6 Langkah Pengurusan Pusaka Tanpa Wasiat

Pengurusan pusaka akan berjalan walaupun dengan wasiat atau tanpa wasiat. Cuma yang berbeza adalah dari segi tempoh masa pengagihan sama ada cepat atau lambat.

Pengagihan melalui wasiat adalah lebih cepat kerana kita telah melantik atau mengupah pihak yang professional untuk mentadbir pusaka tersebut.

Apabila berlaku kematian, semua harta sama ada harta alih atau tidak alih akan dibekukan.

Langkah-langkah pengurusan pusaka tanpa wasiat secara ringkasnya adalah seperti berikut:

1. Melantik Pentadbir

Waris perlu melantik pentadbir dan dipersetujui kesemua waris.

Perlantikan pentadbir perlu dibuat secara bertulis.

2. Pengumpulan Harta

Disebabkan wasiat tidak dibuat, pihak pentadbir perlu mengumpul semua maklumat berkenaan harta.

Pentadbir perlu mendapatkan semua dokumen yang berkaitan dengan harta tersebut.

3. Penilaian Harta

This image has an empty alt attribute; its file name is pexels-pixabay-221004-700x466.jpg

Nilai harta akan menentukan ke mana perlu memohon surat kuasa mentadbir seperti berikut:

  • Amanah Raya Berhad: Harta Alih sahaja kurang atau bersamaan RM600,000
  • Pejabat Pusaka Kecil: Harta Alih atau Tak Alih kurang atau bersamaan RM2 Juta
  • Mahkamah Tinggi: Harta Alih dan Tak Alih melebihi RM2 Juta

4. Permohonan Sijil Faraid

Bagi Muslim, sijil faraid perlu dimohon melalui Mahkamah Syariah.

Sijil Faraid mengandungi maklumat berkenaan nilai harta pusaka, nama waris-waris yang berhak, dan kadar bahagian setiap waris.

5. Permohonan Surat Kuasa Mentadbir

Permohonan perlu dibuat seperti yang telah dinyatakan di langkah 3.

Jika melibatkan Mahkamah Tinggi, dua orang penjamin (perlu mempunyai aset bersamaan nilai kasar harta pusaka simati) dan peguam diperlukan untuk memudahkan proses permohonan.

6. Pengagihan Harta

Apabila surat pentadbir diperolehi, barulah proses pengagihan harta dibuat. Pengurusan pusaka tanpa wasiat mungkin mengambil masa yang agak panjang terutamanya jika waris tidak tahu apa harta yang ditinggalkan atau simati mempunyai keluarga yang besar.

Pengurusan pusaka berwasiat adalah lebih mudah dan cepat memandangkan pentadbir telah pun dilantik oleh simati mengikut wasiatnya yang sah.

Berbanding pengurusan pusaka tanpa wasiat, perlantikan pentadbir adalah tertakluk kepada persetujuan kesemua waris / ketentuan mahkamah dan ini boleh mengundang kepada risiko perbalahan di antara waris-waris yang menyebabkan proses pentadbiran berlanjutan ke satu tempoh yang lebih lama.

Ditulis Oleh Azharul Adha Bin Dzulkarnain
Perunding Hartanah, Takaful, dan Pelabur Runcit di Pasaran Bursa Malaysia
Boleh dihubungi Melalui Emel [email protected]

Sumber Rujukan: Amanah Raya

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Adakah Wang Dalam Akaun KWSP Boleh Dihibahkan?

Hampir semua orang dewasa di Malaysia khususnya bagi mereka yang bekerja swasta, pasti mempunyai akaun simpanan KWSP. Bahkan bagi mereka yang berkerja sendiri pun akan membuka akaun KWSP.

Wang simpanan KWSP ini penting sebagai persediaan kita menghadapi kehidupan di hari tua.

Dan kebiasaannya, akaun KWSP menjadi salah satu tempat kegemaran bagi kita meletakkan duit simpanan selain daripada di Tabung Haji.

Disebabkan banyak wang yang disimpan dalam KWSP, maka sebahagian masyarakat berhasrat untuk menghibahkan wang ini kepada waris yang dikehendaki selepas berlaku kematian nanti.

Oleh itu, saya sendiri sebagai perunding perwarisan harta pusaka seringkali menerima soalan yang sama berkali-kali.

Boleh tak saya hibahkan duit KWSP?”

Setiap kali ditanya, secara terus terang saya jawab bahawa wang di dalam KWSP tak boleh dihibahkan.

Kenapa Duit KWSP Tak Boleh Dihibahkan?

Sebab utama mengapa wang dalam akaun KWSP tidak boleh dihibahkan adalah berkait rapat dengan sekatan pengeluaran wang KWSP yang termaktub di dalam Akta KWSP.

Sekatan pengeluaran ini menjadikan wang tersebut tidak menepati rukun Harta Hibah yang mana ia mestilah bebas untuk dimanfaatkan oleh si pemilik harta (wang KWSP) pada bila-bila masa yang beliau kehendaki.

Disebabkan KWSP telah meletakkan beberapa syarat yang membolehkan pemilik akaun mengeluarkan duitnya sendiri, maka secara tidak langsung pemilik harta tidak dapat memperoleh manfaat dari duitnya itu mengikut kehendaknya semata-mata.

Walaubagaimanapun, sekiranya duit dari akaun KWSP tersebut telah dikeluarkan, maka tiada halangan lagi untuk menghibahkan wang tersebut.

Alternatif Untuk Hibahkan KWSP

Sebenarnya wujud cara untuk menghibahkan wang dalam KWSP tetapi tertakluk kepada beberapa syarat yang telah ditetapkan.

Wang di dalam akaun 1 KWSP yang dilaburkan ke dalam unit amanah (unit trust), dibolehkan untuk dihibahkan. Walaubagaimanapun, pihak KWSP telah menetapkan bahawa maksimum pengeluaran untuk pelaburan tersebut hanya 30% daripada keseluruhan simpanan yang ada.

Untuk maklumat terperinci tentang pelaburan unit amanah boleh terus rujuk kepada laman web KWSP sendiri.

Selain daripada cara melaburkan sejumlah wang daripada akaun 1 KWSP, memang secara asasnya akaun KWSP tidak boleh dihibahkan.

Ditulis oleh Fakhrur Radzi, konsultan di sebuah syarikat amanah yang menguruskan perancangan harta dan pentadbiran pusaka.

Baca juga:

Iklan

Majalah Labur