Risiko Dalam Pelaburan Dan Cara Nak Kurangkan Risiko

Perkataan risiko itu sendiri pasti kedengaran menggerunkan bukan sahaja bagi para pelabur bahkan setiap individu di dunia ini. Sebagaimana yang kita tahu, setiap perkara dan keputusan yang kita lakukan dalam kehidupan seharian boleh mendatangkan risiko.

Namun, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan risiko di dalam pelaburan?

Risiko di dalam pelaburan boleh ditakrifkan sebagai kebarangkalian menerima pulangan kurang daripada apa yang telah dijangka atau dengan kata lain menanggung kerugian. Namun, risiko sebenarnya merupakan antara salah satu aspek penting di dalam pelaburan yang perlu difahami oleh setiap pelabur.

Sebagaimana yang kita semua tahu, semakin tinggi risiko sesebuah pelaburan, maka, semakin tinggi pulangan untuk pelaburan itu. Walaubagaimanapun, pelabur mestilah sentiasa mengetahui bahawa setiap instrumen mempunyai risiko dan pulangan yang berbeza.

Oleh yang demikian, anda sebagai pelabur harus meneliti, membuat kajian terlebih dahulu sebelum membuat pelaburan dan sentiasa bersiap sedia dengan segala risiko yang akan dihadapi di dalam pasaran saham. Sebenarnya, risiko itu memang tidak dapat dielakkan.

Namun, pelabur dapat menilai, menganalisis dan seterusnya menguruskan risiko pelaburan dengan baik jika mereka memahami setiap jenis risiko itu.

Risiko Yang Sering Dihadapi Pelabur

Sebagai seorang pelabur, terdapat beberapa risiko yang akan anda hadapi, antaranya ialah:

1. Risiko inflasi

Inflasi menyebabkan pengurangan dalam kuasa beli. Dalam erti kata lain, inflasi juga menyebabkan nilai wang mengecil dan berlakunya kecenderungan kenaikan harga dari masa ke semasa.

Sebagai contoh, ketika 199-0an, dengan menggunakan wang sebanyak 50 sen kita dapat membeli sebungkus nasi lemak. Namun, pada masa kini, kita perlu menggunakan sebanyak RM2 untuk mendapatkan sebungkus nasi lemak.

Oleh itu, di dalam aktiviti pelaburan, pelabur haruslah berusaha untuk memastikan bahawa pulangan yang diperolehi lebih daripada kadar inflasi semasa untuk mendapatkan keuntungan.       

2. Risiko pasaran

Risiko pasaran merupakan salah satu risiko yang yang perlu dihadapi oleh para pelabur. Risiko pasaran berkait rapat dengan kenaikan dan penurunan pasaran saham disebabkan oleh faktor-faktor semasa.

Seperti mana yang kita tahu, turun naik harga sering timbul disebabkan oleh turun naik faktor-faktor yang tidak dijangka yang biasanya mempengaruhi keseluruhan pasaran kewangan seperti ketidakpastian dalam ekonomi, politik dan sebagainya.

3. Risiko kadar faedah

Apabila perubahan tidak dijangka dalam kadar faedah berlaku, sekuriti pendapatan tetap (seperti bon) adalah sensitif kepada risiko kadar faedah. Nilai bon kebiasaannya akan jatuh apabila kadar faedah meningkat.

4. Risiko kredit

Risiko kredit merujuk kepada kegagalan penerbit bon/sukuk untuk membayar pulangan kepada pelabur disebabkan bankrap, ketidakmampuan untuk membayar atau sebagainya. Pemegang bon tidak akan menerima faedah atau prinsipal jika syarikat yang mengeluarkan bon mempunyai masalah dari segi kewangan dan ini akan mempengaruhi pelaburan individu semasa membuat pelaburan.

Cara Mengurangkan Risiko Pelaburan

Pengurusan risiko dalam pelaburan adalah elemen yang sangat penting untuk seorang pelabur. Hal ini adalah kerana pengurusan risiko itu boleh menentukan kejayaan bagi seorang pelabur. Jika anda gagal untuk menguruskan risiko dengan baik, anda mungkin akan mengalami kerugian yang besar.

Terdapat beberapa cara untuk mengurangkan risiko dalam pelaburan. Antaranya ialah:

1. Pelbagaikan pelaburan anda

Sebagai pelabur, anda tidak digalakkan untuk tertumpu kepada satu instrumen pelaburan sahaja. Dengan mempelbagaikan pelaburan, anda dapat mengurangkan risiko kerugian di dalam pelaburan anda.

Hal ini adalah kerana, di dalam setiap pelaburan yang anda lakukan pasti ada beberapa instrumen yang mengalami kerugian dan ada juga yang mendatangkan keuntungan. Di dalam hal ini, apabila anda telah mempelbagaikan pelaburan anda, maka risiko kerugian dapat dikurangkan dan keuntungan juga dapat dioptimumkan.

2. Fahami pelaburan anda 

Sepertimana yang anda tahu, risiko setiap pelaburan adalah berbeza mengikut jenis pelaburan yang anda lakukan. Anda perlu faham dan kaji terlebih dahulu apakah risiko, pulangan dan prestasi setiap instrumen dan pelaburan yang akan dilakukan supaya pelaburan yang anda lakukan tidak mendatangkan kerugian.

Oleh itu, pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai pelaburan yang anda lakukan sangat penting untuk mengurangkan risiko dalam pelaburan.

3. Tetapkan objektif dan matlamat pelaburan anda

Setiap perkara yang kita lakukan pasti mempunyai objektif dan matlamat tersendiri. Begitu juga di dalam pelaburan, anda mestilah menentukan objektif dan matlamat pelaburan anda.

Sebagai pelabur, anda tidak akan tahu apakah sebenarnya yang ingin dicapai jika anda bermula tanpa sebarang objektif. Ia akan menyukarkan anda untuk membuat keputusan dan memilih instrumen manakah yang sesuai dengan diri anda.

Tanpa matlamat yang jelas, pelaburan anda mungkin tidak akan berhasil dan akan mendatangkan kerugian.

Kesimpulannya, risiko memang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan seharian. Walaubagaimanapun, kita dapat mengurangkan kesan negatif risiko itu sendiri melalui pengalaman dan ilmu yang kita perolehi. Begitu juga di dalam pelaburan.

Sebagai pelabur yang bijak, kita perlu menganalisis, mengkaji terlebih dahulu sebelum memutuskan keputusan untuk membuat suatu pelaburan.

Penulis boleh dihubungi di:

Nursabrina Akma Binti Othaman ([email protected])
Nur Husna Mardhiah Binti Omar ([email protected])
Prof Madya Dr Nuradli Ridzwan Shah Bin Mohd Dali ([email protected])
Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Previous ArticleNext Article

Sukuk Murabahah Senior RM1.0 Bilion Bank Islam Raih Minat Kukuh Pelabur

KUALA LUMPUR, 15 Julai (Bernama) — Sukuk Murabahah Senior RM1.0 bilion Bank Islam Malaysia Bhd yang diterbitkan hari ini meraih sambutan yang menggalakkan daripada para pelabur, dengan nisbah bidaan kepada terbitan melebihi 3.2 kali ganda saiz terbitan selepas peningkatan daripada RM500.0 juta.

Dalam satu kenyataan hari ini, Bank Islam berkata penerbitan sukuk itu adalah sebahagian daripada program murabahah sukuk bernilai RM10.0 bilion dalam nilai nominal.

“Hasil daripada terbitan ini akan membiayai aktiviti perbankan Bank Islam, keperluan modal kerja dan tujuan korporat lain.

“Penggunaan hasil di bawah program sukuk murabahah juga hendaklah patuh Syariah,” katanya.

Bank itu berkata sukuk senior murabahah itu yang masing-masing mempunyai tempoh lima tahun (siri pertama) dan tujuh tahun (siri dua), diberi penarafan “AA3/stabil” oleh RAM Ratings Services Bhd.

“Ia menawarkan kadar keuntungan tetap sebanyak 4.01 peratus dan 4.13 peratus setahun,” katanya.

Bank Islam ialah penasihat utama, pengatur utama, pengurus utama dan penasihat syariah untuk program sukuk murabahah itu.

— BERNAMA