Memilih Kad Kredit Islamik Yang Betul: 5 Perkara Yang Perlu Anda Tahu

Dewasa ini, membuat pembelian yang besar adalah perkara yang agak mustahil tanpa penggunaan kad kredit. Walaupun pembayaran masih dapat dilakukan tanpa kad, peningkatan skor kredit seseorang yang tidak mempunyai kad kredit adalah sangat mencabar.

Terdapat banyak faedah yang dapat diperolehi seseorang yang memiliki dan menggunakan kad kredit. Malah, terdapat juga banyak keburukannya. Walau bagaimanapun, masih ramai  pengguna Muslim yang berada dalam keadaan dilema: sama ada mahu menggunakan kad kredit atau tidak menggunakannya?

Walaupun Islam membenarkan penggunaan kad kredit, ianya tidak boleh mengandungi sebarang unsur riba. Secara keseluruhannya, kad kredit tersebut haruslah mematuhi syariah. Sekiranya pemegang kad kredit hanya membayar jumlah asas berserta dengan caj perkhidmatan, maka ia adalah dibenarkan.

Bagi kad kredit konvensional, mereka biasanya tidak dapat diterima oleh syariah Islam disebabkan kadar faedah yang dikenakan apabila baki tertunggak tidak dibayar sepenuhnya. Menurut Islam, seseorang yang membuat perjanjian untuk membayar riba adalah sangat mengecewakan.

Dengan adanya perbankan Islam, pengguna Muslim sekarang sudah mempunyai alternatif untuk menggunakan kad kredit Islamik. Pelanggan dan perbankan Islam boleh membuat perkongsian perniagaan, jualan serta pembelian dan perjanjian melibatkan perkongsian keuntungan di mana riba dapat dielakkan.

Sama seperti produk kewangan yang lain, terdapat beberapa perkara yang perlu anda tahu terlebih dahulu sebelum memilih kad kredit islamik yang betul untuk anda:

1. Kadar Keuntungan Piawai

Di Malaysia, kadar keuntungan piawai biasanya antara 15% hingga 18% setahun. Walau bagaimanapun, terdapat pengeluar kad yang menawarkan kadar keuntungan yang lebih rendah. Oleh kerana sistem berperingkat yang ada, pemegang kad dikehendaki membuat pembayaran semula dengan segera dan konsisten jika mereka mahukan kadar keuntungan yang lebih rendah bagi baki yang tertunggak.

2. Pembayaran  Balik Minimum Yang Dikenakan Secara Bulanan

Bergantung kepada pengeluar kad, anda perlu membuat bayaran minimum bulanan sebanyak 5% atau RM50 bagi bil kad kredit.  Sekiranya anda gagal membuat bayaran balik minimum, kadar keuntungan yang dikenakan ke atas baki tertunggak anda akan meningkat dan denda pembayaran lewat sebanyak 1% atau sekurang-kurangnya RM10 juga akan dikenakan.

3. Manfaat-Manfaat Istimewa

Salah satu perkara utama yang membezakan kad kredit islamik dengan kad kredit konvensional adalah mereka menawarkan perlindungan takaful dan perbelanjaan untuk khairat kematian kepada pemegang kad. Perlindungan takaful tersebut menjamin pemegang kad bagi menyelesaikan baki yang tertunggak.

Sekiranya pemegang kad meninggal dunia, bank akan membayar premium untuk menampung baki yang tertunggak di dalam akaun pemegang kad.  Perbelanjaan untuk khairat kematian akan memastikan keluarga pemegang kad akan dibebaskan daripada sebarang beban kewangan.

Kad kredit islamik juga membolehkan anda untuk membayar zakat. Faedah lain yang mungkin diperoleh bergantung kepada jenis kad kredit islamik yang dipilih iaitu berdasarkan kaedah perbelanjaan anda.

4. Kategori-Kategori Kad Kedit Islamik

Terdapat beberapa kategori kad kredit islamik yang boleh anda gunakan di Malaysia berdasarkan kaedah perbelanjaan anda:

  • Premium
  • Mata Ganjaran
  • Pulangan Tunai
  • Kadar Keuntungan Rendah
  • Travel Miles
  • Ganjaran Petrol
  • Ganjaran Makan
  • Diskaun dan Ganjaran Membeli-belah

5. Konsep Syariah Yang Digunakan

Terdapat banyak bank yang menawarkan kad kredit yang mematuhi syariah dengan perjanjian yang mengandungi konsep-konsep syariah, contohnya:

Ujrah

Ujrah bermaksud bayaran atau upah. Pemegang kad dikenakan ujrah sebagai bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan serta manfaat dan keistimewaan yang ditawarkan oleh bank Islamik tersebut kepada pemegang kad.

Tawarruq

Perjanjian ini merujuk kepada seseorang yang membeli aset daripada penjual berasaskan pembayaran tangguh dan kemudian menjualnya kepada pihak ketiga secara tunai pada harga yang tertentu.

Ta’widh

Ta’widh adalah bayaran ganti rugi yang akan dikenakan jika pembayaran minimum yang belum dibayar tidak dibayar sebelum tarikh yang ditetapkan.

Pada dasarnya, kad kredit sama ada Islamik atau konvensional berfungsi seperti pisau: Ia akan menjadi alat yang berguna sekiranya digunakan dengan cara yang betul, mengikut peraturan keselamatan. Jika sebaliknya, ia mungkin berpotensi untuk membahayakan pemegangnya.

Sumber Rujukan:

Dikarang oleh Sedania As Salam Capital. Diterjemah dan disiarkan secara eksklusif di MajalahLabur.

This image has an empty alt attribute; its file name is assidq_300x250px_bm01.jpg

Tentang Sedania As Salam Capital Sdn Bhd

As-Sidq (TM) adalah sebuah platform perisian dipaten milik oleh Sedania As Salam Capital Sdn Bhd yang kukuh dan berskala dengan rekod prestasi terbukti lebih daripada 350,000 transaksi bernilai RM38 bilion. Perkhidmatan patuh syariah sepenuhnya, yang mudah diintegrasikan ke dalam mana-mana sistem dan proses sedia ada melalui API, kini digunakan oleh lebih daripada 40 institusi kewangan dan 7 bank di Malaysia. Misi teras As-Sidq (TM) adalah untuk membantu pelanggan mencari produk kewangan Islam yang sempurna dan menyampaikannya kepada mereka dalam masa yang sesingkat mungkin.

Sebagai peneraju industri dalam platform perdagangan komoditi Tawarruq untuk kewangan peribadi Islam, As-Sidq (TM) membantu institusi-institusi kewangan untuk memasar, mengenal pasti dan meluluskan pembiayaan peribadi Islam dengan menawarkan pemeriksaan profil pelanggan yang komprehensif dari DSR kepada CTOS / CCRIS. Ini membolehkan penyerahan petunjuk hangat yang membolehkan kelulusan hampir dijamin.

Previous ArticleNext Article

Jalinan Kerjasama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) Bersama Dengan Media Dan Pemain Industri Perkukuh Pelaksanaan e-invois

Kuala Lumpur, 22 Mei 2023 – Seiring dengan arus revolusi digital yang pesat, perniagaan memerlukan cara yang lebih mudah untuk membuat pertukaran maklumat dan transaksi perdagangan di peringkat domestik mahupun global. Bagi memastikan kecekapan pengurusan pentadbiran percukaian negara seiring dengan perkembangan teknologi semasa, kerajaan melalui pembentangan Bajet 2023 telah memperkenalkan pelaksanaan e-invois sebagai satu mekanisma baharu untuk mencapai hasrat tersebut.

Sehubungan itu, satu sesi libat urus YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom bin Sairi, Ketua Pegawai Eksekutif HASiL bersama hampir 220 orang peserta yang terdiri daripada pengamal media, pempengaruh media (media influencer) dan pemain industri telah diadakan di Hotel Westin, Kuala Lumpur.

Pelaksanaan e-invois ini akan diadakan secara berperingkat mulai akhir tahun 2023 dengan memfokuskan pembangunan sistem dan projek rintis bersama pembayar cukai terpilih serta penggunaannya adalah diwajibkan kepada perniagaan mengikut nilai ambang jualan secara berperingkat bermula pada Jun 2024.


Perincian bagi cadangan pelaksanaan e-invois ini adalah seperti yang berikut:

Sesi ini juga bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada pengamal media, pempengaruh media dan pemain industri serta mendapatkan maklum balas terus berkenaan strategi-strategi pemasaran yang boleh dilaksanakan bagi membantu HASiL dalam menyebarluas kepentingan e-invois dalam konteks urusan percukaian negara. Tambahan pula, peranan yang dimainkan oleh kumpulan ini sangat penting dan mampu bertindak sebagai duta HASiL dalam menyampaikan maklumat percukaian kepada pembayar cukai yang berkaitan.

YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom Sairi dalam ucapannya menyatakan bahawa pelaksanaan e-invois ini bukan sahaja mampu menambah baik kualiti perkhidmatan yang ditawarkan oleh pentadbir cukai, malah ia turut memberikan banyak manfaat kepada pembayar cukai dari segi meningkatkan kecekapan operasi perniagaan, memudahkan urusan penyimpanan rekod dan mengurangkan kos pematuhan cukai mereka.

Tambah beliau lagi, pelaksanaan e-invois ini juga dapat mewujudkan transaksi perniagaan yang lebih telus sekali gus membantu kerajaan mengatasi masalah ekonomi bayangan (shadow economy) dalam urus niaga.

Turut sama hadir dalam sesi libat urus ini ialah YBhg. Datuk Dr. Sotimin bin Muhalip, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Dasar), YBrs. Puan Wan Ramiza binti Wan Ghazali, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Operasi Percukaian), YBrs. Encik Hisham bin Rusli, Timbalan Ketua Eksekutif (Pengurusan) serta barisan pengurusan kanan HASiL.

Semoga dengan penganjuran sesi libat urus ini, para pengamal media, pempengaruh media dan pemain industri dapat memainkan peranan yang signifikan dalam memberi pemahaman berkenaan pelaksanaan e-invois kepada pembayar cukai, seterusnya memastikan sistem ini mendapat sokongan yang padu dan dipercayai oleh rakyat.