Asian Institute of Chartered Bankers (AICB) Anjur Persidangan Perbankan Malaysia Edisi Kedua Bersama Persatuan Bank-Bank Malaysia (ABM) Untuk Memacu Agenda Kewangan Lestari Dan Pembinaan Kapasiti Tenaga Kerja Negara  

Kuala Lumpur (27 Jun 2023): Memandangkan Malaysia berusaha untuk mencapai peralihan kepada sifar bersih menjelang tahun 2050, negara terus menghadapi cabaran yang ketara dalam mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, yang sebahagian besarnya berpunca daripada sektor tenaga dan pengangkutan. Kesedaran yang semakin meningkat terhadap kebimbangan alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG) adalah menggalakkan, terutamanya isu-isu perubahan iklim dan impaknya kepada sektor kewangan.  Pengawal selia kewangan di seluruh dunia telah mempertingkatkan standard keperluan pelaporan ESG bagi mendorong institusi kewangan menggabungkan prinsip ESG, langkah penzahiran dan pengurangan risiko dalam strategi, keputusan dan rangka kerja risiko perniagaan mereka untuk menyokong usaha-usaha ESG kebangsaan.  

Meskipun bank-bank mempunyai peranan yang penting untuk dilaksanakan dalam menggalakkan kelestarian, mereka juga mempunyai peranan pemangkin untuk mencipta perubahan yang ketara terhadap penyahkarbonan selain memberikan komitmen kepada pinjaman dan amalan transformatif untuk mengurangkan impak perubahan iklim dan membina sistem perbankan yang lebih beretika. Walau bagaimanapun, masih banyak lagi perkara yang perlu dilakukan oleh sektor kewangan untuk menyokong daya tahan dan kesiapsiagaan negara untuk cabaran berkaitan iklim.  Hal ini memerlukan kerjasama yang kukuh antara sektor awam dengan swasta merentas semua industri dan bersama organisasi antarabangsa, penglibatan yang meningkat dalam inisiatif iklim serantau, dan peruntukan yang mencukupi untuk menghasilkan impak yang positif untuk masyarakat dan planet bumi ini.    

Edisi kedua Persidangan Perbankan Malaysia (MBC) – Perbankan dan Revolusi ESG: Melangkaui Aspirasi,  dianjurkan secara bersama oleh AICB dan ABM pada 26-27 Jun 2023 di Shangri-La Kuala Lumpur menampilkan perbincangan yang berwawasan, perdebatan yang menarik dan perkongsian pengetahuan yang meluas berkenaan dengan inisiatif ESG oleh industri, cabaran utama yang dihadapi oleh institusi kewangan, serta peluang untuk membangunkan penyelesaian yang praktikal dan berkesan kepada pengurusan pembiayaan dan risiko peralihan untuk mempercepat  transformasi kepada ekonomi karbon rendah dan lebih lestari.   

Sebagai sebuah platform untuk memperkukuh kepentingan perbankan yang lestari dan bertanggungjawab, Persidangan tersebut menghimpunkan agensi kerajaan, para pengawal selia, peneraju industri kewangan dan pakar kelestarian untuk suatu wacana yang sangat tepat pada masanya mengenai pelbagai tajuk, termasuk  antara lain inisiatif iklim Malaysia: iklim, biodiversiti dan risiko peralihan; pasaran karbon; pembiayaan peralihan; modal sosial; teknologi untuk menyokong peralihan yang saksama, dan penghijauan rantaian nilai.

Dalam ucapan pembukaannya, Pengerusi AICB Tan Sri Azman Hashim berkata, “Sektor kewangan memainkan peranan yang penting dalam memacu agenda kelestarian dan iklim. Sebagai pegawai bank, kita mempunyai kuasa untuk mengurangkan kemiskinan, membina komuniti, menjana peluang pekerjaan baharu, dan memupuk warga kerja berfokuskan ESG dan berorientasikan masa hadapan. Pembinaan keupayaan dan kapasiti adalah penting dan AICB sedang menumpukan usahanya terhadap pembinaan kompetensi industri ini menerusi kelayakan profesional kami dan platform seperti persidangan ini akan terus menyokong sektor kewangan dan negara dalam mempercepat peralihan kepada ekonomi karbon rendah dan memperkukuh keyakinan orang ramai.” 

Pengerusi ABM, Dato’ Khairussaleh Ramli, berkata, “Bank-bank di Malaysia telah mula bekerjasama dengan para pelanggan dalam inisiatif penyahkarbonan mereka dan saya percaya bahawa perniagaan akan terdorong untuk memperluas perspektif mereka, iaitu menerapkan pandangan berorientasikan kewangan untuk mengenal pasti impak perubahan iklim kepada model perniagaan mereka melangkaui jejak karbon mereka sendiri, serta mencetuskan kesan domino merentas seluruh rantaian nilai.” Beliau menambah, “Memandangkan bank-bank menerajui usaha dalam merealisasikan peralihan yang adil untuk pelanggan mereka, mereka tidak seharusnya hanya menangani elemen ‘E’ (Alam Sekitar) dan ‘G’ (Tadbir Urus), tetapi juga elemen ‘S’ (Sosial) untuk mengambil pendekatan yang holistik serta memastikan bahawa tiada sesiapa yang dibiarkan keciciran.”    

Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, semasa menyampaikan ucaptama persidangan, berkata: “Kita boleh dan mesti berusaha mengubah impak perubahan iklim yang mungkin membawa bencana ke atas Malaysia. Namun, ruang dan peluang untuk kita berbuat demikian semakin sukar dan mengecil bulan ke bulan. Sebuah negara perlu mengukuhkan usaha awam-swasta yang bersepadu untuk menggembleng pembiayaan atau modal yang cukup bagi melaksanakan penyahkarbonan ekonomi dan mencapai agenda ESG, dan dalam masa yang sama memupuk pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Untuk itu, saya amat berharap agar industri kewangan Malaysia akan bekerjasama rapat dengan MITI untuk mempertingkatkan kerjasama dalam pembiayaan dan pelaburan ESG secara lebih berani dan lebih agresif, terutamanya untuk memperkasakan PKS di dalam rantaian nilai pembuatan, pelaburan dan perdagangan kita.”

Yang Berhormat Tuan Nik Nazmi Nik Ahmad, Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, dalam Ucapan Khas Menteri menggesa bank-bank Malaysia untuk menerajui usaha menerapkan kelestarian.

“Sama ada melalui operasi bank-bank, produk yang ditawarkan atau jenis projek perniagaan yang dibiayai oleh mereka, bank-bank kita hendaklah ‘melestarikan kewangan dan membiayai kelestarian’. Meskipun demikian, kita juga harus berhati-hati dalam menerapkan perubahan pemikiran, agar usaha yang dilakukan tidak didorong oleh keuntungan semata-mata.  

“‘Greenwashing’, amalan menerapkan kelestarian secara luaran sahaja tanpa melaksanakan keperluan dan maksudnya yang sebenar, hendaklah dikekang.”

Barisan penceramah terkenal di Persidangan merangkumi para pengawal selia, pakar ESG dan peneraju industri perbankan dan kewangan daripada institusi terkemuka, termasuk antara lain Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Bank Pembangunan Asia (ADB), Bursa Malaysia Berhad, Maybank, Standard Chartered Bank, Perbadanan Kewangan Antarabangsa, Climate Impact X, Inisiatif Kewangan Program Alam Sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), AmBank, Tenaga National Berhad, dan Sime Darby Plantation.

Di samping Persidangan, beberapa perbincangan meja bulat industri dan media peringkat tinggi dan tertutup diadakan untuk meninjau secara lebih mendalam naratif dan isu ESG di Malaysia.  

MBC 2023 menarik lebih 500 delegasi daripada institusi kewangan tempatan dan antarabangsa. 

Berasaskan momentum MBC 2023, AICB, sebagai ahli pengasas dan ahli lembaga kepada Lembaga Piawaian Pendidikan Perbankan Global (GBEStB), akan menganjurkan Persidangan Institut Perbankan Dunia (WCBI) kali ke-24 pada 28 Jun 2023 di Kuala Lumpur untuk memacu perbincangan tentang pembinaan kemahiran yang penting bagi tenaga kerja perbankan era baharu dalam dunia tanpa sempadan selain mengilhamkan strategi serta idea yang boleh diambil tindakan untuk bank dan institut pendidikan perbankan melakukan transformasi, menyesuaikan serta mempersiapkan diri untuk masa hadapan. 

WCBI 2023 bakal menyaksikan pengenalan dua Piawaian baharu, iaitu Prinsip Risiko Perbendaharaan (Treasury Risk Principles) serta Risiko Operasi dan Daya Tahan (Operational Risk and Resilience), yang menyediakan panduan tambahan kepada pengetahuan dan kecekapan penting yang menjadi asas kepada kerjaya sebagai pegawai bank yang profesional. Piawaian baharu ini diselaraskan dengan rapi dan dibina berasaskan prinsip lima Piawaian GBEStB sedia ada yang saling menyokong dan membentuk panduan yang komprehensif terhadap kefahaman prinsip perbankan teras. 

Ketahui lebih lanjut acara akan datang yang dianjurkan oleh AICB di  https://www.aicb.org.my/events/upcoming.  

Previous ArticleNext Article

Belanjawan 2024: Pakar Cadang Pelepasan Cukai Ke Atas Perancangan Kewangan

KUALA LUMPUR, 27 Sept (Bernama) — Kerajaan perlu memperkenalkan pelepasan cukai ke atas fi perancangan kewangan dalam Belanjawan 2024, yang boleh membantu meningkat pengetahuan dan kesedaran mengenai kemampanan kewangan dalam kalangan rakyat Malaysia.

 Pengarah Perkhidmatan Pelaburan Perbendaharaan Korporat, Wealth Vantage Advisory Sdn Bhd, Idham Idris berkata insentif seperti itu akan menyokong hasrat kerajaan untuk memastikan setiap orang bersedia dari segi kewangan untuk masa depan.

Langkah untuk memastikan rakyat Malaysia mendapatkan penasihat kewangan yang betul dan berkelayakan berdasarkan keperluan mereka juga penting, katanya semasa taklimat media mengenai harapan Belanjawan 2024 oleh Persatuan Perancangan Kewangan Malaysia (PPKM) di sini, pada Rabu.

Beliau berkata perkara itu meliputi aspek pengurusan kewangan seperti persaraan, simpanan, penyelesaian hutang dan matlamat kekayaan, sekal gus menghindari daripada ditipu.

Sementara itu, Pengarah Alpine Advisory Sdn Bhd, Rozanna Rashid turut bersetuju dengan cadangan itu dengan berkata ia boleh menangani kekurangan pengurusan kewangan terutama kalangan rayat dalam kumpulan berpendapatan B40 dan M40.

Beliau yakin celik kewangan perlu bermula pada usia yang masih muda terutama menerusi pendidikan di sekolah, memandangkan pemegang Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan yang berkelulusan lebih rendah kini membentuk lebih separuh daripada tenaga kerja.

Syarikat juga perlu meneliti cara untuk memperkenalkan program celik kewangan bagi membantu pekerja mereka memperkukuh kedudukan kewangan, katanya.

Ketua Pegawai Eksekutif UNO Advisers Sdn Bhd, Ian Wong berkata menumpukan celik pengurusan risiko juga penting supaya rakyat Malaysia menyedari keperluan masing-masing.

Beliau berkata selain itu ramai yang diinsuranskan secara tidak wajar.

“Jadi, ia mungkin diwajibkan apabila anda membeli polisi, anda diberi pilihan lain yang lebih murah daripada sebaliknya.

“Saya berpandangan penting untuk mereka memahami bahawa insurans perubatan ialah alat pengurusan risiko, dan melihat cara untuk harus menggunakannya dan memikirkannya sebagai kos,” katanya.

Wong berkata pelepasan ke atas fi kewangan juga akan menggalakkan penyertaan aktif dalam kalangan penasihat sekali gus mewujudkan lebih banyak pekerjaan.

Terdapat 1,500 hingga 2,000 perancang kewangan berlesen di Malaysia, namun jumlah mereka yang berkhidmat dan aktif adalah rendah, katanya.

— BERNAMA