Maqasid Shariah Dan 5 Contoh Pemeliharaan Harta Dalam Konteks Ekonomi Dan Kewangan Islam

Kita selalu dengar perkataan maqasid shariah tetapi adakah kita faham apa itu maqasid shariah. Maqasid shariah adalah objektif shariah bertujuan untuk memelihara 5 perkara asas manusia iaitu memelihara agama, nyawa akal, keturunan dan harta.

Dalam konteks pembangunan ekonomi dan kewangan, ianya berkaitrapat dengan cara pemerolehan, pemeliharaan, pengurusan, perbelanjaan, dan pengagihan harta.

Berikut merupakan 5 contoh untuk mencapai pemeliharaan harta dalam konteks Ekonomi dan Kewangan Islam:

1. Pelaburan dan Pengurusan Kekayaan Secara Berterusan

Pembangunan hidup manusia tidak hanya meliputi keperluan asasi sahaja, tetapi juga melibatkan peningkatan taraf hidup. Harta sedia ada perlu dilaburkan supaya keuntungan dapat dijana dan pelbagai projek yang meningkatkan kehidupan manusia dapat dilancarkan.

Oleh itu, kita digalakkan untuk melabur dalam instrumen patuh shariah seperti saham, amanah saham, dan koperasi.

2. Keadilan Dalam Kontrak

Sistem kewangan Islam menyemai prinsip keadilan dalam pemilikan harta kepada semua pihak. Jika diperhatikan kepada akad‐akad yang ada dalam sistem kewangan Islam, semuanya mempunyai rukun‐rukun serta syarat‐syarat yang perlu dipatuhi.

Sebagai contoh, dalam kontrak qard yang diaplikasikan dalam akaun simpanan, pihak bank meminjam duit pelanggan dan akan memulangkannya apabila diminta.

3. Kesahihan Perpindahan Pemilikan

Dalam Kewangan Islam, rukun jual beli adalah adanya tawaran/penerimaan, barang/perkhidmatan, dan penjual/pembeli. Tanpa rukun di atas, pemilikan boleh dikatakan tidak sah.

Pemilikan yang sah amat penting bagi memastikan kesahihan pemilikan ke atas harta dan penentuan hak ke atas keuntungan.

4. Perkongsian Harta

Konsep perkongsian harta adalah diwajibkan dalam Agama Islam. Ini bagi mengelakkan jurang yang terlampau jauh di antara golongan yang kaya dan miskin.

Disebabkan itulah, shariah menetapkan pemberian zakat, infaq, dan sedekah.

Rebut Saham Akhirat Dengan Infaq Dan Waqaf Bagi Pembinaan Bangunan Tahfiz Al Quran Al Ansar

5. Ketelusan Dalam Aktiviti Muamalat

Aktiviti perlu terhindar daripada elemen riba’, judi, dan ketidaktentuan. Kontrak pula perlu jelas di antara penjual dan pembeli. Sebagai contoh dalam kontrak mudharabah, pelabur (pelanggan) mengetahui bahawa pelaburan adalah berisiko untuk rugi (bukan sahaja mendapat untung).

Manakala pengusaha (bank) berusaha untuk membuat pelaburan sebaik mungkin supaya pelaburan tidak mengalami kerugian. Disebabkan itu, kontrak berasaskan mudharabah tidak dilindungi Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM).

Kesimpulannya, maqasid shariah itu sangat berkait rapat dengan kehidupan kita dari perkara yang kecil hingga besar. Artikel ini hanya menfokuskan daripada sudut pemeliharaan harta.

Jika ingin mengetahui maqasid shariah dalam ruang lingkup yang lebih luas, boleh layari laman web http://www.islam.gov.my/

Sekian, semoga bermanfaat.

Sumber Rujukan: http://www.islam.gov.my/bahagian-maqasid-syariah/1181-prinsip-maqasid-Syariah

Ditulis Oleh Azharul Adha Bin Dzulkarnain
Boleh dihubungi melalui emel [email protected]

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Adakah Bapa Wajib Membayar Zakat Fitrah Untuk Anak Yang Masih Bersekolah Tetapi Mempunyai Sumber Pendapatan Sendiri?

Soalan

Assalamualaikum ustaz, saya ada persoalan. Saya mempunyai seorang anak yang masih bersekolah, tetapi dia sudah pandai mencari pendapatan sendiri menggunakan kemudahan teknologi sekarang dan kadangkala pendapatan yang diperolehi tersebut melebihi pendapatan saya. Soalan saya adalah, adakah saya wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya atas dasar dia di bawah tanggungan saya atau dia perlu keluarkan sendiri zakat tersebut?

Berdasarkan kepada IRSYAD AL-FATWA SIRI KE-607: ADAKAH BAPA WAJIB MEMBAYAR ZAKAT FITRAH UNTUK ANAK YANG MASIH BERSEKOLAH TETAPI MEMPUNYAI SUMBER PENDAPATAN SENDIRI? yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan.

Jawapan Ringkas

Tidak wajib bagi seorang bapa untuk membayar zakat fitrah bagi anaknya yang telah mempunyai kemampuan untuk menjana sumber pendapatan sendiri sekalipun masih bersekolah kerana keadaan tersebut menyebabkan terputusnya kewajipan bagi seorang bapa untuk menafkahinya. Oleh itu, bapa tersebut perlu menerangkan kepada anaknya tentang kewajipan dirinya itu yang perlu ditunaikan. Namun begitu, seorang bapa boleh membayarkan zakat fitrah bagi pihak anaknya atas dasar belas ihsan dengan syarat telah mendapat keizinan daripada anaknya.

Huraian Jawapan

Zakat fitrah adalah zakat yang dikenakan pada individu. Seseorang yang telah cukup syarat wajib bayar zakat perlu segera menunaikannya. Kewajipan untuk membayar zakat fitrah tidak meletakkan syarat seseorang itu mestilah seorang dewasa. Syarat wajib zakat fitrah adalah sebagaimana berikut:

1. Islam

2. Waktu (Malam hari raya dan siangnya)

3. Mempunyai kemampuan

(Rujuk al-Mu’tamad fi al-Fiqh al-Syafie 97-98)

Ini bermakna, seorang kanak-kanak yang mencukupi syarat-syarat wajib tersebut diwajibkan untuk menunaikan kewajipan membayar zakat tersebut. Lazimnya, bagi individu yang berkeluarga, orang yang bertanggungjawab untuk membayar zakat fitrah bagi orang yang berada di bawah tanggungannya adalah bapa/suami.

Bagi konteks seorang bapa dan anak, seorang bapa perlu membayar zakat fitrah bagi anaknya sekiranya masih lagi di bawah tanggungannya. Sekiranya anak tersebut telah mempunyai kemampuan untuk bekerja dan mempunyai pendapatan sendiri maka bapa tidak boleh membayar zakat fitrah untuknya melainkan mendapat keizinan daripada anaknya. (Rujuk al-Mu’tamad fi al-Fiqh al-Syafie h.99)

Keadaan ini dapat dilihat melalui apa yang dinyatakan oleh Syeikh Zakaria al-Ansari dalam Asna al-Matalib:

أَمَّا مَنْ ‌لَا ‌تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ

Maksudnya:Bagi sesiapa yang tidak diwajibkan nafkah ke atasnya maka tidak wajib zakat fitrah untuk anaknya itu. (Rujuk Asna al-Matalib 388/1)

Oleh kerana itu, seorang kanak-kanak yang mempunyai kemampuan untuk menjana sumber pendapatan sendiri termasuk juga dalam perbincangan yang dinyatakan. Seorang bapa tidak wajib membayar zakat fitrah untuk anaknya itu kerana telah terputus tanggungjawab memberi nafkah kepada anak tersebut disebabkan dia sudah mampu untuk menjana sumber pendapatan sendiri. Perbahasan ini dapat dilihat melalui kenyataan Imam Ibn Hajar al-Haitami dan Syeikh Zakaria al-Ansari berikut:

لَا تَجِبُ عَلَى الْأَبِ فِطْرَةُ وَلَدٍ لَهُ مَلَكَ قُوتَ يَوْمِ الْعِيدِ وَلَيْلَتِهِ فَقَطْ أَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبِهِ وَلَوْ صَغِيرًا لِسُقُوطِ نَفَقَتِهِ عَنْهُ

Maksudnya: Tidak wajib bagi seorang bapa untuk membayar zakat fitrah untuk anaknya yang mempunyai makanan asasi yang mencukupi untuk siang hari raya dan malamnya sahaja atau dia mampu untuk mencari sumber pendapatan sendiri walaupun masih kecil kerana situasi itu menyebabkan terputusnya tanggungjawab nafkah bapa terhadap anaknya itu. (Rujuk Tuhfah al-Muhtaj 314/3; Asna al-Matalib 388/1)

Bahkan dalam keadaan ini, tidak sah zakat fitrah yang dibayar oleh seorang bapa untuk anaknya yang sudah mempunyai kemampuan untuk menjana sumber pendapatan sendiri. (Rujuk Tuhfah al-Muhtaj 314/3; al-Mu’tamad fi al-Fiqh al-Syafie h.99)

Kesimpulan

Tidak wajib bagi seorang bapa untuk membayar zakat fitrah bagi anaknya yang telah mempunyai kemampuan untuk menjana sumber pendapatan sendiri sekalipun masih bersekolah kerana keadaan tersebut menyebabkan terputusnya kewajipan bagi seorang bapa untuk menafkahinya. Oleh itu, bapa tersebut perlu menerangkan kepada anaknya tentang kewajipan dirinya itu yang perlu ditunaikan. Namun begitu, seorang bapa boleh membayarkan zakat fitrah bagi pihak anaknya atas dasar belas ihsan dengan syarat telah mendapat keizinan daripadanya anaknya tersebut.

Wallahualam.