Takaful Sebagai Simpanan?

Seperti yang kita sedia maklum, takaful adalah merupakan instrumen kewangan berbentuk perlindungan. Pencarum atau penama akan menerima pampasan sekiranya perkara yang tidak dingini berlaku.

Tapi pernahkah anda membaca atau mendengar bahawa Takaful juga berfungsi sebagai satu bentuk simpanan?

Takaful Kan Untuk Perlindungan? Ada Untuk Simpanan Juga?

Jika dikatakan Takaful sebagai satu simpanan, jenis Takaful seperti ini selalunya dikaitkan dengan Pelan Takaful Keluarga Tradisional dan Pelan Takaful Keluarga Berkaitan Pelaburan.

Ini kerana kedua-dua Pelan Takaful ini ada menawarkan pulangan kewangan kepada anda dalam satu tempoh tertentu. Akan tetapi, Pelan Takaful Keluarga Berkaitan Pelaburan adalah lebih popular di pasaran kerana ianya memberikan anggaran pulangan yang agak tinggi kepada pencarum.

Secara dasarnya, pencarum akan mendapat pulangan tinggi daripada Pelan Takaful Berkaitan Pelaburan disebabkan oleh Pelan ini merupakan gabungan Perlindungan dan Pelaburan.

Pencarum yang memegang Sijil Takaful di bawah Pelan ini akan diberikan sejumlah Unit Pelaburan dan terdapat syarikat Takaful yang menawarkan beberapa jenis Unit Pelaburan untuk dibuat pilihan. Sebagai Pencarum, anda boleh merujuk kepada Fund Fact Sheet yang disediakan untuk menilai sendiri risiko pelaburan anda.

Untunglah Dengan Takaful Pun Boleh Buat Pelaburan

Dengan konsep seperti ini bukankah ianya menguntungkan Pencarum? Wang Pampasan dan Keuntungan Pelaburan boleh dikaut sekaligus oleh Pencarum!

Perlu diingatkan bahawa Pelan ini bukanlah produk pelaburan sepenuhnya seperti Unit Amanah. Sebahagian daripada jumlah caruman akan diperuntukkan untuk Perlindungan Takaful dan hanya sebahagian sahaja yang akan dilaburkan ke dalam Unit Pelaburan.

Untuk memahami dengan lebih lanjut pecahan caruman ini, mari kita lihat contoh dibawah:

Anggarkan jumlah caruman adalah sebanyak RM1,200.00 setahun, kemudian ditolak dengan Caj Yang Tidak Diperuntukkan RM684.00, ditolak dengan Caj Yang Diperuntukkan RM516.00, ditolak dengan Tabarru’ RM 391.32, ditolak dengan Caj Perkhidmatan RM72.00, ditolak dengan Caj Pengurusan Dana RM0 bersamaan dengan Nilai Tunai Terkumpul RM52.68.

Hanya jumlah dari Nilai Tunai Terkumpul yang akan dilaburkan kedalam Unit Pelaburan. Penolakan atau caj daripada Jumlah Caruman hanya dikenakan kepada pencarum pada Tahun sijil yang pertama sehingga keenam atau pertama sehingga kesepuluh.

Pecahan caruman ini boleh dilihat di bahagian Ilustrasi Jualan dan diterangkan secara mendalam di dalam Ilustrasi Manfaat yang menjadi kewajipan setiap Ejen Takaful untuk menerangkannya kepada pencarum.

Ilustrasi Jualan ini adalah dinamik di mana ianya berubah mengikut umur, jantina, pekerjaan dan faktor merokok atau tidak merokok.

Selain daripada itu, pencarum boleh memilih sama ada untuk memaksimumkan perlindungan di mana jumlah pelaburan akan berkurangan. Atau sebaliknya dengan meminimumkan kadar perlindungan dan memaksimumkan jumlah pelaburan.

Pelaburan Yang Rugi Boleh Menyebabkan Pelan Takaful Anda Luput

Sebagai pencarum yang bijak, Ilustrasi Manfaat ini harus diteliti sebaik-baiknya. Ini adalah kerana elemen simpanan di dalam Takaful bukanlah seperti Akaun Simpanan yang biasa dilakukan di bank.

Selain daripada jumlah simpanan berkemungkinan tidak sama dengan jumlah pulangan, pencarum juga harus sedar akan risiko kerugian. Perkara ini disebabkan oleh elemen turun naik pelaburan dan kegagalan membuat caruman secara berkala berdasarkan kepada mod caruman yang sepatutnya.

Kegagalan membuat caruman ini akan mengakibatkan Nilai Tunai Terkumpul terjejas.

Lebih buruk lagi jika Nilai Tunai Terkumpul tersebut akan menjadi kosong kerana Pengendali Takaful tetap akan menolak jumlah yang sepatutnya untuk Caj Perkhidmatan dan Tabarruq’.

Sekiranya jumlah penolakan ini kosong atau kurang daripada sepatutnya, Sijil Takaful akan melalui proses di panggil “Tempoh Tenggang” sebelum ianya menjadi luput.

Jika ini berlaku, Pencarum tidak boleh membuat tuntutan selagi sijil tersebut tidak dikuatkuasakan semula. Mekanisme ini adalah untuk memastikan kelangsungan perlindungan Takaful ke atas pencarum.

Tujuan Utama Takaful

Tujuan utama Takaful adalah untuk memberi perlindungan tetapi dalam masa yang sama ianya mempunyai fungsi sebagai simpanan. Pencarum akan menerima sejumlah wang apabila sampai tempoh matang Sijil Takaful tersebut.

Jadilah pencarum Takaful yang bijak dengan menilai keperluan anda, samada ingin mendapatkan perlindungan kewangan yang maksimum atau menyeimbangkan di antara Takaful dan Simpanan.

Tetapi anda harus ingat, sekiranya pelaburan di dalam pelan Takaful anda merugikan, pelan anda mungkin terbatal disebabkan perkara tersebut.

Kredit Gambar: Facebook Bank Negara Malaysia

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BNM Pelawa Permohonan Lesen Penanggung Insurans, Pengendali Takaful Digital

KUALA LUMPUR, 9 Julai (Bernama) — Bank Negara Malaysia (BNM) hari ini mempelawa permohonan bagi lesen penanggung insurans dan pengendali takaful digital (DITO) yang boleh dikemukakan dalam tempoh 2 Jan, 2025 hingga 31 Dis, 2026.

Dalam kenyataan hari ini, bank pusat itu berkata lesen berkenaan dikeluarkan kepada pemohon yang terbukti dapat memaparkan kapasiti dan keupayaan mencapai matlamat dasar yang disasarkan dan pada masa yang sama mengekalkan tumpuan teguh terhadap aspek pengurusan risiko dan perlindungan pengguna.

Sehubungan itu, semua pemohon perlu berbincang dengan BNM sebelum mengemukakan permohonan dan boleh berbuat demikian mulai 1 Okt, 2024 menerusi [email protected].

Ini sejajar dengan langkah BNM mengeluarkan Dokumen Dasar Rangka Kerja Pelesenan dan Pengawalseliaan DITO hari ini yang menggariskan keperluan memudahkan penyertaan mereka yang dapat memberi tawaran nilai kukuh serta bermakna dari segi rangkuman, persaingan dan kecekapan serta selaras dengan teras strategik Pelan Sektor Kewangan 2022–2026 untuk memajukan pendigitalan dalam sektor kewangan.

“Pemohon yang berminat dikehendaki memenuhi kriteria penilaian dalam beberapa aspek seperti kehematan termasuk ciri-ciri dan integriti pemohon, sifat dan kecukupan sumber kewangan serta kekukuhan dan kebolehlaksanaan rancangan perniagaan dan teknologi,” katanya.

Aspek lain seperti amalan pengendalian perniagaan dan perlindungan pengguna, Syariah (jika berkaitan), lngkah-langkah pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan serta keupayaan mencapai tawaran nilai yang bermakna demi kepentingan Malaysia.

BNM berkata semua pemohon berminat juga perlu memastikan bahawa prosedur permohonan digariskan dalam dokumen dasar ini dipatuhi sepenuhnya.

“Ini berserta pematuhan terhadap dokumen dasar lain yang berkaitan seperti Prosedur Permohonan untuk Lesen Baharu di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 selain Prosedur Permohonan Perolehan Kepentingan dalam bentuk Saham dan menjadi Syarikat Induk Kewangan,” katanya.

Menurut bank pusat itu, DITO terbabit akan turut melalui fasa asas bagi tempoh tiga hingga tujuh tahun untuk membuktikan daya maju perniagaan dan kekukuhan operasi mereka.

Sepanjang tempoh fasa asas itu juga, kata BNM, DITO perlu mengekalkan dana modal minimum yang lebih rendah dan setara dengan operasi perniagaan DITO pada peringkat awal. 

“Kalangan DITO ini dicirikan oleh operasi digital mereka dengan model perniagaan dan produk yang inovatif untuk memenuhi keperluan pengguna secara lebih baik.

“Apabila mula beroperasi, DITO dijangka merapatkan jurang perlindungan penting dalam segmen yang berfokuskan digital serta saling melengkapi penanggung insurans, pengendali takaful berlesen sedia ada dan peserta lain dalam rantaian nilai insurans dan takaful,” kata BNM.

— BERNAMA