SC Melancarkan SRI Roadmap untuk Pasaran Modal bagi Memacu Pembangunan Mampan Malaysia

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) hari ini melancarkan Roadmap Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab untuk Pasaran Modal Malaysia (SRI Roadmap) yang bertujuan mewujudkan ekosistem SRI bagi memudah cara dan memacu peranan pasaran modal dalam meningkatkan pembangunan mampan Malaysia.

“Kemampanan adalah agenda global utama bagi menangani isu-isu terkini yang mempengaruhi masyarakat seperti pemberantasan kemiskinan, menyediakan akses kepada pendidikan dan penjagaan kesihatan serta menangani perubahan iklim,” kata Datuk Syed Zaid Albar, Pengerusi SC

Dianggarkan bahawa dalam sepuluh tahun akan datang, dunia memerlukan kira-kira dolar AS5 hingga AS7 trilion setiap tahun untuk membiayai Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) Bangsa-Bangsa Bersatu manakala di Malaysia, dalam jangkaan tempoh lima tahun akan datang, pasaran memerlukan RM45 bilion untuk membiayai matlamat pembangunan jangka panjang.

“Pasaran modal dapat memainkan peranan penting untuk menangani jurang ini terutama dalam sektor hijau, sosial dan mampan,” tambah Datuk Syed Zaid Albar.

Untuk mencapai tujuan ini, SRI Roadmap lima tahun ini telah mengenal pasti 20 cadangan strategik untuk memacu pembangunan ekosistem SRI yang memudah cara dan bersemangat dan meletakkan Malaysia sebagai pusat SRI di rantau ini. Ini termasuk meluaskan pelbagai instrumen SRI, meningkatkan asas pelabur SRI, membina asas penerbit SRI yang kuat, menanamkan budaya tadbir urus dalaman yang kuat, dan mereka bentuk seni bina maklumat dalam ekosistem SRI.

SRI Roadmap dibina atas inisiatif SC bagi mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai peneraju serantau dalam pelaburan mampan, juga merangkumi Rangka Kerja Sukuk SRI yang mula diperkenalkan pada tahun 2014 untuk memudah cara pembiayaan inisiatif untuk memberi manfaat kepada alam sekitar dan masyarakat.

Salah satu inisiatif segera yang diperkenalkan dibawah SRI Roadmap adalah semakan Rangka Kerja Sukuk SRI SC, yang akan dikeluarkan secara serentak pada hari ini. Rangka Kerja Sukuk SRI yang dikemas kini memperluaskan senarai projek SRI yang menepati kelayakan, keperluan pendedahan dan pelaporan yang dipertingkatkan, serta menjelaskan peranan penyemak luaran. SC juga mengeluarkan risalah untuk membimbing pihak berkepentingan dan orang ramai mengenai ciri-ciri utama rangka kerja yang disemak semula.

Sehingga Oktober tahun ini, secara kumulatif terdapat 10 sukuk SRI dengan terbitan berjumlah RM4.3 bilion. Ini termasuk sukuk SRI hijau pertama di dunia untuk membiayai projek tenaga boleh diperbaharui, dan penerbitan sukuk sosial untuk membiayai pembangunan sekolah amanah.

Garis Panduan SRI Roadmap dan Rangka Kerja Sukuk SRI boleh didapati di www.sc.com.my.

Mengenai Suruhanjaya Sekuriti Malaysia:

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), sebuah badan berkanun yang melapor kepada Menteri Kewangan, ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. Ia merupakan agensi kawal selia tunggal bagi pengawalseliaan dan pembangunan pasaran modal. SC mempunyai tanggungjawab langsung untuk menyelia dan memantau aktiviti institusi pasaran, termasuk bursa dan rumah penjelasan, dan mengawal selia semua individu yang dilesenkan di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Maklumat lanjut mengenai SC boleh didapati di laman sesawangnya di www.sc.com.my. Ikuti SC di twitter di @SecComMy untuk perkembangan terkini.

Anda boleh muat turun SRI Roadmap di laman web SC.

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nak Tahu Saham Apa Yang Bakal Pulih Tahun 2021?

Dunia sedang memacu ke arah pemulihan ekonomi seiring dengan kejayaan vaksin Covid-19. Pemulihan dalam pelaburan saham telah menjadi laluan utama bagi para pelabur pada penghujung tahun, dengan tumpuan terhadap perubahan sektor, peningkatan saham perladangan serta penjejasan saham penjagaan kesihatan.

Kumpulan Penyelidikan Rakuten Trade Sdn Bhd telah mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan ekonomi pada tahun 2021.

Jom kita dengarkan lima soalan hangat yang diajukan kepada Encik Kenny Yee dari Rakuten Trade.

Encik Kenny Yee, Kumpulan Penyelidikan, Rakuten Trade Sdn Bhd

1. Kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) telah menawarkan peluang baru buat saham sektor perladangan. Boleh berikan komen mengenai jangkaan perkembangan harga minyak sawit mentah (CPO) pada bulan-bulan akan datang?

  • Seperti di lain-lain sektor, pemulihan global pasca Covid-19 telah mewujudkan permintaan Pent-Up atau permintaan yang tertahan untuk kebanyakan komoditi. Kami jangkakan peningkatan harga saham peladangan walaupun pengembalian duti eksport minyak sawit pada Januari 2021.
  • Bagi harga minyak sawit mentah (CPO), kami berpendapat ia mungkin berada di atas paras RM3,000 per tan, dengan RM4,000 sebagai halangan utama dalam beberapa bulan akan datang.

2. Boleh beri komen mengenai kesan dari mandat biodiesel pada harga minyak sawit mentah (CPO) pada tahun 2021?

  • Dengan harga minyak mentah pada kadar semasa, biodiesel tetap merupakan saranan yang tidak begitu menarik memandangkan titik harganya dan jangkaan pungutan eksport menjadi sumber pendapatan bagi industri.
  • Pelaksanaan mandat biodiesel Malaysia akan tetap menjadi cabaran pada tahun 2021 biarpun ia mempunyai kelebihan sebagai bahan bakar yang lebih stabil dan mampan untuk masa hadapan.

3. Apakah pandangan anda terhadap syarikat / saham teknologi?

  • Saham teknologi akan tetap menjadi tumpuan, tetapi ini turut bergantung pada nilai saham individu.
  • Kami mengesyorkan VIS-Dynamics, JCY International Bhd, Elsoft Research, Inari, dan MI Technovation Bhd sebagai pilihan utama untuk saham teknologi.

4. Bagaimanakah prestasi saham-saham modal yang lebih kecil pada 2021 vs blue chips atau saham mewah, kerana seperti yang kita sedia maklum, saham yang besar tidak semestinya lebih baik?

  • Dalam kesukaran yang dihadapi pada tahun 2020, kami yakin saham-saham modal yang lebih kecil akan menerajui 2021 selaras dengan penyempurnaan semula portfolio dengan disokong oleh aliran masuk dana berterusan dari pelabur runcit yang akan terus menjadi peserta pasaran utama.
  • Antara saham-saham modal kecil yang disarankan adalah Supercomnet Technologies, AppAsia, RCE Cap, TCS Group, dan Dnonce.
  • Blue chips atau saham mewah dan bermodal besar masih kekal memainkan peranan dominan, tetapi kami menjangkakan peningkatan serta penyertaan berterusan dalam saham modal kecil mengunjurkan dari nilai dan potensi pertumbuhan mereka.

5. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia merancang untuk membubarkan larangan jualan kawal selia pendek (RSS) pada tahun 2021. Bagaimanakah keadaan ini akan memberi impak kepada pasaran ekuiti dan pemulihan ekonomi untuk jangka pendek?

  • Walaupun tujuannya adalah untuk merancakkan pasaran ekuiti, jualan kawal selia pendek (RSS) akan memberi penekanan dan impak langsung kepada keuntungan terutamanya saham blue chips atau saham mewah.
Iklan

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!