Alliance Islamic Bank Melancarkan Program Halal in One

Putrajaya, 7 Januari 2020 – Alliance Islamic Bank Berhad (“Alliance Islamic Bank”), subsidiari Alliance Bank Malaysia Berhad, hari ini melancarkan Program Halal in One, sebuah ekosistem enterpris Halal yang bertujuan membantu perusahaan kecil dan sederhana (PKS) memanfaatkan peluang dalam segmen ini.

Program ini menawarkan para pemilik perniagaan yang menerokai industri Halal dengan penyelesaian hujung ke hujung termasuk khidmat nasihat perniagaan, khidmat pemadanan perniagaan dan pembiayaan patuh syariah.

Sempena dengan pelancaran Program Halal in One, Alliance Islamic Bank telah menandatangani Memorandum Persefahaman (“MoU”) dengan rakan strategik, HQC Commerce Sdn Bhd. Acara menandatangani perjanjian telah disaksikan oleh Dato’ Dr. Sirajuddin bin Suhaimee, Pengarah, Sekretariat Majlis Halal Malaysia JAKIM, yang turut merasmikan majlis pelancaran.

Kiri ke Kanan: Dato’ Hj. Khairul Shahril bin Hj. Hamzah, Chief Executive Officer of HQC Commerce Sdn Bhd, Dato’ Dr. Sirajuddin bin Suhaimee, Director of Malaysia Halal Council Secretariat JAKIM, Mr. Rizal IL-Ehzan Fadil Azim, Chief Executive Officer of Alliance Islamic Bank, and Mr. Noor Azmi Mat Said, Chief Executive Officer of SME Corporation Malaysia

“Malaysia merupakan antara peneraju utama industri Halal menerusi ekosistem ekonomi Halal yang kukuh dengan tumpuan yang berterusan dalam membangunkan pembiayaan Islam global. PKS di Malaysia mempunyai kelebihan untuk menceburi segmen Halal global yang dijangka berkembang kepada US$3.0 trilion pada 2023. Namun sehingga 2018, 90% daripada PKS Malaysia masih belum memiliki sijil Halal,” kata Ketua Pegawai Eksekutif Alliance Islamic Bank, Encik Rizal IL-Ehzan Fadil Azim.

“Program Halal in One menawarkan khidmat nasihat perniagaan oleh perunding Halal bagi membantu PKS memperoleh sijil Halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). PKS juga dapat menghadiri program latihan kesedaran Halal yang disediakan secara percuma. Kami menyokong khidmat nasihat yang kami sediakan dengan penyelesaian perbankan Halal termasuk pembiayaan khas, penyelesaian pembayaran gaji, dan Takaful enterpris serta peluang pemadanan perniagaan berasaskan Halal.”

Menerusi Halal in One, Bank merancang untuk membentuk sebuah ekosistem yang terdiri daripada rakan-rakan strategik yang memiliki pelbagai kepakaran berasaskan Halal bagi membantu para pemilik perniagaan mengembangkan perniagaan mereka dalam sektor ini.

Ketua Pegawai Eksekutif HQC Commerce Sdn Bhd, Dato’ Hj. Khairul Shahril bin Hj. Hamzah, berkata, “Permintaan global terhadap produk Halal sedang meningkat dengan pesat. Sijil Halal Malaysia yang dikeluarkan oleh JAKIM mendapat pengiktirafan dan dihormati di seluruh dunia. Faktor ini memberikan kelebihan kepada perniagaan di Malaysia. Menerusi perkongsian dengan Alliance Islamic Bank, kami berharap agar dapat berhubung dengan lebih ramai pemilik perniagaan dan PKS untuk mengembangkan perniagaan mereka dengan memanfaatkan pasaran Halal.”

“Program Halal in One kami merupakan sebuah ekosistem inklusif yang menggabungkan semua elemen yang diperlukan oleh perniagaan untuk berkembang dalam segmen Halal: khidmat nasihat dan pemadanan perniagaan, persijilan halal dan pendanaan. Kami percaya bahawa usaha yang kami lakukan ini dapat membantu menyokong usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai pembekal utama perkhidmatan sokongan Halal serta menjadi pusat kecemerlangan dalam kewangan Islam,” kata Encik Rizal IL-Ehzan.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Program Halal in One Alliance Islamic Bank, sila layari:

https://www.alliancebank.com.my/Alliance-Islamic-Bank-Berhad/Home.

 # # #

Mengenai Alliance Islamic Bank Berhad

Alliance Islamic Bank Berhad (AIS) ialah subsidiari milik penuh Alliance Bank Malaysia Berhad (Alliance Bank), dan menawarkan pelbagai pilihan produk dan perkhidmatan patuh Syariah untuk para pengguna dan juga perniagaan.

AIS merupakan penyokong inisiatif yang menggalakkan dan mewujudkan impak positif kepada perniagaan, komuniti dan persekitaran.  

Mengenai HQC Commerce Sdn Bhd

HQC Commerce Sdn Bhd adalah salah satu Rakan Strategi untuk Malaysia International Halal Academy (MIHA), JAKIM dalam menyediakan nasihat dan bimbingan, latihan dan program pembangunan kapasiti.

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nak Tahu Saham Apa Yang Bakal Pulih Tahun 2021?

Dunia sedang memacu ke arah pemulihan ekonomi seiring dengan kejayaan vaksin Covid-19. Pemulihan dalam pelaburan saham telah menjadi laluan utama bagi para pelabur pada penghujung tahun, dengan tumpuan terhadap perubahan sektor, peningkatan saham perladangan serta penjejasan saham penjagaan kesihatan.

Kumpulan Penyelidikan Rakuten Trade Sdn Bhd telah mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan ekonomi pada tahun 2021.

Jom kita dengarkan lima soalan hangat yang diajukan kepada Encik Kenny Yee dari Rakuten Trade.

Encik Kenny Yee, Kumpulan Penyelidikan, Rakuten Trade Sdn Bhd

1. Kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) telah menawarkan peluang baru buat saham sektor perladangan. Boleh berikan komen mengenai jangkaan perkembangan harga minyak sawit mentah (CPO) pada bulan-bulan akan datang?

  • Seperti di lain-lain sektor, pemulihan global pasca Covid-19 telah mewujudkan permintaan Pent-Up atau permintaan yang tertahan untuk kebanyakan komoditi. Kami jangkakan peningkatan harga saham peladangan walaupun pengembalian duti eksport minyak sawit pada Januari 2021.
  • Bagi harga minyak sawit mentah (CPO), kami berpendapat ia mungkin berada di atas paras RM3,000 per tan, dengan RM4,000 sebagai halangan utama dalam beberapa bulan akan datang.

2. Boleh beri komen mengenai kesan dari mandat biodiesel pada harga minyak sawit mentah (CPO) pada tahun 2021?

  • Dengan harga minyak mentah pada kadar semasa, biodiesel tetap merupakan saranan yang tidak begitu menarik memandangkan titik harganya dan jangkaan pungutan eksport menjadi sumber pendapatan bagi industri.
  • Pelaksanaan mandat biodiesel Malaysia akan tetap menjadi cabaran pada tahun 2021 biarpun ia mempunyai kelebihan sebagai bahan bakar yang lebih stabil dan mampan untuk masa hadapan.

3. Apakah pandangan anda terhadap syarikat / saham teknologi?

  • Saham teknologi akan tetap menjadi tumpuan, tetapi ini turut bergantung pada nilai saham individu.
  • Kami mengesyorkan VIS-Dynamics, JCY International Bhd, Elsoft Research, Inari, dan MI Technovation Bhd sebagai pilihan utama untuk saham teknologi.

4. Bagaimanakah prestasi saham-saham modal yang lebih kecil pada 2021 vs blue chips atau saham mewah, kerana seperti yang kita sedia maklum, saham yang besar tidak semestinya lebih baik?

  • Dalam kesukaran yang dihadapi pada tahun 2020, kami yakin saham-saham modal yang lebih kecil akan menerajui 2021 selaras dengan penyempurnaan semula portfolio dengan disokong oleh aliran masuk dana berterusan dari pelabur runcit yang akan terus menjadi peserta pasaran utama.
  • Antara saham-saham modal kecil yang disarankan adalah Supercomnet Technologies, AppAsia, RCE Cap, TCS Group, dan Dnonce.
  • Blue chips atau saham mewah dan bermodal besar masih kekal memainkan peranan dominan, tetapi kami menjangkakan peningkatan serta penyertaan berterusan dalam saham modal kecil mengunjurkan dari nilai dan potensi pertumbuhan mereka.

5. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia merancang untuk membubarkan larangan jualan kawal selia pendek (RSS) pada tahun 2021. Bagaimanakah keadaan ini akan memberi impak kepada pasaran ekuiti dan pemulihan ekonomi untuk jangka pendek?

  • Walaupun tujuannya adalah untuk merancakkan pasaran ekuiti, jualan kawal selia pendek (RSS) akan memberi penekanan dan impak langsung kepada keuntungan terutamanya saham blue chips atau saham mewah.
Iklan

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!