Peningkatan 148% Dalam Jualan Affiliates untuk Penjual Prabayar Tempatan Di Shopee

KUALA LUMPUR, 5 SEPTEMBER 2022 – Internet, media sosial, dan pasaran affiliates telah berubah secara dramatik sepanjang tahun lalu. Diaktifkan secara menyeluruh dan melibatkan banyak kategori produk, tiga produk paling popular dalam kalangan Shopee Affiliates merangkumi kad prabayar telco, diikuti dengan telefon bimbit dan jam tangan wanita.

Shopee menyaksikan peningkatan 148% tahun ke tahun dalam kad prabayar telco tempatan[1] yang dijual melalui Program Shopee Affiliate di seluruh Malaysia antara Januari hingga Ogos 2022 berbanding tahun lepas. Tempoh antara 1 Julai dan masa ini menunjukkan bahawa penjual tempatan yang menjual kad prabayar telah mencatatkan peningkatan trafik sebanyak sekurang-kurangnya 6.1 juta klik daripada Shopee Affiliates.

Menurut Shopee, trend ini sejajar dengan data pasaran ke arah peningkatan dalam perbelanjaan oleh golongan milenial dan kadar penembusan telekomunikasi[2]. Para pengguna telah menjadi lebih celik teknologi dan sedang giat mencari perkhidmatan yang sesuai dengan gaya hidup digital mereka, daripada cara menambah nilai prabayar mudah alih kepada cara membayar bil mereka. Ini mencerminkan keperluan pengguna untuk mendapatkan alternatif yang lebih berpatutan dan mudah di pasaran.

Huiyan Pan, Ketua Pemasaran Jenama di Shopee Malaysia, berkongsi bahawa kad prabayar telco adalah popular di kalangan Shopee Affiliates untuk dipromosikan dan agar pemain industri mampu terus maju dengan lebih banyak aktiviti promosi. Dengan perkembangan banyak saluran baharu dan peningkatan Affiliates dalam pengetahuan dan pengaruh mereka terhadap khalayak khusus, mereka telah menjadi saluran penting untuk mencapai jualan dan kesedaran bagi penjual di Shopee.

“Kami ingin memberi lebih banyak peluang kepada Affiliates untuk memperoleh pendapatan sampingan dengan mengoptimumkan pengikut media sosial mereka sambil meningkatkan jualan dalam talian penjual. Memandangkan pasaran terus berkembang, manfaat program ini lebih ketara kepada penjual dari semua saiz, dan kami menjangkakan untuk melihat lebih banyak penglibatan Shopee Affiliates pada tahun-tahun akan datang,” tambah Pan.

Shopee berusaha memperkasakan Affiliates untuk menunjukkan kreativiti mereka dan membina hubungan yang tulen sambil membantu penjual tempatan meningkatkan kehadiran sosial mereka dan memacu hasil yang nyata.

Program Shopee Affiliate ialah inisiatif percuma untuk Affiliates memperoleh insentif tunai bagi setiap pesanan yang disempurnakan melalui pautan peribadi mereka. Program tersebut pada masa ini tersedia untuk mereka yang tidak mempunyai kedai di Shopee untuk memperoleh pendapatan tambahan daripada pengikut media sosial mereka.

[1] Data Platform Shopee: Januari 2021 – Ogos 2022

[2] Malaysia Prepaid Card and Digital Wallet Business and Investment Opportunities Report

Previous ArticleNext Article

Laporan Scam 2024: Rakyat Malaysia Masih Mudah Terperdaya Dengan Scam Walaupun Kesedarannya Tinggi  

CelcomDigi National Scam Awareness Survey 2024 dedahkan trend yang membimbangkan dan mencadangkan tindakan segera

PETALING JAYA, 22 JULAI 2024 – Laporan National Scam Awareness Survey 2024 (Kaji Selidik Kesedaran Scam Kebangsaan 2024) yang disiarkan oleh CelcomDigi Berhad (“CelcomDigi”) baru-baru ini mengenalpasti naratif yang menarik perhatian, menunjukkan rakyat masih mudah ditipu dan mencadangkan tindakan proaktif untuk memerangi aktiviti scam atau penipuan. Hasil kajian menunjukkan bahawa Malaysia semakin berkembang sebagai negara digital, dengan 91% responden sering melawat pusat internet komuniti untuk menggunakan pelbagai jenis perkhidmatan digital. Memandangkan penggunaan internet yang tinggi ini, rakyat Malaysia mudah terdedah kepada ancaman scam. Keadaan ini memerlukan tindakan segera dalam mempertingkatkan langkah-langkah keselamatan digital untuk mewujudkan masyarakat digital yang selamat dan boleh dipercayai.

Ketua Pegawai Eksekutif CelcomDigi Datuk Idham Nawawi berkata, “Hari ini, dalam kita menikmati manfaat kesalinghubungan digital, kita berhadapan dengan realiti di mana scam merupakan salah satu epidemik sosial yang amat membimbangkan kini. Laporan pertama National Scam Awareness Survey 2024 oleh CelcomDigi ini menyediakan data dan maklumat yang boleh membantu dalam mengambil tindakan yang lebih strategik dan bersasar untuk menangani aktiviti scam. Dengan panduan daripada laporan ini, kita dapat merapatkan jurang yang ada dalam menangani epidemik ini serta mengukuhkan keyakinan dan meningkatkan persekitaran digital yang lebih selamat untukrakyat Malaysia.”

Antara 10,893 responden yang dikaji di seluruh negara, sebanyak 87% telah menjadi lebih peka kepada scam sejak setahun yang lalu, dan mereka boleh menjelaskan pengalaman mereka secara terperinci dan menyatakan jenis scam yang mereka hadapi. Responden juga menyedari bahawa pendedahan data peribadi boleh membahayakan diri mereka serta tindakan mengklik pautan yang tidak disahkan adalah berisiko. Laporan mendapati:

 • 73% responden peka kepada risiko perkongsian sosial dan pendedahan data peribadi; 
 • 65% responden menunjukkan mereka akan mengesahkan mana-mana pautan yang diterima sebelum mengkliknya; manakala 
 • 52% responden akan menapis data peribadi mereka sebelum melakukan sebarang perkongsian. 

Ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden melakukan amalan asas untuk melindungi data peribadi mereka. 

Walaubagaimanapun, dua pertiga (66%) daripada mereka pernah mengalami cubaan atau situasi scam. Cubaan scam ini, yang berjumlah 17,912, menunjukkan bahawa seseorang individu boleh menghadapi lebih daripada satu jenis scam melalui pelbagai saluran. Scam yang paling banyak atau umum adalah panggilan telefon (76%), di mana scammer berpura-pura menjadi wakil atau pegawai dari bank, syarikat telekomunikasi atau jabatan kerajaan. Senario cubaan scam ini melibatkan individu palsu:

 • Bertanya responden tentang maklumat peribadi mereka (31%);
 • Menakut-nakutkan responden bahawa akaun bank mereka mempunyai masalah dan mengugut responden untuk membuat sejumlah pembayaran (23%); 
 • Menawarkan bantuan kerajaan dan bertanya tentang maklumat peribadi atau perbankan (23%) mereka.

Laporan ini juga menunjukkan trend scammer menyasarkan mangsa yang berpendidikan dan pendapatan tinggi. Perbandingan merentasi pembolehubah demografi menunjukkan bahawa responden yang mempunyai tahap pendidikan lebih tinggi mengalami insiden cubaan scam yang lebih banyak daripada mereka yang hanya berpendidikan sekolah rendah atau menengah, dan mereka yang berpendapatan bulanan RM1,000 atau kurang.

Selain daripada kesedaran awam mengenai jenis dan taktik scam, kajiselidik ini juga menilai kesedaran rakyat Malaysia mengenai talian hotline 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan (NSRC) bagi melaporkan scam. Didapati 64% daripada responden tidak tahu bahawa mereka boleh melaporkan scam melalui talian hotline NSRC. Selain itu, kesedaran adalah amat rendah dalam kalangan responden yang dilaporkan menghadapi masalah kewangan, di mana 67% responden yang menyatakan pendapatan tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan bulanan mereka, juga tidak mempunyai pengetahuan tentang talian hotline NSRC sebagai mekanisme untuk melaporkan aktivitiscam.

Langkah penting bagi mangsa scam adalah mengambil tindakan pembetulan yang pantas. Walaubagaimanapun, laporan ini menunjukkan bahawa responden mungkin mempunyai daya bingkas yang rendah terhadap scam, terutamanya dari segi mengambiltindakan pencegahan dan pengurangan:

 • 52% responden menyekat nombor telefon scammer atau yang disuspek sebagai scammer;
 • 32% responden memberitahu keluarga atau rakan; manakala
 • 19% responden sama ada menutup akaun bank, menamatkan kad kredit atau tidak melakukan apa-apa.  

Berikutan penemuan ini, laporan menunjukkan keperluan segera untuk pendekatan yang melibatkan seluruh masyarakat demimenangani epidemik sosial ini secara proaktif. Cadangannya termasuklah:

 • Di tahap kebangsaan – Meningkatkan kesedaran scam di pelbagai saluran, dan mengukuhkan peranan NSRC untuk meliputi perkhidmatan yang lebih meluas kepada orang awam bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia mendapat manfaat daripada perkhidmatannya; 
 • Bagi sektor swasta – Membangunkan infrastruktur yang lebih inovatif untuk melindungi kepentingan pelanggan di samping mewujudkan pengurusan risiko scam di dalam strategi perniagaan;
 • Kerjasama sektor awam dan swasta untuk mengambil pendekatan pelbagai kaedah demi mewujudkan ekosistem bagi tindakan yang lebih strategik dan menyeluruh. 

Laporan ini adalah sebahagian daripada usaha berterusan CelcomDigi dalam menangani aktiviti scam. Ia boleh didapati DI SINI dan juga di platform media sosial untuk akses orang awam.