Kerajaan Salur RM7.150 Bilion Kepada PKS Di Bawah TRRF Setakat 6 Julai – Tengku Zafrul

KUALA LUMPUR, 2 Sept (Bernama) — Kerajaan telah menyalurkan sejumlah RM7.150 bilion kepada sebanyak 26,119 Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) di bawah Kemudahan Bantuan dan Pemulihan Bersasar (TRRF) setakat 6 Julai, 2022.

Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, sejumlah 41,978 permohonan telah diterima setakat tempoh tersebut dan kemudahan pinjaman bernilai RM6 bilion ini telah ditambah menjadi RM8 bilion bagi membantu kalangan PKS yang terjejas dalam sektor perkhidmatan.

Jelas beliau, di bawah TRRF yang dipertingkat, PKS boleh menggunakan sehingga 30 peratus daripada pembiayaan yang diluluskan untuk membayar balik pembiayaan perniagaan (pembiayaan semula) sedia ada.

“Saiz pembiayaan yang ditawarkan adalah sehingga RM500,000 bagi setiap PKS manakala RM75,000 bagi perusahaan mikro dengan kadar faedah sehingga 3.5 peratus setahun termasuk fi jaminan.

“Tempoh bayaran balik pembiayaan ini adalah sehingga tujuh tahun berserta moratorium sekurang-kurangnya selama enam bulan,” katanya menerusi Laporan Kewangan Rakyat Ke-109 yang dikeluarkan hari ini.

Tengku Zafrul berkata kemudahan yang ditawarkan pada kadar sehingga 3.5 peratus setahun ini tersedia melalui institusi kewangan peserta dengan perlindungan jaminan oleh pihak Credit Guarantee Corporation Malaysia Bhd (CGC) atau Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP).

Kemudahan tersebut tersedia hingga 30 Jun, 2022 atau setelah peruntukan digunakan sepenuhnya.

Selain itu, beliau berkata, bagi menyokong matlamat kerajaan dalam mencapai pelepasan karbon sifar bersih pada tahun 2050, PKS juga digalakkan untuk menerapkan amalan kelestarian bagi meningkatkan daya tahan perniagaan masing-masing.

“Kemudahan Peralihan Rendah Karbon merupakan satu kemudahan pembiayaan yang diperuntukkan bermula dari 3 Feb, 2022 dan boleh dipohon sehingga peruntukan digunakan sepenuhnya iaitu sebanyak RM1 bilion di bawah strategi inisiatif 1, Amalan Rendah Karbon dalam Bajet 2022.

“Setakat 6 Julai, 2022, sebanyak 26 syarikat PKS telah memohon bagi kemudahan ini dengan sejumlah RM11.713 juta telah diluluskan bagi 12 PKS,” katanya.

Menurut Tengku Zafrul, pemohonan PKS itu mewakili semua sektor yang komited untuk beralih ke arah operasi perniagaan rendah karbon dan lestari.

Beliau berkata, amalan kelestarian ini termasuk namun tidak terhad kepada aktiviti seperti mendapatkan pensijilan kelestarian, meningkatkan penggunaan bahan yang diakui lestari dalam aktiviti pengeluaran, menambah baik kecekapan tenaga bangunan dan peralatan selain memasang peralatan jana kuasa tenaga boleh baharu di premis masing-masing.

Maklumat lanjut mengenainya boleh diperoleh di laman sesawang  https://www.bnm.gov.my/documents/20124/2294076/lctf2022_bm_faq.pdf.

— BERNAMA

Artikel asal: https://thekapital.my/kerajaan-salur-rm7-150-bilion-kepada-pks-di-bawah-trrf-setakat-6-julai-tengku-zafrul/

Previous ArticleNext Article

Penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig Langkah Penting Tangani Isu Kompleks Pekerja

KUALA LUMPUR, 19 Julai  (Bernama) — Penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig yang akan terletak di bawah bidang kuasa Jabatan Perdana Menteri merupakan satu langkah penting ke arah menangani isu-isu kompleks dalam ekonomi gig yang sedang berkembang pesat di Malaysia.

Muna Wan Nordin, ketua pegawai eksekutif Qwork, penyedia khidmat teknologi sumber manusia, yang memuji langkah itu berkata suruhanjaya tersebut perlu merangkumi perlindungan menyeluruh untuk pekerja gig, platform dan majikan.

“Dengan penyertaan semua pihak berkepentingan, kita dapat memastikan amalan saksama, pembinaan kapasiti untuk pekerja dan pengiktirafan rasmi pengaturan kerja gig, yang akan membolehkan pekerja menikmati faedah seperti pekerja sepenuh masa,” katanya kepada Bernama hari ini.

E-hailing, perkhidmatan penghantaran makanan, penghantar cepat dan perkhidmatan penghantaran adalah antara pekerjaan utama yang menjadi pilihan pekerja gig terutamanya dalam kalangan belia Malaysia yang menganggur yang tidak mendapat mencari pekerjaan tetap kerana penawaran kerja yang rendah.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada awal bulan ini berkata satu rang undang-undang berkaitan kebajikan pekerja gig akan dibentangkan di Dewan Rakyat.

Suruhanjaya itu akan menyelia perkara yang melibatkan kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing, serta pekerja sambilan dan separa profesional.

Ahmad Zahid juga berkata penggubalan undang-undang ini perlu kerana hanya kira-kira 250,000 daripada 1.16 juta pekerja gig di Malaysia ketika ini yang mencarum kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial.

Menurut Muna, suruhanjaya itu juga perlu mengurangkan halangan bagi platform tempatan dan menggalakkan pekerjaan gig mahir yang menyumbang kepada ekonomi negara.

“Dengan langkah-langkah ini, kita memanfaatkan potensi penuh ekonomi gig dan mewujudkan persekitaran yang mampan dan saksama untuk semua yang terlibat,” katanya.

Ketua pemasaran Qwork, Vikram C. Mogan berkata, syarikat itu baru-baru ini menjalin kerjasama strategik dengan TalentCorp untuk merevolusikan landskap ekonomi gig Malaysia.

Memanfaatkan pengetahuan daripada platform dikuasakan AI Qwork, TalentCorp akan menerbitkan kertas putih penyelidikan komprehensif mengenai gig dan ekonomi kerja yang fleksibel serta faedah fiskalnya kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PKS).

Beliau berkata, kerjasama itu juga bertujuan untuk merapatkan jurang bagi komuniti yang kurang mendapat perkhidmatan dengan menyediakan akses kepada peluang gig dan latihan kemahiran penting, memupuk ekonomi gig yang lebih inklusif yang memberi manfaat kepada semua orang, terutamanya mereka yang secara tradisinya terpinggir daripada tenaga kerja.

Suruhanjaya itu boleh secara aktif menggalakkan korporat untuk bekerjasama dengan agensi kerajaan memajukan agenda tenaga kerja negara, menyediakan tenaga kerja yang  bersedia untuk industri dan masa depan, katanya.

Penasihat Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia (Penghantar) Fairuz Jamaludin baru-baru ini berkata penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia (Segim) akan berfungsi sebagai pusat komprehensif untuk menyelia peruntukan keselamatan, kebajikan dan persaraan pekerja gig, serta mengawal selia kapitalisme digital dalam industri.

Beliau berkata penubuhan Segim adalah suatu yang perlu kerana tiada badan kawal selia pada ketika ini yang boleh menangani isu-isu seperti sesetengah pekerja p-hailing dan e-hailing yang menerima gaji  tidak mencukupi.

— BERNAMA