Senarai Negara Yang Mempunyai Freelancer Terbesar Di Dunia

Perkerjaan freelance merupakan kerja yang semakin hari semakin mendapat tempat di kalangan rakyat Malaysia terutamanya graduan yang belum mendapat pekerjaan secara tetap.

Walaupun title ada ‘free’ tetapi khidmat mereka bukanlah percuma. Freelance merujuk kepada pekerjaan yang mendapat bayaran setelah sesuatu tugas yang dilakukan itu telah selesai berdasarkan persetujuan antara pelanggan dengan freelancer itu sendiri.

Bekerja sebagai freelance ini dapat memberi banyak masa bersama keluarga kerana tidak perlu lagi untuk kita pergi ke tempat kerja

Bagi negara luar terutamanya negara maju, pekerjaan seperti ini merupakan salah satu pekerjaan yang semakin berkembang dengan pesat. Kebanyakan pekerjaan yang melibatkan freelance ini melibatkan pekerjaan sebagai pereka grafik, pereka laman web, programmer, penyanyi latar dan juga penulis sambilan. Ada masalah cinta? Haa, kalau nak tahu khidmat tukang beri nasihat pun dah ada sekarang.

Ada juga di antara mereka ini dikenali sebagai ghost writer yang menerima upah sebagai penulis novel tanpa menggunakan nama sendiri, sebaliknya hanya menggunakan nama pelanggan mereka untuk novel yang ditulis.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin bertambah baik setiap hari, bilangan freelance di peringkat global turut bertambah seiring dengan perkembangan tersebut. Kini bilangan freelance diperingkat global semakin diterima baik oleh masyarkat luar.

Negara yang mengugguli carta bilangan pertumbuhan freelancer yang paling ramai adalah:

Amerika Syarikat – 78%
Britain- 59%
Brazil – 48%
Pakistan – 47%
Ukraine – 36%
Filipina – 35%
India – 29%
Bangladesh – 27%
Rusia – 20%
Serbia – 19%

Kesesakan jalan raya pada waktu pagi merupakan salah satu punca pekerja stres ketika berada di tempat kerja.

Bilangan freelancer yang semakin bertambah di negara luar adalah disebabkan beberapa kelebihan yang terdapat pada pekerjaan tersebut. Freelancer sangat fleksibel di mana mereka boleh membuat kerja dimana sahaja tanpa perlu berhadapan dengan majikan dan trafik jam setiap hari yang mana benda ini merupakan salah satu faktor tekanan dalam kehidupan selain dari kos sara hidup yang tinggi.

Pekerja tradisional kebiasaan bekerja selama 8 jam sehari dalam 5 hari seminggu. Mengikut kajian yang dijalankan, kebanyakan pekerja yang mempunyai produktiviti yang tinggi hanya pada masa 3 atau 4 jam pertama sahaja. Manakala bagi seorang freelancer, mereka dapat bekerja dengan lebih fokus dan tenang dimana mana sahaja tempat kerana kini kebanyakan tempat di dunia mempunyai akses internet yang mencukupi dan murah jika dibandingkan dengan sedekad yang lalu.

Bagi freelancer, mereka boleh membuat kerja mereka sambil bercuti tanpa risau tentang akses internet yang ada di mana-mana.

Apa yang menarik mengenai pekerjaan freelance ini adalah kita boleh membuat kerja di mana-mana tempat yang kita suka sambil becuti

Apa yang menarik mengenai pekerjaan yang melibatkan freelance ini adalah telah menarik golongan profesional dari Amerika Syarikat yang meninggalkan pekerjaan mereka untuk menjadi freelancer sepenuh masa. Jika di Amerika Syarikat purata yang menjadi freelancer ini adalah 3 nisbah kepada 1 bagi pekerja yang berada di Amerika Syarikat pada tahun lepas sahaja.

Perkara ini akan jangka akan meningkat apabila tiba tahun depan yang mana akan dijangka separuh dari pekerja di negara tersebut akan menjadi freelancer dan jangkaan tersebut juga akan meningkatkan kepada pada tahun 2027, majoriti pekerja di Amerika Syarikat akan menjadi freelancer sepenuhnya.

Pecahan pendapatan golongan freelance berdasarkan peringkat umur

Golongan freelancer ini merupakan gologan yang terdiri daripada pelbagai usia dan lapisan masyarakat. Peningkatan freelancer di kalangan negara membangun seperti Pakistan semakin mendapat perhatian. Kesedaran ini terjadi kerana golongan belia muda yang semakin celik dengan perkembangan internet di negara tersebut.

Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Payoneer, golongan yang mengusai pekerjaan freelancer ini adalah dari usia 24 hingga 35 tahun yang mana kita boleh melihat golongan graduan yang menguasai pekerjaan ini. Pendapatan yang dimiliki oleh golongan ini juga adalah yang paling tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan usia freelancer yang lain.

Di antara faktor yang lain menyebabkan perkembangan pekerjaan yang melibatkan freelance ini adalah dengan perkembangan majikan yang inginkan kos yang rendah untuk sesuatu projek. Menggunakan khidmat freelancer ini adalah jalan yang terbaik bagi mereka kerana bayaran gaji yang dibuat adalah berdasarkan projek yang telah siap dan tidak perlu memikirkan kos-kos lain.

Jadi sekarang kita tiada lagi alasan untuk tidak lagi bekerja kerana fenomena freelance ini akan berkembang dengan lebih pesat lagi dalam beberapa tahun akan datang.

Sumber Rujukan:

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kaedah Pengiraan Dan Pembahagian Faraid Menurut Al-Quran

Pembahagian harta pusaka menggunakan kaedah faraid, terdapat pengiraannya yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Ianya bertujuan untuk membahagikan harta dalam sebuah keluarga dengan memberikan dalam kadar tertentu kepada waris yang berhak.

Dengan adanya kaedah pengiraan ini, tidak akan timbul salah faham di kalangan ahli keluarga.

Ayat 11 Surah an-Nisaa’:

Allah SWT telah berfirman dalam surah an-Nisaa’ seperti berikut.

Maksudnya:

“Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih daripada dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati.

Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah satu perdua (separuh) harta itu. Dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: satu perenam dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak.

Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu pertiga. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah satu perenam.

(Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. lbu-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu.

(Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah; sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.”

Cara pembahagian Faraid berdasarkan Ayat 11 Surah An-Nisaa’

  1. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan anak lelaki dan anak perempuan, maka bahagian anak lelaki adalah 2 kali bahagian anak perempuan.
  2. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan dua atau lebih anak perempuan sahaja (tiada anak lelaki), maka bahagian mereka adalah dua pertiga (2/3) daripada nilai harta pusaka, dimana perlu dibahagikan sama rata kepada semua anak perempuan yang terlibat.
  3. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan sahaja (tiada anak lelaki), maka bahagiannya adalah satu perdua (1/2) atau separuh daripada hartanya.
  4. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ibubapa serta anak (tanpa mengira bilangan dan jantina anak mereka), bahagian yang ditetapkan untuk setiap seorang ibu dan bapa adalah satu perenam (1/6); untuk ibu 1/6 dan untuk bapa 1/6.
  5. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ibubapa sahaja (tidak mempunyai anak), bahagian ibu adalah satu pertiga (1/3), bapa pula mendapat bahagian dua pertiga (2/3).
  6. Sekiranya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ibubapa serta adik-beradik (tidak mempunyai anak), maka bahagian ibu adalah satu per enam (1/6) dan selebihnya adalah bahagian adik-beradik lelaki yang perlu dibahagikan.

Ayat 12 Surah an-Nisaa’

“Dan bagi kamu satu perdua daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak maka kamu beroleh satu perempat daripada harta yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya.

Dan bagi mereka (isteri-isteri) pula satu perempat daripada harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah satu perlapan daripada harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayarkan hutang kamu.

Dan jika si mati itu, lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) maka bagi tiap-tiap seorang daripada keduanya adalah satu perenam. Kalau pula mereka (saudara-saudara yang seibu itu) lebih dari seorang, maka mereka berkongsi pada satu pertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan), sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya.

Wasiat-wasiat yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat (kepada waris-waris). (Tiap-tiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyabar.”

Cara pembahagian Faraid berdasarkan Ayat 12 Surah An-Nisaa’ yang telah dihuraikan di dalam Al-Quran

  • Sekiranya isteri meninggal dunia dan meninggalkan suami sahaja (tidak mempunyai anak), maka bahagian suami adalah satu perdua (1/2). Tetapi, sekiranya isteri tersebut mempunyai anak, maka bahagian suami adalah satu perempat (1/4).
  • Sekiranya suami meninggal dunia dan meninggalkan isteri sahaja (tidak mempunyai anak), maka bahagian isteri adalah satu perenam (1/6) (dibahagikan sama rata daripada 1/6 tersebut jika isteri lebih daripada seorang). Tetapi, sekiranya suami tersebut mempunyai anak, maka bahagian isteri adalah satu perlapan (1/8) yang (dibahagikan sama rata daripada 1/8 tersebut jika isteri lebih daripada seorang).
  • Sekiranya meninggal dunia dan tidak mempunyai waris usul (ibu dan bapa, datuk dan nenek) dan waris furu’ (anak, isteri atau suami), tetapi mempunyai saudara lelaki seibu atau saudara perempuan seibu sahaja, maka bahagian mereka adalah satu perenam (1/6) manakala selebihnya diserahkan kepada baitulmal. Tetapi, sekiranya saudara lelaki seibu atau saudara perempuan seibu lebih daripada 2 orang, maka bahagian mereka adalah satu pertiga (1/3) yang perlu dikongsi sama rata antara mereka, manakala selebihnya dua pertiga (2/3) diserahkan kepada baitulmal.
  • Sekiranya meninggal dunia dan tidak mempunyai waris usul dan furu’, tetapi mempunyai saudara lelaki dan saudara perempuan seibu dan sebapa, maka bahagian mereka adalah seluruh harta yang ditinggalkan (lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian).

Faraid adalah mengikut pengiraan dan pembahagian Al-Quran, bukanlah mengikut hukum manusia semata-mata. Jangan bimbang, faraid tidak akan membebankan kita, ianya adil kepada semua orang bagi mereka yang faham. 

Namun, kita juga boleh menggunakan konsep hibah (hadiah), tiada masalah.

Sumber Rujukan: Jom Urus Duit

Baca juga:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!