RUU Pasaran Modal Dan Perkhidmatan (Pindaan) 2023 Dibentang Bagi Bacaan Pertama

KUALA LUMPUR, 12 Jun (Bernama) — Rang Undang-Undang (RUU) Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2023 telah dibentangkan bagi bacaan kali pertama di Dewan Rakyat, hari ini. 

Timbalan Menteri Kewangan II Steven Sim Chee Keong yang membentangkan RUU tersebut, berkata bacaan kali kedua turut dijadualkan pada sesi kali ini.

RUU tersebut bertujuan meminda Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (Akta 671), termasuk cadangan untuk membolehkan penubuhan subsidiari pengawalseliaan bagi menjalankan kewajipan di bawah Akta 671 tersebut.

Pindaan Seksyen 21 itu juga membolehkan subsidiari pengawalseliaan kuasa mengambil tindakan tanpa menghalang subsidiari lain selain juga bertujuan untuk memberi Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) kuasa untuk mengubah, menambah kepada atau membatalkan apa-apa perkiraan yang dibuat.

Selain itu, ia juga bertujuan untuk memasukkan Seksyen baharu 21A yang memberi kuasa kepada SC untuk mengarahkan suatu syarikat pemegangan di Bursa Malaysia dalam menubuhkan subsidiari pengawalseliaan, jika diperlukan.

Pindaan lain termasuk meminda Seksyen 26 untuk memperluas kuasa SC bagi mengeluarkan arahan kepada subsidiari pengawalseliaan dan Seksyen 376 dalam memperluas skop indemniti kepada subsidiari pengawalseliaan dan mana-mana orang yang bertindak bagi pihaknya.

— BERNAMA 

Previous ArticleNext Article

Eq8, Yayasan Waqaf Malaysia Lancar ETF Wakaf Pertama Di Bursa Malaysia Tahun Ini

KUALA LUMPUR, 12 Jun (Bernama) — Anak syarikat milik penuh Kenanga Investors Bhd, Eq8 Capital Sdn Bhd mengumumkan kerjasama strategik baharu dengan Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) bagi pelancaran dana dagangan bursa (ETF) bercirikan wakaf pertama di Bursa Malaysia tahun ini.

Eq8 berkata kerjasama berkenaan adalah perkongsian berterusan antara syarikat induknya dan YWM sejak pelancaran Dana Wakaf Al-Ihsan Kenanga pada 2021, diikuti dengan Siri Kemampanan Kenanga: Dana Wakaf Musa’adah Kecemasan pada 2022.

Pengarah Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif Kenanga Investors Datuk Ismitz Matthew De Alwis berkata kumpulan itu akan terus meneraju tanggungjawab untuk mempromosikan produk pasaran modal berkaitan wakaf.

“Kami yakin inisiatif baharu ini akan menyumbang dengan lebih besar kepada pertumbuhan pasaran ETF dengan menarik pelabur yang bukan sahaja berminat dengan manfaat kewangan ETF seperti kepelbagaian dan mudah tunai,  malah memberi impak sosial yang positif melalui pelaburan mereka.

“Dengan menyatukan keuntungan kewangan dengan pulangan sosial, kami boleh menarik minat pelabur yang lebih luas, menggalakkan inovasi dan pengembangan yang lebih besar dalam sektor ETF,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Sementara itu, Pengarah Eksekutif Eq8 Umar Alhadad berkata ETF bercirikan wakaf baharu itu dihasilkan untuk mencapai pertumbuhan modal dan pengagihan pendapatan yang stabil dengan melabur dalam kepelbagaian portfolio yang mematuhi prinsip Syariah.

Selaras dengan ciri produk wakaf yang dicadangkan, beliau berkata sebahagian daripada pendapatan yang diraih akan diagihkan kepada sektor seperti pendidikan, penjagaan kesihatan, pemerkasaan ekonomi dan pemeliharaan atau pembangunan alam sekitar.

“Pendekatan pelaburan dua impak kami memastikan pelabur berupaya meraih keuntungan pada masa sama, melaksanakan perbezaan yang signifikan dalam komuniti di samping mencapai matlamat kewangan mereka,” katanya.

— BERNAMA