Pemegang Unit ASB 2, ASM Terima Agihan Pendapatan RM1.64 Bilion – PNB

KUALA LUMPUR, 30 Mac (Bernama) — Syarikat pengurusan unit amanah milik penuh Permodalan Nasional Bhd (PNB), Amanah Saham Nasional Bhd (ASNB) mengumumkan jumlah pembayaran pengagihan pendapatan sebanyak RM1.64 bilion bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2023.

Dalam kenyataan hari ini, menurutnya Amanah Saham Bumiputera (ASB 2) mengisytiharkan jumlah pembayaran pengagihan pendapatan sebanyak RM0.62 bilion, bersamaan 5.00 sen seunit kepada 513,244 pemegang unit yang kini memiliki 12.42 bilion unit.

Amanah Saham Malaysia (ASM) mengisytiharkan jumlah pembayaran pengagihan pendapatan sebanyak RM1.02 bilion, iaitu bersamaan 4.50 sen seunit kepada 575,351 pemegang unit dengan pegangan 22.74 bilion unit.

Sehingga 28 Mac 2023, ASB 2 merekodkan pendapatan bersih terealisasi sebanyak RM536.09 juta, manakala ASM mencatatkan RM784.83 juta.

“Pendapatan bagi kedua-dua dana ini diperoleh melalui keuntungan, dividen serta sumbangan pendapatan lain terealisasi daripada pelaburan domestik dan antarabangsa, dalam persekitaran inflasi yang lebih tinggi dan kebimbangan terhadap kemelesetan global yang meningkat.

“Kedua-dua dana juga telah mendapat manfaat daripada strategi kepelbagaian portfolio masing-masing dengan peningkatan peruntukan dalam instrumen pendapatan tetap seiring dengan peningkatan keluk kadar hasil,” menurut PNB. 

Pengagihan pendapatan ASB 2 dan ASM adalah bersamaan dengan jumlah pulangan, masing-masing sebanyak 5.00 peratus dan 4.50 peratus, kedua-duanya mengatasi penanda aras Deposit Tetap 12-Bulan Maybank pada 2.52 peratus sebanyak 248 mata asas (bps) untuk ASB 2 dan 198 bps untuk ASM.

Pengagihan yang diisytiharkan oleh dana-dana ini akan dilaburkan semula secara automatik dalam akaun pemegang unit pada 1 April 2023.

Urus niaga ASB 2 dan ASM di semua cawangan dan ejen ASNB termasuk semua saluran dalam talian dan perbankan Internet telah ditangguhkan sementara bermula 28 hingga 31 Mac 2023 bagi memudahkan proses pengiraan pengagihan pendapatan.

Pemegang unit boleh meneruskan transaksi di portal myASNB di www.myasnb.com.my atau melalui aplikasi mudah alih myASNB pada 1 April 2023, atau mana-mana cawangan atau ejen ASNB di seluruh negara apabila urus niaga beroperasi semula pada 3 April.

Sementara itu, PNB berkata had pelaburan individu dalam ASB dan ASB 2 yang ditingkatkan daripada RM200,000 kepada RM300,000 setiap satu akan berkuat kuasa pada 1 April 2023.

“Peningkatan had pelaburan ini merupakan satu langkah positif dan sejajar dengan usaha PNB untuk terus menggalakkan budaya menabung dan pelaburan dalam kalangan rakyat Malaysia,” katanya. 

— BERNAMA

Previous ArticleNext Article

KWAP Lancarkan Dana Perintis Dengan Saiz RM500 Juta

Komitmen strategik untuk memperkasa syarikat pemula dalam sektor teknologi, memacu inovasi  dan menyokong daya tahan ekonomi 

• RM250 juta diperuntukan untuk pelaburan modal teroka yang berfokuskan Malaysia • RM250 juta diperuntukan untuk pelaburan terus ke syarikat pemula Malaysia yang  berpotensi tinggi 

Kuala Lumpur, 21 September 2023 – Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) [KWAP] hari  ini melancarkan Dana Perintis, yang disasarkan untuk memberi sokongan kepada ekosistem  modal teroka (VC) Malaysia. Dengan komitmen untuk melabur sehingga RM500 juta dalam  tempoh 18 hingga 24 bulan akan datang, KWAP mensasarkan inisiatif pemerkasaan syarikat  pemula untuk memacu inovasi dan menyokong daya tahan ekonomi.  

Dana Perintis yang dilancarkan oleh Menteri Ekonomi, YB Tuan Mohd Rafizi Ramli di Pejabat  KWAP hari ini telah diasaskan berdasarkan dua kategori strategik: pelaburan ke dalam modal  teroka yang memfokuskan Malaysia dan pelaburan terus dalam syarikat yang berada di tahap  permulaan. Dengan peruntukan sebanyak RM250 juta untuk setiap kategori, inisiatif KWAP ini  disasarkan untuk memacu pertumbuhan dalam landskap keusahawanan selari dengan komitmen  kelestarian KWAP sebagai salah satu organisasi yang menyokong Prinsip Pelaburan  Bertanggungjawab Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.  

“KWAP menyedari potensi untuk berinovasi serta pertumbuhan dalam ekosistem peringkat awal  di Malaysia,” kata Encik Hazman Hilmi Sallahuddin, Ketua Pegawai Pelaburan di KWAP. “Kami  berbangga untuk memperkenalkan Dana Perintis, sebuah inisiatif yang menyokong komitmen  untuk memacu pertumbuhan industri syarikat pemula di Malaysia. Dengan Dana Perintis, kami  bukan sahaja menyalurkan modal kewangan, tetapi juga melabur kepakaran, sumber dan  komitmen untuk melihat syarikat pemula Malaysia berjaya melangkah ke pentas dunia,  terutamanya untuk syarikat yang disokong secara terus.”  

Sebagai salah satu daripada pelabur terkemuka di Malaysia, KWAP berhasrat untuk memainkan  peranan penting dalam memacu negara ke arah ekosistem peringkat awal yang 

memberangsangkan. Dengan melabur secara strategik dan menangani jurang kritikal, KWAP  menyasarkan untuk menggerakkan trajektori pertumbuhan landskap syarikat pemula, dan  memperolehi pulangan risiko terselaras yang menarik kepada pihak berkepentingannya. 

Sebahagian besar daripada dana sehingga RM250 juta akan disalurkan kepada pelaburan ke  dalam dana modal teroka dengan pendedahan berfokuskan kepada Malaysia. Ini selari dengan  wawasan KWAP untuk menyokong dan membangunkan ekosistem teroka yang mampu berdiri  sendiri. Modal teroka ini akan berfungsi sebagai pemangkin dinamik, memupuk inovasi dalam  kalangan syarikat pemula dan memberikan dana yang mencukupi bersama bimbingan yang  sewajarnya. Pelaburan strategik KWAP akan merangkumi keseluruhan spektrum perjalanan  syarikat pemula – daripada syarikat pemacu kepada syarikat pengurus pertumbuhan. Ini akan menyumbang kepada pematangan keseluruhan ruang modal teroka di Malaysia. Selari dengan  pelaburan dana, RM250 juta lagi akan didedikasikan kepada pelaburan terus ke dalam syarikat  yang berpotensi di peringkat awal. Ini membuktikan komitmen KWAP dalam memupuk syarikat  pemula melalui fasa pertumbuhan dan pengembangan.  

“Kami berdedikasi untuk memperkasa syarikat pemula dan PKS, menyokong tenaga kerja, dan  memupuk inovasi. Dalam mencapai visi ini, KWAP telah mengenalpasti beberapa syarikat pemula  berpotensi untuk dilabur, yang kini menggajikan kira-kira 1,000 rakyat Malaysia daripada pelbagai  latar belakang,” tambah Hazman Hilmi. 

Pelancaran Dana Perintis ini selari dengan inisiatif Ekonomi Madani dan mencerminkan fokus  KWAP dalam memperkasa pertumbuhan PKS, memacu perkembangan ekonomi serta  menyumbang kepada masa hadapan keusahawan di Malaysia.  

Dalam fasa KWAP melaksanakan inisiatif ini, KWAP akan terus menggalas peranan dan komitmen  kepada komuniti pesara yang merupakan pemegang taruh utama kami, untuk merangsang  pertumbuhan dana pencen, dan membolehkan KWAP memenuhi amanahnya selari dengan  slogannya “Teman Persaraan Anda”.