Alliance Bank, MGTC Bantu PKS Beralih Ke Arah Amalan yang Lebih Mapan

Alliance Bank Malaysia Berhad (“Alliance Bank”) telah menandatangani Memorandum Kerjasama selama tiga tahun dengan Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation (“MGTC”) untuk membantu perniagaan beralih ke arah amalan perniagaan yang lebih mapan.

Menerusi Memorandum Kerjasama ini, Alliance Bank akan bekerjasama dengan MGTC untuk mempromosikan Program Membimbing dan Membangunkan PKS Hijau kepada para pelanggan. Program ini meliputi latihan, persijilan hijau dan peluang pemadanan perniagaan.

Alliance Bank dan MGTC akan membantu PKS untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang peluang pertumbuhan bagi perniagaan yang mematuhi Alam Sekitar, Sosial, dan Tadbir Urus (Environmental, Social and Governance, ESG). Program ini bertujuan membantu PKS menyusun hala tuju kemapanan mereka menerusi rundingan, sesi latihan, taklimat dan bengkel.

MGTC juga akan membantu PKS yang menjadi pembekal penyelesaian ESG untuk mendapatkan persijilan MyHIJAU dan disenaraikan dalam Direktori MyHIJAU yang merupakan sumber dalam talian bagi produk dan perkhidmatan hijau yang disahkan. Tanda MyHIJAU merupakan pengiktirafan hijau rasmi yang disokong oleh Kerajaan Malaysia.

Perniagaan yang diperakui MyHIJAU boleh memohon insentif pengecualian cukai seperti Elaun Cukai Pelaburan Hijau (GITA) dan Pengecualian Cukai Pendapatan Hijau (GITE). Perniagaan yang diperakui juga boleh memilih untuk tersenarai dalam platform Persidangan dan Pameran Teknologi Hijau dan Produk Eko Antarabangsa Malaysia (IGEM). Menerusi platform ini, perniagaan ini akan dijemput menyertai forum dan aktiviti untuk meluaskan lagi rangkaian mereka.

Pada masa yang sama, perniagaan ini akan disenaraikan dalam portal BizSmart® Solution Alliance Bank. Portal komuniti perniagaan dalam talian ini membolehkan pemilik perniagaan bertemu dengan pelanggan baharu dan mengakses penyelesaian dan sumber yang relevan untuk menguruskan perniagaan mereka dengan lebih cekap lagi.

Bank menyediakan pembiayaan hijau dengan kadar keutamaan kepada PKS yang melaksanakan amalan perniagaan mapan, termasuklah penyedia penyelesaian ESG. Bank juga akan membantu memudahkan akses mendapatkan geran kerajaan seperti Skim Pembiayaan Teknologi Hijau.

“Alliance Bank sentiasa memberi tumpuan untuk membantu menjayakan perniagaan PKS dan kerjasama dengan MGTC ini, menyokong komitmen kami untuk membantu pemilik perniagaan menerima amalan dan inovasi ESG bagi mengurangkan jejak karbon mereka,” kata En. Joel Kornreich, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Alliance Bank.

“MGTC sebagai sebuah agensi kerajaan berperanan untuk mengarusperdanakan Ekonomi Hijau melalui program pengembangan produk dan perkhidmatan hijau, memacu tindakan mengurangkan kesan perubahan iklim seperti menyokong usaha kecekapan tenaga dan tenaga boleh diperbaharui, program bandar rendah karbon dan mobiliti karbon rendah. Selain itu, MGTC berusaha untuk memupuk gaya hidup hijau melalui program publisiti dan kesedaran dalam membentuk kerjasama antara pihak kerajaan dan sektor swasta pada platform berskala global. Oleh yang demikian, kami mahu meneruskan usaha sama untuk membina perkongsian jangka panjang dan strategik antara MGTC dan Alliance Bank,” kata Ts. Shamsul Bahar Mohd Nor, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation.

Alliance Bank baru-baru ini juga menandatangani Memorandum Persefahaman selama lima tahun dengan MGTC untuk menganjurkan program Cabaran EcoBiz bagi para pelajar pusat pengajian tinggi. Cabaran ini menggabungkan program pembelajaran komprehensif selama 20 minggu oleh MGTC, iaitu Jana Graduan Usahawan Hijau (“JaGUH”). Cabaran Ecobiz Musim ke-4 pada tahun ini menawarkan hadiah wang tunai RM10,000 untuk Idea Perniagaan Sosial Hijau yang Terbaik.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang perkhidmatan yang ditawarkan oleh Alliance Bank dan MGTC, sila layari https://bizsmartsolution.alliancebank.com.my.

###

Tentang Alliance Bank Malaysia Berhad

Alliance Bank Malaysia Berhad dan subsidiarinya, Alliance Investment Bank Berhad dan Alliance Islamic Bank Berhad, merupakan kumpulan perkhidmatan kewangan dinamik dan bersepadu yang menawarkan penyelesaian perbankan dan kewangan melalui perbankan pengguna, perbankan PKS, perbankan korporat dan komersial, perbankan Islam, perbankan pelaburan dan perniagaan pembrokeran saham. Bank menyediakan capaian mudah di seluruh negara melalui penyediaan perkhidmatan kepada pangkalan pelanggan yang luas melalui saluran penyediaan berbilang cabang termasuk cawangan runcit, Pusat Perbankan Privilege, Pusat Perniagaan dan cawangan Bank Pelaburan serta kemudahan perbankan mudah alih dan Internet.

Tentang Malaysian Green Technology & Climate Change Corporation (MGTC)

Malaysian  Green  Technology  and  Climate Change  Corporation  (MGTC) merupakan agensi di bawah seliaan Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) yang diberi mandat untuk memacu negara dalam skop Pertumbuhan Hijau, Memacu Tindakan Mitigasi Perubahan Iklim dan  Membudaya Gaya Hidup Hijau.

Tiga dasar nasional, khususnya Dasar Teknologi  Hijau  Negara  (NGTP), Dasar Perubahan Iklim Negara (NCCP) dan Pelan Induk Teknologi Hijau (GTMP), mengatur peranan MGTC sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi hijau.

Inisiatif dan program MGTC menjurus pada mencapai impak jangka panjang menjelang 2030 dengan pengurangan kadar pelepasan gas rumah kaca negara (GHG) sebanyak 45%, meningkatkan sumbangan KDNK daripada teknologi hijau sebanyak RM100 bilion dan menjana 230,000 peluang pekerjaan hijau.

Previous ArticleNext Article

Kumpulan UOB Mengambil Alih Perniagaan Pengguna Citigroup; di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam

Anak syarikat United Overseas Bank Limited (UOB) telah menandatangani perjanjian untuk mengambil alih perniagaan perbankan pengguna Citigroup yang terdiri daripada portfolio pinjaman tidak bercagar dan bercagar, pengurusan kekayaan dan perniagaan deposit runcit (Perniagaan  Pengguna) di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam (Cadangan Pengambilalihan).

Sebagai  sebahagian daripada Cadangan Pengambilalihan ini, kakitangan Perniagaan Pengguna akan diserap oleh  UOB. Cadangan Pengambilalihan ini akan memperkukuh dan memperdalam lagi francais UOB di ASEAN. 

Perniagaan Pengguna Citigroup mempunyai nilai aset bersih agregat berjumlah kira-kira S$4.0 bilion dan  asas pelanggan lebih kurang 2.4 juta pada 30 Jun 2021, dan menjana pendapatan berjumlah kira-kira  S$0.5 bilion pada separuh pertama 2021. Tanpa memasukkan kos urus niaga sekali sahaja, Cadangan  Pengambilalihan ini dijangka akan menunjukkan pertambahan serta-merta kepada pendapatan sesaham (EPS) dan pulangan atas ekuiti (ROE) UOB. 

Jumlah pertimbangan tunai untuk Cadangan Pengambilalihan ini akan dikira berdasarkan premium agregat  yang bersamaan dengan S$915 juta ditambah nilai aset bersih Perniagaan Pengguna apabila selesai. Cadangan Pengambilalihan ini dijangka akan dibiayai melalui lebihan modal dan dianggar akan mengurangkan nisbah Ekuiti Lazim Tahap 1 (CET1) UOB sebanyak 0.7% kepada 12.8%, berdasarkan  kedudukan modalnya pada 30 September 2021. Kesan kepada nisbah CET1 dijangka tidak ketara dan  adalah dalam keperluan kawal selia. 

Penyelesaian pengambilalihan di setiap negara adalah tertakluk kepada kelulusan kawal selia berkenaan  yang diperoleh dari setiap negara dan di Singapura. Pengambilahan ini dijangka selesai antara  pertengahan 2022 dan awal 2024, bergantung pada kemajuan dan keputusan proses kelulusan kawal selia. Citigroup akan membantu UOB dan anak syarikatnya (secara kolektif Kumpulan UOB) dengan  penghijrahan pelanggan dan kakitangan Perniagaan Penggunanya bagi memastikan peralihan dijalankan  dengan lancar. 

Encik Wee Ee Cheong, Timbalan Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif UOB, berkata, “Pengambilalihan perniagaan runcit Citigroup dalam pasaran utama kami di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam  merupakan peluang hebat yang tepat pada masanya. UOB percaya akan potensi jangka panjang Asia Tenggara dan kami telah mengambil langkah berdisiplin, selektif dan sabar dalam mencari peluang yang  sesuai untuk berkembang. Tertakluk kepada kelulusan kawal selia, kami berharap untuk menyepadukan  portfolio Citigroup yang berkualiti dan juga mengalu-alukan pasukannya, selain mewujudkan nilai untuk  asas pelanggan, kakitangan dan pihak berkepentingan lain kami yang semakin bertambah. Perniagaan  yang diambil alih, bersama dengan francais pengguna serantau UOB, akan menghasilkan gabungan amat mantap yang akan meningkatkan perniagaan Kumpulan UOB di samping memajukan kedudukan kami sebagai bank serantau yang terkemuka.” 

Encik Peter Babej, Ketua Pegawai Eksekutif Asia Pasifik Citi, berkata, “Kami berbesar hati untuk  mengumumkan transaksi ini dengan UOB, sebuah institusi pan-Asia yang terkemuka. Kami yakin bahawa  UOB, dengan budaya yang kukuh dan cita-cita serantau yang luas, akan menyediakan peluang yang amat baik dan tempat kerja jangka panjang bagi rakan sekerja perbankan pengguna kami di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Memberi tumpuan kepada perniagaan kami melalui langkah ini akan memudahkan  pelaburan tambahan dalam bidang tumpuan strategik kami, termasuk rangkaian institusi kami di seluruh Asia Pasifik, justeru menghasilkan pulangan optimum untuk Citi.” 

Strategi runcit UOB termasuk mengambil kesempatan daripada kemewahan yang semakin meningkat di  Asia Tenggara, memperoleh dan menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan melalui platform  perbankan digitalnya, UOB TMRW, di samping memenuhi keperluan kewangan pelanggan melalui  pendekatan saluran omni apabila mereka bergerak ke atas dalam kontinum kekayaan. Cadangan Pengambilalihan ini akan mengembangkan ekosistem rakan kongsi UOB dan dijangka menggandakan  asas pelanggan runcit sedia ada UOB di empat pasaran, sekaligus mempercepatkan sasaran asas pelanggannya lima tahun lebih awal. 

Perniagaan Pengguna Citigroup mempunyai kira-kira 5,000 kakitangan, termasuk pengurusan kanan dan  pasukan yang dilengkapi pelbagai pengalaman. Penghijrahan kakitangan ini akan meningkatkan lagi  kecekapan Kumpulan UOB dan membuka peluang sinergi perniagaan. 

Kumpulan UOB mengalu-alukan pelanggan dan kakitangan Citigroup, yang akan sentiasa dimaklumkan  mengenai perkembangan terkini Cadangan Pengambilalihan pada bulan-bulan akan datang. 

Credit Suisse (Singapore) Limited akan bertindak sebagai penasihat kewangan kepada Kumpulan UOB  dalam Cadangan Pengambilalihan ini manakala Allen & Overy LLP (Singapura) merupakan penasihat  undang-undangnya.

Pernah dengar ungkapan.. Ada ilmu, duit akan datang dekat kita. Tiada ilmu, duit senang boleh hilang?

Pelaburan yang paling rendah risiko tetapi paling tinggi potensi keuntungannya adalah melabur dalam ilmu.

Adakah kalian….

1. Belum ada ilmu asas pelaburan saham
2. Belum jumpa teknik yang sesuai dengan diri
3. Belum tahu masa terbaik untuk beli saham
4. Belum tahu nak pilih saham apa
5. Belum faham cara baca chart
6. Nak mula melabur saham tapi kurang yakin
7. Dah pernah belajar tentang saham, tapi dah lupa ilmu di kelas sebelum ini

Jika tergolong dalam kluster ini, jangan risau, kami akan kongsikan solusinya dalam kelas premium Webinar Senang Saham. Kelas premium ini yurannya ribu-ribu di luar sana. Namun yuran kami paling murah di pasaran!

Kalian akan belajar lebih mendalam ilmu-ilmu penting yang wajib tahu:

ANALISIS FUNDAMENTAL
ANALISIS TEKNIKAL
SENTIMEN
TRADING PLATFORM
SCREENER

Dapatkan seat anda sekarang, ->Webinar Senang Saham