomi

Ianya merupakan insentif untuk kita membelanjakan lebih banyak wang. Apabila lebih banyak wang dibelanjakan, maka ia akan meningkatkan penggunaan, yang seterusnya akan membawa kepada pekerjaan dan kekayaan yang lebih tinggi dalam ekonomi.

Apabila kadar faedah rendah, syarikat boleh meminjam pada kadar yang murah.

Ini menjadikan pelaburan baru lebih menarik, seterusnya membawa kepada lebih banyak peluang pekerjaan dan kekayaan yang lebih tinggi.

Manakala dalam keadaan ekonomi yang terlalu kukuh, kerajaan akan meningkatkan kadar faedah bagi mengelakkan gelembung (bubble) ekonomi terlalu besar. Sekiranya gelembung menjadi terlalu besar, maka ia akan meletup dan mengakibatkan kegawatan ekonomi.

Sebagai seorang pelabur saham, gelembung ekonomi dan perubahan kadar faedah mampu memberikan peluang besar keuntungan. Sekiranya kita ingin menguasai pasaran saham, mulakan dengan pemahaman tentang kadar faedah.

Jom belajar ilmu kewangan secara bermodul menggunakan buku Bijak Merancang Wang, klik www.bukuBMW.com. Topik ini terkandung dalam modul kewangan dalam Buku Bijak Merancang Wang yang mengandungi modul kewangan secara tersusun:

1. Aliran tunai
2. Pengurusan aset dan hutang
3. Simpanan
4. Perlindungan
5. Pelaburan
6. Penyucian
7. Pewarisan

Sebagai pengguna, kita patut tahu fungsi dan peranan setiap produk kewangan. Ia saling melengkapi dan memerlukan antara satu sama lain. Dapatkan di www.bukuBMW.com

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Planworth Memperuntukkan Dana Pembiayaan Sebanyak RM500 Juta Untuk Memperkasa PMKS Tempatan

Kuala Lumpur, 9 Ogos 2022 – Planworth Global Factoring, institusi kewangan bukan bank untuk pemfaktoran dan Rantaian Bekalan Kewangan yang terkemuka dan terbesar telah memperuntukkan sejumlah RM 500 juta untuk membawa penyelesaian kemudahan pemfaktoran dan pembiayaan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS). Dana tersebut bertujuan memperkasa PMKS dan syarikat-syarikat pemula yang menjalankan urusan Perniagaan ke Perniagaan (B2B) dan Perniagaan ke Kerajaan (B2G) dengan akses ke pembiayaan modal yang selamat dan mudah. 

Sekitar 97.4% daripada keseluruhan perniagaan di Malaysia buat masa kini terdiri daripada PMKS, dan ia juga merupakan penunjuk utama kesihatan ekonomi tempatan. Dengan memahami kesan jangka masa panjang Perintah Kawalan Pergerakan Covid-19 terhadap kebanyakan perniagaan, ramai pakar telah menyarankan pemberian sokongan kewangan yang lebih besar bagi mengukuhkan lagi usaha pemulihan PMKS pasca pandemik – sebuah matlamat yang turut disokong oleh Planworth melalui inisiatif pembiayaan ini. 

Mengenai hal ini, Ketua Pegawai Eksekutif Planworth Global Factoring, Dato Andy Kuek berkata, “Visi Planworth adalah untuk memperkasa PMKS tempatan untuk berkembang dan menyumbang kepada ekonomi negara kita dengan penyelesaian keberkesanan kos kami yang boleh diperibadikan. Setakat ini kami telah menyalurkan lebih daripada RM1 bilion kepada PMKS tempatan. Berikutan kisah-kisah kejayaan yang telah kami saksikan sendiri, kami kini memperuntukkan lebih dana untuk membantu lebih banyak PMKS dengan keperluan dokumen yang ringkas, polisi yang mesra kredit untuk PMKS, proses kelulusan yang pantas, serta penyaluran dana yang pantas tanpa perlu jaminan.”

Dengan peruntukan sebanyak RM500 juta ini, Planworth akan memperluas lagi penyelesaian pembiayaan setempat mereka yang komprehensif bagi menyediakan Surat Sokongan, Modal Kerja, Pembiayaan PO, dan Pembiayaan Pasca/Pembiayaan Invois (Post Financing/Invoice Financing) untuk memenuhi keperluan perkembangan PMKS pada setiap tahap, serta untuk keperluan pembiayaan perniagaan jangka pendek hujung-ke-hujung. Melalui penyediaan akses bagi pengaliran tunai yang selamat dan lebih pantas, Planworth membolehkan syarikat-syarikat ini memenuhi keperluan kewangan mereka dengan segera serta membiayai operasi kewangan harian mereka. 

Inisiatif ini merupakan sebahagian daripada matlamat utama Planworth dalam memperjuangkan perkembangan lanskap perniagaan tempatan dan kewangan, sebagai institusi kewangan pemfaktoran pilihan PMKS dan syarikat-syarikat pemula yang memerlukan pembiayaan. Planworth merupakan sebuah institusi kewangan yang bereputasi dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan ePerolehan untuk membiayai para kontraktor, penjual, dan pembekal kepada Kerajaan, Syarikat-syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC), dan sektor swasta. Kemudahan Pemfaktoran/Pembiayaan Invois Planworth dikecualikan daripada duti setem bermula daripada 1 Januari 2022 sehingga 31 Disember 2023, berikutan kelulusan daripada Kementerian Kewangan Malaysia. 

Dana ini masih terbuka untuk permohonan sehingga penghujung tahun 2022 tetapi tertakluk kepada ketersediaan. Sila layari https://planworthfinance.com/apply-now/ atau imbas Kod QR di bawah:

Mengenai Planworth Global Factoring

Planworth Global Factoring merupakan institusi kewangan bukan bank terbesar yang menyediakan pembiayaan pemfaktoran dan rantaian kewangan serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan ePerolehan. Penarafan kredit kepada Planworth diiktiraf oleh Experian dan CTOS. Syarikat ini menyediakan pelbagai variasi penyelesaian kewangan untuk memperkasa PMKS dan syarikat-syarikat pemula tempatan dengan akses pembiayaan yang cepat dan mudah untuk memacu cita-cita perniagaan mereka.

Planworth merupakan syarikat 100% milik rakyat Malaysia, dan sebahagian daripada Grand Columbia Group yang ditubuhkan pada tahun 1992. Planworth mempunyai pelbagai geran daripada MATRADE dan MDEC, serta mempunyai kerjasama kukuh dengan SME Bank, CEDAR dan Deutsche Factoring Bank. Planworth juga telah memenangi pelbagai anugerah, antaranya SME100 Fast Moving Companies 2021, CTOS Credit Excellence 2021, serta anugerah Singapore SME500 untuk dua tahun berturut-turut daripada 2020 sehingga 2022.