Alliance Bank, MGTC Bantu PKS Beralih Ke Arah Amalan yang Lebih Mapan

Alliance Bank Malaysia Berhad (“Alliance Bank”) telah menandatangani Memorandum Kerjasama selama tiga tahun dengan Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation (“MGTC”) untuk membantu perniagaan beralih ke arah amalan perniagaan yang lebih mapan.

Menerusi Memorandum Kerjasama ini, Alliance Bank akan bekerjasama dengan MGTC untuk mempromosikan Program Membimbing dan Membangunkan PKS Hijau kepada para pelanggan. Program ini meliputi latihan, persijilan hijau dan peluang pemadanan perniagaan.

Alliance Bank dan MGTC akan membantu PKS untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang peluang pertumbuhan bagi perniagaan yang mematuhi Alam Sekitar, Sosial, dan Tadbir Urus (Environmental, Social and Governance, ESG). Program ini bertujuan membantu PKS menyusun hala tuju kemapanan mereka menerusi rundingan, sesi latihan, taklimat dan bengkel.

MGTC juga akan membantu PKS yang menjadi pembekal penyelesaian ESG untuk mendapatkan persijilan MyHIJAU dan disenaraikan dalam Direktori MyHIJAU yang merupakan sumber dalam talian bagi produk dan perkhidmatan hijau yang disahkan. Tanda MyHIJAU merupakan pengiktirafan hijau rasmi yang disokong oleh Kerajaan Malaysia.

Perniagaan yang diperakui MyHIJAU boleh memohon insentif pengecualian cukai seperti Elaun Cukai Pelaburan Hijau (GITA) dan Pengecualian Cukai Pendapatan Hijau (GITE). Perniagaan yang diperakui juga boleh memilih untuk tersenarai dalam platform Persidangan dan Pameran Teknologi Hijau dan Produk Eko Antarabangsa Malaysia (IGEM). Menerusi platform ini, perniagaan ini akan dijemput menyertai forum dan aktiviti untuk meluaskan lagi rangkaian mereka.

Pada masa yang sama, perniagaan ini akan disenaraikan dalam portal BizSmart® Solution Alliance Bank. Portal komuniti perniagaan dalam talian ini membolehkan pemilik perniagaan bertemu dengan pelanggan baharu dan mengakses penyelesaian dan sumber yang relevan untuk menguruskan perniagaan mereka dengan lebih cekap lagi.

Bank menyediakan pembiayaan hijau dengan kadar keutamaan kepada PKS yang melaksanakan amalan perniagaan mapan, termasuklah penyedia penyelesaian ESG. Bank juga akan membantu memudahkan akses mendapatkan geran kerajaan seperti Skim Pembiayaan Teknologi Hijau.

“Alliance Bank sentiasa memberi tumpuan untuk membantu menjayakan perniagaan PKS dan kerjasama dengan MGTC ini, menyokong komitmen kami untuk membantu pemilik perniagaan menerima amalan dan inovasi ESG bagi mengurangkan jejak karbon mereka,” kata En. Joel Kornreich, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Alliance Bank.

“MGTC sebagai sebuah agensi kerajaan berperanan untuk mengarusperdanakan Ekonomi Hijau melalui program pengembangan produk dan perkhidmatan hijau, memacu tindakan mengurangkan kesan perubahan iklim seperti menyokong usaha kecekapan tenaga dan tenaga boleh diperbaharui, program bandar rendah karbon dan mobiliti karbon rendah. Selain itu, MGTC berusaha untuk memupuk gaya hidup hijau melalui program publisiti dan kesedaran dalam membentuk kerjasama antara pihak kerajaan dan sektor swasta pada platform berskala global. Oleh yang demikian, kami mahu meneruskan usaha sama untuk membina perkongsian jangka panjang dan strategik antara MGTC dan Alliance Bank,” kata Ts. Shamsul Bahar Mohd Nor, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation.

Alliance Bank baru-baru ini juga menandatangani Memorandum Persefahaman selama lima tahun dengan MGTC untuk menganjurkan program Cabaran EcoBiz bagi para pelajar pusat pengajian tinggi. Cabaran ini menggabungkan program pembelajaran komprehensif selama 20 minggu oleh MGTC, iaitu Jana Graduan Usahawan Hijau (“JaGUH”). Cabaran Ecobiz Musim ke-4 pada tahun ini menawarkan hadiah wang tunai RM10,000 untuk Idea Perniagaan Sosial Hijau yang Terbaik.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang perkhidmatan yang ditawarkan oleh Alliance Bank dan MGTC, sila layari https://bizsmartsolution.alliancebank.com.my.

###

Tentang Alliance Bank Malaysia Berhad

Alliance Bank Malaysia Berhad dan subsidiarinya, Alliance Investment Bank Berhad dan Alliance Islamic Bank Berhad, merupakan kumpulan perkhidmatan kewangan dinamik dan bersepadu yang menawarkan penyelesaian perbankan dan kewangan melalui perbankan pengguna, perbankan PKS, perbankan korporat dan komersial, perbankan Islam, perbankan pelaburan dan perniagaan pembrokeran saham. Bank menyediakan capaian mudah di seluruh negara melalui penyediaan perkhidmatan kepada pangkalan pelanggan yang luas melalui saluran penyediaan berbilang cabang termasuk cawangan runcit, Pusat Perbankan Privilege, Pusat Perniagaan dan cawangan Bank Pelaburan serta kemudahan perbankan mudah alih dan Internet.

Tentang Malaysian Green Technology & Climate Change Corporation (MGTC)

Malaysian  Green  Technology  and  Climate Change  Corporation  (MGTC) merupakan agensi di bawah seliaan Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) yang diberi mandat untuk memacu negara dalam skop Pertumbuhan Hijau, Memacu Tindakan Mitigasi Perubahan Iklim dan  Membudaya Gaya Hidup Hijau.

Tiga dasar nasional, khususnya Dasar Teknologi  Hijau  Negara  (NGTP), Dasar Perubahan Iklim Negara (NCCP) dan Pelan Induk Teknologi Hijau (GTMP), mengatur peranan MGTC sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi hijau.

Inisiatif dan program MGTC menjurus pada mencapai impak jangka panjang menjelang 2030 dengan pengurangan kadar pelepasan gas rumah kaca negara (GHG) sebanyak 45%, meningkatkan sumbangan KDNK daripada teknologi hijau sebanyak RM100 bilion dan menjana 230,000 peluang pekerjaan hijau.

Previous ArticleNext Article

Jalinan Kerjasama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) Bersama Dengan Media Dan Pemain Industri Perkukuh Pelaksanaan e-invois

Kuala Lumpur, 22 Mei 2023 – Seiring dengan arus revolusi digital yang pesat, perniagaan memerlukan cara yang lebih mudah untuk membuat pertukaran maklumat dan transaksi perdagangan di peringkat domestik mahupun global. Bagi memastikan kecekapan pengurusan pentadbiran percukaian negara seiring dengan perkembangan teknologi semasa, kerajaan melalui pembentangan Bajet 2023 telah memperkenalkan pelaksanaan e-invois sebagai satu mekanisma baharu untuk mencapai hasrat tersebut.

Sehubungan itu, satu sesi libat urus YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom bin Sairi, Ketua Pegawai Eksekutif HASiL bersama hampir 220 orang peserta yang terdiri daripada pengamal media, pempengaruh media (media influencer) dan pemain industri telah diadakan di Hotel Westin, Kuala Lumpur.

Pelaksanaan e-invois ini akan diadakan secara berperingkat mulai akhir tahun 2023 dengan memfokuskan pembangunan sistem dan projek rintis bersama pembayar cukai terpilih serta penggunaannya adalah diwajibkan kepada perniagaan mengikut nilai ambang jualan secara berperingkat bermula pada Jun 2024.


Perincian bagi cadangan pelaksanaan e-invois ini adalah seperti yang berikut:

Sesi ini juga bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada pengamal media, pempengaruh media dan pemain industri serta mendapatkan maklum balas terus berkenaan strategi-strategi pemasaran yang boleh dilaksanakan bagi membantu HASiL dalam menyebarluas kepentingan e-invois dalam konteks urusan percukaian negara. Tambahan pula, peranan yang dimainkan oleh kumpulan ini sangat penting dan mampu bertindak sebagai duta HASiL dalam menyampaikan maklumat percukaian kepada pembayar cukai yang berkaitan.

YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom Sairi dalam ucapannya menyatakan bahawa pelaksanaan e-invois ini bukan sahaja mampu menambah baik kualiti perkhidmatan yang ditawarkan oleh pentadbir cukai, malah ia turut memberikan banyak manfaat kepada pembayar cukai dari segi meningkatkan kecekapan operasi perniagaan, memudahkan urusan penyimpanan rekod dan mengurangkan kos pematuhan cukai mereka.

Tambah beliau lagi, pelaksanaan e-invois ini juga dapat mewujudkan transaksi perniagaan yang lebih telus sekali gus membantu kerajaan mengatasi masalah ekonomi bayangan (shadow economy) dalam urus niaga.

Turut sama hadir dalam sesi libat urus ini ialah YBhg. Datuk Dr. Sotimin bin Muhalip, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Dasar), YBrs. Puan Wan Ramiza binti Wan Ghazali, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Operasi Percukaian), YBrs. Encik Hisham bin Rusli, Timbalan Ketua Eksekutif (Pengurusan) serta barisan pengurusan kanan HASiL.

Semoga dengan penganjuran sesi libat urus ini, para pengamal media, pempengaruh media dan pemain industri dapat memainkan peranan yang signifikan dalam memberi pemahaman berkenaan pelaksanaan e-invois kepada pembayar cukai, seterusnya memastikan sistem ini mendapat sokongan yang padu dan dipercayai oleh rakyat.