Labuan Kekal Rangka Tindakan Pembangunan Labuan 2030, Pacu Pembangunan Ekonomi

LABUAN, 1 Feb (Bernama) — Perbadanan Labuan akan mengekalkan Rangka Tindakan Pembangunan Labuan 2030 (LDB 2030) dalam usaha untuk memacu pembangunan ekonomi pulau bebas cukai itu.

Ketua Pegawai Eksekutifnya Rithuan Ismail berkata pelan pembangunan itu menggariskan beberapa cadangan pembangunan fizikal dan program untuk meningkatkan aktiviti ekonomi.

“Labuan telah mempunyai perancangan pembangunan melalui Rangka Tindakan Pembangunan Labuan untuk jangka panjang sehingga 2030. Antara fokus pelan pembangunan itu adalah mengukuhkan dan mempelbagaikan kegiatan ekonomi,” katanya pada program The Brief terbitan Bernama TV sempena Hari Wilayah Persekutuan hari ini. 

Menurutnya, Labuan tidak seharusnya hanya bergantung kepada sektor kewangan antarabangsa serta industri berkaitan minyak dan gas (O&G). 

“Penumpuan sektor pelancongan dalam pelan pembangunan tersebut merupakan inisiatif utama kerana kelebihan Labuan sebagai pulau bebas cukai serta memiliki aset pelancongan yang berpotensi. 

Rithuan berkata, untuk melaksanakan projek yang dikenal pasti dalam rangka tindakan itu, pelan tindakan pembangunan telah disediakan dengan menggariskan lima hala tuju utama.

Beliau berkata, pertama, sektor perkhidmatan kewangan di Labuan akan dikukuhkan lagi melalui pelan transformasi dan rasionalisasi yang sedang dilaksanakan Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan sebagai agensi peneraju. 

Menurutnya, kedua, LDB 2030 perlu selari dengan pelan transformasi tersebut bagi mengembangkan sektor perkhidmatan kewangan sekali gus sebagai sektor utama yang menyumbang kepada keluaran dalam negeri kasar Labuan. 

Beliau berkata, ketiga, sektor O&G yang memainkan peranan penting untuk menjana pertumbuhan ekonomi Labuan perlu dimantapkan lagi melalui pelaksanaan hab O&G dengan Labuan berperanan mengukuhkan fungsinya sebagai hab utama bagi menyokong aktiviti industri ini. 

Menurutnya, keempat, sektor pelancongan menjadi antara sumber dan pemacu ekonomi Labuan melalui tindakan yang telah dikenal pasti dan akan dilaksakanakan dalam tempoh segera, jangka pendek dan jangka panjang. 

Kelima, sektor pendidikan dan perkhidmatan awam juga penting untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan penduduk Labuan, katanya.

Rithuan berkata, seiring dengan hasrat untuk menjadikan Labuan sebagai bandar pintar dan mampan, Jabatan Wilayah Persekutuan telah menyediakan kerangka bandar pintar melalui Rangka Tindakan Bandar Pintar Wilayah Persekutuan Labuan. 

“Inisiatif ini bertujuan menyediakan pelan tindakan bandar pintar yang membantu merancang dan menentukan projek keutamaan berkaitan pelaksanaan projek seperti yang sedang dilaksanakan selain mengambil kira projek yang dilaksanakan oleh agensi yang menerapkan elemen pintar dalam sistem penyampaian perkhidmatan. 

“Ini sekali gus menyokong segmen ekonomi digital dalam pelbagai sektor ekonomi berasaskan Internet Pelbagai Benda,” katanya. 

— BERNAMA

Previous ArticleNext Article

Aset Rizab Rasmi Malaysia Berjumlah US$112.46 Bilion Pada Akhir Ogos – BNM

KUALA LUMPUR, 29 Sept (Bernama) — Aset rizab rasmi Malaysia berjumlah US$112.46 bilion pada akhir Ogos 2023, berdasarkan format Special Data Dissemination Standard (SDDS) Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF).

Dalam kenyataan pada Jumaat mengenai Pemakluman Terperinci Rizab Antarabangsa pada Akhir Bulan Ogos 2023, Bank Negara Malaysia (BNM) turut menjelaskan aset mata wang asing lain berjumlah US$1.7 juta.

“Secara keseluruhan, butiran terperinci rizab antarabangsa mengikut format SDDS IMF menunjukkan rizab antarabangsa Malaysia pada akhir Ogos 2023 tetap boleh guna,” jelasnya.

Menurut BNM mengikut format SDDS IMF, butiran terperinci rizab antarabangsa memberikan maklumat akan datang mengenai saiz, komposisi dan kebolehgunaan rizab, dan aset mata wang asing lain,  jangkaan serta prospek aliran masuk dan keluar pertukaran asing bagi kerajaan Persekutuan dan BNM untuk tempoh 12 bulan akan datang.

“Bagi tempoh 12 bulan akan datang, aliran keluar jangka pendek yang telah dikenal pasti bagi pinjaman, sekuriti dan deposit mata wang asing berjumlah US$17.56 bilion.

“Aliran keluar jangka pendek ini termasuk pembayaran balik berjadual peminjaman luar negara oleh kerajaan dan kematangan Bil Antara Bank dalam mata wang asing Bank Negara,” tambahnya.

Bank pusat juga memaklumkan kedudukan jualan hadapan bersih adalah sebanyak US$22.89 bilion pada akhir Ogos 2023, mencerminkan pengurusan mudah tunai ringgit dalam pasaran wang.

Sejajar dengan amalan yang diterima pakai sejak April 2006, data itu tidak termasuk unjuran aliran masuk mata wang asing daripada pendapatan faedah dan pengeluaran pinjaman projek, jelasnya.

Unjuran aliran masuk mata wang asing berjumlah US$2.23 bilion untuk tempoh 12 bulan akan datang, tambahnya.

Menurut BNM satu-satunya saluran keluar bersih jangka pendek aset mata wang asing luar jangka ialah jaminan Kerajaan bagi hutang luar negera dalam mata wang asing yang akan matang dalam tempoh satu tahun, berjumlah US$369.5 juta.

“Rizab antarabangsa Malaysia tidak mempunyai sebarang pinjaman dalam mata wang asing yang terkandung opsyen, serta tidak mempunyai kemudahan kredit dan kemudahan kredit tanpa syarat yang belum digunakan yang diberikan oleh atau kepada bank pusat lain, organisasi antarabangsa, serta bank dan institusi kewangan lain.

“BNM juga tidak terbabit dalam urus niaga opsyen mata wang asing terhadap ringgit,” jelasnya.

— BERNAMA