Tanggungjawab Menyediakan Dan Menyerahkan Penyata Saraan EA dan EC Pekerja Bagi Tahun 2022 Oleh Majikan Sebelum Atau Pada 28 Februari 2023

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) ingin menarik perhatian majikan berhubung tanggungjawab menyediakan dan menyerahkan penyata saraan EA (sektor swasta)  dan EC (sektor kerajaan) pekerja bagi tahun 2022 kepada pekerja sebelum atau pada 28 Februari 2023. 

Adalah menjadi tanggungjawab majikan mengikut peruntukan subseksyen 83 (1A) Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967) untuk menyerahkan penyata saraan EA dan EC ini setiap tahun mengikut tarikh yang ditetapkan bagi membolehkan mereka melaksanakan tanggungjawab mengemukakan Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP) kepada HASiL dalam tempoh yang ditetapkan.

Bagi tujuan rujukan, para majikan boleh mencapai Nota Penerangan E 2022 melalui Portal HASiL www.hasil.gov.my atau pautan pantas seperti berikut: https://www.hasil.gov.my/media/csthpo0v/nota_penerangan_e2022.pdf 

Sebarang pertanyaan serta maklum balas berkaitan boleh dimajukan kepada kami melalui: 

  1. Hasil Care Line di talian 03-8911 1000 / 603-8911 1100 (Luar Negara);
  2. HASiL Live Chat; dan 
  3. Borang Maklum Balas di portal rasmi HASiL di pautan pantas https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/public. 

Previous ArticleNext Article

SC Keluarkan Panduan untuk Pempengaruh Kewangan 

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah mengemas kini Nota Panduan Penyediaan Nasihat Pelaburan (Nota Panduan). Ini berikutan peningkatan populariti pempengaruh kewangan (finfluencer) yang mempromosikan produk dan perkhidmatan pasaran modal  di media sosial, di samping mewujudkan kesedaran awam yang lebih besar. 

Kemas kini itu menjelaskan jangkaan kawal selia SC mengenai perkongsian finfluencer tentang pandangan kewangan dan cadangan mereka di media sosial. Matlamat SC adalah  untuk menegakkan keseimbangan pengawalseliaan terhadap aktiviti finfluencer kerana  khidmat nasihat pelaburan merupakan aktiviti terkawal di bawah undang-undang sekuriti. 

Khususnya, Nota Panduan menjelaskan bahawa aktiviti mempromosi produk pasaran  modal di platform media sosial mungkin memerlukan lesen daripada SC dalam keadaan  tertentu. Contohnya, perkongsian cerapan kewangan atau pengesyoran dalam mempromosikan produk pasaran modal tertentu kepada pengikut (followers) dengan jangkaan komisen atau ganjaran lain akan memerlukan lesen. 

Finfluencers harus mengambil perhatian bahawa penglibatan diri dalam aktiviti terkawal  tanpa lesen merupakan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Akta Pasaran Modal  dan Perkhidmatan 2007 (CMSA). Mana-mana individu yang didapati bersalah boleh  didenda tidak melebihi RM10 juta atau penjara tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya sekali. 

Untuk membimbing finfluencer dalam mematuhi CMSA, SC juga telah menerbitkan  maklumat grafik (infographic) dengan soalan lazim dan senarai semak. 

Finfluencer harus mengesahkan bahawa syarikat yang mereka promosi adalah dilesenkan  atau diluluskan oleh SC dengan menggunakan portal Semak Sebelum Labur SC. 

SC, dalam melaksanakan fungsi kawal selianya, memantau pasaran modal secara aktif  dan akan terus menangani sebarang perkembangan dan trend dengan, antara lain,  mengeluarkan panduan kepada orang ramai. SC akan mengambil tindakan, jika perlu, ke  arah memastikan pasaran yang adil dan teratur. 

Nota Panduan boleh dimuat turun di https://www.sc.com.my/regulation/guidance-notes and-guiding-principles dan maklumat grafik boleh didapati di  https://www.sc.com.my/investor-empowerment/info-on-finfluencer.