BIMB Investment melancarkan Dana Unit Amanah Wakaf

BIMB Investment Management Berhad (BIMB Investment), sebuah anak syarikat milik penuh Bank Islam Malaysia Berhad, hari ini secara rasminya melancarkan Dana Makmur myWakaf (MWF), sebuah dana Unit Amanah Wakaf yang Pertama di bawah Rangka Kerja Dana Bercirikan Wakaf Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) yang diperkenalkan pada 12 November 2020 dan sebuah Dana Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab di bawah Garis Panduan Dana Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab SC. BIMB Investment merupakan syarikat pengurusan dana yang pertama untuk merancang dan membina sebuah dana unit amanah wakaf, dan dengan itu, memperkenalkan satu dimensi pelaburan baru ke dalam industri pengurusan dana di Malaysia.

Pengerusi BIMB Investment, Mohamed Ridza bin Mohamed Abdulla berkata, “Akhirnya, setelah dua tahun melakukan penyelidikan, BIMB Investment memperkenalkan Dana Makmur myWakaf yang kini telah menjadi kenyataan. Produk ini mempunyai keunikan di dalam ciri-cirinya kerana ia menggabungkan prinsip-prinsip yang berasaskan Shariah untuk kemajuan masyarakat. Selain kewangan sosial, tumpuan dalam penjagaan kesihatan, pendidikan dan pemerkasaan masyarakat sambil memberikan pulangan pelaburan bagi pelabur telah menjadikan dana ini benar-benar inovatif. Kami bekerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan termasuk Bahagian Pasaran Modal Islam Suruhanjaya Sekuriti, Pusat Sosial Kewangan Bank Islam, Bahagian Perhubungan Strategik dan Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia (AIBIM). Harapan saya adalah agar BIMB Investment terus memperkenalkan produk-produk yang menarik di samping usaha kami untuk mengembangkan lagi Kewangan Islam.”

Dana Makmur myWakaf adalah sesuai bagi pelabur yang ingin menyalurkan sebahagian daripada pulangan mereka untuk tujuan wakaf kepada masyarakat yang kurang bernasib baik di dalam sektor-sektor yang difokuskan di Malaysia. Dana Makmur myWakaf berpotensi untuk mengagihkan pendapatan bulanan, tertakluk kepada ketersediaan pendapatan dan menyalurkan 50% pengagihan pendapatan untuk tujuan wakaf melalui inisiatif myWakaf AIBIM. Laporan Aset Wakaf Pertengahan Tahun akan dipaparkan di dalam laporan interim dan tahunan Dana, di mana Pemegang Unit akan dimaklumkan mengenai pengedaran Aset Wakaf.

Ketua Pegawai Eksekutif BIMB Holdings Berhad dan Bank Islam Malaysia Berhad, Encik Mohd Muazzam Mohamed berkata, “Tahniah diucapkan kepada seluruh kakitangan BIMB Investment di atas dana wakaf yang dinanti-nantikan ini di pasaran. Ini merupakan sebuah bukti hubungan baik komuniti Kewangan Islam dalam mengembangkan sebuah produk inovatif, yang selamanya akan mengubah landskap Kewangan Islam. Pelancaran Dana Makmur myWakaf sejajar dengan visi dan misi Bank Islam di dalam agenda kewangan sosialnya. Kini, dengan Dana Makmur myWakaf, semua rakyat Malaysia mempunyai akses kepada instrumen wakaf di dalam bentuk pelaburan dan pada masa yang sama menyumbang kepada pembangunan sosial dan masyarakat di seluruh negara. Yang paling penting, Dana Makmur myWakaf Fund menawarkan saham akhirat bagi umat Islam. Saya juga anat gembira dengan kerjasama bersama AIBIM di bawah inisiatif myWakaf Bank Negara Malaysia yang telah sama-sama membangunkan Dana Makmur myWakaf. MyWakaf AIBIM sebagai pentadbir dana wakaf akan memberikan pentadbiran yang profesional bagi wakaf untuk kepentingan masyarakat di seluruh negara.”

Ketua Pegawai Eksekutif, BIMB Investment, Najmuddin Mohd Lutfi berkata, “Kami berbesar hati melancarkan Dana Makmur myWakaf, sebuah dana yang sesuai bagi para pelabur yang ingin menggabungkan kewangan sosial ke dalam strategi pelaburan mereka. Sebagai dana unit amanah wakaf yang pertama di bawah Rangka Kerja Dana Bercirikan Wakaf SC, Dana Makmur myWakaf Fund dibina untuk mendorong pertumbuhan segmen kewangan sosial Islam tempatan. Ini sejajar dengan matlamat BIMB Investment untuk meggabungkan objektif sosial ke dalam pelaburan runcit untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Kami percaya bahawa wakaf mempunyai potensi besar dalam membangunkan ekonomi dan menghasilkan kesan positif dan lestari secara keseluruhan terhadap ekonomi, komuniti dan persekitaran Malaysia.”

“Dana Makmur myWakaf adalah sebuah dana dengan pelbagai mata wang, aset campuran global patuh Shariah dan menyokong inisiatif Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia (MIFC). Dana ini bertujuan untuk menjana pendapatan melalui kepelbagaian portfolio pelaburan patuh Shariah di pelbagai kelas aset di peringkat tempatan dan global. Kesemua sekuriti akan melalui pemeriksaan lestari dan ESG. Dana ini ditawarkan di dalam RM, USD dan AUD dengan harga tawaran awal sebanyak 25 sen/cent seunit dengan pelaburan awal minimum sebanyak RM200, USD200 dan AUD200 sahaja,” tambah Najmuddin.

Dana Makmur myWakaf berkelayakan di bawah Garis Panduan Dana Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab. Dana Makmur myWakaf dibina untuk memberikan pendapatan melalui peruntukan aset yang taktikal dan gabungan daripada pelbagai portfolio patuh Shariah tempatan dan global dengan pengagihan pendapatan bulanan, tertakluk kepada ketersedian pendapatan. Dana ini juga menggunakan pendekatan dari bawah ke atas untuk pembinaan aset yang disaring untuk kelestarian prestasi dan menggabungkan prinsip-prinsip United Nation Global Compact (UNGC) dan Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG).

BIMB Investment adalah satu-satunya Pengurus Aset Islam yang disokong bank di Asia Tenggara yang menjadi pemateri Prinsip Pelaburan Bertanggungjawab yang disokong oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNPRI).

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai Dana, sila hubungi 1-800-88-1196 atau layari www.bimbinvestment.com.my

Pernyataan Penafian

Pelabur dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan Prospektus bagi Dana Maymur myWakaf (“Dana”) bertarikh 3 Mac 2021, Prospektus tambahan (jika ada) dan Halaman Serlahan Produk (PHS) sebelum melabur, yang telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) yang tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungannya. Salinan Prospektus dan PHS boleh didapati di Ibu Pejabat BIMB Investment Management Berhad, di laman web www.bimbinvestment.com.my, pejabat agensi yang rasmi dan/atau mana-mana cawangan Bank Islam. Kebenaran SC atau pendaftaran Prospektus tidak boleh diambil kira bahawa SC telah mengesyorkan Dana tersebut. Terdapat yuran dan caj yang dikenakan dan pelabur dinasihatkan untuk membandingkan dan mempertimbangkannya sebelum melabur di dalam Dana. Pelaburan di dalam Dana ini terdedah kepada risiko, sila rujuk kepada Prospektus untuk maklumat terperinci. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan risiko di dalam Dana dan harus membuat penilaian sendiri mengenai risiko dan mendapatkan nasihat professional, jika perlu, sebelum melabur. Pelabur juga perlu ambil perhatian bahawa harga unit dan agihan yang dibayar, jika ada, boleh turun dan naik. Sebarang isu unit yang berkaitan dengan Prospektus hanya akan dibuat setelah penerimaan borang permohonan yang lengkap yang dilampirkan bersama Prospektus, tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung didalamnya.

Mengenai BIMB Investment Management Berhad

BIMB Investment Management Berhad (“BIMB Investment”) adalah sebuah syarikat pengurusan pelaburan Shariah-ESG yang terkemuka di Malaysia. Anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Bank Islam Malaysia Berhad, BIMB Investment adalah sebuah syarikat pengurusan dana Islam berlesen yang berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Ditubuhkan pada 14 September 1993 dan memulakan operasinya pada 20 Jun 1994, BIMB Investment beribu pejabat di Malaysia.

Talian bebas tol: 1-800-88-1196

Laman web: www.bimbinvestment.com.my

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pfizer Dan DoctorOnCall Bekerjasama Untuk Memperkasakan Literasi Kesihatan Dan Penjagaan Pesakit Di Malaysia

Pfizer pada hari ini telah mengumumkan kerjasama dengan DoctorOnCall untuk melancarkan platform terapeutiks digital yang memberi tumpuan kepada tiga sasaran terapeutik utama; berhenti merokok, vaksinasi, dan kesihatan jantung. Bagi mendepani dunia dan masyarakat yang semakin cakna teknologi dan mudah alih, platform terapi digital ini memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk mengurus kesihatan mereka, membantu dalam pengurusan penyakit dan meningkatkan kualiti hidup sambil memberikan panduan dan maklumat lain untuk memudahkan komunikasi antara pesakit dan penyedia penjagaan kesihatan mereka.

Platform terapeutiks digital ini merangkumi tiga “pusat kesihatan” di laman web DoctorOnCall yang mengandungi maklumat untuk tiga sasaran terapeutik berikut dalam Bahasa Malaysia dan Inggeris:

  • Health Centre – Smoking Cessation / Pusat Kesihatan – Berhenti Merokok
  • Health Centre – Vaccination / Pusat Kesihatan – Vaksinasi
  • Health Centre – Heart Health / Pusat Kesihatan – Kesihatan Jantung

Merapatkan jurang antara pesakit, doktor, dan sistem penjagaan kesihatan melalui dunia kesihatan digital

Sepanjang tahun yang lalu, laporan media dan juga laporan pengamal perubatan mengetengahkan kisah-kisah pesakit yang menghadapi gangguan rawatan akibat daripada COVID-19 dan penguatkuasaan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara. Tahun lalu, Persatuan Hospital Swasta Malaysia (APHM) mengesahkan bahawa terdapat pesakit yang mengalami serangan jantung dan strok yang menjauhkan diri dari hospital disebabkan COVID-19. Oleh itu, platform kesihatan digital seperti DoctorOnCall memberikan kemudahan kepada pesakit yang memerlukan nasihat kesihatan segera tetapi tidak dapat berjumpa doktor pada masa kritikal ini kerana ia membolehkan pesakit untuk segera menghubungi doktor untuk mendapatkan bantuan.

“Walaupun COVID-19 memberikan kesan dan impak yang sangat besar terhadap pelbagai aspek penyediaan penjagaan kesihatan, ia juga memberikan ruang bagi kita untuk mengatur norma yang baharu. Penerapan kesihatan digital dan penjagaan maya akan memainkan peranan yang lebih besar dalam dunia penjagaan kesihatan pada masa depan,” kata Cik Luksanawan Thangpaibool, Pengurus Negara Pfizer Malaysia & Brunei. 

“Sebagai syarikat yang mementingkan pesakit, Pfizer memberikan komitmen untuk membantu masyarakat menjalani kehidupan dengan sihat melalui pemberian rawatan tepat ketika ia diperlukan. Melalui perkongsian dengan DoctorOnCall, kami berharap untuk memberikan pesakit dan penyedia perkhidmatan kesihatan di Malaysia peluang untuk terus berhubung dan membuat keputusan yang tepat, baik semasa wabak ini mahupun di masa depan,” tambah Cik Luksanawan Thangpaibool.

Sumber digital untuk berhenti merokok, vaksinasi, dan kesihatan jantung

Tiga pusat kesihatan ini menawarkan kandungan menarik di mana pengguna mendapat akses terhadap pelbagai petua dan artikel kesihatan, video pendidikan dan alat-alat seperti kuiz dan permainan. Ini termasuk kalkulator penjimatan merokok, kuiz faktor risiko hipertensi dan permainan vaksinasi.

  • Berhenti merokok: Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mendakwa bahawa wabak tembakau adalah salah satu ancaman kesihatan awam terbesar di dunia. Ia membunuh lebih daripada lapan juta orang setahun di seluruh dunia dan merupakan beban ekonomi yang besar seperti melalui kos penjagaan kesihatan besar untuk penyakit yang berkaitan dengan merokok[1]. Di Malaysia, 1017 dalam setiap 100,000 kematian yang dilaporkan adalah disebabkan penyakit yang berkaitan dengan merokok, menjadikannya penyebab utama kematian di Malaysia sejak tahun 1980-an[2]. Disebabkan itu, pusat kesihatan berhenti merokok di laman web DoctorOnCall memberikan petua untuk berhenti merokok. Melalui platform ini, pesakit juga dapat mengira jumlah penjimatan yang mereka boleh peroleh jika mereka berhenti merokok sekarang dan seberapa cepat paru-paru mereka dapat menghitam berdasarkan tingkah laku merokok mereka.
Alat bagi membantu dan menggalakkan pesakit untuk berhenti merokok
  • Vaksinasi: Pandemik COVID-19 telah menunjukkan kepentingan vaksin untuk melindungi diri kita dari penyakit yang dicegah oleh vaksin. Menurut WHO, vaksin berjaya mencegah 2 hingga 3 juta kematian daripada penyakit seperti tetanus, difteria, campak, pneumokokus dan influenza[3]. Di Malaysia, penyakit pneumokokus merupakan salah satu penyakit yang dicegah oleh vaksin yang paling lazim. Penyakit pneumokokus boleh membawa kesan serius dan berpotensi membawa maut, oleh itu langkah pencegahan seperti vaksinasi adalah cara terbaik untuk mencegah penyakit pneumokokus[4]. Untuk membantu orang ramai lebih memahami vaksin dan imunisasi serta menghilangkan salah faham mengenai topik ini, pusat kesihatan vaksinasi di laman web DoctorOnCall mengandungi artikel dan video yang berguna serta inisiatif perundingan doktor percuma. Pesakit juga dapat lihat jumlah penjimatan yang boleh diperolehi jika tidak perlu membayar kos pembiayaan kemasukan ke hospital dan rawatan dengan mendapatkan vaksin untuk penyakit pneumokokus.
  • Kesihatan jantung: Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian di Malaysia sejak awal 1980-an[5]. Daftar NCVD-ACS (Pangkalan Data Penyakit Kardiovaskular Kebangsaan – Sindrom Koronari Akut) tahun 2014-2015 menunjukkan bahawa rakyat Malaysia mengalami serangan jantung pada usia yang lebih muda berbanding dengan di negara maju6. Fibrilasi atrium (AF) adalah aritmia berterusan yang paling lazim dihadapi dalam amalan klinikal7. Kadar prevalens AF di peringkat global adalah pada angka kira-kira 33.5 juta pada tahun 2010, dan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan usia, meningkatkan kesedaran penjagaan kesihatan dan menambah baik alat diagnostik7. Oleh kerana AF berkait rapat dengan penyakit kardiovaskular seperti penyakit arteri koronari, penyakit jantung valvular, kegagalan jantung dan hipertensi, ia pasti akan menambahkan beban besar terhadap kos penjagaan kesihatan masa depan7. Dalam usaha untuk membantu rakyat Malaysia belajar mengenai anatomi jantung, gangguan dan petua untuk  menguruskan kesihatan jantung, pusat kesihatan di laman web DoctorOnCall membolehkan pesakit memeriksa risiko hipertensi mereka dengan Kalkulator Risiko Hipertensi. Pesakit juga dapat mengetahui risiko strok mereka dengan mengambil kuiz penilaian kendiri di platform ini.
Alat bagi membantu pesakit memahami hipertensi dan risiko strok

“Dalam era digital di mana pendidikan kesihatan cuba untuk memupuk perubahan tingkah laku yang berpanjangan yang akan menghasilkan persekitaran kesihatan yang lebih baik, kita mempunyai tanggungjawab untuk mendorong inovasi yang menjamin kesihatan dalam masyarakat kita. Dengan mengorak langkah dalam alam maya yang sentiasa berubah, kami berharap kerjasama kami dengan Pfizer akan menimbulkan minat terhadap maklumat yang dikongsi dan boleh membentuk masyarakat yang diperkasakan,” kata En Chiak Tang, Ketua Pegawai Operasi DoctorOnCall.

Untuk maklumat lanjut mengenai tiga pusat kesihatan yang dilancarkan oleh Pfizer dan DoctorOnCall, sila layari https://www.doctoroncall.com.my/


[1] World Health Organization. Health Topics, Tobacco. Accessed from: https://www.who.int/health-topics/tobacco#tab=tab_1

[2] International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health. Smoking and Burden of Ill Health: A Review of the Malaysian Context. Accessed from: https://internalmedicine.imedpub.com/smoking-and-burden-of-ill-health-a-review-of-themalaysian-context.php?aid=6423

[3] World Health Organization. Health Topics, Tobacco. Accessed from: https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-immunization#tab=tab_1

[4] MyHealth. Ministry of Health Malaysia. Pneumococcal Vaccine. Accessed from: http://www.myhealth.gov.my/en/pneumococcal-vaccine/

[5] Primary & Secondary Prevention of Cardiovascular Disease 2017. Accessed from: https://www.moh.gov.my/moh/resources/Penerbitan/CPG/CARDIOVASCULAR/3.pdf

6 Dr. Nandakumar A/L Ramakrishnan, Consultant Cardiologist. Columbia Asia. More Malaysians Are Suffering Heart Attacks at a Younger Age Accessed from: https://www.columbiaasia.com/malaysia/health-articles/more-malaysians-are-suffering-heart-attacks-younger-age

7 US National Library of Medicine National Institutes of Health. Heart Asia 2016. Prevalence of atrial fibrillation in the Malaysian communities. Accessed from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5133392/

Iklan

Majalah Labur