Nak Melabur Saham Petronas Chemical Group? Ambil Tahu 12 Perkara Ini Terlebih Dahulu

Petronas Chemical Group Bhd (PCG) merupakan pengeluar petrokimia terbesar di Malaysia dan diiktiraf sebagai di antara yang terunggul di Asia Tenggara. Kini, ia bernilai RM73.0 bilion dalam market capitalisation dan merupakan di antara syarikat tersenarai yang terbesar di Bursa Malaysia.

Di sini, saya ingin berkongsi update mengenai keputusan kewangan terkini bagi PCG, pelan perkembangan dan menilai sahamnya secara objektif. Jom kita lihat 12 perkara ini sebelum nak melabur ke dalam saham PCG.

1. Kapasiti Pengeluaran

Bagi tahun 2018, PCG mempunyai kapasiti pengeluaran petrokimia sejumlah 12.8 juta tan setahun. Ia terdiri daripada penghasilan produk olefins & derivatives sejumlah 4.8 juta tan setahun dan penghasilan produk baja & methanol sejumlah 8.0 juta tan setahun.

Kapasiti terkini adalah satu peningkatan daripada 10.8 juta tan setahun pada tahun 2014-2016.

Sumber: Laporan Tahunan PCG 2018

2. Olefins & Derivatives (O&D)

Perolehan O&D bagi PCG telah meningkat daripada RM9.5 bilion pada tahun 2015 kepada RM12.3 bilion pada tahun 2018. Ia telah membantu segmen ini untuk mencatat sebanyak RM2.8 bilion dalam keuntungan segmen.

Ini merupakan prestasi kewangan yang terbaik dalam jangka masa 5 tahun tersebut dan ia disumbangkan oleh peningkatan dalam plant utilization dalam tempoh tersebut.

Sumber: Laporan Tahunan PCG

3. Fertiliser & Methanol (F&M)

Perolehan F&M bagi PCG telah meningkat secara mendadak daripada RM4.1 bilion pada tahun 2016 kepada RM7.2 bilion pada tahun 2018. Ini disumbangkan oleh dua projek baru iaitu:

– PC Fertiliser Sabah: Urea & Ammonia Plant pada Mei 2017.
– Highly Reactive Polyisobutene (HR-PIB) pada Januari 2018.

Maka, keuntungan segmen pun telah meningkat secara mendadak daripada RM1.0 bilion pada tahun 2016 kepada RM2.3 bilion pada tahun 2018.

Maka, ia juga adalah prestasi kewangan yang terbaik dalam jangka masa 5 tahun tersebut.

Sumber: Laporan Tahunan PCG

4. Pasaran Utama

Pada tahun 2018, 64% jualan keseluruhan PCG adalah jualan eksport. Pasaran utama, selain pasaran domestik, bagi PCG adalah China, Indonesia dan Thailand. Nisbah sumbangan daripada negara tersebut pada tahun 2018 adalah seperti berikut:

Sumber: Laporan Tahunan PCG 2018

5. Prestasi Kewangan Keseluruhan

Secara keseluruhannya, PCG telah mencapai peningkatan daripada segi jumlah perolehan, daripada RM14.6 bilion pada tahun 2014 kepada RM19.6 bilion pada tahun 2018. Ia disumbangkan oleh kenaikan perolehannya daripada segmen O&D dan F&M.

Maka, keuntungan bersih untuk PCG telah meningkat daripada RM2.7 bilion pada tahun 2014 kepada setinggi RM5.0 bilion pada tahun 2018.

PCG telah mencapai 5-tahun purata Return on Equity (ROE) sebanyak 13.71%. Ini bermaksud, ia telah mengaut keuntungan bersih sejumlah RM13.71 daripada setiap RM100 dalam ekuiti pemegang saham daripada tahun 2014 ke tahun 2018.

Sumber: Laporan Tahunan PCG

6. Pengurusan Aliran Tunai

Daripada tahun 2014 sehingga 2018, PCG telah berjaya menjanakan sebanyak RM23.0 bilion dalam aliran tunai operasi, RM1.5 bilion dalam faedah dan RM0.7 bilion dalam dividen daripada syarikat associates dan joint ventures.

Ia juga menerima RM 3.5 bilion dalam pinjaman jangka panjang bersih.

Daripada jumlah tersebut, PCG telah membiayai:

– RM 15.5 bilion dalam capital expenditures (CAPEX).
– RM 8.5 dalam dividen kepada pemegang sahamnya.

Kini, PCG mempunyai RM 12.3 bilion dalam baki tunai. Terbuktilah, PCG merupakan satu syarikat yang mantap dari segi pengurusan aliran tunai dan ia berupaya untuk memberi dividen secara berterusan kepada para pemegang sahamnya pada masa hadapan.

Sumber: Laporan Tahunan PCG

7. Kedudukan Kewangan Terkini

Pada 31 Disember 2018, PCG mencatat sejumlah RM1.08 bilion dalam liabiliti bukan semasa dan RM30.48 bilion dalam ekuiti bagi pemegang saham. Maka, nisbah hutang bagi PCG adalah 3.55%. Di samping itu, ia telah mencatatkan RM16.76 bilion dalam aset semasa dan RM5.11 dalam liabiliti semasa.

Maka, nisbah semasa bagi PCG ialah 3.28.

8. Siapa Pemilik Terkini PCG?

Pada 25 Februari 2019, selain Petronas, 5 pemilik yang terbesar terkini dan pemegangan saham dalam PCG adalah seperti berikut:

No.Senarai Pemilik Terbesar PCGPemegangan Saham
1Petroliam Nasional Bhd64.35%
2Employees Provident Fund Board6.79%
3Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)2.55%
4Amanah Saham Bumiputera1.60%
5State Street Bank & Trust Company0.83%

Sumber: Laporan Tahunan PCG 2018

9. Pelan Perkembangan

PCG akan meneruskan rancangan perkembangannya untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran petrokimia daripada 12.8 juta tan setahun kepada 16.1 juta tan setahun pada tahun 2020. Kini, PCG telah merekod 96.0% persiapan bagi projek Pengerang Integrated Complex (PIC).

Ia berupaya menghasilkan sebanyak 2.7 juta tan setahun produk petrokimia seperti polymers, glycols, dan elastomers. PIC dijangka akan mula beroperasi pada suku kedua tahun 2019.

10. P/E Ratio

Pada 9 April 2019, harga saham PCG berada pada paras RM9.12. Pada tahun 2018, PCG telah merekodkan sebanyak RM0.622 dalam Earnings Per Share (EPS).

Maka, P/E Ratio bagi PCG yang terkini ialah 14.66, lebih rendah jikalau ia dibandingkan dengan 17.46, iaitu 5-tahun purata P/E Ratio-nya.

11. P/B Ratio

Pada 31 Disember 2018, PCG telah merekodkan aset bersih RM3.81 setiap saham. Maka, P/B Ratio terkini bagi PCG adalah 2.39, lebih tinggi jika ia dibandingkan dengan 2.20, iaitu 5-tahun purata P/B Ratio-nya.

12. Kadar Dividen

Pada 2018, PCG memberikan RM0.32 dalam dividends per share (DPS). Ini adalah satu peningkatan daripada RM0.16 dalam DPS pada 2014. Pada harga saham RM 9.12, kadar dividen terkini bagi PCG ialah 3.51% setiap tahun jika PCG boleh mengekalkan DPS-nya pada RM 0.32 setahun bagi tahun-tahun hadapan.

Bagi kadar dividen terkini, ia adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan 3.02%, iaitu purata kadar dividen-nya dalam masa 5 tahun tersebut.

Sumber: Laporan Tahunan PCG

Sudut Pandangan

Terutamanya 2 tahun lepas, PCG telah mencapai peningkatan daripada segi prestasi kewangan. Ia telah mencatatkan kenaikan perolehan dan keuntungan bersih. Oleh itu, ia boleh menaikkan pembayaran DPS kepada pemegang sahamnya.

Buat masa sekarang, penilaian saham PCG adalah:

– P/E Ratio sebanyak 14.66 (lebih rendah daripada 5-tahun purata)
– P/B Ratio sebanyak 2.39 (lebih tinggi daripada 5-tahun purata)
– Kadar dividen sebanyak 3.51% (lebih tinggi daripada 5-tahun purata)

Jadi, wajarkah untuk melabur PCG hari ini pada harga RM 9.12 sesaham?

Itu bergantunglah kepada pelan pelaburan masing-masing.

Biodata Penulis

Ian Tai merupakan Pengasas portal saham Bursaking.com.my dan Editor di KCLau.com. Beliau juga merupakan Penyumbang Artikel kepada The Fifth Person, Value Invest Asia dan Small Cap Asia, laman-laman web saham terkemuka di Singapura.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Status Saham Patuh Syariah Sering Berubah

Pelaburan merupakan satu tindakan di mana pelabur melaburkan wang atau aset ke dalam pasaran modal dengan menjangkakan pulangan pada masa akan datang dapat meningkat. Seperti yang diketahui ramai, terdapat pelaburan secara Islamik dan juga konvensional. Pelaburan Islamik dapat didefinisikan sebagai pelabur yang menyumbang wang mereka bagi tujuan memperoleh keuntungan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Manakala pelaburan konvensional adalah bebas dimana segala aktiviti pelaburan tidak perlu bertepatan dengan syariat Islam.

Terdapat dua pendekatan bagi mewujudkan kebolehan pasaran saham dalam sektor kewangan Islam di Malaysia. Pertama adalah dengan mengenal pasti produk dan perkhidmatan konvensional sedia ada yang secara amnya boleh diterima oleh Islam, dan mengubah suai dan menghapuskan sebarang unsur terlarang yang dapat mematuhi prinsip Syariah. Kedua, dengan melibatkan penggunaan pelbagai prinsip Syariah untuk memudahkan penghasilan dan inovasi produk dan perkhidmatan baharu.

Antara isu yang ingin dihuraikan adalah saham-saham yang patuh syariah kerap berubah statusnya menjadi saham tidak patuh syariah. Majlis Penasihat Syariah (MPS) Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) akan mengemas kini status saham-saham patuh syariah di Bursa Malaysia pada setiap tahun sebanyak dua kali.  

Antara kriteria yang diukur oleh pihak MPS dalam menentukan sesuatu saham patuh syariah adalah berdasarkan aktiviti utama syarikat. Secara jelasnya, semua aktiviti yang dijalankan oleh syarikat mestilah tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagai contoh, pihak MPS akan mengeluarkan sesuatu syarikat atau sekuriti daripada senarai sekuriti lulus syariah apabila operasi utama syarikat berteraskan riba, aktiviti perjudian, mengeluar atau memasarkan produk yang haram serta menjalankan kegiatan yang mempunyai unsur gharar iaitu ketidakpastian dalam perniagaan sesebuah syarikat.

Antara saham patuh syariah popular yang bertukar statusnya menjadi saham tidak patuh syariah adalah REDtone Digital Berhad. REDtone Digital Berhad merupakan syarikat komunikasi di Malaysia dan telah disenaraikan sebagai saham patuh syariah pada Mei 2020. Namun, status saham syarikat ini berubah kepada saham tidak patuh syariah pada Mei 2021. Walaubagaimanapun, saham ini bertukar kembali ke dalam senarai saham patuh syariah pada Mei 2022. Secara keseluruhannya, saham REDtone Digital Berhad telah berubah status syariahnya sebanyak tiga kali dalam tempoh dua tahun.

Oleh itu, setiap pelabur yang mengutamakan pelaburan patuh syariah, perlulah berhati-hati dalam pemilihan saham yang sering berubah status patuh syariahnya dan sentiasa mengambil tahu perkembangan semasa saham tersebut. Hal ini kerana, apabila saham yang dimiliki dalam tempoh pengumuman untuk bertukar statusnya kepada saham tidak patuh syariah, pelabur perlulah menjual dengan kadar segera saham yang dimiliki itu untuk mendapatkan keuntungan yang halal. Manakala, selepas pengumuman dibuat, saham patuh syariah yang bertukar statusnya akan menjadikan keuntungan yang didapati oleh pelabur tidak halal dan keuntungan tersebut perlulah diderma atau dibuat amal kebajikan. 

Artikel sumbangan:

NUR ZULKIRAH BINTI ZULKIFLI (288890)

BIFS3013 ISLAMIC INVESTMENT,

Universiti Utara Malaysia (UUM)

Baca lagi: Senarai Terkini Saham Patuh Syariah (Mei 2023)

Alhamdulillah, terkini kami telah terbitkan buku ‘Malaysia Melabur Saham’.

BUKU INI WAJAR DIMILIKI OLEH MEREKA YANG BERANI BERIMPIAN !

Pastinya anda selalu terdengar atau terbaca tentang peluang menggandakan pendapatan dalam pasaran saham patuh syariah di Bursa Malaysia. Ramai yang masih berkira-kira sebab belum berani dan tak pasti.

Jika anda benar-benar berminat untuk terlibat tetapi masih belum memulakan langkah pertama, buku ini teramat sesuai.

Ianya ringkas, padat dan sarat dengan contoh-contoh berbentuk grafik.

Kenapa Kena Miliki Buku Ini?

Tak semua orang boleh belajar menerusi video, jadi boleh baca buku ini di masa lapang. Nak Google semua artikel pun memakan masa.

Anda nak mula melabur saham, tapi nak tahu dulu asasnya?

Tak dapat nak belajar secara face-to-face, jom mulakan dengan membaca buku ini.

Senang faham sebab buku ini penuh dengan gambar dan contoh-contoh.

Ditulis oleh mereka yang berpengalaman, kita sama-sama belajar sampai faham.

Miliki Buku Ini Sekarang!!

Tak semua orang boleh belajar menerusi video, jadi boleh baca buku ini di masa lapang. Nak Google semua artikel pun memakan masa. Sebab itu buku ini telah terjual lebih daripada 2,000 naskah!

Kami faham ramai nak mula melabur saham, tapi nak tahu dulu asasnya?

Tak sempat nak belajar secara face-to-face, jom mulakan dengan membaca buku ini.

Senang faham sebab buku ini penuh dengan gambar dan contoh-contoh.

Ditulis oleh mereka yang berpengalaman, kita sama-sama belajar sampai faham.

TERKINI: Miliki Buku Malaysia Melabur Saham di Shopee