Muzakarah Nusantara Ke-15 Tampilkan Resolusi Bahawa Pemerkasaan Kewangan Campuran Islam Adalah Perlu Untuk Membina Ekonomi Dan Membantu Golongan Terkesan Dengan Pandemik Covid-19

Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dalam Kewangan Islam (ISRA) telah menganjurkan Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara Ke-15 (MUZAKARAH2021)pada 7 hingga 8 Julai 2021 lepas dengan tema “Industri Kewangan Islam Pasca Pandemik: Impak, Cabaran dan Hala Tuju”.

Persidangan secara maya tersebut berjaya menarik kehadiran lebih kurang 300 pengamal industri kewangan Islam dan pakar Syariah tempatan dan antarabangsa. Pemilihan tema adalah bertepatan dengan krisis ekonomi global masakini yang berlaku ekoran daripada pandemik COVID-19 yang masih berlarutan.

MUZAKARAH2021 juga telah mengupas secara mendalam isu-isu yang dihadapi oleh industri kewangan Islam dalam menghadapi pandemik dan bagaimana persoalan fiqh yang timbul dapat ditangani oleh pelbagai pihak terutamanya penggubal polisi. Penekanan utama diberikan kepada impak pandemik COVID-19 ke atas institusi kewangan Islam, di samping cabaran-cabaran yang dihadapi serta menggariskan hala tuju industri ini di masa hadapan.

Dilancarkan oleh ahli Lembaga Pengarah Pusat Pengajian Kewangan Islam Antarabangsa (INCEIF), Tan Sri Azman Mokhtar. Majlis perasmian tersebut juga menyaksikan ucapan alu-aluan daripada Prof. Dr. Akram Laldin, Pengarah Eksekutif ISRA dan Encik Adnan Zaylani Mohamad Zahid, Penolong Gabenor Bank Negara Malaysia. Di dalam ucapan perasmiannya, Tan Sri Azman Mokhtar berkata, “Kita sedang menghadapi bukan satu, tetapi tiga krisis di dalam satu di mana dunia, termasuk rantau Nusantara, mengalami bencana ribut taufan yang sempurna (atau “a perfect storm”) di dalam tiga jangkamasa; iaitu jangkamasa pendek, pertengahan dan jangkamasa panjang. Krisis dan jangkamasa cabaran adalah bertindih dan berkait, jadi penyelesaiannya juga perlu mengambil kira penyelesaian yang menyeluruh, syumul dan bernas, berlandaskan pandangan yang benar-benar inklusif, progresif dan berihsan”.

Tambah beliau lagi, “Bertepatan dengan krisis tiga penjuru akibat pandemik Covid-19 ini, persidangan MUZAKARAH2021 selaku wadah utama bagi para cendekiawan dan pengamal industri di rantau Nusantara membahaskan isu-isu Syariah dalam kewangan Islam dan membincangkan strategi serta kaedah yang paling sesuai dalam mendepani krisis krisis global ini adalah amat dialukan.  Selain itu, ia juga dapat menghasilkan impak positif kepada ekonomi dan kemaslahatan masyarakat secara amnya dalam memenuhi maqasid Syariah”.

Mewakili Bank Negara Malaysia, Encik Adnan Zaylani Mohamad Zahid selaku Penolong Gabenor berkata, Usaha pemulihan ekonomi memerlukan sokongan pelbagai pihak. Selain jentera kerajaan dan sektor-sektor asas, pelbagai lapisan masyarakat harus bersepakat dalam usaha ini. Tidak kurang juga para ilmuan yang boleh memainkan peranan penting berdasarkan kepakaran masing-masing. Krisis ini telah memberi impak yang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi negara serantau. Pelbagai pakej rangsangan telah diperkenalkan oleh pihak berautoriti bagi mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh individu dan perniagaan. Dalam menyokong usaha ini, institusi kewangan Islam dan ilmuan Syariah mempunyai peranan penting untuk menerapkan prinsip ihsan dan adil dalam penawaran program bantuan yang responsif terhadap keadaan semasa dan cabaran yang dihadapi oleh pelanggan”.

Di antara topik-topik yang telah dibincangkan pada MUZAKARAH2021 adalah:

  • Industri Perbankan Islam: Isu-Isu dalam Implementasi Moratorium
  • Pasca Moratorium: Cabaran dan Halatuju
  • Industri Takaful: Pindaan Klausa Dana Tabarru’
  • Crowdfunding: Sumber Kewangan Alternatif Ketika Pandemik
  • Penggunaan Dana Zakat bagi Pembiayaan Asnaf yang Terkesan dengan Pandemik

Prof. Dr. Akram Laldin, Pengarah Eksekutif ISRA turut menjelaskan “Hasil dari MUZAKARAH2021, pihak kami telah menggariskan beberapa resolusi dan cadangan. Di antaranya adalah, bagi membina semula kekuatan ekonomi dan membantu golongan yang terkesan dengan pandemik COVID-19, perlu ada kolaborasi yang kukuh di antara pihak kerajaan, institusi kewangan Islam, institusi zakat dan wakaf, dan rakan pelaksana bagi mewujudkan kewangan campuran Islam. Perlaksanaan perantaraan berasaskan nilai dan pelaburan berasaskan impak sosial perlu dipertingkatkan. Kajian lanjut juga perlu dijalankan berhubung parameter implementasi mikro kredit berasaskan qard hasan bagi dana zakat semasa dan pasca pandemik, dan pengstrukturan semula model-model kewangan campuran Islam yang sesuai dilaksanakan oleh institusi kewangan Islam.

Bagi pihak ISRA, saya mengucapkan terima kasih kepada Bank Negara Malaysia, Institusi Sokongan, INCEIF dan Universiti Utara Malaysia (UUM), Ahli Komuniti, Malaysia World’s Islamic Finance Marketplace, Rakan aplikasi, I-FIKR, ISRA Consulting yang merupakan Syarikat Perundingan kepada ISRA dan juga pihak ASAS yang sentiasa memberi sokongan padu kepada acara MUZAKARAH”.

Tentang ISRA

Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dalam Kewangan Islam (ISRA) dilancarkan pada tahun 2008 oleh Bank Negara Malaysia dalam usaha untuk menyelaraskan keperluan akademik dan industri untuk penyelidikan bidang Syariah dan kewangan Islam. Dengan lebih daripada 200 pembentangan persidangan dan lebih dari 100 makalah penyelidikan diterbitkan, bersama dengan bahan-bahan terbitan yang diedarkan ke lebih dari 40 negara di seluruh dunia, ISRA telah terpilih sebagai “Best Islamic Research Firm” oleh IFN Service Providers Poll sebanyak tujuh kali. ISRA adalah sebuah akademi berprestij yang bertujuan untuk menjadi pusat penyelidikan Syariah terkemuka di dunia dalam Kewangan Islam.

Previous ArticleNext Article

Pakej PEMERKASA Perkenal Pembiayaan Pengukuhan PKS Untuk Membantu PKS Mengharungi Tempoh Sukar

SME Corporation Malaysia, sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC) bekerjasama dengan  Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) telah meningkatkan usaha berterusan mereka dengan menawarkan bantuan kewangan kepada PKS yang  menghadapi masalah kewangan serta sektor yang terpinggir melalui kemudahan  pembiayaan baharu iaitu Pembiayaan Pengukuhan PKS (SMERF). 

Berikutan peningkatan jumlah kes COVID-19 dan pelaksanaan perintah kawalan  pergerakan dan yang terkini penutupan seluruh negara, ekonomi negara dan kehidupan  rakyat Malaysia telah teruk terjejas.

Kerjasama ini adalah konsisten dalam menyokong  PKS sejak dari awal pandemik dan skim pembiayaan baharu ini bertujuan membantu  PKS menguruskan aliran tunai dengan lebih baik sekali gus memastikan kelangsungan perniagaan mereka. 

SMERF, skim pembiayaan di bawah Program Strategik Memperkasa Rakyat dan  Ekonomi (PEMERKASA) oleh Kerajaan yang disalurkan melalui SME Corp. Malaysia dan dilaksanakan oleh MIDF, telah dibangunkan untuk memudah cara PKS yang berdaya  maju yang mempunyai kekangan kewangan dan sektor yang terpinggir untuk kekal  berdaya tahan dan terus berusaha melalui peningkatan kebolehpasaran produk mereka,  kemampanan perniagaan serta penerapan teknologi dan modenisasi.

Dengan kaedah  pembiayaan yang cepat dan fleksibel, produk ini dijangka dapat membantu  memperkukuhkan perniagaan teras mereka, meningkatkan produktiviti dan membantu mengekalkan pekerjaan.

Skim ini menawarkan pembiayaan sehingga RM250,000 atau sehingga 90% daripada jumlah kos yang layak dengan kadar faedah serendah 3%. 

“Dengan wujudnya SMERF diharap dapat memberi ruang bernafas kepada PKS  termasuk perusahaan mikro dalam menghadapi kesukaran ekonomi yang dihadapi.  Pembiayaan ini akan mengurangkan kekangan aliran tunai yang dihadapi oleh PKS yang  berdaya maju dalam mengukuhkan & mencapai matlamat perniagaan, di samping  memperteguhkan teras perniagaan serta membina keupayaan dan kemampuan.”

Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Nainy. 

Sementara itu, Azizi Hj. Mustafa, Ketua Divisyen Kewangan Pembangunan MIDF berkata:

“Kami memuji langkah yang diambil Kerajaan untuk membantu PKS dan kami  menyokong penuh inisiatif ini dengan memberikan sebanyak mungkin bantuan kepada  mereka yang terkesan ketika mengharungi tempoh sukar ini. Terima kasih juga kepada  Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan SME Corp. Malaysia yang  menyediakan dana untuk SMERF. MIDF dengan besar hati memainkan peranan kami  dalam menyokong pemulihan ekonomi negara dan membantu PKS sebagai enjin  pertumbuhan. “

Permohonan untuk SMERF akan dibuka kepada PKS mulai 26 Julai 2021. Untuk  maklumat lebih lanjut mengenai skim pembiayaan baharu ini atau mengenai  pengurangan kadar pembiayaan, orang ramai boleh menghubungi MIDF melalui Unit  Penasihat Perniagaan di 1-300-88-6433 atau e-mel [email protected].

Majalah Labur